Statistieken wijk Harlingen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Harlingen in de gemeente Harlingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Harlingen in de gemeente Harlingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Harlingen telt 15.095 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Harlingen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Harlingen:

JaarAantal inwoners de wijk Harlingen% verschil
202315.0951,92%
202214.8100,65%
202114.7150,51%
202014.640-0,14%
201914.6600%
201814.660-0,41%
201714.7200,24%
201614.6850,24%
201514.650-0,27%
201414.690-0,10%
201314.705geen data

De bevolking van de wijk Harlingen is met 390 inwoners toegenomen van 14.705 inwoners in 2013 tot 15.095 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 2,65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 39 inwoners (0,26%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Harlingen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Harlingen:

In 2013 telde de wijk Harlingen 14.705 inwoners. In 2020 is het aantal gedaald tot 14.640 inwoners. Dit is een daling van 65 (-0,44%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -20 (-0,14%). Het aantal van 14.640 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 15.095 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 455 (3,11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 285 (1,92%). Het aantal van 15.095 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Harlingen

Wijk Harlingen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.543 hectare, waarvan 1.470 land en 73 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.170 adressen per km2. De wijk Harlingen ligt in de gemeente Harlingen.

De naam Harlingen wordt 3 keer gebruikt: voor deze wijk, voor de woonplaats Harlingen en voor de gemeente Harlingen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Harlingen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Harlingen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Industriehaven en omgeving, 2: De Spiker en het industrieterrein Hermes, 3: Binnenstad, 4: Koningsbuurt, 5: Trebolbuurt, 6: Plan-Zuid, 7: Oosterpark, 8: Verspreide huizen Harlingen.

Woningkenmerken
Er zijn 7.527 woningen in de wijk Harlingen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Harlingen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Harlingen was €236.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Harlingen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Harlingen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Harlingen% verschil
2023€236.00015%
2022€206.0009%
2021€189.0006,2%
2020€178.0006,6%
2019€167.0007,1%
2018€156.0003,31%
2017€151.0002,03%
2016€148.0001,37%
2015€146.000-3,95%
2014€152.000-6,2%
2013€162.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Harlingen is met €74.000 toegenomen van €162.000 in 2013 tot €236.000 in 2023 (dat is een groei van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.400 (4,0%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Harlingen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Harlingen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Harlingen is €236.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 7.527 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Harlingen (geel), 3 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 11 buurten (blauw). De wijk Harlingen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Harlingen: er zijn 2.874 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Harlingen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.100 totaal in de wijk Harlingen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Harlingen telt in totaal 9.100 adressen, met 9.084 verblijfsobjecten en 16 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 99% van de adressen in wijk Harlingen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Harlingen
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Harlingen zijn er 7.836 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Harlingen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.516 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de wijk Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Harlingen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Harlingen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Harlingen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Harlingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Harlingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Harlingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Harlingen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Harlingen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202312.8401.0751.170
202212.8409431.027
202112.830903982
202012.815874951
201912.860862938
201812.880852928
201712.950848922
201612.915848922
201512.905836909
201412.927844919
201312.940845920

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Harlingen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 7,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 5,7% en herkomst van buiten Europa: 6,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Harlingen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Harlingen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Harlingen in 2022 zijn Westers (1.195 inwoners) en Overig (510 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Harlingen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Harlingen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Harlingen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Harlingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Harlingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Harlingen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Harlingen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.790740
Tussenwoning2.0901.030
Hoekwoning2.2801.100
Twee onder één kap woning2.7701.150
Vrijstaande woning3.5501.420
Huurwoning1.670840
Eigen woning2.7401.170

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Harlingen zijn A (2.872 adressen) en C (1.556 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Harlingen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Harlingen: 2.872 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Harlingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Harlingen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Harlingen voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Harlingen
Bevolking5331.027
Adressen2.0551.170
Autos265476

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Harlingen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 38 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Harlingen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Harlingen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Harlingen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de wijk Harlingen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de wijk Harlingen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de wijk Harlingen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 28 stembureaus in de gemeente Harlingen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Harlingen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Harlingen.

Stembureaus Harlingen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Harlingen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Harlingen: wijk Harlingen is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Harlingen is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.500. Wijk Harlingen telt 12.100 inkomensontvangers op 15.095 inwoners totaal.
9% van de huishoudens in de wijk Harlingen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Harlingen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.730 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Harlingen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Harlingen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Harlingen zijn in totaal 1.730 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Harlingen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Harlingen
Er zijn 198 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Harlingen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 198 elektrische auto’s in de wijk Harlingen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Harlingen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.850 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Harlingen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Harlingen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.082 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Harlingen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.088 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Harlingen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Harlingen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Harlingen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 417 misdrijven in de wijk Harlingen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Harlingen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Harlingen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.441 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Harlingen 417 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Harlingen in 2023 zijn Horizontale fraude (58 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (55 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Harlingen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 33 misdrijven in de wijk Harlingen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Harlingen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Harlingen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Harlingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,54 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Harlingen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Harlingen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Harlingen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Harlingen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Harlingen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Harlingen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Harlingen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Harlingen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Harlingen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Harlingen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.730Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij55Aantal2023
B-F Nijverheid en energie325Aantal2023
G+I Handel en horeca335Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie170Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening330Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg245Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten185Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners15.095Aantal2023
Mannen7.540Aantal2023
Vrouwen7.550Aantal2023
0 tot 15 jaar2.140Aantal2023
15 tot 25 jaar1.675Aantal2023
25 tot 45 jaar3.015Aantal2023
45 tot 65 jaar4.245Aantal2023
65 jaar of ouder4.025Aantal2023
Ongehuwd6.845Aantal2023
Gehuwd5.810Aantal2023
Gescheiden1.475Aantal2023
Verweduwd965Aantal2023
Geboorte totaal105Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal220Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.027Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.370Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.140Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.490Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura295Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten1.360Aantal2022
WMO cliënten relatief92Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.135Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.247Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.718Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++6Aantal2024
Energielabels A+++250Aantal2024
Energielabels A++24Aantal2024
Energielabels A+151Aantal2024
Energielabels A2.872Aantal2024
Energielabels B1.108Aantal2024
Energielabels C1.556Aantal2024
Energielabels D467Aantal2024
Energielabels E158Aantal2024
Energielabels F482Aantal2024
Energielabels G890Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht58%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2022
Wekelijkse sporters44%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.285Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.970Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.240Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.085Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers12.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€83x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand460Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO540Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.680Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.840Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.245Aantal2023
Herkomst Europa1.075Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.170Aantal2023
Geboren in Nederland12.840Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa520Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa600Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa655Aantal2023
Autochtoon12.840Aantal2022
Westers totaal1.195Aantal2022
Niet-westers totaal775Aantal2022
Marokko85Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname90Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers510Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal144Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven46Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting78Aantal2023
Verkeersovertredingen70Aantal2023
Vernieling55Aantal2023
Overige misdrijven23Aantal2023
Totaal misdrijven417Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand26,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand26,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand9,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand26,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK007200Code2023
RegionaamHarlingenNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode00720000Code2023
Oppervlakte totaal1.543Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.470Aantal hectaren2023
Oppervlakte water73Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.170Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.100Aantal2024
Adressen met postcode9.041Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.836Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie104Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie23Aantal2024
Adressen met industriefunctie548Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie189Aantal2024
Adressen met logiesfunctie39Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie16Aantal2024
Adressen met sportfunctie13Aantal2024
Adressen met winkelfunctie189Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie470Aantal2024
Verblijfsobjecten9.084Aantal2024
Ligplaatsen16Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres6.848Aantal2024
Adressen met pand9.060Aantal2024
Percelen met adres5.526Aantal2024
Adressen met perceel9.100Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom9.034Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom66Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.780Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom56Aantal2024
Panden met adres voor 170051Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.019Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925290Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950456Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.214Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.516Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990679Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000451Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010619Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020368Aantal2024
Panden met adres 2020 en later185Aantal2024
Adressen met pand voor 170064Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.292Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925319Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950498Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.294Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.839Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000676Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010972Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020715Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later491Aantal2024
Postcodegebied8861AA-8862ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode8861Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode53%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade30Aantal2022
Verkeersongevallen totaal38Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal6.995Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.325Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.670Aantal2023
Personenautos per huishouden0,96Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte476Aantal2023
Motorfietsen645Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.527Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€236.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning75%Percentage2023
Percentage meergezinswoning25%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal45%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement2.005Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.874Aantal2024
Hoekwoning1.426Aantal2024
Tweeonder1kap772Aantal2024
Vrijstaande woning759Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.248Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Harlingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Harlingen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!