Statistieken buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West

Aantal inwoners per jaar
De buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West telt 2.880 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West:

JaarAantal inwoners de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West% verschil
20232.8800,70%
20222.860-1,38%
20212.9001,58%
20202.8550,18%
20192.8500,35%
20182.8400,89%
20172.815-2,26%
20162.880-0,17%
20152.885-0,52%
20142.9000,00%
20132.900geen data

Het aantal inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is met 20 personen afgenomen van 2.900 personen in 2013 tot 2.880 personen in 2023 (dat is een daling van 0,69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 personen (-0,06%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Noordoostpolder.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West:

In 2013 waren er 2.900 inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Dit is het hoogste aantal inwoners tot en met 2014. In 2017 is het aantal gedaald tot 2.815 personen. Dit is een daling van 85 (-2,93%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -65 (-2,26%). Het aantal van 2.815 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 2.900 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 85 (3,02%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 45 (1,58%). Het aantal van 2.900 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 2.880 inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.

Over de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West

Buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West heeft afgerond een totale oppervlakte van 75 hectare, waarvan 70 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.285 adressen per km2. Er wonen 1.145 huishoudens in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Postcode 8303 is de meest voorkomende postcode in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. De buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West ligt binnen Emmeloord in de gemeente Noordoostpolder.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Emmeloord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Emmeloord-Emmelhage-Boswonen, 2: Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen, 3: Emmeloord-Waterland, 4: Emmeloord-de Erven, 5: Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard ...Toon meer... Kaart van de wijk Emmeloord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Emmeloord-Emmelhage-Boswonen, 2: Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen, 3: Emmeloord-Waterland, 4: Emmeloord-de Erven, 5: Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard, 6: Emmeloord-Centrum-Centrum West, 7: Emmeloord-Centrum-Centrum Oost, 8: Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt, 9: Emmeloord-landelijk gebied, 10: Emmeloord-Bedrijventerrein de Munt, 11: Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West, 12: Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt, 13: Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart, 14: Emmeloord-Revelsant-Noord, 15: Emmeloord-Revelsant-Zuid, 16: Emmeloord-de Zuidert, 17: Emmeloord-Bedrijventerrein Nagelerweg, 18: Emmeloord-Bedrijventerrein A6 ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.117 woningen in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordoostpolder in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West was €278.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West% verschil
2023€278.00021%
2022€229.0009,6%
2021€209.0006,6%
2020€196.0008,3%
2019€181.0004,62%
2018€173.0003,59%
2017€167.0001,21%
2016€165.0000,61%
2015€164.000-1,20%
2014€166.000-5,1%
2013€175.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is met €103.000 toegenomen van €175.000 in 2013 tot €278.000 in 2023 (dat is een groei van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.300 (4,96%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Noordoostpolder.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is €278.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 1.117 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Noordoostpolder (geel), 11 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West: er zijn 677 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.184 totaal in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West telt in totaal 1.184 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Noordoostpolder
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordoostpolder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.275235365
20222.295221344
20212.330223347
20202.325208322
20192.330204316
20182.360188292
20172.365176274
20162.440172268
20152.470163252
20142.465170265
20132.465170265

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 8,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 9,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noordoostpolder naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West in 2022 zijn Westers (265 inwoners) en Overig (170 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noordoostpolder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordoostpolder. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West zijn C (680 adressen) en A (165 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West: 680 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Buurthuis Espelervaart Atlantischestraat in Emmeloord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Buurthuis Espelervaart Atlantischestraat in Emmeloord is uitgebracht. Stembureau Buurthuis Espelervaart Atlantischestraat in Emmeloord was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Noordoostpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Buurthuis Espelervaart Atlantischestraat in Emmeloord bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 135 stembureaus in de gemeente Noordoostpolder en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordoostpolder. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noordoostpolder: Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is €23.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.900. Buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West telt 2.200 inkomensontvangers op 2.880 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,30% procent van de huishoudens in buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noordoostpolder: Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (190 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West zijn in totaal 190 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West
Er zijn 15 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.072 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.413 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.100 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 64 misdrijven in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 668 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West 64 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West in 2022 zijn Horizontale fraude (15 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noordoostpolder.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,60 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal190Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie35Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.880Aantal2023
Mannen1.440Aantal2023
Vrouwen1.450Aantal2023
0 tot 15 jaar555Aantal2023
15 tot 25 jaar370Aantal2023
25 tot 45 jaar660Aantal2023
45 tot 65 jaar700Aantal2023
65 jaar of ouder600Aantal2023
Ongehuwd1.325Aantal2023
Gehuwd1.260Aantal2023
Gescheiden185Aantal2023
Verweduwd110Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.091Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag610Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.020Aantal2021
Opleidingsniveau hoog440Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,60%Percentage2022
WMO cliënten140Aantal2022
WMO cliënten relatief49Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.240Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief686Aantal2023
Energielabels Voorlopig432Aantal2023
Energielabels Onbepaald65Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++32Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A165Aantal2023
Energielabels B91Aantal2023
Energielabels C680Aantal2023
Energielabels D139Aantal2023
Energielabels E9Aantal2023
Energielabels F1Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters43%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.145Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens295Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen405Aantal2023
Huishoudens met kinderen445Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€120x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW540Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.275Aantal2023
Herkomst Europa235Aantal2023
Herkomst buiten Europa365Aantal2023
Geboren in Nederland2.275Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Autochtoon2.295Aantal2022
Westers totaal265Aantal2022
Niet-westers totaal300Aantal2022
Marokko45Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers170Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting19Aantal2022
Verkeersovertredingen10Aantal2022
Vernieling13Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven64Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand35,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand10,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand25,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand34,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand38,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand35Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand25,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand36Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01710109Code2023
RegionaamEmmeloord-Espelervaart-Espelervaart WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01710109Code2023
Oppervlakte totaal75Aantal hectaren2023
Oppervlakte land70Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode8303.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.285Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.184Aantal2023
Adressen met postcode1.183Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.118Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.184Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.118Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen950Aantal2023
Panden1.181Aantal2023
Adressen met panden1.183Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19701Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.167Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 200013Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 20201Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.345Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.030Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof310Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.906Aantal2023
Motorfietsen105Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.117Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€278.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement4Aantal2023
Tussen of geschakelde woning677Aantal2023
Hoekwoning319Aantal2023
Tweeonder1kap44Aantal2023
Vrijstaande woning74Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.66Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noordoostpolder. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West
Tabel met 1.184 adressen in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Noordoostpolder.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Atlantischestraat2 t/m 188303VWEmmeloord9
Ballumerbocht1 t/m 218303KBEmmeloord19
Berkelstraat1 t/m 488303JREmmeloord32
Boomkensdiep1 t/m 118303KWEmmeloord11
Diezestraat1 t/m 158303DAEmmeloord15
Dinkelstraat1 t/m 328303LM t/m 8303LNEmmeloord23
Dollardstraat1 t/m 388303LE t/m 8303LGEmmeloord23
Dommelstraat14 t/m 368303JPEmmeloord12
Dongestraat2 t/m 428303JLEmmeloord25
Driesprong2 t/m 208303KVEmmeloord10
Eemsstraat1 t/m 268303LH t/m 8303LJEmmeloord21
Eenhoornplaat1 t/m 308303MD t/m 8303MEEmmeloord26
Engelsmangat1 t/m 168303KCEmmeloord16
Geleenstraat1 t/m 128303JBEmmeloord12
Geulstraat1 t/m 128303JAEmmeloord11
Gouwe1 t/m 178303DLEmmeloord17
Grevelingen1 t/m 198303JHEmmeloord19
Griend2 t/m 148303KMEmmeloord10
Hunzestraat1 t/m 88303LKEmmeloord7
IJsselstraat1 t/m 768303LC t/m 8303LDEmmeloord28
Jeker--Emmeloord0
Krammer1 t/m 148303JJEmmeloord14
Lekstraat1 t/m 828303LS t/m 8303LVEmmeloord48
Linge1 t/m 178303JTEmmeloord17
Maasstraat1 t/m 328303LP t/m 8303LREmmeloord31
Mark1 t/m 318303JW t/m 8303JXEmmeloord31
Merwede1 t/m 168303JVEmmeloord16
Middelplaat1 t/m 928303MJ t/m 8303MLEmmeloord54
Molenrak1 t/m 618303MA t/m 8303MCEmmeloord40
Niersstraat1 t/m 208303DCEmmeloord20
Oosterom1 t/m 428303KLEmmeloord34
Pilotenweg6 t/m 88303EJEmmeloord2
Pinkewad1 t/m 118303KAEmmeloord7
Pollen--Emmeloord0
Reggestraat1 t/m 318303LA t/m 8303LBEmmeloord31
Richel1 t/m 128303KXEmmeloord10
Riepel1 t/m 288303KPEmmeloord15
Roerstraat1 t/m 128303JCEmmeloord12
Scheer1 t/m 168303KNEmmeloord15
Scheldestraat1 t/m 288303JKEmmeloord19
Schieringhals1 t/m 218303LZEmmeloord18
Spaarne1 t/m 178303DNEmmeloord17
Swalmstraat1 t/m 118303JDEmmeloord11
Texelstroom1 t/m 508303MG t/m 8303MHEmmeloord47
Tjongerstraat1 t/m 98303LLEmmeloord7
Vecht1 t/m 288303DR t/m 8303DSEmmeloord28
Vliet1 t/m 128303JNEmmeloord12
Volkerak1 t/m 238303JE t/m 8303JGEmmeloord23
Vrijheidsplaat1 t/m 1098303KD t/m 8303KKEmmeloord99
Waalstraat1 t/m 548303DHEmmeloord32
Waarden1 t/m 228303KZEmmeloord18
Wadloperbrug--Emmeloord0
Wolfshoek1 t/m 548303KR t/m 8303KTEmmeloord35
Zaan1 t/m 168303DKEmmeloord16
Zwanenbalg1 t/m 308303MN t/m 8303MPEmmeloord29
Zwartewater1 t/m 298303DD t/m 8303DEEmmeloord29
Zwin2-Emmeloord1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 57 openbare ruimtes en 1.184 adressen in de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek83031183
WoonkernEmmeloord1184
WoonplaatsEmmeloord1187
WijkEmmeloord1187
GemeenteNoordoostpolder1187
ProvincieFlevoland1187
WaterschapWaterschap Zuiderzeeland1184
LandNederland1187

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven