Statistieken woonplaats Vroomshoop

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 1,34% naar 8.874 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Vroomshoop. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Vroomshoop is met 118 personen gestegen van 8.756 in 2013 tot 8.874 in 2023 (dat is 1,34%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Vroomshoop

Woonplaats Vroomshoop heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.525 hectare, waarvan 1.509 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vroomshoop telt 4.351 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 396 adressen per km2. Er wonen 3.642 huishoudens en er zijn in totaal 3.711 woningen. De woonplaats telt 4.732 auto's en 796 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vroomshoop ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Vroomshoop is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vroomshoop zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vroomshoop valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Vroomshoop zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vroomshoop zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Vroomshoop
Kaart van de woonplaats Vroomshoop. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vroomshoop binnen de gemeente Twenterand.

Woningkenmerken
Er zijn 3.711 woningen in de woonplaats Vroomshoop.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Twenterand in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 29% naar €250.950 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Vroomshoop. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vroomshoop, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vroomshoop is met €56.376 gestegen van €194.574 in 2013 tot €250.950 in 2022 (dat is 29%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Twenterand.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 4.351 totaal in de woonplaats Vroomshoop

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Vroomshoop telt in totaal 4.351 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vroomshoop. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Vroomshoop. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Vroomshoop

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Vroomshoop. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Vroomshoop


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Twenterand bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Vroomshoop


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Vroomshoop. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Vroomshoop, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Vroomshoop is met 8.332 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Twenterand naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Vroomshoop
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Vroomshoop in 2022 zijn Westers (255 inwoners) en Overig (209 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Vroomshoop: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Vroomshoop.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vroomshoop. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Twenterand:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Twenterand. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Vroomshoop zijn C (1.155 adressen) en A (830 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Vroomshoop. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Vroomshoop: 1.155 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Vroomshoop

Er zijn voor de woonplaats Vroomshoop geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Vroomshoop vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Vroomshoop

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Vroomshoop is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Vroomshoop. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Twenterand als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Vroomshoop.

De gemeente Twenterand telde bij deze verkiezingen in totaal 23 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Twenterand. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.570)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Vroomshoop.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vroomshoop was in 2021 €22.570.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (796 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vroomshoop (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Vroomshoop zijn in totaal 796 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 796 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 801 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vroomshoop. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Vroomshoop
Er zijn 52 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Vroomshoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Vroomshoop op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 52 elektrische auto’s in de woonplaats Vroomshoop. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Vroomshoop die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.165 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Vroomshoop in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vroomshoop geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.144 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vroomshoop (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.931 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Vroomshoop in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vroomshoop geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Vroomshoop. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 275 misdrijven in de woonplaats Vroomshoop geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vroomshoop, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Vroomshoop zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.927 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Vroomshoop 275 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Vroomshoop in 2022 zijn Ongevallen (weg) (39 delicten) en Horizontale fraude (38 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Vroomshoop.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 14 misdrijven in de woonplaats Vroomshoop geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Vroomshoop met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Vroomshoop over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Twenterand.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Vroomshoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Vroomshoop.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Vroomshoop. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Vroomshoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Vroomshoop.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Vroomshoop genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Vroomshoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Vroomshoop.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vroomshoop voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal796Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij42Aantal2022
B-F Nijverheid en energie194Aantal2022
G+I Handel en horeca183Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed63Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening92Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg123Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten73Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.874Aantal2023
Mannen4.535Aantal2023
Vrouwen4.334Aantal2023
0 tot 15 jaar1.514Aantal2023
15 tot 25 jaar1.121Aantal2023
25 tot 45 jaar2.019Aantal2023
45 tot 65 jaar2.377Aantal2023
65 jaar of ouder1.850Aantal2023
Ongehuwd3.951Aantal2023
Gehuwd3.886Aantal2023
Gescheiden520Aantal2023
Verweduwd516Aantal2023
Westers totaal255Aantal2022
Geboorte totaal68Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal83Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid588Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.545Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.120Aantal2021
Opleidingsniveau hoog907Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura254Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten514Aantal2021
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.064Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.253Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.737Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.259Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.886Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.335Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.441Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.574Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.022Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.307Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.453Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.604Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.073Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.283Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.730Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.155Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.514Aantal2023
Energielabels Onbepaald669Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++6Aantal2023
Energielabels A++25Aantal2023
Energielabels A+19Aantal2023
Energielabels A831Aantal2023
Energielabels B603Aantal2023
Energielabels C1.155Aantal2023
Energielabels D383Aantal2023
Energielabels E147Aantal2023
Energielabels F223Aantal2023
Energielabels G277Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.642Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.037Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.160Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.445Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,43Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.038Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.599Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.570Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,4%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,98%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€672x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand170Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO527Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW67Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.637Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.332Aantal2022
Niet-westers totaal243Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers209Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal42Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven43Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting41Aantal2022
Verkeersovertredingen85Aantal2022
Vernieling31Aantal2022
Overige misdrijven17Aantal2022
Totaal misdrijven275Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,56Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,98Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,78Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,08Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,08Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,56Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,67Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,86Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,05Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,23Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,27Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,48Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,86Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,41Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,53Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,16Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,97Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,16Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,74Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,32Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand35,03Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,75Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand14,51Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand29Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand15,01Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,42Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3326CodeWP3326
RegionaamVroomshoopNaamVroomshoop
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.525Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.509Aantal hectaren2023
Oppervlakte water16Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid396Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.351Aantal2023
Adressen met postcode4.338Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.819Aantal2023
Panden3.776Aantal2023
Percelen2.840Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190012Aantal2023
Panden 1900 tot 1925149Aantal2023
Panden 1925 tot 1950272Aantal2023
Panden 1950 tot 1970949Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.034Aantal2023
Panden 1980 tot 1990421Aantal2023
Panden 1990 tot 2000610Aantal2023
Panden 2000 tot 2010434Aantal2023
Panden 2010 tot 2020290Aantal2023
Panden 2020 en later162Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade21Aantal2021
Verkeersongevallen totaal30Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.732Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.874Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof859Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,26Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen368Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.711Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€250.950Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning88%Percentage2022
Percentage meergezinswoning12%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen64%Percentage2022
Huurwoningen totaal36%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!