Statistieken buurt De Hoogte

Aantal inwoners per jaar
De buurt De Hoogte telt 4.105 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Hoogte.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Hoogte:

JaarAantal inwoners de buurt De Hoogte% verschil
20234.1050,49%
20224.085-1,57%
20214.1504,40%
20203.975-0,87%
20194.010-0,37%
20184.0251,26%
20173.9752,32%
20163.8853,60%
20153.7505,1%
20143.5696,1%
20133.365geen data

Het aantal inwoners in de buurt De Hoogte is met 740 personen gestegen van 3.365 personen in 2013 tot 4.105 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 74 personen (2,04%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Hoogte:

In 2013 telde de buurt De Hoogte 3.365 inwoners. Het aantal van 3.365 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 4.150 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 785 (23%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 175 (4,40%). Het aantal van 4.150 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 4.105 inwoners in de buurt De Hoogte.

Over de buurt De Hoogte

Buurt De Hoogte heeft afgerond een totale oppervlakte van 57 hectare, waarvan 55 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.264 adressen per km2. Er wonen 2.720 huishoudens in de buurt De Hoogte. Postcode 9716 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Hoogte. De buurt De Hoogte ligt binnen Oud-Noord in de gemeente Groningen.

De naam van deze buurt veranderde van West-Indische buurt in 2014 naar De Hoogte in 2015. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de buurt De Hoogte voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Hoogte
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oud-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Hoogte, 2: Indische buurt, 3: Professorenbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 2.599 woningen in de buurt De Hoogte.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Hoogte was €221.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Hoogte.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Hoogte:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Hoogte% verschil
2023€221.00021%
2022€183.00014%
2021€160.0009,6%
2020€146.0007,4%
2019€136.0009,7%
2018€124.0007,8%
2017€115.0000,00%
2016€115.0001,77%
2015€113.000-7,4%
2014€121.996-4,69%
2013€127.998geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Hoogte is met €93.002 toegenomen van €127.998 in 2013 tot €221.000 in 2023 (dat is een stijging van 73%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.300 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Hoogte met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Hoogte is €221.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 7% en er zijn 2.599 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Groningen (geel), 16 woonplaatsen (groen), wijk Oud-Noord (oranje) en 2 buurten (blauw). De buurt De Hoogte wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt De Hoogte: er zijn 2.032 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Hoogte.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.723 totaal in de buurt De Hoogte

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt De Hoogte telt in totaal 2.723 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt De Hoogte liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Groningen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt De Hoogte. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Hoogte. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt De Hoogte

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Hoogte. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Hoogte


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Hoogte


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Hoogte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Hoogte per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Hoogte:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.4103701.325
20222.5153431.227
20212.5553481.247
20202.4403351.200
20192.5103271.173
20182.5653191.141
20172.6052991.071
20162.630274981
20152.575256919
20142.427249893
20132.255242869

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Hoogte als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 59%, herkomst uit Europese landen: 9% en herkomst uit landen buiten Europa: 32% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 67%, herkomst uit Europa: 7,2% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Hoogte
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Hoogte in 2022 zijn Overig (620 inwoners) en Westers (480 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Hoogte: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt De Hoogte.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Hoogte. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Hoogte zijn A (1.339 adressen) en C (500 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Hoogte. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt De Hoogte: 1.339 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 33 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Hoogte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Hoogte. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Hoogte vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Hoogte.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Hoogte voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Hoogte ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt De Hoogte

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Hoogte. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt De Hoogte. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Hoogte.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 485 stembureaus in de gemeente Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Hoogte.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oud-Noord (De Hoogte is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oud-Noord is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Hoogte is €22.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.200. Buurt De Hoogte telt 3.400 inkomensontvangers op 4.105 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
22% procent van de huishoudens in buurt De Hoogte heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oud-Noord (De Hoogte is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oud-Noord is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (385 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Hoogte (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Hoogte zijn in totaal 385 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Hoogte. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.381 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Hoogte in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Hoogte geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.823 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Hoogte (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.105 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Hoogte in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Hoogte geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Hoogte. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 279 misdrijven in de buurt De Hoogte geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Hoogte, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Hoogte zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.461 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt De Hoogte 279 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Hoogte in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (98 delicten) en Overige vermogensdelicten (27 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt De Hoogte.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 19 misdrijven in de buurt De Hoogte geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Hoogte met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Hoogte over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 38,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt De Hoogte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt De Hoogte.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Hoogte. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Hoogte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Hoogte.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Hoogte genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Hoogte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Hoogte.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Hoogte. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Hoogte geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Hoogte heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
69% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Hoogte gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Hoogte heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
37% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Hoogte heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Hoogte heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Hoogte voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Hoogte heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
19% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Hoogte doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Hoogte. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Hoogte is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Hoogte voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal385Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie50Aantal2022
G+I Handel en horeca60Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.105Aantal2023
Mannen2.120Aantal2023
Vrouwen1.980Aantal2023
0 tot 15 jaar525Aantal2023
15 tot 25 jaar710Aantal2023
25 tot 45 jaar1.865Aantal2023
45 tot 65 jaar730Aantal2023
65 jaar of ouder275Aantal2023
Ongehuwd3.255Aantal2023
Gehuwd495Aantal2023
Gescheiden300Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.433Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag850Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.380Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.240Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten290Aantal2022
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.500Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning820Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2022
Energielabels Definitief2.435Aantal2023
Energielabels Voorlopig108Aantal2023
Energielabels Onbepaald143Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+3Aantal2023
Energielabels A1.339Aantal2023
Energielabels B234Aantal2023
Energielabels C500Aantal2023
Energielabels D237Aantal2023
Energielabels E101Aantal2023
Energielabels F70Aantal2023
Energielabels G57Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker13%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht56%percentage2020
Overgewicht39%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker34%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn59%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk69%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk62%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2020
Emotioneel eenzaam40%percentage2020
Sociaal eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen29%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren15%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie60%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken28%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.720Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.830Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen455Aantal2023
Huishoudens met kinderen435Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers90%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen55%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen6,8%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar23%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen77%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum22%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum31%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum35%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand520Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO250Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW220Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.410Aantal2023
Herkomst Europa370Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.325Aantal2023
Geboren in Nederland2.410Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa555Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa275Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa770Aantal2023
Autochtoon2.515Aantal2022
Westers totaal480Aantal2022
Niet-westers totaal1.090Aantal2022
Marokko75Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba165Aantal2022
Suriname170Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers620Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal156Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven31Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting22Aantal2022
Verkeersovertredingen28Aantal2022
Vernieling28Aantal2022
Overige misdrijven11Aantal2022
Totaal misdrijven279Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km108Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km147Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km98Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km123Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km135Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km177Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km248Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km317Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km24,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km89Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00140300Code2023
RegionaamDe HoogteNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00140300Code2023
Oppervlakte totaal57Aantal hectaren2023
Oppervlakte land55Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode9716.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.264Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.723Aantal2023
Adressen met postcode2.686Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.613Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.723Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.613Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen353Aantal2023
Panden1.007Aantal2023
Adressen met panden2.675Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190098Aantal2023
Panden 1900 tot 1925309Aantal2023
Panden 1925 tot 1950371Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.048Aantal2023
Panden 1970 tot 19804Aantal2023
Panden 1980 tot 1990196Aantal2023
Panden 1990 tot 200084Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 2020558Aantal2023
Panden 2020 en later7Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade25Aantal2022
Verkeersongevallen totaal33Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.115Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine935Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof180Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.018Aantal2023
Motorfietsen80Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.599Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€221.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning22%Percentage2023
Percentage meergezinswoning78%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen8%Percentage2023
Huurwoningen totaal92%Percentage2023
In bezit woningcorporatie74%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement2.032Aantal2023
Tussen of geschakelde woning480Aantal2023
Hoekwoning68Aantal2023
Tweeonder1kap21Aantal2023
Vrijstaande woning12Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.110Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Hoogte: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Hoogte
Tabel met 2.723 adressen in de buurt De Hoogte.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Hoogte. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adriaan Pauwstraat1 t/m 1129716CP t/m 9716CWGroningen107
Agnetapark1 t/m 159716KAGroningen8
Allersmastraat1 t/m 79716ATGroningen11
Almastraat1 t/m 1709716CM t/m 9716CXGroningen125
Asingastraat1 t/m 2149716EK t/m 9716EVGroningen187
Bedumerstraat1 t/m 2149716BA t/m 9716BSGroningen282
Bedumerweg1 t/m 1289716AA t/m 9716AMGroningen217
Borgplein2 t/m 409716GGGroningen20
Borgwal1 t/m 1129716GS t/m 9716GZGroningen92
Cortinghlaan1 t/m 609716HR t/m 9716HWGroningen59
Cortinghpoort1 t/m 89716GXGroningen16
De Hoogte1 t/m 389716HE t/m 9716HGGroningen47
Heijplaat1 t/m 169716KDGroningen16
Heinsiusstraat1 t/m 1399716AS t/m 9716AVGroningen86
Hermanstraat1 t/m 569716HH t/m 9716HLGroningen62
Het Lansink1 t/m 169716KCGroningen16
Idastraat1 t/m 559716HA t/m 9716HDGroningen57
Jacob Catsstraat1 t/m 1549716GA t/m 9716GHGroningen90
Johan de Wittstraat1 t/m 1959716CA t/m 9716CLGroningen198
Kapelleveld1 t/m 169716KBGroningen16
Kastanjelaan19741CNGroningen1
Nieuwendam1 t/m 169716KPGroningen16
Noorderspoorsingel1 t/m 279716JA t/m 9716JEGroningen69
Noorderstationsstraat1 t/m 579716AN t/m 9716ARGroningen62
Oostzaan1 t/m 4439716KR t/m 9716KSGroningen245
Poortstraat1 t/m 509716JG t/m 9716JJGroningen76
Reinautstraat1 t/m 489716HM t/m 9716HPGroningen40
Smirnoffstraat1 t/m 179716JP t/m 9716JSGroningen25
Stinsstraat1 t/m 109716HXGroningen8
Terdelt1 t/m 169716KEGroningen16
Van Oldenbarneveltlaan1 t/m 2539716EA t/m 9716EJGroningen136
Van Slingelandtstraat1 t/m 1329716GJ t/m 9716GRGroningen86
Van der Hoopstraat3 t/m 219716JK t/m 9716JNGroningen23
Virulystraat1 t/m 129716JT t/m 9716JVGroningen6
Walfridusbrug--Groningen0
Zuilen1 t/m 3819716KG t/m 9716KMGroningen202

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 36 openbare ruimtes en 2.723 adressen in de buurt De Hoogte. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Hoogte. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Hoogte ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek97162685
Postcode numeriek97411
WoonkernGroningen2723
WoonplaatsGroningen2724
WijkOud-Noord2724
GemeenteGroningen2724
StadsdeelOude Wijken2723
ProvincieGroningen2724
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest2723
LandNederland2724

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Hoogte ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Hoogte dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Hoogte ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Hoogte en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven