Statistieken buurt Burgum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Burgum in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Burgum in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Burgum telt 9.515 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Burgum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Burgum:

JaarAantal inwoners de buurt Burgum% verschil
20239.5150,69%
20229.4501,12%
20219.3450,27%
20209.3200,11%
20199.310-2,10%
20189.510-1,35%
20179.640-0,82%
20169.7201,36%
20159.5900,26%
20149.5650,53%
20139.515geen data

In 2023 waren er 9.515 inwoners in de buurt Burgum. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Burgum:

In 2013 telde de buurt Burgum 9.515 inwoners. In 2016 is het aantal gestegen tot 9.720 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 205 (2,15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 130 (1,36%). Het aantal van 9.720 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 9.310 inwoners. Dit is een daling van 410 (-4,22%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -200 (-2,10%). Het aantal van 9.310 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Burgum 9.515 inwoners.

Over de buurt Burgum

Buurt Burgum heeft afgerond een totale oppervlakte van 410 hectare, waarvan 398 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 918 adressen per km2. Er wonen 4.160 huishoudens in de buurt Burgum. Postcode 9251 is de meest voorkomende postcode in de buurt Burgum. De buurt Burgum ligt binnen Burgum in de gemeente Tytsjerksteradiel. De polder Soestpolder valt gedeeltelijk binnen de buurt Burgum.

De naam Burgum wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Burgum en voor de wijk Burgum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Burgum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Burgum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Burgum, 2: Burgum.

Woningkenmerken
Er zijn 4.341 woningen in de buurt Burgum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Burgum was €269.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Burgum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Burgum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Burgum% verschil
2023€269.00015%
2022€233.00011%
2021€210.0005,5%
2020€199.0007%
2019€186.0001,09%
2018€184.0005,1%
2017€175.0001,74%
2016€172.000-0,58%
2015€173.000-3,89%
2014€180.000-6,7%
2013€193.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Burgum is met €76.000 gegroeid van €193.000 in 2013 tot €269.000 in 2023 (dat is een groei van 39%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.600 (3,57%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Burgum is €269.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 4.341 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Tytsjerksteradiel (geel), 16 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 30 buurten (blauw). De buurt Burgum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Burgum: er zijn 1.173 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Burgum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.233 totaal in de buurt Burgum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Burgum telt in totaal 5.233 adressen, met 5.227 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Burgum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Tytsjerksteradiel
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Burgum zijn er 4.543 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Burgum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 991 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Burgum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Burgum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Burgum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Burgum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Burgum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tytsjerksteradiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Burgum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Burgum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Burgum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Burgum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.380350790
20228.420316714
20218.485264596
20208.465262593
20198.470258582
20188.600279631
20178.695290655
20168.740301679
20158.710270610
20148.704264597
20138.754234527

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Burgum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 3,68% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,46% en herkomst van buiten Europa: 5,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tytsjerksteradiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Burgum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Burgum in 2022 zijn Overig (630 inwoners) en Westers (345 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Burgum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Burgum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Burgum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tytsjerksteradiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Burgum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Burgum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.690670
Tussenwoning2.0701.050
Hoekwoning2.2501.140
Twee onder één kap woning2.6201.200
Vrijstaande woning3.0101.460
Huurwoning1.780860
Eigen woning2.6601.260

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Burgum zijn C (1.361 adressen) en A (1.049 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Burgum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Burgum: 1.361 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Burgum voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Burgum voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Burgum
Bevolking5332.391
Adressen2.055918
Autos2651.215

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Burgum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Burgum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Burgum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Burgum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Burgum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Burgum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Burgum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Burgum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 58 stembureaus in de gemeente Tytsjerksteradiel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tytsjerksteradiel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Stembureaus Tytsjerksteradiel

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Burgum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Tytsjerksteradiel: Burgum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Burgum is €26.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.200. Buurt Burgum telt 7.300 inkomensontvangers op 9.515 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de buurt Burgum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (815 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Burgum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Burgum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Burgum zijn in totaal 815 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 815 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 820 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Burgum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Burgum
Er zijn 96 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Burgum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Burgum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 96 elektrische auto’s in de buurt Burgum. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Burgum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.814 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Burgum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Burgum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.759 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Burgum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.057 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Burgum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Burgum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Burgum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 233 misdrijven in de buurt Burgum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Burgum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Burgum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.862 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Burgum 233 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Burgum in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (32 delicten) en Horizontale fraude (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Burgum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 15 misdrijven in de buurt Burgum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Burgum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Burgum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,72 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Burgum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Burgum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Burgum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Burgum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Burgum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Burgum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Burgum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Burgum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Burgum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Burgum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Burgum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Burgum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Burgum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Burgum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Burgum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal815Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie125Aantal2023
G+I Handel en horeca180Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening170Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg135Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.515Aantal2023
Mannen4.590Aantal2023
Vrouwen4.930Aantal2023
0 tot 15 jaar1.485Aantal2023
15 tot 25 jaar1.040Aantal2023
25 tot 45 jaar1.920Aantal2023
45 tot 65 jaar2.455Aantal2023
65 jaar of ouder2.620Aantal2023
Ongehuwd4.080Aantal2023
Gehuwd4.065Aantal2023
Gescheiden675Aantal2023
Verweduwd700Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal135Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.391Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.800Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.640Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura245Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten785Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.460Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel619Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.849Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.765Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++8Aantal2024
Energielabels A+++100Aantal2024
Energielabels A++42Aantal2024
Energielabels A+36Aantal2024
Energielabels A1.049Aantal2024
Energielabels B891Aantal2024
Energielabels C1.361Aantal2024
Energielabels D480Aantal2024
Energielabels E222Aantal2024
Energielabels F171Aantal2024
Energielabels G254Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters44%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.160Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.490Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.370Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.300Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€153x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO400Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.410Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.380Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.140Aantal2023
Herkomst Europa350Aantal2023
Herkomst buiten Europa790Aantal2023
Geboren in Nederland8.385Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa230Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa545Aantal2023
Autochtoon8.420Aantal2022
Westers totaal345Aantal2022
Niet-westers totaal685Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers630Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal102Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven32Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting38Aantal2023
Verkeersovertredingen24Aantal2023
Vernieling21Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven233Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand16,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07370000Code2023
RegionaamBurgumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07370000Code2023
Oppervlakte totaal410Aantal hectaren2023
Oppervlakte land398Aantal hectaren2023
Oppervlakte water12Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid918Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.233Aantal2024
Adressen met postcode4.967Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.543Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie48Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie22Aantal2024
Adressen met industriefunctie239Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie56Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie115Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie268Aantal2024
Verblijfsobjecten5.227Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres4.023Aantal2024
Adressen met pand5.127Aantal2024
Percelen met adres3.568Aantal2024
Adressen met perceel5.233Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.221Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom12Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.532Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom11Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190013Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192557Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950290Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970953Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980991Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990639Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000418Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010321Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020217Aantal2024
Panden met adres 2020 en later123Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190017Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192572Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950305Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.083Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.008Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990804Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000547Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010570Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020422Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later298Aantal2024
Postcodegebied9251AA-9251TMNaam2024
Meest voorkomende postcode9251Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal19Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.835Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.775Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.060Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.215Aantal2023
Motorfietsen340Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.341Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€269.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2023
Percentage meergezinswoning21%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement1.000Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.173Aantal2024
Hoekwoning682Aantal2024
Tweeonder1kap711Aantal2024
Vrijstaande woning977Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.684Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tytsjerksteradiel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Burgum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Burgum
Tabel met 5.233 adressen in de buurt Burgum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Burgum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ademastrjitte1 t/m 399251RA t/m 9251RBBurgum31
Beukenkamp1 t/m 69251CVBurgum6
Blomspôle1 t/m 239251RCBurgum23
Botte Jaerlastraat1 t/m 1009251BC t/m 9251BJBurgum63
Brouwersstrjitte1 t/m 249251HZ t/m 9251JABurgum30
Buitenrust1 t/m 89251PJBurgum6
Bulthuissingel1 t/m 1249251BS t/m 9251BXBurgum95
Burgemeester Bothenius Lohmanlaan1 t/m 949251LA t/m 9251LDBurgum82
Burgemeester Steenhuisenlaan6 t/m 1229251KD t/m 9251KMBurgum138
Burgemeester van Panhuyslaan1 t/m 1639251KN t/m 9251KXBurgum138
Burgemeester van Sytzamalaan1 t/m 119251KZBurgum8
Burgumerdaam2 t/m 559251GB t/m 9251GDBurgum61
De Acacia1 t/m 1059251NGBurgum97
De Amberbeam1 t/m 409251PZBurgum28
De Berch1 t/m 139251BGBurgum12
De Bjirk1 t/m 429251NJBurgum32
De Boek2 t/m 749251NKBurgum62
De Els1 t/m 199251NLBurgum14
De Esk1 t/m 359251NMBurgum22
De Eskdoarn1 t/m 109251NE t/m 9251NHBurgum7
De Hageboek1 t/m 289251NNBurgum24
De Hagedoarn1 t/m 519251NPBurgum37
De Hazzenút1 t/m 209251NRBurgum14
De Iik1 t/m 129251NSBurgum11
De Kastanje2 t/m 749251NTBurgum66
De Koetsjekraal1 t/m 79251NVBurgum6
De Linebeam1 t/m 229251NWBurgum19
De Passaazje1 t/m 89251CXBurgum7
De Plataan2 t/m 109251NXBurgum5
De Poel1 t/m 199251ASBurgum30
De Tulpebeam2 t/m 369251PABurgum18
De Wringe1 t/m 129251KA t/m 9251KBBurgum12
De Wylch1 t/m 479251PB t/m 9251PCBurgum42
De Yp1 t/m 989251NA t/m 9251NDBurgum83
Dokter B. Hornstrasingel1 t/m 1279251AE t/m 9251AMBurgum114
Ds. J. Kooiplein3-Burgum1
Ds. Talmasingel1 t/m 1399251EN t/m 9251ESBurgum150
Einekroas1 t/m 219251TCBurgum21
Elingsloane1 t/m 679251MNBurgum46
Ferfstraat1 t/m 249251BC t/m 9251BDBurgum23
Freerk Bosgraafstraat1 t/m 299251CTBurgum25
Frisiasingel3 t/m 659251HM t/m 9251HNBurgum50
G.W. Navislaan1 t/m 359251GE t/m 9251GGBurgum28
Gerniersstrjitte1 t/m 359251PMBurgum18
Groustins1 t/m 409251PD t/m 9251PEBurgum33
H.W. van Glinstrastraat8 t/m 439251CLBurgum19
H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijkeweg--Burgum0
Hannelswei1 t/m 219251MRBurgum52
Harmen Sytstrasingel1 t/m 719251BZ t/m 9251CEBurgum69
Hendrik Bulthuisplein--Burgum0
Hillamaweg9 t/m 749251KA t/m 9251KCBurgum52
Hooijengastrjitte1 t/m 759251RD t/m 9251RGBurgum53
Houtsagersstrjitte1 t/m 249251HW t/m 9251HXBurgum28
Hurddraverij3 t/m 419251MTBurgum39
Iikmounewei1 t/m 759251EV t/m 9251EZBurgum62
J.D. de Vriesstraat1 t/m 759251CG t/m 9251CKBurgum80
Joh. Falkenastraat1 t/m 519251CM t/m 9251CPBurgum46
Johannes Brandsloane--Burgum0
Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein3 t/m 359251BKBurgum24
Keningslân3 t/m 399251MMBurgum25
Kerklaan1 t/m 99251LEBurgum5
Kikkertsblom1 t/m 239251TMBurgum19
Klaske Douma-strjitte3 t/m 189251MVBurgum16
Klompmakkersstrjitte1 t/m 529251EG t/m 9251EJBurgum35
Klompstraloane1 t/m 379251LGBurgum30
Kloosterkamp2 t/m 349251BEBurgum17
Kloosterlaan1 t/m 599251MD t/m 9251MEBurgum32
Kolfbaan1 t/m 1169251AB t/m 9251ADBurgum86
Koningin Julianastraat1 t/m 209251GS t/m 9251GTBurgum20
Kuormakkersstrjitte12 t/m 279251HRBurgum21
Kwekersstrjitte1 t/m 319251HSBurgum27
Kûpersstrjitte1 t/m 629251JD t/m 9251JZBurgum57
Lageweg1 t/m 609251JT t/m 9251JXBurgum76
Lauermanstraat1 t/m 619251AX t/m 9251BBBurgum61
Learloaijersstrjitte1 t/m 169251ELBurgum16
Markt1 t/m 1519251JR t/m 9251JSBurgum185
Marwei--Burgum0
Menno van Coehoornweg2 t/m 49251LVBurgum3
Minister van den Brinklaan9 t/m 1289251JE t/m 9251JKBurgum101
Minnertshof1 t/m 199251BHBurgum15
Molenweg1 t/m 169251EEBurgum11
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg1 t/m 669251GABurgum192
Nieuwstad4 t/m 769251LM t/m 9251LRBurgum60
Nijboerstrjitte1 t/m 179251RMBurgum15
Noordersingel4 t/m 889251BL t/m 9251BPBurgum72
Pastoriekamp1 t/m 479251CWBurgum43
Pater Doesburgloane1 t/m 289251PKBurgum23
Prins Bernhardstraat1 t/m 1229251GJ t/m 9251GPBurgum173
Prins Willem-Alexanderstraat2 t/m 1099251DA t/m 9251DDBurgum62
Prinses Beatrixstraat1 t/m 279251GV t/m 9251GWBurgum23
Prinses Christinastraat1 t/m 139251GNBurgum7
Prinses Irenestraat1 t/m 359251GX t/m 9251GZBurgum41
Prinses Margrietstraat1 t/m 639251HA t/m 9251HDBurgum182
R.J. Doumastraat1 t/m 179251CSBurgum13
Raadhuisweg1 t/m 79251GHBurgum4
Renbaan1 t/m 119251ANBurgum18
Rhala1 t/m 309251PG t/m 9251PHBurgum25
Roggegers1 t/m 379251TLBurgum29
Roggemounewei1 t/m 1199251JL t/m 9251JPBurgum85
Schoolstraat2 t/m 1889251EA t/m 9251EDBurgum166
Sintrale As--Burgum0
Skipfeart1 t/m 369251JV t/m 9251JWBurgum30
Skippersstrjitte1 t/m 219251HPBurgum18
Skoalloantsje--Burgum0
Smidsstrjitte1 t/m 169251EKBurgum16
Swanneblom1 t/m 329251TDBurgum24
Syl4 t/m 89251LPBurgum2
Taekemastrjitte1 t/m 159251RLBurgum15
Tichelkamp1 t/m 359251AP t/m 9251ARBurgum34
Tjalling H. Haismastraat1 t/m 589251AT t/m 9251AWBurgum51
Toonstrastraat1 t/m 79251CRBurgum7
Trambaan1 t/m 659251AA t/m 9251LZBurgum43
Tsjibbe Geartsstrjitte2 t/m 189251BRBurgum25
Tuorrebout2 t/m 1349251TB t/m 9251TGBurgum130
Tussendijken1 t/m 589251LW t/m 9251LXBurgum50
Túnkersstrjitte1 t/m 149251PLBurgum15
Van der Ploegstrjitte1 t/m 529251RKBurgum32
Van der Walstrjitte1 t/m 669251RH t/m 9251RJBurgum60
Weinmakkersstrjitte1 t/m 249251HT t/m 9251HVBurgum27
Westersingel1 t/m 769251HE t/m 9251HKBurgum69
Wettermunt1 t/m 519251TH t/m 9251TJBurgum47
Weversstrjitte1 t/m 249251JB t/m 9251JCBurgum30
Ymkersstrjitte1 t/m 389251EMBurgum37
Zandberg1 t/m 359251LHBurgum18
Zijlstra’s kamp--Burgum0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 125 openbare ruimtes en 5.233 adressen in de buurt Burgum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Tytsjerksteradiel
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Burgum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Burgum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek92514967
WoonkernBergum5221
Woonkernnaam FriesBurgum5221
WoonplaatsBurgum5240
WijkBurgum5240
GemeenteTytsjerksteradiel5240
ProvincieFriesland5240
WaterschapWetterskip Fryslân5240
LandNederland5240

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Burgum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Burgum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Burgum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Burgum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven