Statistieken buurt De Schutskamp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Schutskamp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Schutskamp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt De Schutskamp telt 4.920 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Schutskamp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Schutskamp:

JaarAantal inwoners de buurt De Schutskamp% verschil
20234.920-0,30%
20224.9350,71%
20214.900-0,41%
20204.9200,92%
20194.8752,42%
20184.7600,42%
20174.7404,06%
20164.5552,36%
20154.4500,45%
20144.4300,34%
20134.415geen data

De bevolking van de buurt De Schutskamp is met 505 personen gegroeid van 4.415 personen in 2013 tot 4.920 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 50 personen (1,10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Bosch.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Schutskamp:

In 2013 telde de buurt De Schutskamp 4.415 inwoners. Het aantal van 4.415 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 4.935 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 520 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 35 (0,71%). Het aantal van 4.935 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt De Schutskamp 4.920 inwoners.

Over de buurt De Schutskamp

Buurt De Schutskamp heeft afgerond een totale oppervlakte van 107 hectare, waarvan 106 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.950 adressen per km2. Er wonen 2.625 huishoudens in de buurt De Schutskamp. Postcode 5223 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Schutskamp. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Bosch. Het Schutskamppark ligt binnen de buurt De Schutskamp.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Schutskamp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ertveld, 2: De Rietvelden west, 3: Veemarktkwartier, 4: De Rietvelden oost, 5: De Kruiskamp ...Toon meer... Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ertveld, 2: De Rietvelden west, 3: Veemarktkwartier, 4: De Rietvelden oost, 5: De Kruiskamp, 6: Boschveld, 7: De Schutskamp, 8: De Moerputten, 9: Deuteren, 10: Paleiskwartier, 11: Willemspoort ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 2.715 woningen in de buurt De Schutskamp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Bosch in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Schutskamp was €271.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Schutskamp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Schutskamp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Schutskamp% verschil
2023€271.00018%
2022€230.0004,07%
2021€221.0007,3%
2020€206.0004,04%
2019€198.00014%
2018€174.0008,7%
2017€160.0005,3%
2016€152.0001,33%
2015€150.000-3,85%
2014€156.000-7,1%
2013€168.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Schutskamp is met €103.000 gegroeid van €168.000 in 2013 tot €271.000 in 2023 (dat is een stijging van 61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.300 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Bosch.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Schutskamp met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Bosch.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Schutskamp is €271.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 2.715 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Den Bosch (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk West (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt De Schutskamp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt De Schutskamp: er zijn 1.560 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Schutskamp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.215 totaal in de buurt De Schutskamp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt De Schutskamp telt in totaal 3.215 adressen, met 3.214 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt De Schutskamp liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Bosch
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt De Schutskamp zijn er 2.722 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt De Schutskamp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.214 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt De Schutskamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Schutskamp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt De Schutskamp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Schutskamp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Schutskamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Schutskamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Schutskamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Schutskamp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Schutskamp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.8604401.610
20222.9704221.543
20212.9354221.543
20202.9804161.524
20193.0104001.465
20182.9553871.418
20172.9503841.406
20162.8203721.363
20152.8003541.296
20142.7913521.287
20132.7373601.318

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Schutskamp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 58%, herkomst uit Europese landen: 9% en herkomst uit landen buiten Europa: 33% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 62%, herkomst uit Europa: 8,2% en herkomst van buiten Europa: 30%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Bosch naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Schutskamp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Schutskamp in 2022 zijn Westers (560 inwoners) en Overig (470 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Schutskamp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt De Schutskamp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Schutskamp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Schutskamp zijn C (767 adressen) en B (662 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Schutskamp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt De Schutskamp: 767 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 28 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Schutskamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Schutskamp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Schutskamp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Schutskamp.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Schutskamp voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Schutskamp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt De Schutskamp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Schutskamp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt De Schutskamp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Bosch.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Schutskamp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 186 stembureaus in de gemeente Den Bosch en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Bosch. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Schutskamp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk West (De Schutskamp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Schutskamp is €25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.400. Buurt De Schutskamp telt 4.100 inkomensontvangers op 4.920 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,2% procent van de huishoudens in buurt De Schutskamp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk West (De Schutskamp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (515 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Schutskamp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Schutskamp zijn in totaal 515 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 515 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 510 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Schutskamp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt De Schutskamp
Er zijn 118 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt De Schutskamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Schutskamp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 118 elektrische auto’s in de buurt De Schutskamp. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Schutskamp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.029 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Schutskamp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Schutskamp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.828 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Schutskamp (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.117 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Schutskamp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Schutskamp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Schutskamp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 364 misdrijven in de buurt De Schutskamp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Schutskamp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Schutskamp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.156 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt De Schutskamp 364 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Schutskamp in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (58 delicten) en Ongevallen (weg) (46 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt De Schutskamp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 32 misdrijven in de buurt De Schutskamp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Schutskamp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Schutskamp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 41,06 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt De Schutskamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt De Schutskamp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Schutskamp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Schutskamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Schutskamp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Schutskamp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 23 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Schutskamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Schutskamp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Schutskamp. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
68% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Schutskamp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Schutskamp heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Schutskamp gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Schutskamp heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
38% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Schutskamp heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Schutskamp heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Schutskamp voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Schutskamp heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Schutskamp doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Schutskamp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Schutskamp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Schutskamp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal515Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie85Aantal2023
G+I Handel en horeca140Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.920Aantal2023
Mannen2.405Aantal2023
Vrouwen2.515Aantal2023
0 tot 15 jaar595Aantal2023
15 tot 25 jaar750Aantal2023
25 tot 45 jaar1.405Aantal2023
45 tot 65 jaar1.050Aantal2023
65 jaar of ouder1.115Aantal2023
Ongehuwd2.660Aantal2023
Gehuwd1.480Aantal2023
Gescheiden405Aantal2023
Verweduwd380Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal115Aantal2022
Sterfte relatief23Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.642Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.200Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.320Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.130Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura95Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten605Aantal2022
WMO cliënten relatief123Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.010Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel402Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel471Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.342Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++13Aantal2024
Energielabels A+11Aantal2024
Energielabels A527Aantal2024
Energielabels B662Aantal2024
Energielabels C767Aantal2024
Energielabels D502Aantal2024
Energielabels E224Aantal2024
Energielabels F69Aantal2024
Energielabels G35Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker67%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam37%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)24%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)21%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.625Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.415Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen630Aantal2023
Huishoudens met kinderen580Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen58%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,2%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO320Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.060Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.860Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.050Aantal2023
Herkomst Europa440Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.610Aantal2023
Geboren in Nederland2.860Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa150Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa730Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa295Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa880Aantal2023
Autochtoon2.970Aantal2022
Westers totaal560Aantal2022
Niet-westers totaal1.405Aantal2022
Marokko410Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije425Aantal2022
Overig niet-westers470Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal202Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven32Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting30Aantal2023
Verkeersovertredingen54Aantal2023
Vernieling32Aantal2023
Overige misdrijven13Aantal2023
Totaal misdrijven364Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km51Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km68Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km188Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07961106Code2023
RegionaamDe SchutskampNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07961106Code2023
Oppervlakte totaal107Aantal hectaren2023
Oppervlakte land106Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.950Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.215Aantal2024
Adressen met postcode2.919Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.722Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie23Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie15Aantal2024
Adressen met industriefunctie8Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie15Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie106Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie336Aantal2024
Verblijfsobjecten3.214Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres1.539Aantal2024
Adressen met pand3.204Aantal2024
Percelen met adres672Aantal2024
Adressen met perceel3.215Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.214Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.722Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192516Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195015Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.214Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980147Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199025Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200038Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201041Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202038Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192517Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195022Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.760Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980446Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990244Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000308Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201097Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020229Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later79Aantal2024
Postcodegebied5223GN-5224CJNaam2024
Meest voorkomende postcode5223Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode81%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade22Aantal2022
Verkeersongevallen totaal28Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.975Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.580Aantal2023
Personenautos - overige brandstof390Aantal2023
Personenautos per huishouden0,75Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.863Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.715Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€271.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning42%Percentage2023
Percentage meergezinswoning58%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen26%Percentage2023
Huurwoningen totaal74%Percentage2023
In bezit woningcorporatie54%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement1.560Aantal2024
Tussen of geschakelde woning855Aantal2024
Hoekwoning235Aantal2024
Tweeonder1kap48Aantal2024
Vrijstaande woning24Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.492Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Schutskamp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Schutskamp
Tabel met 3.215 adressen in de buurt De Schutskamp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Schutskamp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Bosch.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abel Tasmanstraat1 t/m 925223VX t/m 5223VZDen Bosch58
Amundsenstraat1 t/m 705223TJ t/m 5223TKDen Bosch95
Anthony van Diemenstraat1 t/m 135223TADen Bosch7
Balbaostraat12 t/m 375223RMDen Bosch26
Bartholomeus Diazstraat2 t/m 375223RK t/m 5223RLDen Bosch33
Beringstraat1 t/m 105223SRDen Bosch10
Boschmeerplein2 t/m 145223GXDen Bosch9
Boschmeersingel1 t/m 1415223HD t/m 5223HKDen Bosch120
Columbusstraat1 t/m 495223RH t/m 5223RJDen Bosch47
Cornelis de Houtmanstraat1 t/m 135223HNDen Bosch7
De Eendenkooi1 t/m 3105223KG t/m 5223KSDen Bosch165
De Fuik2 t/m 1995223KTDen Bosch142
De Gerlachestraat1 t/m 515223TN t/m 5223TRDen Bosch46
Dirk Hartogstraat2 t/m 895223VT t/m 5223VWDen Bosch53
Erik de Rodestraat1 t/m 675223RT t/m 5223RWDen Bosch44
Fernando Cortezstraat1 t/m 32-Den Bosch32
Fridtjof Nansenstraat1 t/m 405223TL t/m 5223TMDen Bosch40
Gouverneur Borretstraat1 t/m 165224CEDen Bosch15
Gouverneur Holvoetstraat2 t/m 565224CB t/m 5224CDDen Bosch34
Gouverneur Hultmanstraat1 t/m 235224CJDen Bosch18
Gouverneur Van Vredenburchstraat1 t/m 145224CHDen Bosch14
Gouverneur Van den Bogaerdesingel2 t/m 165224CADen Bosch8
Gouverneur Van der Fossestraat1 t/m 125224CGDen Bosch12
Helftheuvelpassage1 t/m 9395224AA t/m 5224ARDen Bosch492
Helftheuvelweg90 t/m 925224ASDen Bosch2
Hoeflaan37 t/m 815223JJDen Bosch23
Hoefpad1 t/m 55223JKDen Bosch2
Hudsonlaan1 t/m 1665223SG t/m 5223SLDen Bosch128
Jacob Cnodestraat1 t/m 835223HR t/m 5223HTDen Bosch64
Jacob Roggeveenstraat1 t/m 335223VMDen Bosch21
Jacob van Heemskerckstraat1 t/m 835223TC t/m 5223TEDen Bosch64
Jan Pieterszoon Coenstraat1 t/m 885223VN t/m 5223VSDen Bosch60
Jan Rijpstraat2 t/m 95223HADen Bosch4
Jan van Riebeecksingel1 t/m 385223HB t/m 5223HCDen Bosch31
Kooikersweg1 t/m 3035223KA t/m 5223KNDen Bosch270
Lagemorgenlaan1 t/m 2025223HV t/m 5223JCDen Bosch120
Livingstonestraat3 t/m 565223TV t/m 5223TWDen Bosch29
Magelhaesstraat1 t/m 105223RCDen Bosch10
Marchandstraat1 t/m 85223TXDen Bosch8
Marco Polostraat2 t/m 435223RN t/m 5223RRDen Bosch61
Olivier van Noortstraat1 t/m 325223TBDen Bosch23
Oude Vlijmenseweg20 t/m 1185223GN t/m 5223GSDen Bosch65
Pedro Cabralstraat1 t/m 915223RD t/m 5223RGDen Bosch51
Pieter Stuyvesantstraat13-Den Bosch1
Pijlijzerstraat1 t/m 315223JDDen Bosch16
Pizarrostraat1 t/m 445223SN t/m 5223SPDen Bosch40
Rijzertlaan2 t/m 4565223JL t/m 5223JVDen Bosch260
Robert Scottstraat1 t/m 565223TS t/m 5223TTDen Bosch42
Schutskampstraat9 t/m 1095223JG t/m 5223JHDen Bosch51
Stanleystraat1 t/m 595223SB t/m 5223SEDen Bosch34
Torresstraat1 t/m 205223RSDen Bosch20
Van Linschotenstraat1 t/m 135223HPDen Bosch7
Vasco da Gamastraat1 t/m 425223RA t/m 5223RBDen Bosch41
Willem Barentszstraat1 t/m 925223HL t/m 5223HMDen Bosch61
Zandveldstraat2 t/m 995223JE t/m 5223JXDen Bosch79

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 55 openbare ruimtes en 3.215 adressen in de buurt De Schutskamp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Den Bosch
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Schutskamp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Schutskamp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek52232374
Postcode numeriek5224545
Woonkern's-Hertogenbosch3214
WoonplaatsDen Bosch3215
WijkWest3215
GemeenteDen Bosch3215
StadsdeelWest3215
ProvincieNoord-Brabant3215
WaterschapWaterschap Aa en Maas3215
LandNederland3215

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Schutskamp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Schutskamp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Schutskamp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Schutskamp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven