Statistieken Componistenbuurt-Zuid

Aantal inwoners per jaar
De Componistenbuurt-Zuid telt 2.535 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Componistenbuurt-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Componistenbuurt-Zuid:

JaarAantal inwoners de Componistenbuurt-Zuid% verschil
20232.5351,60%
20222.4950,00%
20212.4950,81%
20202.4751,02%
20192.4500,82%
20182.4308%
20172.2508,7%
20162.0706,4%
20151.945-1,52%
20141.97514%
20131.730geen data

De bevolking van de Componistenbuurt-Zuid is met 805 inwoners gegroeid van 1.730 inwoners in 2013 tot 2.535 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 80 inwoners (4,0%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amersfoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Componistenbuurt-Zuid:

In 2013 telde de Componistenbuurt-Zuid 1.730 inwoners. Het aantal van 1.730 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.535 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 805 (47%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (1,60%). Het aantal van 2.535 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Componistenbuurt-Zuid

Componistenbuurt-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 67 hectare, waarvan 65 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.234 adressen per km2. Er wonen 1.130 huishoudens in de Componistenbuurt-Zuid. Postcode 3816 is de meest voorkomende postcode in de Componistenbuurt-Zuid. De Componistenbuurt-Zuid ligt binnen Randenbroek in de gemeente Amersfoort.

De naam van deze buurt veranderde van Weberstraat in 2020 naar Componistenbuurt-Zuid in 2021.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Componistenbuurt-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Randenbroek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Willem III, 2: Componistenbuurt-Noord, 3: Componistenbuurt-Midden, 4: Componistenbuurt-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 1.097 woningen in de Componistenbuurt-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Componistenbuurt-Zuid was €384.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Componistenbuurt-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Componistenbuurt-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Componistenbuurt-Zuid% verschil
2023€384.00019%
2022€324.00015%
2021€281.00012%
2020€251.0009,6%
2019€229.00013%
2018€203.00013%
2017€179.0008,5%
2016€165.0004,43%
2015€158.0001,94%
2014€155.0004,03%
2013€149.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Componistenbuurt-Zuid is met €235.000 gegroeid van €149.000 in 2013 tot €384.000 in 2023 (dat is een toename van 158%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €23.500 (10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amersfoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Componistenbuurt-Zuid is €384.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 1.097 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Amersfoort (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Randenbroek (oranje) en 3 buurten (blauw). De Componistenbuurt-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Componistenbuurt-Zuid: er zijn 570 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Componistenbuurt-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.244 totaal in de Componistenbuurt-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De Componistenbuurt-Zuid telt in totaal 1.244 adressen, met 1.232 verblijfsobjecten en 12 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in Componistenbuurt-Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amersfoort
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Componistenbuurt-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Componistenbuurt-Zuid. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Componistenbuurt-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Componistenbuurt-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Componistenbuurt-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Componistenbuurt-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Componistenbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Componistenbuurt-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Componistenbuurt-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.585115840
20221.595108792
20211.585110800
20201.555111809
20191.545109796
20181.540107783
20171.415101734
20161.25099721
20151.15595695
20141.16598712
20131.02185624

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Componistenbuurt-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 62%, herkomst uit Europese landen: 4,53% en herkomst uit landen buiten Europa: 33% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 59%, herkomst uit Europa: 4,91% en herkomst van buiten Europa: 36%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amersfoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Componistenbuurt-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Componistenbuurt-Zuid in 2022 zijn Marokko (255 inwoners) en Overig (195 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Componistenbuurt-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Componistenbuurt-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Componistenbuurt-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Componistenbuurt-Zuid zijn A (351 adressen) en C (215 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Componistenbuurt-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Componistenbuurt-Zuid: 351 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 14 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Componistenbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Componistenbuurt-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Componistenbuurt-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Componistenbuurt-Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Componistenbuurt-Zuid voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Componistenbuurt-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum het Klokhuis in Amersfoort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Wijkcentrum het Klokhuis in Amersfoort is uitgebracht. Stembureau Wijkcentrum het Klokhuis in Amersfoort was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Componistenbuurt-Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amersfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum het Klokhuis in Amersfoort bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de Componistenbuurt-Zuid stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 142 stembureaus in de gemeente Amersfoort en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Componistenbuurt-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Randenbroek (Componistenbuurt-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Randenbroek is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Componistenbuurt-Zuid is €27.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.000. Componistenbuurt-Zuid telt 1.900 inkomensontvangers op 2.535 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,8% procent van de huishoudens in Componistenbuurt-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Randenbroek (Componistenbuurt-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Randenbroek is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (225 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Componistenbuurt-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Componistenbuurt-Zuid zijn in totaal 225 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Componistenbuurt-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Componistenbuurt-Zuid
Er zijn 15 elektrische auto’s in februari 2024 in de Componistenbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Componistenbuurt-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de Componistenbuurt-Zuid. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Componistenbuurt-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 890 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Componistenbuurt-Zuid in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Componistenbuurt-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.134 op naam geregistreerde voertuigen in de Componistenbuurt-Zuid (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 871 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Componistenbuurt-Zuid in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Componistenbuurt-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Componistenbuurt-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 78 misdrijven in de Componistenbuurt-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Componistenbuurt-Zuid, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Componistenbuurt-Zuid zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.116 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Componistenbuurt-Zuid 78 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Componistenbuurt-Zuid in 2022 zijn Horizontale fraude (13 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Componistenbuurt-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 9 misdrijven in de Componistenbuurt-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Componistenbuurt-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Componistenbuurt-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de Componistenbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Componistenbuurt-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Componistenbuurt-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Componistenbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Componistenbuurt-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Componistenbuurt-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Componistenbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Componistenbuurt-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Componistenbuurt-Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
71% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Componistenbuurt-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Componistenbuurt-Zuid heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Componistenbuurt-Zuid voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Componistenbuurt-Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Componistenbuurt-Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Componistenbuurt-Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Componistenbuurt-Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Componistenbuurt-Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Componistenbuurt-Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Componistenbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Componistenbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Componistenbuurt-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal225Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie25Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.535Aantal2023
Mannen1.235Aantal2023
Vrouwen1.305Aantal2023
0 tot 15 jaar545Aantal2023
15 tot 25 jaar290Aantal2023
25 tot 45 jaar835Aantal2023
45 tot 65 jaar575Aantal2023
65 jaar of ouder285Aantal2023
Ongehuwd1.425Aantal2023
Gehuwd845Aantal2023
Gescheiden205Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.883Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag440Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar660Aantal2021
Opleidingsniveau hoog750Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten105Aantal2022
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning850Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief935Aantal2023
Energielabels Voorlopig185Aantal2023
Energielabels Onbepaald121Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A351Aantal2023
Energielabels B92Aantal2023
Energielabels C215Aantal2023
Energielabels D166Aantal2023
Energielabels E197Aantal2023
Energielabels F67Aantal2023
Energielabels G28Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker70%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.130Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens440Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen260Aantal2023
Huishoudens met kinderen425Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€114x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.585Aantal2023
Herkomst Europa115Aantal2023
Herkomst buiten Europa840Aantal2023
Geboren in Nederland1.580Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa470Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa370Aantal2023
Autochtoon1.595Aantal2022
Westers totaal190Aantal2022
Niet-westers totaal710Aantal2022
Marokko255Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije175Aantal2022
Overig niet-westers195Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal22Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting15Aantal2022
Verkeersovertredingen9Aantal2022
Vernieling17Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven78Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km77Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km78Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km109Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km136Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km197Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03071403Code2023
RegionaamComponistenbuurt-ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03071403Code2023
Oppervlakte totaal67Aantal hectaren2023
Oppervlakte land65Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3816.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.234Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.244Aantal2023
Adressen met postcode1.241Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.097Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.244Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.097Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen515Aantal2023
Panden659Aantal2023
Adressen met panden1.229Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19005Aantal2023
Panden 1900 tot 19259Aantal2023
Panden 1925 tot 19505Aantal2023
Panden 1950 tot 1970866Aantal2023
Panden 1970 tot 19802Aantal2023
Panden 1980 tot 19901Aantal2023
Panden 1990 tot 20004Aantal2023
Panden 2000 tot 20102Aantal2023
Panden 2010 tot 2020333Aantal2023
Panden 2020 en later2Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal14Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal975Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine795Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof180Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.494Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.097Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€384.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning48%Percentage2023
Percentage meergezinswoning52%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement570Aantal2023
Tussen of geschakelde woning294Aantal2023
Hoekwoning159Aantal2023
Tweeonder1kap46Aantal2023
Vrijstaande woning28Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats12Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend2Aantal2023
Woningtype n.v.t.135Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Componistenbuurt-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Componistenbuurt-Zuid
Tabel met 1.244 adressen in de Componistenbuurt-Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Componistenbuurt-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amersfoort.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Berliozpad2 t/m 823816VKAmersfoort41
Bizetstraat1 t/m 553816WN t/m 3816WRAmersfoort41
Brucknerstraat1 t/m 223816LXAmersfoort23
Debussystraat9 t/m 483816VNAmersfoort24
Driftakkerweg--Amersfoort0
Gounodstraat1 t/m 613816WH t/m 3816WLAmersfoort57
Griegstraat1 t/m 243816LVAmersfoort26
Haydnstraat1 t/m 603816XA t/m 3816XLAmersfoort164
Heiligenbergerweg98 t/m 2033816AJ t/m 3816ANAmersfoort47
Mahlerstraat1 t/m 243816LWAmersfoort30
Mozartweg54 t/m 1113816LM t/m 3816LTAmersfoort100
Puccinistraat1 t/m 323816VEAmersfoort26
Rameaustraat--Amersfoort0
Ravelplantsoen1 t/m 213816VHAmersfoort16
Ringweg-Randenbroek2 t/m 1223816CG t/m 3816CPAmersfoort289
Rossinistraat1 t/m 403816LZAmersfoort21
Smetanastraat1 t/m 233816VPAmersfoort22
Tsjaikovskistraat2 t/m 243816VJAmersfoort10
Verdistraat5 t/m 803816LA t/m 3816LBAmersfoort45
Vivaldistraat2 t/m 633816VL t/m 3816VMAmersfoort50
Wagnerstraat18 t/m 953816WB t/m 3816WGAmersfoort56
Weberstraat2 t/m 1943816VA t/m 3816VDAmersfoort146
Zwarteweg1 t/m 163816AZAmersfoort10

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 23 openbare ruimtes en 1.244 adressen in de Componistenbuurt-Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Componistenbuurt-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Componistenbuurt-Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek38161241
WoonkernAmersfoort1244
WoonplaatsAmersfoort1246
WijkRandenbroek1246
GemeenteAmersfoort1246
ProvincieUtrecht1246
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe1244
LandNederland1246

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Componistenbuurt-Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de Componistenbuurt-Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Componistenbuurt-Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Componistenbuurt-Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven