Statistieken buurt Binnenstad

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Binnenstad in de gemeente Hulst. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Binnenstad in de gemeente Hulst. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Binnenstad telt 1.550 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad:

JaarAantal inwoners de buurt Binnenstad% verschil
20231.5501,31%
20221.5302,0%
20211.5003,45%
20201.4500%
20191.4503,20%
20181.4050,36%
20171.400-0,36%
20161.405-0,35%
20151.410-1,05%
20141.4253,26%
20131.380geen data

De bevolking van de buurt Binnenstad is met 170 personen gegroeid van 1.380 personen in 2013 tot 1.550 personen in 2023 (dat is een grote toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 17 personen (1,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hulst.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Binnenstad:

In 2013 telde de buurt Binnenstad 1.380 inwoners. Het aantal van 1.380 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.550 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 170 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 20 (1,31%). Het aantal van 1.550 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Binnenstad

Buurt Binnenstad heeft afgerond een totale oppervlakte van 45 hectare, waarvan 40 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.061 adressen per km2. Er wonen 955 huishoudens in de buurt Binnenstad. Postcode 4561 is de meest voorkomende postcode in de buurt Binnenstad. De buurt Binnenstad ligt binnen Hulst in de gemeente Hulst. De volgende parken vallen binnen de buurt Binnenstad: Doelenbolwerk en Molenbolwerk.

De naam van deze buurt veranderde van Hulst in 2018 naar Binnenstad in 2019.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Binnenstad
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hulst met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dullaert, 2: Puienput, 3: Linie, 4: Buitengebied Hulst, 5: Nassau ...Toon meer... Kaart van de wijk Hulst met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dullaert, 2: Puienput, 3: Linie, 4: Buitengebied Hulst, 5: Nassau, 6: Carmel, 7: Binnenstad, 8: Groote Kreek, 9: Absdaalseweg, 10: Zoetevaart, 11: Hogeweg ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.061 woningen in de buurt Binnenstad.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hulst in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Binnenstad was €208.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Binnenstad.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Binnenstad% verschil
2023€208.00011%
2022€187.0009,4%
2021€171.0006,9%
2020€160.0003,23%
2019€155.0006,2%
2018€146.0005%
2017€139.0001,46%
2016€137.0001,48%
2015€135.000-1,46%
2014€137.000-0,72%
2013€138.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Binnenstad is met €70.000 gegroeid van €138.000 in 2013 tot €208.000 in 2023 (dat is een groei van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.000 (4,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hulst.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Binnenstad met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hulst.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Binnenstad is €208.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 37% en er zijn 1.061 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Hulst (geel), 15 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De buurt Binnenstad wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Binnenstad: er zijn 576 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Binnenstad.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.483 totaal in de buurt Binnenstad

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Binnenstad telt in totaal 1.483 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Binnenstad liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hulst
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Binnenstad zijn er 1.153 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Binnenstad.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 220 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Binnenstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Binnenstad

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Binnenstad. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Binnenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hulst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Binnenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Binnenstad per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.06540090
20221.09535580
20211.09533174
20201.06031872
20191.06531471
20181.05528664
20171.05028664
20161.06028263
20151.04529867
20141.06929165
20131.03528263

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Binnenstad als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 26% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 20% en herkomst van buiten Europa: 4,57%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hulst naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Binnenstad
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Binnenstad in 2022 zijn Westers (390 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Binnenstad: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Binnenstad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Binnenstad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hulst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hulst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Binnenstad.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Binnenstad:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.740680
Tussenwoning2.4701.170
Hoekwoning2.4001.080
Twee onder één kap woning2.4101.170
Vrijstaande woning3.5302.080
Huurwoning1.780750
Eigen woning2.6801.240

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Binnenstad zijn A (399 adressen) en B (168 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Binnenstad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Binnenstad: 399 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hulst bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Binnenstad voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Binnenstad voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Binnenstad
Bevolking5333.875
Adressen2.0551.061
Autos2652.062

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Binnenstad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Binnenstad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Binnenstad vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Stadhuis in Hulst

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Stadhuis in Hulst is uitgebracht. Stembureau Stadhuis in Hulst was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Binnenstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Stadhuis in Hulst bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Binnenstad stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 31 stembureaus in de gemeente Hulst en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hulst. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hulst.

Stembureaus Hulst

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Binnenstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hulst (Binnenstad is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hulst is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Binnenstad is €27.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.900. Buurt Binnenstad telt 1.300 inkomensontvangers op 1.550 inwoners totaal.
9% van de huishoudens in de buurt Binnenstad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hulst.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Binnenstad (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Binnenstad voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Binnenstad zijn in totaal 300 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 300 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 295 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Binnenstad. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Binnenstad
Er zijn 28 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Binnenstad op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 28 elektrische auto’s in de buurt Binnenstad. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Binnenstad die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.248 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Binnenstad in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Binnenstad geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.656 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Binnenstad (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.265 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Binnenstad in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Binnenstad geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Binnenstad. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 96 misdrijven in de buurt Binnenstad geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Binnenstad, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Binnenstad zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.620 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Binnenstad 96 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Binnenstad in 2023 zijn Mishandeling (20 delicten) en Ongevallen (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Binnenstad.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 9 misdrijven in de buurt Binnenstad geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Binnenstad met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Binnenstad over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hulst.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘geweld en seksmisdrijven’ in 2023 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Binnenstad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Binnenstad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Binnenstad.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Binnenstad genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Binnenstad.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
58% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Binnenstad ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Binnenstad per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Binnenstad.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Binnenstad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal300Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca105Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.550Aantal2023
Mannen730Aantal2023
Vrouwen825Aantal2023
0 tot 15 jaar110Aantal2023
15 tot 25 jaar140Aantal2023
25 tot 45 jaar310Aantal2023
45 tot 65 jaar415Aantal2023
65 jaar of ouder575Aantal2023
Ongehuwd650Aantal2023
Gehuwd505Aantal2023
Gescheiden215Aantal2023
Verweduwd185Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.875Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag390Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar550Aantal2022
Opleidingsniveau hoog160Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg17%Percentage2022
WMO cliënten205Aantal2022
WMO cliënten relatief134Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.240Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel400Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel277Aantal2024
Adressen met definitief energielabel806Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++10Aantal2024
Energielabels A++7Aantal2024
Energielabels A+36Aantal2024
Energielabels A399Aantal2024
Energielabels B168Aantal2024
Energielabels C106Aantal2024
Energielabels D43Aantal2024
Energielabels E76Aantal2024
Energielabels F140Aantal2024
Energielabels G98Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn35%percentage2022
Wekelijkse sporters42%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk27%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam59%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam37%percentage2022
Sociaal eenzaam43%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk22%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid58%percentage2022
Niet-specifieke klachten64%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen41%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt41%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht21%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht45%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal955Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens565Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen260Aantal2023
Huishoudens met kinderen125Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen63%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,3%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€44x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW540Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.065Aantal2023
Herkomst buiten Nederland490Aantal2023
Herkomst Europa400Aantal2023
Herkomst buiten Europa90Aantal2023
Geboren in Nederland1.065Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa235Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Autochtoon1.095Aantal2022
Westers totaal390Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal17Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven31Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen23Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven96Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand43,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand16,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand46,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand50,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand118,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand20,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand40,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km6Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06770101Code2023
RegionaamBinnenstadNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06770101Code2023
Oppervlakte totaal45Aantal hectaren2023
Oppervlakte land40Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.061Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.483Aantal2024
Adressen met postcode1.291Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.153Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie53Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie14Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie24Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie109Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie195Aantal2024
Verblijfsobjecten1.483Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres959Aantal2024
Adressen met pand1.481Aantal2024
Percelen met adres707Aantal2024
Adressen met perceel1.483Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.483Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.153Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 170022Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190079Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925120Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950162Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970137Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980220Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199067Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200076Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201042Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202022Aantal2024
Panden met adres 2020 en later12Aantal2024
Adressen met pand voor 170029Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900118Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925160Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950194Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970155Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980248Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990160Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000117Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010142Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202073Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later85Aantal2024
Postcodegebied4561AA-4561GANaam2024
Meest voorkomende postcode4561Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal825Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine720Aantal2023
Personenautos - overige brandstof105Aantal2023
Personenautos per huishouden0,86Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.062Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.061Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€208.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning51%Percentage2023
Percentage meergezinswoning49%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen39%Percentage2023
Huurwoningen totaal60%Percentage2023
In bezit woningcorporatie41%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement576Aantal2024
Tussen of geschakelde woning314Aantal2024
Hoekwoning174Aantal2024
Tweeonder1kap53Aantal2024
Vrijstaande woning36Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.330Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hulst. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Binnenstad: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Binnenstad
Tabel met 1.483 adressen in de buurt Binnenstad.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Binnenstad. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hulst.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Asscheboomgaard1 t/m 74561CVHulst4
Asschepoort24561DZHulst1
Bagijnesteeg1 t/m 94561CLHulst6
Bakkersstraat2 t/m 44561BZHulst2
Basiliekstraatje1 t/m 384561AWHulst23
Baudeloo13 t/m 384561ER t/m 4561ESHulst22
Baudeloohof1 t/m 264561BBHulst23
Beenhouwersstraat1 t/m 4-Hulst4
Beestenmarkt1 t/m 294561AMHulst40
Bellinghof1 t/m 154561EPHulst13
Bierkaaistraat2 t/m 644561BCHulst35
Binnenhof1 t/m 94561EZHulst5
Bontehondstraat1 t/m 324561BAHulst24
Brederodebolwerk--Hulst0
Broodmarkt2 t/m 94561CCHulst16
Brouwersplein2 t/m 244561CBHulst12
Cornelis de Vosplein2 t/m 364561CZHulst20
Doelenbolwerk--Hulst0
Dubbele Poort5 t/m 234561BJHulst13
Frans van Waesberghestraat1 t/m 754561AB t/m 4561AEHulst78
Fruiteniersplein1 t/m 5-Hulst3
Galgebolwerk--Hulst0
Gentse Poort1 t/m 54561ELHulst4
Gentsestraat1 t/m 564561EH t/m 4561EKHulst56
Godsplein1 t/m 234561BDHulst36
Grote Bagijnestraat1 t/m 544561CG t/m 4561CKHulst46
Grote Markt1 t/m 244561EA t/m 4561EBHulst17
Grote Zwanenstraat1 t/m 304561ANHulst24
H. Geesthuisplein2 t/m 8-Hulst4
Heijdenskwartier1 t/m 9-Hulst9
Houtenkwartier1 t/m 514561AAHulst35
Houtmarkt1 t/m 224561CXHulst27
Hoveniersstraat1 t/m 64561BHHulst5
Kleine Bagijnestraat1 t/m 384561CN t/m 4561CPHulst74
Kleine Zwanenstraat1 t/m 54561APHulst2
Kloostergang1 t/m 784561AHHulst76
Korenmarkt1 t/m 144561EVHulst8
Korte Bellingstraat1 t/m 324561EGHulst47
Korte Nieuwstraat1 t/m 254561AXHulst12
Kreupelstraat1 t/m 94561CRHulst9
Kruideniersplein2 t/m 18-Hulst9
Kruisstraat24561AVHulst1
Lange Bellingstraat1 t/m 704561EC t/m 4561EEHulst49
Lange Nieuwstraat2 t/m 344561CDHulst21
Malburgplein2 t/m 364561CGHulst18
Minderbroedersstraat2 t/m 724561DAHulst31
Minnebrugstraat1 t/m 134561CV t/m 4561CZHulst13
Moervaartstraat1 t/m 344561BR t/m 4561BSHulst26
Molenbolwerk1-Hulst1
Nassaubolwerk--Hulst0
Nieuweweg2 t/m 764561BL t/m 4561BNHulst61
Oranjebolwerk1 t/m 64561GAHulst5
Oude Havensteeg--Hulst0
Oude Molenbolwerk--Hulst0
Overdamstraat1 t/m 414561ALHulst21
Paardenmarkt1 t/m 294561CWHulst26
Pierssensstraat2 t/m 194561ATHulst13
Pottebakkersplein1 t/m 7-Hulst4
Pottersstraat1 t/m 94561BWHulst5
Princebolwerk1 t/m 24561ENHulst2
Refugium1 t/m 184561ETHulst43
Reinaertsteeg1 t/m 44561EMHulst19
Schuttershof2 t/m 184561CMHulst13
Sint Marthaplein1 t/m 304561EWHulst26
Smedenplein2 t/m 284561BGHulst14
Solmsbolwerk--Hulst0
Steenpit3 t/m 214561CS t/m 4561CTHulst23
Steenstraat1 t/m 394561AR t/m 4561ASHulst47
Tuinstraat1 t/m 314561CS t/m 4561CTHulst38
Vestdijkstraat1 t/m 264561AGHulst28
Visbrug1 t/m 254561BKHulst13
Vismarkt1 t/m 124561AZHulst10
Wal--Hulst0
Walmolenstraat1 t/m 294561BEHulst27
Walstraat--Hulst0
Zomerstraat1 t/m 334561CEHulst29
’s-Gravenhofplein2 t/m 124561AJHulst8
’s-Gravenhofstraat1 t/m 54561AKHulst4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 78 openbare ruimtes en 1.483 adressen in de buurt Binnenstad. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Hulst
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Binnenstad. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Binnenstad ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek45611291
WoonkernHulst1483
WoonplaatsHulst1492
WijkHulst1492
GemeenteHulst1492
ProvincieZeeland1492
WaterschapWaterschap Scheldestromen1492
LandNederland1492

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Binnenstad ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Binnenstad dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Binnenstad ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Binnenstad en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven