Statistieken buurt Bohemen en Meer en Bos

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Bohemen en Meer en Bos telt 4.525 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bohemen en Meer en Bos.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bohemen en Meer en Bos:

JaarAantal inwoners de buurt Bohemen en Meer en Bos% verschil
20234.5250,56%
20224.5000,67%
20214.470-0,56%
20204.4951,58%
20194.425-1,45%
20184.4901,70%
20174.4151,26%
20164.3600,35%
20154.3451,88%
20144.2650,12%
20134.260geen data

Het aantal inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is met 265 personen gestegen van 4.260 personen in 2013 tot 4.525 personen in 2023 (dat is een groei van 6,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 personen (0,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos:

In 2013 waren er 4.260 inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Het aantal van 4.260 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.525 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 265 (6,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 25 (0,56%). Het aantal van 4.525 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Bohemen en Meer en Bos

Buurt Bohemen en Meer en Bos heeft afgerond een totale oppervlakte van 81 hectare, waarvan 78 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.284 adressen per km2. Er wonen 2.635 huishoudens in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Postcode 2555 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bohemen en Meer en Bos. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Haag. Binnen de buurt Bohemen en Meer en Bos vallen: het Park Meer en Bos en het landgoed Meer en Bos.

De naam Bohemen en Meer en Bos wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Bohemen en Meer en Bos. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bohemen en Meer en Bos
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bohemen en Meer en Bos met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bosjes van Pex, 2: Bohemen en Meer en Bos.

Woningkenmerken
Er zijn 2.934 woningen in de buurt Bohemen en Meer en Bos.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Bohemen en Meer en Bos was €363.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Bohemen en Meer en Bos.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bohemen en Meer en Bos:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Bohemen en Meer en Bos% verschil
2023€363.00014%
2022€319.0008,9%
2021€293.0007,3%
2020€273.00014%
2019€239.00011%
2018€215.0007,5%
2017€200.0002,56%
2016€195.0001,56%
2015€192.000-2,54%
2014€197.000-4,37%
2013€206.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Bohemen en Meer en Bos is met €157.000 gestegen van €206.000 in 2013 tot €363.000 in 2023 (dat is een groei van 76%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.700 (6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bohemen en Meer en Bos is €363.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 40% en er zijn 2.934 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel), wijk Bohemen en Meer en Bos (oranje) en buurt (blauw). De buurt Bohemen en Meer en Bos wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Bohemen en Meer en Bos: er zijn 2.654 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Bohemen en Meer en Bos.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.129 totaal in de buurt Bohemen en Meer en Bos

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Bohemen en Meer en Bos telt in totaal 3.129 adressen, met 3.128 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Bohemen en Meer en Bos liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Bohemen en Meer en Bos

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Bohemen en Meer en Bos


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Bohemen en Meer en Bos


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Bohemen en Meer en Bos per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bohemen en Meer en Bos:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.100575850
20223.190529781
20213.235498737
20203.275492728
20193.240478707
20183.300480710
20173.300450665
20163.255446659
20153.280430635
20143.241413611
20133.238412610

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 19% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 9,7% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Bohemen en Meer en Bos
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Bohemen en Meer en Bos in 2022 zijn Westers (910 inwoners) en Overig (255 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Bohemen en Meer en Bos: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Bohemen en Meer en Bos.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bohemen en Meer en Bos zijn E (1.237 adressen) en D (546 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Bohemen en Meer en Bos: 1.237 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Bohemen en Meer en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bohemen en Meer en Bos vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bohemen en Meer en Bos.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bohemen en Meer en Bos voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bohemen en Meer en Bos ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Bohemen en Meer en Bos

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Bohemen en Meer en Bos. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Bohemen en Meer en Bos.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 568 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bohemen en Meer en Bos.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bohemen en Meer en Bos (Bohemen en Meer en Bos is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bohemen en Meer en Bos is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bohemen en Meer en Bos is €36.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.800. Buurt Bohemen en Meer en Bos telt 3.800 inkomensontvangers op 4.525 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,1% procent van de huishoudens in buurt Bohemen en Meer en Bos heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bohemen en Meer en Bos (Bohemen en Meer en Bos is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bohemen en Meer en Bos is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (530 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Bohemen en Meer en Bos (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Bohemen en Meer en Bos zijn in totaal 530 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 530 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 535 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Bohemen en Meer en Bos
Er zijn 46 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Bohemen en Meer en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Bohemen en Meer en Bos op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 46 elektrische auto’s in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Bohemen en Meer en Bos die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.833 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Bohemen en Meer en Bos in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bohemen en Meer en Bos geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.275 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Bohemen en Meer en Bos (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.875 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Bohemen en Meer en Bos in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bohemen en Meer en Bos geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 162 misdrijven in de buurt Bohemen en Meer en Bos geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bohemen en Meer en Bos, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Bohemen en Meer en Bos zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.133 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Bohemen en Meer en Bos 162 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bohemen en Meer en Bos in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (62 delicten) en Ongevallen (weg) (18 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Bohemen en Meer en Bos.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 15 misdrijven in de buurt Bohemen en Meer en Bos geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bohemen en Meer en Bos met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bohemen en Meer en Bos over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Bohemen en Meer en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Bohemen en Meer en Bos.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Bohemen en Meer en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Bohemen en Meer en Bos genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 25 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Bohemen en Meer en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bohemen en Meer en Bos geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Bohemen en Meer en Bos heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bohemen en Meer en Bos sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bohemen en Meer en Bos heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Bohemen en Meer en Bos heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bohemen en Meer en Bos heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Bohemen en Meer en Bos voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bohemen en Meer en Bos heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Bohemen en Meer en Bos doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bohemen en Meer en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bohemen en Meer en Bos voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal530Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening185Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg120Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.525Aantal2023
Mannen1.985Aantal2023
Vrouwen2.540Aantal2023
0 tot 15 jaar395Aantal2023
15 tot 25 jaar280Aantal2023
25 tot 45 jaar845Aantal2023
45 tot 65 jaar1.195Aantal2023
65 jaar of ouder1.805Aantal2023
Ongehuwd1.800Aantal2023
Gehuwd1.575Aantal2023
Gescheiden705Aantal2023
Verweduwd450Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal115Aantal2022
Sterfte relatief25Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.801Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag380Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.010Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.740Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten420Aantal2022
WMO cliënten relatief93Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning5.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel318Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.031Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.780Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+23Aantal2024
Energielabels A96Aantal2024
Energielabels B89Aantal2024
Energielabels C447Aantal2024
Energielabels D546Aantal2024
Energielabels E1.237Aantal2024
Energielabels F182Aantal2024
Energielabels G191Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.635Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.490Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen675Aantal2023
Huishoudens met kinderen470Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€215x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.670Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.100Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.425Aantal2023
Herkomst Europa575Aantal2023
Herkomst buiten Europa850Aantal2023
Geboren in Nederland3.100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa245Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa365Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa330Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa485Aantal2023
Autochtoon3.190Aantal2022
Westers totaal910Aantal2022
Niet-westers totaal400Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname80Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers255Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal106Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen23Aantal2023
Vernieling12Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven162Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km100Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km364Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km129Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km199Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km241Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km84Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km122Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km134Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km53Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km42Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05181492Code2023
RegionaamBohemen en Meer en BosNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05181492Code2023
Oppervlakte totaal81Aantal hectaren2023
Oppervlakte land78Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.284Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.129Aantal2024
Adressen met postcode3.127Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.911Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie8Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie12Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie18Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie183Aantal2024
Verblijfsobjecten3.128Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres746Aantal2024
Adressen met pand3.128Aantal2024
Percelen met adres677Aantal2024
Adressen met perceel3.129Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.129Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.911Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950235Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970471Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200020Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201014Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950389Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.621Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200046Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201014Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202054Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied2554AA-2566BBNaam2024
Meest voorkomende postcode2555Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode89%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal19Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.980Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.680Aantal2023
Personenautos - overige brandstof300Aantal2023
Personenautos per huishouden0,75Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.538Aantal2023
Motorfietsen90Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.934Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€363.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning8%Percentage2023
Percentage meergezinswoning92%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders24%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement2.654Aantal2024
Tussen of geschakelde woning201Aantal2024
Hoekwoning48Aantal2024
Tweeonder1kap7Aantal2024
Vrijstaande woning1Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.217Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Bohemen en Meer en Bos: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Bohemen en Meer en Bos
Tabel met 3.129 adressen in de buurt Bohemen en Meer en Bos.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bohemen en Meer en Bos. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerwindestraat4 t/m 412555TT t/m 2555TVDen Haag31
Arabislaan1 t/m 1092555DG t/m 2555DMDen Haag107
Arnicalaan3 t/m 312555NR t/m 2555NSDen Haag25
Aronskelkweg1 t/m 2722555GA t/m 2555GVDen Haag193
Balsemienlaan2 t/m 2462555RA t/m 2555RHDen Haag112
Cameliapad--Den Haag0
Campanulastraat1 t/m 872555DA t/m 2555DEDen Haag73
Cliviastraat1 t/m 352555NM t/m 2555NPDen Haag32
Daltonplantsoen62555SBDen Haag1
De Savornin Lohmanlaan34 t/m 3162566AP t/m 2566BBDen Haag253
De Volhardingpad--Den Haag0
Dotterbloemlaan2 t/m 1052555TJ t/m 2555TSDen Haag80
Dovenetelweg1 t/m 992555TA t/m 2555THDen Haag76
Duinlaan148-Den Haag1
Elisabeth Brugsmaweg12555SCDen Haag146
Ericalaan3 t/m 2072555LD t/m 2555LKDen Haag194
Godetiaweg1 t/m 1792555RN t/m 2555RZDen Haag123
Heliotrooplaan2 t/m 4422555MA t/m 2555MNDen Haag327
Hoefbladlaan7 t/m 1792555EA t/m 2555EKDen Haag133
Kievitsbloemlaan2 t/m 972555LA t/m 2555LWDen Haag79
Kijkduinsestraat830 t/m 10022554AA t/m 2554AJDen Haag79
Laan van Meerdervoort1119 t/m 18032555BA t/m 2555BXDen Haag301
Lobelialaan7 t/m 1692555PA t/m 2555PMDen Haag128
Lupineweg2 t/m 792555RJ t/m 2555RMDen Haag71
Machiel Vrijenhoeklaan1002555NADen Haag1
Malvastraat2 t/m 302555DVDen Haag15
Margrietstraat1 t/m 512555PT t/m 2555PWDen Haag39
Mimosastraat4 t/m 1502555DN t/m 2555DTDen Haag100
Muurbloemweg3 t/m 1332555NB t/m 2555NEDen Haag62
Narcislaan6 t/m 3552555LL t/m 2555LTDen Haag90
Petuniaplein1 t/m 82555NLDen Haag8
Phloxplein1 t/m 142555PSDen Haag9
Piet Vinkplantsoen--Den Haag0
Pinksterbloemplein1 t/m 802555EL t/m 2555ESDen Haag80
Speenkruidstraat1 t/m 422555PN t/m 2555PRDen Haag38
Teunisbloemplein1 t/m 912555AA t/m 2555ABDen Haag91
Zilverschoonstraat1 t/m 362555NH t/m 2555NKDen Haag31
’t Segmeertje--Den Haag0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 38 openbare ruimtes en 3.129 adressen in de buurt Bohemen en Meer en Bos. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bohemen en Meer en Bos. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Bohemen en Meer en Bos ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek255479
Postcode numeriek25552795
Postcode numeriek2566253
WoonkernDen Haag3129
WoonplaatsDen Haag3133
WijkBohemen en Meer en Bos3133
GemeenteDen Haag3133
StadsdeelLoosduinen3129
ProvincieZuid-Holland3133
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland3129
LandNederland3133

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Bohemen en Meer en Bos ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Bohemen en Meer en Bos dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Bohemen en Meer en Bos ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Bohemen en Meer en Bos en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven