Statistieken buurt Falga

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Falga in de gemeente Den Helder. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Falga in de gemeente Den Helder. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Falga telt 525 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Falga.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Falga:

JaarAantal inwoners de buurt Falga% verschil
20235252,94%
20225100%
20215104,08%
2020490-1,01%
20194952,06%
2018485-2,02%
20174950%
2016495-1,00%
2015500-9,1%
2014550-3,51%
2013570geen data

De bevolking van de buurt Falga is met 45 inwoners gedaald van 570 inwoners in 2013 tot 525 inwoners in 2023 (dat is een afname van 7,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,75%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Helder.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Falga:

In 2013 telde de buurt Falga 570 inwoners. Het aantal van 570 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2018 is het aantal gedaald tot 485 inwoners. Dit is een daling van 85 (-15%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -10 (-2,02%). Het aantal van 485 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Falga 525 inwoners.

Over de buurt Falga

Buurt Falga heeft afgerond een totale oppervlakte van 11 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.862 adressen per km2. Er wonen 290 huishoudens in de buurt Falga. Postcode 1784 is de meest voorkomende postcode in de buurt Falga. De buurt Falga ligt binnen Nieuw Den Helder-Oost in de gemeente Den Helder.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Falga
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuw Den Helder-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuwlandbuurt, 2: Golfstroombuurt, 3: Grote Rivierenbuurt, 4: Kleine Rivierenbuurt, 5: Falga, 6: Zuiderzeebuurt, 7: Deltabuurt, 8: Schepenbuurt, 9: Dirksz Admiraal, 10: Nieuw Den Helder Zuid-Oost.

Woningkenmerken
Er zijn 303 woningen in de buurt Falga.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Helder in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Falga was €127.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Falga.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Falga:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Falga% verschil
2023€127.00017%
2022€109.0006,9%
2021€102.0009,7%
2020€93.0004,49%
2019€89.0007,2%
2018€83.0002,47%
2017€81.00017%
2016€69.000-5,5%
2015€73.000-12%
2014€83.000-5,7%
2013€88.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Falga is met €39.000 gegroeid van €88.000 in 2013 tot €127.000 in 2023 (dat is een groei van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €3.900 (4,14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Helder.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Falga met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Helder.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Falga is €127.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 303 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Den Helder (geel), 3 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 53 buurten (blauw). De buurt Falga wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Falga: er zijn 210 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Falga.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 336 totaal in de buurt Falga

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Falga telt in totaal 336 adressen, met 330 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Falga liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Helder
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Falga zijn er 309 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Falga.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 96 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Falga.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Falga. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Falga

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Falga. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Falga


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Helder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Falga


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Falga.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Falga per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Falga:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202324045235
202224043227
202123544231
202021045235
201923043222
201824039206
201725539201
201624540210
201525040210
201427045235
201326849253

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Falga als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 46%, herkomst uit Europese landen: 8,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 45% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 47%, herkomst uit Europa: 8,6% en herkomst van buiten Europa: 44%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Helder naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Falga
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Falga in 2022 zijn Overig (135 inwoners) en Westers (55 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Falga: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Falga.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Falga. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Helder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Helder. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Falga zijn D (114 adressen) en C (94 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Falga. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel D komt het meeste voor in de buurt Falga: 114 adressen hebben energielabel D. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Falga.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Falga. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Falga vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Falga.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Falga voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Falga ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau M F C ’t Wijkhuis in Den Helder

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau M F C ’t Wijkhuis in Den Helder is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Falga. Stembureau M F C ’t Wijkhuis in Den Helder is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Falga ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Helder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau M F C ’t Wijkhuis in Den Helder bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau M F C ’t Wijkhuis in Den Helder stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 81 stembureaus in de gemeente Den Helder en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Helder. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€17.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Falga.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuw Den Helder-Oost (Falga is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuw Den Helder-Oost is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Falga is €17.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €22.000. Buurt Falga telt 400 inkomensontvangers op 525 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
20% procent van de huishoudens in buurt Falga heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuw Den Helder-Oost (Falga is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuw Den Helder-Oost is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (35 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Falga (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Falga zijn in totaal 35 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 35 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 45 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Falga. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Falga
Er zijn 5 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Falga.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Falga op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5 elektrische auto’s in de buurt Falga. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Falga die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 242 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Falga in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Falga geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 309 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Falga (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 224 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Falga in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Falga geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Falga. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 64 misdrijven in de buurt Falga geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Falga, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Falga zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 900 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Falga 64 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Falga in 2023 zijn Winkeldiefstal (20 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Falga.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Falga geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Falga met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Falga over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Helder.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 62,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Falga.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Falga.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Falga. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Falga.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Falga.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Falga genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Falga.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Falga.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
54% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Falga ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Falga per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
68% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Falga geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Falga. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Falga is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Falga.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Falga voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal35Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners525Aantal2023
Mannen270Aantal2023
Vrouwen255Aantal2023
0 tot 15 jaar90Aantal2023
15 tot 25 jaar95Aantal2023
25 tot 45 jaar160Aantal2023
45 tot 65 jaar120Aantal2023
65 jaar of ouder60Aantal2023
Ongehuwd335Aantal2023
Gehuwd120Aantal2023
Gescheiden65Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.773Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag200Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar170Aantal2022
Opleidingsniveau hoog50Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2022
WMO cliënten50Aantal2022
WMO cliënten relatief98Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning830Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel31Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel12Aantal2024
Adressen met definitief energielabel293Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A2Aantal2024
Energielabels B31Aantal2024
Energielabels C94Aantal2024
Energielabels D114Aantal2024
Energielabels E56Aantal2024
Energielabels F1Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker32%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2022
Drinker68%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht39%percentage2022
Overgewicht54%percentage2022
Ernstig overgewicht23%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters39%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2022
Lopen naar school of werk31%percentage2022
Fietsen naar school of werk41%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam67%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam26%percentage2022
Emotioneel eenzaam48%percentage2022
Sociaal eenzaam49%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen39%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun15%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid54%percentage2022
Niet-specifieke klachten60%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen41%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid46%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt42%percentage2022
Psychische klachten36%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht27%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht38%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden21%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie21%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken29%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking12%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal290Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens175Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen40Aantal2023
Huishoudens met kinderen75Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie49%Percentage2022
Percentage werknemers92%Percentage2022
Percentage zelfstandigen8%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€22.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€17.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen61%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen4,0%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar21%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen72%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen1,10%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum37%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW50Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland240Aantal2023
Herkomst buiten Nederland280Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa235Aantal2023
Geboren in Nederland245Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa90Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa150Aantal2023
Autochtoon240Aantal2022
Westers totaal55Aantal2022
Niet-westers totaal215Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers135Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal33Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven64Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km10,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand38,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand39,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand39Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand22Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04000405Code2023
RegionaamFalgaNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04000405Code2023
Oppervlakte totaal11Aantal hectaren2023
Oppervlakte land11Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.862Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal336Aantal2024
Adressen met postcode335Aantal2024
Adressen met woonfunctie309Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie14Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten330Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres118Aantal2024
Adressen met pand330Aantal2024
Percelen met adres42Aantal2024
Adressen met perceel336Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom336Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom309Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197096Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later15Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970191Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980121Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later15Aantal2024
Postcodegebied1784AJ-1784GTNaam2024
Meest voorkomende postcode1784Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal135Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine120Aantal2023
Personenautos - overige brandstof20Aantal2023
Personenautos per huishouden0,47Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.227Aantal2023
Motorfietsen5Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad303Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€127.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning31%Percentage2023
Percentage meergezinswoning69%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen6%Percentage2023
Huurwoningen totaal94%Percentage2023
In bezit woningcorporatie91%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement210Aantal2024
Tussen of geschakelde woning70Aantal2024
Hoekwoning12Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning17Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.21Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Helder. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Falga: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Falga
Tabel met 336 adressen in de buurt Falga.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Falga. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Helder.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Almpad2 t/m 111784GTDen Helder2
Beerzestraat2 t/m 401784EVDen Helder20
Dintelstraat1 t/m 2411784GE t/m 1784GRDen Helder121
Dommelstraat2 t/m 401784ETDen Helder20
Eemstraat2 t/m 421784CEDen Helder21
Eendrachtstraat2 t/m 101784GNDen Helder3
Leijloop1 t/m 121784GMDen Helder10
Markpad3 t/m 51784GSDen Helder2
Markstraat1 t/m 941784GDDen Helder2
Marsdiepstraat451 t/m 6191784AJ t/m 1784AMDen Helder74
Runpad2 t/m 61784GLDen Helder3
Runstraat2 t/m 441784EWDen Helder22
Texelstroomlaan84 t/m 1461784ED t/m 1784EEDen Helder17
Zoomstraat2 t/m 401784GKDen Helder19

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 14 openbare ruimtes en 336 adressen in de buurt Falga. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Den Helder
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Falga. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Falga ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1784335
WoonkernDen Helder336
WoonplaatsDen Helder337
WijkNieuw Den Helder-Oost337
GemeenteDen Helder337
ProvincieNoord-Holland337
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier337
LandNederland337

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Falga ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Falga dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Falga ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Falga en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven