Statistieken Buurtschap Linde

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Buurtschap Linde in de gemeente Twenterand. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Buurtschap Linde in de gemeente Twenterand. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Buurtschap Linde telt 475 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Buurtschap Linde.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Buurtschap Linde:

JaarAantal inwoners de Buurtschap Linde% verschil
20234754,40%
2022455-2,15%
2021465-1,27%
2020471-3,09%
20194861,89%
20184772,36%
20174661,08%
20164612,22%
2015451-4,65%
20144734,19%
2013454geen data

De bevolking van de Buurtschap Linde is met 21 inwoners toegenomen van 454 inwoners in 2013 tot 475 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 4,63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 inwoners (0,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Twenterand.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Buurtschap Linde:

In 2013 waren er 454 inwoners in de Buurtschap Linde. In 2015 is het aantal gedaald tot 451 inwoners. Dit is een daling van 3 (-0,66%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -22 (-4,65%). Het aantal van 451 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 486 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 35 (7,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 9 (1,89%). Het aantal van 486 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 475 inwoners in de Buurtschap Linde.

Over de Buurtschap Linde

Buurtschap Linde heeft afgerond een totale oppervlakte van 769 hectare, waarvan 757 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 117 adressen per km2. Er wonen 155 huishoudens in de Buurtschap Linde. Postcode 7683 is de meest voorkomende postcode in de Buurtschap Linde. De Buurtschap Linde ligt binnen Den Ham in de gemeente Twenterand. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de Buurtschap Linde: Kroezenhoek, Centerieje, Geerlink, Lindrot en Linderdam.

De gegevens van de Buurtschap Linde voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Buurtschap Linde
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Den Ham met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buurtschap Magele, 2: Den Ham, 3: Buurtschap Meer, 4: Buurtschap Linde.

Woningkenmerken
Er zijn 155 woningen in de Buurtschap Linde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Twenterand in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Buurtschap Linde was €438.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Buurtschap Linde.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Buurtschap Linde:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurtschap Linde% verschil
2023€438.00017%
2022€375.0007,8%
2021€348.0005,7%
2020€329.1984,97%
2019€313.61219%
2018€264.5499,4%
2017€241.7570,95%
2016€239.4810,91%
2015€237.3101,18%
2014€234.552-4,93%
2013€246.724geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Buurtschap Linde is met €191.276 gestegen van €246.724 in 2013 tot €438.000 in 2023 (dat is een toename van 78%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.127 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Twenterand.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de Buurtschap Linde met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Twenterand.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Buurtschap Linde is €438.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 155 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Twenterand (geel), 8 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De Buurtschap Linde wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de Buurtschap Linde: er zijn 100 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Buurtschap Linde.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 346 totaal in de Buurtschap Linde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Buurtschap Linde telt in totaal 346 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 33% van de adressen in Buurtschap Linde ligt binnen de bebouwde kom en 67% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Twenterand
Adressen: gebruiksdoelen
In de Buurtschap Linde zijn er 168 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Buurtschap Linde.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 60 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de Buurtschap Linde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Buurtschap Linde. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Buurtschap Linde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Buurtschap Linde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Buurtschap Linde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Twenterand bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Buurtschap Linde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Buurtschap Linde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Buurtschap Linde per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Buurtschap Linde:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023460105
202245500
202146032
202046721
201947795
201846795
2017452178
201645295
201544295
201447011
201344684

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Buurtschap Linde als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europese landen: 2,11% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,05% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,75% en herkomst van buiten Europa: 0,87%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Twenterand naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Buurtschap Linde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Buurtschap Linde in 2022 zijn Westers (0 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Buurtschap Linde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Buurtschap Linde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Buurtschap Linde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Twenterand:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Twenterand. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Buurtschap Linde.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Buurtschap Linde:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.1201.170
Tussenwoning342138
Hoekwoning370162
Twee onder één kap woning3.3801.680
Vrijstaande woning4.0601.710
Huurwoning3.5801.220
Eigen woning3.7701.650

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Buurtschap Linde zijn C (45 adressen) en G (40 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Buurtschap Linde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Buurtschap Linde: 45 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Buurtschap Linde voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Buurtschap Linde voor 2023:

DichtheidNederlandBuurtschap Linde
Bevolking53363
Adressen2.055117
Autos26537

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Buurtschap Linde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Buurtschap Linde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Buurtschap Linde. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Buurtschap Linde vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Woonzorgcentrum het Liefferdinck in Den Ham

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Woonzorgcentrum het Liefferdinck in Den Ham is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de Buurtschap Linde. Stembureau Woonzorgcentrum het Liefferdinck in Den Ham is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Buurtschap Linde ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Woonzorgcentrum het Liefferdinck in Den Ham bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Woonzorgcentrum het Liefferdinck in Den Ham stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 50 stembureaus in de gemeente Twenterand en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Twenterand. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand.

Stembureaus Twenterand

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Buurtschap Linde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Twenterand: Buurtschap Linde is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Buurtschap Linde is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.200. Buurtschap Linde telt 400 inkomensontvangers op 475 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de Buurtschap Linde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Twenterand.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (115 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Buurtschap Linde (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Buurtschap Linde voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Buurtschap Linde zijn in totaal 115 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 115 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 120 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Buurtschap Linde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Buurtschap Linde
Er zijn 9 elektrische auto’s in juli 2024 in de Buurtschap Linde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Buurtschap Linde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 9 elektrische auto’s in de Buurtschap Linde. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Buurtschap Linde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 454 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Buurtschap Linde in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Buurtschap Linde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 740 op naam geregistreerde voertuigen in de Buurtschap Linde (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 446 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Buurtschap Linde in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Buurtschap Linde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Buurtschap Linde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 19 misdrijven in de Buurtschap Linde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Buurtschap Linde, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Buurtschap Linde zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 152 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Buurtschap Linde 19 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Buurtschap Linde in 2023 zijn Ongevallen (weg) (4 delicten) en Overige vermogensdelicten (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Buurtschap Linde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er geen misdrijven in de Buurtschap Linde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Buurtschap Linde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Buurtschap Linde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Twenterand.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Buurtschap Linde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Buurtschap Linde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Buurtschap Linde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Buurtschap Linde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Buurtschap Linde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Buurtschap Linde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Buurtschap Linde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Buurtschap Linde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
77% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Buurtschap Linde ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Buurtschap Linde per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Buurtschap Linde geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Linde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Linde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de Buurtschap Linde.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Buurtschap Linde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal115Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners475Aantal2023
Mannen250Aantal2023
Vrouwen230Aantal2023
0 tot 15 jaar100Aantal2023
15 tot 25 jaar65Aantal2023
25 tot 45 jaar90Aantal2023
45 tot 65 jaar140Aantal2023
65 jaar of ouder80Aantal2023
Ongehuwd215Aantal2023
Gehuwd230Aantal2023
Gescheiden10Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid63Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag70Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar180Aantal2022
Opleidingsniveau hoog80Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg0,60%Percentage2020
WMO cliënten15Aantal2022
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning342Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning370Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning138Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning162Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.650Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel163Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel92Aantal2024
Adressen met definitief energielabel91Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A38Aantal2024
Energielabels B19Aantal2024
Energielabels C45Aantal2024
Energielabels D20Aantal2024
Energielabels E4Aantal2024
Energielabels F11Aantal2024
Energielabels G40Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker16%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk26%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam19%percentage2022
Sociaal eenzaam27%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren2%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk40%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten13%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal155Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen45Aantal2023
Huishoudens met kinderen80Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers71%Percentage2022
Percentage zelfstandigen29%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen20%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€433x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW80Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland460Aantal2023
Herkomst buiten Nederland15Aantal2023
Herkomst Europa10Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland460Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon455Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven19Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand18,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,77Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,84Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,99Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,67Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,53Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,49Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,02Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand34,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand32Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand18,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17000303Code2023
RegionaamBuurtschap LindeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17000303Code2023
Oppervlakte totaal769Aantal hectaren2023
Oppervlakte land757Aantal hectaren2023
Oppervlakte water12Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid117Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal346Aantal2024
Adressen met postcode345Aantal2024
Adressen met woonfunctie168Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie105Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie90Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie5Aantal2024
Verblijfsobjecten346Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres277Aantal2024
Adressen met pand346Aantal2024
Percelen met adres263Aantal2024
Adressen met perceel346Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom115Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom231Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom41Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom127Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19009Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19259Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195023Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197038Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198026Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199013Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200012Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201054Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202060Aantal2024
Panden met adres 2020 en later33Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190011Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192511Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195030Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197039Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198028Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199015Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200014Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201066Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202068Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later64Aantal2024
Postcodegebied7683NA-7683RMNaam2024
Meest voorkomende postcode7683Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal280Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine200Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden1,81Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte37Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad155Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€438.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement48Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap20Aantal2024
Vrijstaande woning100Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.178Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Twenterand. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Buurtschap Linde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Buurtschap Linde
Tabel met 346 adressen in de Buurtschap Linde.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Buurtschap Linde. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Twenterand.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Assenhoek1 t/m 57683PWDen Ham8
Bisschopsweg1 t/m 67683PSDen Ham9
Bosweg2-Den Ham1
Brookotter4 t/m 357683NADen Ham10
Daarleseweg4 t/m 507683RC t/m 7683RGDen Ham73
Dennenhofweg3 t/m 57683RMDen Ham2
Flierdijk1 t/m 47683RADen Ham58
Ketelaarweg117683PVDen Ham1
Kroezenhoek1 t/m 287683PM t/m 7683PPDen Ham25
Linderdam Noord1 t/m 117683PNDen Ham11
Linderdam Zuid1 t/m 47683PRDen Ham4
Linderweg1 t/m 187683PT t/m 7683PVDen Ham24
Lindrot1 t/m 147683PX t/m 7683PZDen Ham22
Marleseweg25 t/m 337683PH t/m 7683PJDen Ham6
Nijlaar2 t/m 167683NCDen Ham34
Noordelijke Kanaaldijk--Den Ham0
Ruiterpad2 t/m 47683RB t/m 7683RCDen Ham11
Twistweg2 t/m 67683RBDen Ham3
Vriezendijk10 t/m 507683PLDen Ham5
Zomerweg21 t/m 607683PM t/m 7683PRDen Ham39
Zuidelijke Kanaaldijk--Den Ham0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 21 openbare ruimtes en 346 adressen in de Buurtschap Linde. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Twenterand
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Buurtschap Linde. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Buurtschap Linde ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7683345
BuurtschapLinde24
WoonkernDen Ham115
WoonplaatsDen Ham348
WijkDen Ham348
GemeenteTwenterand348
ProvincieOverijssel348
WaterschapWaterschap Vechtstromen348
LandNederland348

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Buurtschap Linde ‘raken’ met het aantal adressen uit de Buurtschap Linde dat in het betreffende gebied ligt.

Buurtschap Linde ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Buurtschap Linde en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven