Statistieken buurt De Parken

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Parken. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Parken. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt De Parken telt 2.600 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Parken.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Parken:

JaarAantal inwoners de buurt De Parken% verschil
20232.6005,1%
20222.4751,64%
20212.435-0,20%
20202.4400%
20192.4400,41%
20182.4300,41%
20172.4201,26%
20162.3900,25%
20152.3840,34%
20142.3760,38%
20132.367geen data

De bevolking van de buurt De Parken is met 233 inwoners gegroeid van 2.367 inwoners in 2013 tot 2.600 inwoners in 2023 (dat is een groei van 9,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 23 inwoners (0,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Parken:

In 2013 telde de buurt De Parken 2.367 inwoners. Het aantal van 2.367 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.600 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 233 (9,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 125 (5,1%). Het aantal van 2.600 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt De Parken

Buurt De Parken heeft afgerond een totale oppervlakte van 125 hectare, waarvan 123 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.451 adressen per km2. Er wonen 1.090 huishoudens in de buurt De Parken. Postcode 7316 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Parken. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Apeldoorn.

De naam van deze buurt veranderde van Parken in 2015 naar De Parken in 2016. De gegevens van de buurt De Parken voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Parken
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Stadhoudersmolen, 2: Hommelbrink, 3: Het Loo, 4: Paleispark, 5: Kerschoten, 6: Kerschoten-West, 7: Loolaan-Noord, 8: Spainkbos, 9: De Parken.

Woningkenmerken
Er zijn 1.089 woningen in de buurt De Parken.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Parken was €707.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Parken.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Parken:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Parken% verschil
2023€707.00014%
2022€619.0008,2%
2021€572.0004,95%
2020€545.00010%
2019€495.0008,1%
2018€458.0005%
2017€436.0006,3%
2016€410.0002,67%
2015€399.340-1,21%
2014€404.222-7,2%
2013€435.727geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Parken is met €271.273 gestegen van €435.727 in 2013 tot €707.000 in 2023 (dat is een toename van 62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.127 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Parken met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Apeldoorn.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Parken is €707.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 1.089 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Apeldoorn (geel), 12 woonplaatsen (groen), wijk Noord (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt De Parken wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt De Parken: er zijn 660 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Parken.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.353 totaal in de buurt De Parken

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt De Parken telt in totaal 1.353 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt De Parken liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt De Parken. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Parken. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt De Parken

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Parken. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Parken


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Parken


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Parken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Parken per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Parken:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.190155250
20222.170117188
20212.130117188
20202.135117188
20192.160107173
20182.150107173
20172.150103167
20162.120103167
20152.116103165
20142.114100162
20132.105100161

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Parken als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 4,23% en herkomst van buiten Europa: 6,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Parken
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Parken in 2022 zijn Westers (220 inwoners) en Overig (50 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Parken: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt De Parken.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Parken. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Parken zijn G (525 adressen) en C (126 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Parken. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt De Parken: 525 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Parken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Parken. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Parken vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Parken.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Parken voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Parken ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt De Parken

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Parken. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt De Parken. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Apeldoorn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Parken.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 194 stembureaus in de gemeente Apeldoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€43.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Parken.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noord (De Parken is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noord is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Parken is €43.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €54.200. Buurt De Parken telt 2.000 inkomensontvangers op 2.600 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,70% procent van de huishoudens in buurt De Parken heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noord (De Parken is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noord is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (665 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Parken (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Parken zijn in totaal 665 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Parken. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt De Parken
Er zijn 58 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt De Parken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Parken op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 58 elektrische auto’s in de buurt De Parken. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Parken die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.138 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Parken in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Parken geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.758 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Parken (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.201 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Parken in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Parken geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Parken. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 156 misdrijven in de buurt De Parken geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Parken, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Parken zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.877 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt De Parken 156 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Parken in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (20 delicten) en Horizontale fraude (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt De Parken.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 19 misdrijven in de buurt De Parken geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Parken met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Parken over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,77 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt De Parken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt De Parken.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Parken. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Parken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Parken.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Parken genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Parken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Parken.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Parken. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Parken geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Parken heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Parken sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Parken heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Parken heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Parken heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Parken voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Parken heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Parken doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Parken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Parken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Parken voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal665Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca85Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed115Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening220Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg125Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.600Aantal2023
Mannen1.315Aantal2023
Vrouwen1.285Aantal2023
0 tot 15 jaar410Aantal2023
15 tot 25 jaar360Aantal2023
25 tot 45 jaar470Aantal2023
45 tot 65 jaar755Aantal2023
65 jaar of ouder605Aantal2023
Ongehuwd1.190Aantal2023
Gehuwd1.120Aantal2023
Gescheiden155Aantal2023
Verweduwd140Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.114Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag280Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar580Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.000Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2022
WMO cliënten100Aantal2022
WMO cliënten relatief40Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.170Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel156Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel524Aantal2024
Adressen met definitief energielabel673Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++34Aantal2024
Energielabels A+++75Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A82Aantal2024
Energielabels B56Aantal2024
Energielabels C126Aantal2024
Energielabels D101Aantal2024
Energielabels E74Aantal2024
Energielabels F109Aantal2024
Energielabels G525Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn55%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.090Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens330Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen370Aantal2023
Huishoudens met kinderen390Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers69%Percentage2022
Percentage zelfstandigen31%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€54.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€43.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen38%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar56%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen20%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen46%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,80%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€630x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW560Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.190Aantal2023
Herkomst buiten Nederland405Aantal2023
Herkomst Europa155Aantal2023
Herkomst buiten Europa250Aantal2023
Geboren in Nederland2.190Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Autochtoon2.170Aantal2022
Westers totaal220Aantal2022
Niet-westers totaal85Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers50Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal67Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven18Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting18Aantal2023
Verkeersovertredingen27Aantal2023
Vernieling19Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven156Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km94Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km69Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km103Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km130Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02000801Code2023
RegionaamDe ParkenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02000801Code2023
Oppervlakte totaal125Aantal hectaren2023
Oppervlakte land123Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.451Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.353Aantal2024
Adressen met postcode1.322Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.198Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie40Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie24Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie50Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie31Aantal2024
Verblijfsobjecten1.353Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.123Aantal2024
Adressen met pand1.347Aantal2024
Percelen met adres1.088Aantal2024
Adressen met perceel1.353Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.353Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.198Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900155Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925381Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950223Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970123Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198065Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199010Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200010Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201012Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202028Aantal2024
Panden met adres 2020 en later116Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900179Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925418Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950232Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970174Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198079Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200010Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201037Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202039Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later169Aantal2024
Postcodegebied7311AA-7317CENaam2024
Meest voorkomende postcode7316Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode65%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.430Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.015Aantal2023
Personenautos - overige brandstof415Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.163Aantal2023
Motorfietsen105Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.089Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€707.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal15%Percentage2023
In bezit woningcorporatie3%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement207Aantal2024
Tussen of geschakelde woning82Aantal2024
Hoekwoning39Aantal2024
Tweeonder1kap210Aantal2024
Vrijstaande woning660Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.155Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Parken: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Parken
Tabel met 1.354 adressen in de buurt De Parken.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Parken. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Apeldoorn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Alexanderlaan1 t/m 167316BPApeldoorn7
Anna Paulownalaan1 t/m 257316CS t/m 7316CTApeldoorn23
Bas Backerlaan1 t/m 347316DW t/m 7316DZApeldoorn24
Bolderstraat3 t/m 317317CBApeldoorn15
Burg. Tutein Noltheniuslaan1 t/m 547316BD t/m 7316BLApeldoorn54
Canadalaan1 t/m 487316BV t/m 7316BZApeldoorn39
Catharinalaan1 t/m 247316CP t/m 7316CRApeldoorn16
De Kwekerij3 t/m 277317CCApeldoorn25
De Smelterij3 t/m 237317CDApeldoorn11
Deventerstraat41 t/m 437311LVApeldoorn2
Dukdalf20 t/m 377317ARApeldoorn15
Emmalaan5 t/m 347316EB t/m 7316EEApeldoorn28
Emmaplein--Apeldoorn0
Frederikslaan1 t/m 447316DN t/m 7316DPApeldoorn30
Frisolaan1 t/m 567316DA t/m 7316DDApeldoorn32
Generaal Van Heutszlaan1 t/m 1607316CD t/m 7316CLApeldoorn92
Generaal Van Swietenlaan1 t/m 227316BA t/m 7316BBApeldoorn17
Generaal Van der Heydenlaan1 t/m 327316BCApeldoorn19
Graaf Van Lijndenlaan1 t/m 347316EG t/m 7316EKApeldoorn35
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan1 t/m 507316AN t/m 7316AWApeldoorn42
Johan Steenbergenstraat2-Apeldoorn1
Kanaal Noord141 t/m 1517317ABApeldoorn5
Kanaal Noord1477317ABApeldoorn1
Kastanjelaan1 t/m 377316BM t/m 7316BNApeldoorn19
Kerklaan6 t/m 517311AA t/m 7311AGApeldoorn48
Koninginnelaan2 t/m 967315BR t/m 7315EBApeldoorn68
Laan van Kerschoten27 t/m 1117316EP t/m 7316ETApeldoorn51
Louisalaan1 t/m 167316DRApeldoorn14
Mariannalaan1 t/m 297316DS t/m 7316DVApeldoorn26
Mr. Van Hasseltlaan1 t/m 577316DG t/m 7316DMApeldoorn49
Mr. Van Rhemenslaan1 t/m 137316AJ t/m 7316AKApeldoorn7
Nassaulaan1 t/m 67316EAApeldoorn24
Oranjelaan1 t/m 187316ALApeldoorn11
Oranjepark--Apeldoorn0
Paslaan16 t/m 497311AJ t/m 7311ALApeldoorn30
Pletterijpad--Apeldoorn0
Pletterijweg--Apeldoorn0
Prins Hendrikplein1 t/m 97316AMApeldoorn9
Prins Mauritslaan1 t/m 367316EL t/m 7316ENApeldoorn34
Prinsenlaan1 t/m 147316CV t/m 7316CWApeldoorn14
Prinsenpark--Apeldoorn0
Prinsesselaan1 t/m 147316CNApeldoorn10
Regentesselaan2 t/m 427316AA t/m 7316AGApeldoorn41
Thuishaven3 t/m 377317CAApeldoorn18
Van Aelstlaan4 t/m 447316CAApeldoorn20
Van Haersma de Withlaan3 t/m 297316CX t/m 7316CZApeldoorn15
Van Huutstraat17311AGApeldoorn3
Van der Houven van Oordtlaan2 t/m 127316AHApeldoorn11
Verzetsstrijderspark2 t/m 307316CMApeldoorn8
Vijverlaan2 t/m 167316DEApeldoorn12
Vlijtsekade101 t/m 2217317APApeldoorn53
Vlijtsemolen3 t/m 817317CEApeldoorn46
Vlijtseweg4 t/m 1547317AC t/m 7317AKApeldoorn135
Wilhelminapark1 t/m 877316BR t/m 7316BTApeldoorn45
Zwaaikom--Apeldoorn0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 55 openbare ruimtes en 1.354 adressen in de buurt De Parken. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Parken. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Parken ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek731183
Postcode numeriek731567
Postcode numeriek7316862
Postcode numeriek7317311
WoonkernApeldoorn1354
WoonplaatsApeldoorn1360
WijkNoord1360
GemeenteApeldoorn1360
StadsdeelBinnenstad4
StadsdeelNoordwest1350
ProvincieGelderland1360
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe1354
LandNederland1360

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Parken ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Parken dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Parken ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Parken en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven