Statistieken Bloemenbuurt-Oost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Bloemenbuurt-Oost. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Bloemenbuurt-Oost. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Bloemenbuurt-Oost telt 6.550 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Bloemenbuurt-Oost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Bloemenbuurt-Oost:

JaarAantal inwoners de Bloemenbuurt-Oost% verschil
20236.5500,46%
20226.520-0,15%
20216.5301,32%
20206.445-0,85%
20196.5000,62%
20186.4600,31%
20176.4401,34%
20166.3550,79%
20156.3051,12%
20146.2351,30%
20136.155geen data

Het aantal inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is met 395 inwoners toegenomen van 6.155 inwoners in 2013 tot 6.550 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 6,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 40 inwoners (0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Bloemenbuurt-Oost:

In 2013 telde de Bloemenbuurt-Oost 6.155 inwoners. Het aantal van 6.155 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.550 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 395 (6,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 30 (0,46%). Het aantal van 6.550 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Bloemenbuurt-Oost

Bloemenbuurt-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 61 hectare, waarvan 60 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.087 adressen per km2. Er wonen 3.380 huishoudens in de Bloemenbuurt-Oost. Postcode 2565 is de meest voorkomende postcode in de Bloemenbuurt-Oost. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Haag. Het park Rode Kruisplantsoen ligt binnen de Bloemenbuurt-Oost.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Bloemenbuurt-Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bomen- en Bloemenbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bomenbuurt, 2: Bloemenbuurt-Oost, 3: Bloemenbuurt-West.

Woningkenmerken
Er zijn 3.411 woningen in de Bloemenbuurt-Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Bloemenbuurt-Oost was €392.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Bloemenbuurt-Oost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Bloemenbuurt-Oost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Bloemenbuurt-Oost% verschil
2023€392.00015%
2022€340.0008,6%
2021€313.0009,1%
2020€287.00015%
2019€250.00018%
2018€212.0008,7%
2017€195.0004,84%
2016€186.0000,54%
2015€185.000-2,12%
2014€189.000-3,57%
2013€196.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Bloemenbuurt-Oost is met €196.000 gestegen van €196.000 in 2013 tot €392.000 in 2023 (dat is een stijging van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.600 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Bloemenbuurt-Oost met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Bloemenbuurt-Oost is €392.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 3.411 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel), wijk Bomen- en Bloemenbuurt (oranje) en 2 buurten (blauw). De Bloemenbuurt-Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Bloemenbuurt-Oost: er zijn 3.125 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Bloemenbuurt-Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.684 totaal in de Bloemenbuurt-Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Bloemenbuurt-Oost telt in totaal 3.684 adressen, met 3.683 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in Bloemenbuurt-Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen
In de Bloemenbuurt-Oost zijn er 3.423 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Bloemenbuurt-Oost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 611 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de Bloemenbuurt-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Bloemenbuurt-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Bloemenbuurt-Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Bloemenbuurt-Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Bloemenbuurt-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Bloemenbuurt-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Bloemenbuurt-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Bloemenbuurt-Oost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Bloemenbuurt-Oost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.2351.0251.290
20224.3759501.195
20214.4409251.165
20204.3859121.148
20194.4409121.148
20184.4708811.109
20174.5308461.064
20164.5108171.028
20154.4858061.014
20144.489773973
20134.493736926

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Bloemenbuurt-Oost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 65%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Bloemenbuurt-Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Bloemenbuurt-Oost in 2022 zijn Westers (1.410 inwoners) en Overig (405 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Bloemenbuurt-Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Bloemenbuurt-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Bloemenbuurt-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Bloemenbuurt-Oost zijn G (1.008 adressen) en E (842 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Bloemenbuurt-Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de Bloemenbuurt-Oost: 1.008 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 34 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Bloemenbuurt-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Bloemenbuurt-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Bloemenbuurt-Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Bloemenbuurt-Oost.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Bloemenbuurt-Oost voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Bloemenbuurt-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de Bloemenbuurt-Oost

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de Bloemenbuurt-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de Bloemenbuurt-Oost. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de Bloemenbuurt-Oost.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 568 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Bloemenbuurt-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bomen- en Bloemenbuurt (Bloemenbuurt-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bomen- en Bloemenbuurt is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Bloemenbuurt-Oost is €34.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.000. Bloemenbuurt-Oost telt 5.200 inkomensontvangers op 6.550 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in Bloemenbuurt-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bomen- en Bloemenbuurt (Bloemenbuurt-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bomen- en Bloemenbuurt is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (925 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Bloemenbuurt-Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Bloemenbuurt-Oost zijn in totaal 925 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 925 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 930 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Bloemenbuurt-Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Bloemenbuurt-Oost
Er zijn 70 elektrische auto’s in mei 2024 in de Bloemenbuurt-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Bloemenbuurt-Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 70 elektrische auto’s in de Bloemenbuurt-Oost. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Bloemenbuurt-Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.360 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Bloemenbuurt-Oost in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Bloemenbuurt-Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.980 op naam geregistreerde voertuigen in de Bloemenbuurt-Oost (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.365 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Bloemenbuurt-Oost in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Bloemenbuurt-Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Bloemenbuurt-Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 261 misdrijven in de Bloemenbuurt-Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Bloemenbuurt-Oost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Bloemenbuurt-Oost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.421 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Bloemenbuurt-Oost 261 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Bloemenbuurt-Oost in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (50 delicten) en Ongevallen (weg) (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Bloemenbuurt-Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 28 misdrijven in de Bloemenbuurt-Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Bloemenbuurt-Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Bloemenbuurt-Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Bloemenbuurt-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Bloemenbuurt-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Bloemenbuurt-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Bloemenbuurt-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Bloemenbuurt-Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Bloemenbuurt-Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Bloemenbuurt-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Bloemenbuurt-Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Bloemenbuurt-Oost. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Bloemenbuurt-Oost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Bloemenbuurt-Oost heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Bloemenbuurt-Oost gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Bloemenbuurt-Oost heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Bloemenbuurt-Oost heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Bloemenbuurt-Oost heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Bloemenbuurt-Oost voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Bloemenbuurt-Oost heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Bloemenbuurt-Oost doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Bloemenbuurt-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Bloemenbuurt-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Bloemenbuurt-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal925Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie80Aantal2023
G+I Handel en horeca110Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening290Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg210Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.550Aantal2023
Mannen3.020Aantal2023
Vrouwen3.530Aantal2023
0 tot 15 jaar1.050Aantal2023
15 tot 25 jaar590Aantal2023
25 tot 45 jaar1.740Aantal2023
45 tot 65 jaar1.830Aantal2023
65 jaar of ouder1.340Aantal2023
Ongehuwd3.610Aantal2023
Gehuwd1.990Aantal2023
Gescheiden680Aantal2023
Verweduwd275Aantal2023
Geboorte totaal60Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.917Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag670Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.490Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.710Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura155Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten310Aantal2022
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.030Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel250Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.456Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.978Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A134Aantal2024
Energielabels B189Aantal2024
Energielabels C426Aantal2024
Energielabels D476Aantal2024
Energielabels E842Aantal2024
Energielabels F358Aantal2024
Energielabels G1.008Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk47%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam33%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.380Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.575Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen815Aantal2023
Huishoudens met kinderen985Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€252x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.210Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.235Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.315Aantal2023
Herkomst Europa1.025Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.290Aantal2023
Geboren in Nederland4.235Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa375Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa625Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa650Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa660Aantal2023
Autochtoon4.375Aantal2022
Westers totaal1.410Aantal2022
Niet-westers totaal735Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2022
Suriname185Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers405Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal144Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven27Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting20Aantal2023
Verkeersovertredingen45Aantal2023
Vernieling12Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven261Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km89Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km240Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km610Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km96Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km276Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km131Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km419Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km194Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km636Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km50,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km87Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km134Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km94Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km198Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km60Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km124Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km59Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand11,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05181251Code2023
RegionaamBloemenbuurt-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05181251Code2023
Oppervlakte totaal61Aantal hectaren2023
Oppervlakte land60Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.087Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.684Aantal2024
Adressen met postcode3.680Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.423Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie16Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie30Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie21Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie109Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie154Aantal2024
Verblijfsobjecten3.683Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres934Aantal2024
Adressen met pand3.681Aantal2024
Percelen met adres1.063Aantal2024
Adressen met perceel3.684Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.684Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.423Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925611Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195080Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970178Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200031Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202026Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252.092Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950200Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.205Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199086Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200066Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202026Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied2561DM-2566NNNaam2024
Meest voorkomende postcode2565Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode83%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade20Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal34Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.335Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.975Aantal2023
Personenautos - overige brandstof360Aantal2023
Personenautos per huishouden0,69Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.892Aantal2023
Motorfietsen145Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.411Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€392.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning8%Percentage2023
Percentage meergezinswoning92%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie5%Percentage2023
In bezit overige verhuurders26%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement3.125Aantal2024
Tussen of geschakelde woning234Aantal2024
Hoekwoning33Aantal2024
Tweeonder1kap22Aantal2024
Vrijstaande woning9Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.260Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Bloemenbuurt-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Bloemenbuurt-Oost
Tabel met 3.684 adressen in de Bloemenbuurt-Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Bloemenbuurt-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anemoonstraat4 t/m 252565DDDen Haag3
Anjelierstraat1 t/m 802565SW t/m 2565TADen Haag72
Asterstraat1 t/m 1842565TR t/m 2565TZDen Haag148
Aucubastraat1 t/m 842565XD t/m 2565XGDen Haag43
Azaleaplein1 t/m 22565CE t/m 2565CJDen Haag3
Azaleastraat1 t/m 1302565CC t/m 2565CHDen Haag120
Begoniastraat1 t/m 3232565SP t/m 2565SVDen Haag67
Berberisstraat1 t/m 1212565WT t/m 2565XCDen Haag104
Blauwe druifjespad2-Den Haag1
Dr. Bastingpad--Den Haag0
Dr. van Dijkpad--Den Haag0
Egelantierstraat1 t/m 792565XH t/m 2565XKDen Haag62
Fahrenheitstraat674 t/m 7082561DMDen Haag16
Geraniumstraat2 t/m 632565SB t/m 2565SEDen Haag55
Goudenregenplein1 t/m 662565GH t/m 2565GKDen Haag35
Goudenregenstraat42 t/m 3382565EP t/m 2565GGDen Haag276
Goudsbloemlaan1 t/m 2602565CN t/m 2565DADen Haag189
Hanenburglaan85 t/m 4012565GP t/m 2565HCDen Haag122
Irisplein1 t/m 562565TB t/m 2565TEDen Haag56
Irisstraat58 t/m 2372565TG t/m 2565TPDen Haag135
Klaproosstraat--Den Haag0
Klimophof1 t/m 172565VTDen Haag16
Klimopstraat1 t/m 3062565VE t/m 2565VSDen Haag231
Laan van Meerdervoort545 t/m 6712563AW t/m 2564ABDen Haag76
Larixstraat1 t/m 542565HD t/m 2565HHDen Haag48
Lijsterbesplein1 t/m 32563KXDen Haag3
Lijsterbesstraat4 t/m 2112563KS t/m 2563KWDen Haag77
Magnoliastraat1 t/m 522565BW t/m 2565BZDen Haag32
Papaverhof1 t/m 352565CA t/m 2565CBDen Haag35
Prof. Landsteinerpad--Den Haag0
Resedastraat4 t/m 502565DB t/m 2565DCDen Haag20
Rode Kruislaan--Den Haag0
Rode Kruisplantsoen--Den Haag0
Rozenstraat1 t/m 1202565SG t/m 2565SNDen Haag100
Segbroeklaan129 t/m 6182565DE t/m 2566NNDen Haag252
Sleedoornstraat1 t/m 1322565WK t/m 2565WSDen Haag92
Sneeuwbalplein3 t/m 162565NSDen Haag14
Sneeuwbalstraat1 t/m 2262565VV t/m 2565WJDen Haag190
Sneeuwklokjestraat1 t/m 612565GL t/m 2565GNDen Haag41
Sportlaan127 t/m 12442566GP t/m 2566NNDen Haag330
Stokroosstraat3 t/m 3332565BJ t/m 2565BRDen Haag234
Thomsonlaan113 t/m 2482565JA t/m 2565JLDen Haag128
Valkenboskade468 t/m 6922563JK t/m 2563JRDen Haag112
Vogelkersstraat1 t/m 882565CK t/m 2565CMDen Haag49
Wingerdstraat1 t/m 1032565VA t/m 2565VDDen Haag97

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 45 openbare ruimtes en 3.684 adressen in de Bloemenbuurt-Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Den Haag
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Bloemenbuurt-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Bloemenbuurt-Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek256116
Postcode numeriek2563226
Postcode numeriek256442
Postcode numeriek25653065
Postcode numeriek2566331
WoonkernDen Haag3684
WoonplaatsDen Haag3690
WijkBomen- en Bloemenbuurt3690
GemeenteDen Haag3690
StadsdeelSegbroek3684
ProvincieZuid-Holland3690
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland3690
LandNederland3690

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Bloemenbuurt-Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de Bloemenbuurt-Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Bloemenbuurt-Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Bloemenbuurt-Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven