Statistieken Buurtschap Magele

Aantal inwoners per jaar
De Buurtschap Magele telt 1.150 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Buurtschap Magele.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Buurtschap Magele:

JaarAantal inwoners de Buurtschap Magele% verschil
20231.1500,88%
20221.1400,44%
20211.1354,51%
20201.0861,12%
20191.074-0,83%
20181.0830,46%
20171.078-0,28%
20161.0811,60%
20151.064-2,39%
20141.0900,09%
20131.089geen data

Het aantal inwoners in de Buurtschap Magele is met 61 inwoners gestegen van 1.089 inwoners in 2013 tot 1.150 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 inwoners (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Twenterand.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Buurtschap Magele:

In 2013 waren er 1.089 inwoners in de Buurtschap Magele. In 2015 is het aantal gedaald tot 1.064 inwoners. Dit is een daling van 25 (-2,30%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -26 (-2,39%). Het aantal van 1.064 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.150 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 86 (8,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 10 (0,88%). Het aantal van 1.150 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Buurtschap Magele

Buurtschap Magele heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.033 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 110 adressen per km2. Er wonen 400 huishoudens in de Buurtschap Magele. Postcode 7683 is de meest voorkomende postcode in de Buurtschap Magele. De Buurtschap Magele ligt binnen Den Ham in de gemeente Twenterand. De streek Bossinkkamp ligt binnen de Buurtschap Magele.

De gegevens van de Buurtschap Magele voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Buurtschap Magele
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Den Ham met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buurtschap Magele, 2: Den Ham, 3: Buurtschap Meer, 4: Buurtschap Linde.

Woningkenmerken
Er zijn 402 woningen in de Buurtschap Magele.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Twenterand in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Buurtschap Magele was €445.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Buurtschap Magele.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Buurtschap Magele:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurtschap Magele% verschil
2023€445.00020%
2022€371.00012%
2021€331.0005,5%
2020€313.5975,3%
2019€297.82712%
2018€266.4646%
2017€251.2810,81%
2016€249.260-0,36%
2015€250.167-1,52%
2014€254.031-5,1%
2013€267.761geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Buurtschap Magele is met €177.239 gestegen van €267.761 in 2013 tot €445.000 in 2023 (dat is een groei van 66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.723 (5,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Twenterand.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Buurtschap Magele met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Twenterand.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Buurtschap Magele is €445.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 402 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Twenterand (geel), 8 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De Buurtschap Magele wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de Buurtschap Magele: er zijn 241 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Buurtschap Magele.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 516 totaal in de Buurtschap Magele

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De Buurtschap Magele telt in totaal 516 adressen, met 484 verblijfsobjecten en 32 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 6% van de adressen in Buurtschap Magele ligt binnen de bebouwde kom en 94% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Twenterand
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Buurtschap Magele. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Buurtschap Magele. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Buurtschap Magele

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Buurtschap Magele. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Buurtschap Magele


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Twenterand bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Buurtschap Magele


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Buurtschap Magele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Buurtschap Magele per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Buurtschap Magele:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.1201510
20221.1101812
20211.1051812
20201.0561912
20191.0441912
20181.0581610
20171.0521511
20161.060138
20151.0391610
20141.0591913
20131.0581913

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Buurtschap Magele als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 98%, herkomst uit Europese landen: 1,31% en herkomst uit landen buiten Europa: 0,87% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,74% en herkomst van buiten Europa: 1,19%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Twenterand naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Buurtschap Magele
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Buurtschap Magele in 2022 zijn Westers (20 inwoners) en Turkije (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Buurtschap Magele: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Buurtschap Magele.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Buurtschap Magele. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Twenterand:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Twenterand. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Buurtschap Magele zijn G (88 adressen) en D (65 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Buurtschap Magele. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de Buurtschap Magele: 88 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Buurtschap Magele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Buurtschap Magele. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Buurtschap Magele vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Buurtschap Magele.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Buurtschap Magele voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Buurtschap Magele ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Hervormd Centrum de Rank in Den Ham

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Hervormd Centrum de Rank in Den Ham is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de Buurtschap Magele. Stembureau Hervormd Centrum de Rank in Den Ham is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Buurtschap Magele ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Twenterand.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Hervormd Centrum de Rank in Den Ham bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Hervormd Centrum de Rank in Den Ham stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 67 stembureaus in de gemeente Twenterand en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Twenterand. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Buurtschap Magele.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Twenterand: Buurtschap Magele is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Buurtschap Magele is €24.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.600. Buurtschap Magele telt 900 inkomensontvangers op 1.150 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,30% procent van de huishoudens in Buurtschap Magele heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Twenterand: Buurtschap Magele is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Buurtschap Magele (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Buurtschap Magele zijn in totaal 125 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Buurtschap Magele. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Buurtschap Magele
Er zijn 11 elektrische auto’s in februari 2024 in de Buurtschap Magele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Buurtschap Magele op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 11 elektrische auto’s in de Buurtschap Magele. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Buurtschap Magele die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 669 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Buurtschap Magele in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Buurtschap Magele geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.094 op naam geregistreerde voertuigen in de Buurtschap Magele (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 656 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Buurtschap Magele in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Buurtschap Magele geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Buurtschap Magele. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 28 misdrijven in de Buurtschap Magele geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Buurtschap Magele, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Buurtschap Magele zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 199 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Buurtschap Magele 28 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Buurtschap Magele in 2022 zijn Horizontale fraude (6 delicten) en Onder invloed (weg) (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Buurtschap Magele.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er geen misdrijven in de Buurtschap Magele geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Buurtschap Magele met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Buurtschap Magele over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Twenterand.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de Buurtschap Magele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Buurtschap Magele.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Buurtschap Magele. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Buurtschap Magele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Buurtschap Magele.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Buurtschap Magele genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Buurtschap Magele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Buurtschap Magele.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Buurtschap Magele. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Buurtschap Magele geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Buurtschap Magele heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Buurtschap Magele voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Buurtschap Magele heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Buurtschap Magele heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Buurtschap Magele heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Buurtschap Magele voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Buurtschap Magele heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
39% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Buurtschap Magele doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Buurtschap Magele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Buurtschap Magele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Buurtschap Magele voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal125Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2022
B-F Nijverheid en energie30Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.150Aantal2023
Mannen600Aantal2023
Vrouwen540Aantal2023
0 tot 15 jaar170Aantal2023
15 tot 25 jaar180Aantal2023
25 tot 45 jaar215Aantal2023
45 tot 65 jaar385Aantal2023
65 jaar of ouder205Aantal2023
Ongehuwd495Aantal2023
Gehuwd540Aantal2023
Gescheiden45Aantal2023
Verweduwd65Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid111Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag290Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar420Aantal2021
Opleidingsniveau hoog180Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg2,80%Percentage2022
WMO cliënten65Aantal2022
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.597Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.681Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.640Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief105Aantal2023
Energielabels Voorlopig205Aantal2023
Energielabels Onbepaald177Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A29Aantal2023
Energielabels B32Aantal2023
Energielabels C46Aantal2023
Energielabels D65Aantal2023
Energielabels E14Aantal2023
Energielabels F33Aantal2023
Energielabels G88Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk36%percentage2020
Lopen naar school of werk16%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam21%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk39%percentage2020
Mantelzorger19%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal400Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens75Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen125Aantal2023
Huishoudens met kinderen195Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2021
Percentage werknemers80%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,0%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€384x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW190Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.120Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland1.120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon1.110Aantal2022
Westers totaal20Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting8Aantal2022
Verkeersovertredingen7Aantal2022
Vernieling1Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven28Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,97Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,05Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,09Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,13Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,33Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,36Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,88Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,85Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand11,22Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,41Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,09Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand37,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand33Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17000304Code2023
RegionaamBuurtschap MageleNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17000304Code2023
Oppervlakte totaal1.033Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.033Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode7683.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid110Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal488Aantal2023
Adressen met postcode487Aantal2023
Adressen met woonfunctie405Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom31Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom457Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom28Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom377Aantal2023
Percelen424Aantal2023
Panden444Aantal2023
Adressen met panden486Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19009Aantal2023
Panden 1900 tot 192526Aantal2023
Panden 1925 tot 195089Aantal2023
Panden 1950 tot 1970126Aantal2023
Panden 1970 tot 198082Aantal2023
Panden 1980 tot 199029Aantal2023
Panden 1990 tot 200041Aantal2023
Panden 2000 tot 201050Aantal2023
Panden 2010 tot 202022Aantal2023
Panden 2020 en later12Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal680Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine560Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof120Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,70Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte66Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad402Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€445.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2023
Percentage meergezinswoning21%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal15%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement89Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2Aantal2023
Hoekwoning2Aantal2023
Tweeonder1kap71Aantal2023
Vrijstaande woning241Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend2Aantal2023
Woningtype n.v.t.83Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Twenterand. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Buurtschap Magele: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Buurtschap Magele
Tabel met 488 adressen in de Buurtschap Magele.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Buurtschap Magele. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Twenterand.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achteres1 t/m 257683SW t/m 7683SZDen Ham34
Bakkersweg1 t/m 147683SVDen Ham15
Boerweg1 t/m 547683RVDen Ham37
Bossinkkamp1 t/m 247683SL t/m 7683SMDen Ham42
Daarleseweg1 t/m 357683RCDen Ham25
De Bunte56 t/m 687683RNDen Ham6
Dennenweg9 t/m 257683RSDen Ham10
Geerdijk1 t/m 447683SN t/m 7683SRDen Ham67
Hammerflier1 t/m 147683SKDen Ham24
Janmansweg2 t/m 107683SGDen Ham5
Kooiweg1 t/m 147683RRDen Ham18
Middenweg1 t/m 107683RWDen Ham10
Nienenhoek2 t/m 247683SCDen Ham33
Oudelaarsweg1 t/m 107683STDen Ham7
Petersweg--Den Ham0
Petersweg--Vroomshoop0
Russenweg1 t/m 167683RPDen Ham16
Stuveweg1 t/m 47683RTDen Ham4
Veldsweg1 t/m 87683RXDen Ham6
Vierde Blokweg1 t/m 137683RNDen Ham9
Voorveldsweg1 t/m 127683RZDen Ham9
Vosseboerweg3 t/m 187683SHDen Ham22
Vroomshoopseweg7 t/m 737683RH t/m 7683RMDen Ham66
Wittenbrink1 t/m 227683RD t/m 7683REDen Ham23

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 24 openbare ruimtes en 488 adressen in de Buurtschap Magele. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Buurtschap Magele. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Buurtschap Magele ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7683487
BuurtschapMagele88
WoonkernDen Ham31
WoonplaatsDen Ham489
WoonplaatsVroomshoop1
WijkDen Ham490
GemeenteTwenterand490
ProvincieOverijssel490
WaterschapWaterschap Vechtstromen488
LandNederland490

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Buurtschap Magele ‘raken’ met het aantal adressen uit de Buurtschap Magele dat in het betreffende gebied ligt.

Buurtschap Magele ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Buurtschap Magele en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven