Statistieken buurt Drieborg-Centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Drieborg-Centrum in de gemeente Oldambt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Drieborg-Centrum in de gemeente Oldambt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Drieborg-Centrum telt 315 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Drieborg-Centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Drieborg-Centrum:

JaarAantal inwoners de buurt Drieborg-Centrum% verschil
20233151,61%
2022310-1,59%
2021315-3,08%
20203251,56%
20193200%
2018320-3,03%
2017330-2,94%
2016340-1,45%
20153452,99%
20143350%
2013335geen data

Het aantal inwoners in de buurt Drieborg-Centrum is met 20 personen gedaald van 335 personen in 2013 tot 315 personen in 2023 (dat is een afname van 6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 personen (-0,59%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oldambt.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Drieborg-Centrum:

In 2013 waren er 335 inwoners in de buurt Drieborg-Centrum. In 2015 is het aantal gestegen tot 345 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 10 (2,99%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 10 (2,99%). Het aantal van 345 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 310 personen. Dit is een daling van 35 (-10%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -5 (-1,59%). Het aantal van 310 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Drieborg-Centrum 315 inwoners.

Over de buurt Drieborg-Centrum

Buurt Drieborg-Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 42 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 56 adressen per km2. Er wonen 150 huishoudens in de buurt Drieborg-Centrum. Postcode 9688 is de meest voorkomende postcode in de buurt Drieborg-Centrum. De buurt Drieborg-Centrum ligt binnen Drieborg in de gemeente Oldambt. De polder Kroonpolder valt gedeeltelijk binnen de buurt Drieborg-Centrum.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Drieborg-Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Drieborg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Drieborg, 2: Drieborg-Centrum.

Woningkenmerken
Er zijn 156 woningen in de buurt Drieborg-Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oldambt in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Drieborg-Centrum was €181.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Drieborg-Centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Drieborg-Centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Drieborg-Centrum% verschil
2023€181.00023%
2022€147.00018%
2021€125.00011%
2020€113.0007,6%
2019€105.0003,96%
2018€101.0005,2%
2017€96.0001,05%
2016€95.000-2,06%
2015€97.000-3,0%
2014€100.000-6,5%
2013€107.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Drieborg-Centrum is met €74.000 gegroeid van €107.000 in 2013 tot €181.000 in 2023 (dat is een groei van 69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.400 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oldambt.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Drieborg-Centrum is €181.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 156 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Oldambt (geel), 16 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De buurt Drieborg-Centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Drieborg-Centrum: er zijn 73 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Drieborg-Centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 163 totaal in de buurt Drieborg-Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Drieborg-Centrum telt in totaal 163 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Drieborg-Centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Oldambt
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Drieborg-Centrum zijn er 157 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Drieborg-Centrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 51 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Drieborg-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Drieborg-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Drieborg-Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Drieborg-Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Drieborg-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oldambt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Drieborg-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Drieborg-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Drieborg-Centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Drieborg-Centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232554520
20222454520
20212603817
20202654218
20192604218
20182604218
20172704218
20162804218
20152804520
20142714420
20132754119

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Drieborg-Centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 5,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oldambt naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Drieborg-Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Drieborg-Centrum in 2022 zijn Westers (50 inwoners) en Antillen (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Drieborg-Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Drieborg-Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Drieborg-Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oldambt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Oldambt. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Drieborg-Centrum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Drieborg-Centrum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoning1.7801.580
Hoekwoning2.3801.590
Twee onder één kap woning2.1701.490
Vrijstaande woning3.4301.620
Huurwoning2.3101.720
Eigen woning2.9901.510

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Drieborg-Centrum zijn G (47 adressen) en F (30 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Drieborg-Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Drieborg-Centrum: 47 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Drieborg-Centrum voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Drieborg-Centrum voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Drieborg-Centrum
Bevolking533750
Adressen2.05556
Autos265405

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Drieborg-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Drieborg-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Drieborg-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Drieborg-Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Kantine Lubbert Bruins Sportpark in Drieborg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Kantine Lubbert Bruins Sportpark in Drieborg is uitgebracht. Stembureau Kantine Lubbert Bruins Sportpark in Drieborg was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Drieborg-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Kantine Lubbert Bruins Sportpark in Drieborg bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Drieborg-Centrum stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 43 stembureaus in de gemeente Oldambt en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldambt. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt.

Stembureaus Oldambt

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Drieborg-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oldambt: Drieborg-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Drieborg-Centrum is €20.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.000. Buurt Drieborg-Centrum telt 200 inkomensontvangers op 315 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de buurt Drieborg-Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Oldambt.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (25 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Drieborg-Centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Drieborg-Centrum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Drieborg-Centrum zijn in totaal 25 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Drieborg-Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 206 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Drieborg-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Drieborg-Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 349 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Drieborg-Centrum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 186 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Drieborg-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Drieborg-Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Drieborg-Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 6 misdrijven in de buurt Drieborg-Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Drieborg-Centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Drieborg-Centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 98 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Drieborg-Centrum 6 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Drieborg-Centrum van 2012 t/m 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (24 delicten) en Overige vermogensdelicten (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, buurt Drieborg-Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de buurt Drieborg-Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Drieborg-Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Drieborg-Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oldambt.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Drieborg-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Drieborg-Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Drieborg-Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Drieborg-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Drieborg-Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Drieborg-Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Drieborg-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Drieborg-Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Drieborg-Centrum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Drieborg-Centrum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Drieborg-Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Drieborg-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Drieborg-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Drieborg-Centrum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Drieborg-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal25Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie0Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners315Aantal2023
Mannen170Aantal2023
Vrouwen150Aantal2023
0 tot 15 jaar45Aantal2023
15 tot 25 jaar40Aantal2023
25 tot 45 jaar60Aantal2023
45 tot 65 jaar90Aantal2023
65 jaar of ouder80Aantal2023
Ongehuwd140Aantal2023
Gehuwd125Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid750Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag100Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar120Aantal2022
Opleidingsniveau hoog20Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten30Aantal2022
WMO cliënten relatief97Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.510Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel5Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel66Aantal2024
Adressen met definitief energielabel92Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A14Aantal2024
Energielabels B16Aantal2024
Energielabels C28Aantal2024
Energielabels D13Aantal2024
Energielabels E10Aantal2024
Energielabels F30Aantal2024
Energielabels G47Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker37%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2022
Drinker68%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht36%percentage2022
Overgewicht65%percentage2022
Ernstig overgewicht34%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn27%percentage2022
Wekelijkse sporters35%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk30%percentage2022
Lopen naar school of werk10%percentage2022
Fietsen naar school of werk15%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam43%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen46%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt40%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal150Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens65Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen35Aantal2023
Huishoudens met kinderen50Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie49%Percentage2022
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen7,3%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen55%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen6%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€81x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW60Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland255Aantal2023
Herkomst buiten Nederland65Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Autochtoon245Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven6Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand17,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand17,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand17,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand10,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand46,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand45,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand46Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand32,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand19,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18950200Code2023
RegionaamDrieborg-CentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode18950200Code2023
Oppervlakte totaal42Aantal hectaren2023
Oppervlakte land42Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid56Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal163Aantal2024
Adressen met postcode162Aantal2024
Adressen met woonfunctie157Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten163Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres163Aantal2024
Adressen met pand163Aantal2024
Percelen met adres130Aantal2024
Adressen met perceel163Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom163Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom157Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192519Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195038Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197051Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198020Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199014Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201011Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192519Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195038Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197051Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198020Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199014Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201011Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied9687PG-9688RXNaam2024
Meest voorkomende postcode9688Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal170Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine150Aantal2023
Personenautos - overige brandstof20Aantal2023
Personenautos per huishouden1,13Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte405Aantal2023
Motorfietsen25Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad156Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€181.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning12Aantal2024
Hoekwoning20Aantal2024
Tweeonder1kap52Aantal2024
Vrijstaande woning73Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.6Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oldambt. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Drieborg-Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Drieborg-Centrum
Tabel met 163 adressen in de buurt Drieborg-Centrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Drieborg-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oldambt.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Drieborg1 t/m 369688RA t/m 9688RBDrieborg24
Ds.B.J.Aderstraat1 t/m 249688RK t/m 9688RLDrieborg16
Geert Penningpad--Drieborg0
Geert Topelenstraat1 t/m 319688RNDrieborg15
Het Laantje1 t/m 69688RCDrieborg6
Kroonborg1 t/m 119688RDDrieborg9
Kroonpolder1 t/m 279688RHDrieborg14
L.Stekstraat1 t/m 359688RP t/m 9688RRDrieborg27
Oudedijk1 t/m 719688RS t/m 9688RXDrieborg40
Oudeweg1 t/m 39688REDrieborg3
Schanskerdijk1 t/m 179688RGDrieborg8
Verlengde Hoofdweg109687PGNieuw Beerta1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 12 openbare ruimtes en 163 adressen in de buurt Drieborg-Centrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Oldambt
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Drieborg-Centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Drieborg-Centrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek96871
Postcode numeriek9688161
WoonkernDrieborg163
WoonplaatsDrieborg163
WoonplaatsNieuw Beerta1
WijkDrieborg164
GemeenteOldambt164
ProvincieGroningen164
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's164
LandNederland164

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Drieborg-Centrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Drieborg-Centrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Drieborg-Centrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Drieborg-Centrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven