Statistieken buurt Gendringen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gendringen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gendringen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Gendringen telt 3.795 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gendringen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gendringen:

JaarAantal inwoners de buurt Gendringen% verschil
20233.7950,26%
20223.7852,30%
20213.700-0,80%
20203.730-1,97%
20193.805-0,78%
20183.835-0,52%
20173.855-0,64%
20163.880-0,51%
20153.900-0,64%
20143.925-0,63%
20133.950geen data

Het aantal inwoners in de buurt Gendringen is met 155 personen gedaald van 3.950 personen in 2013 tot 3.795 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 3,92%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -16 personen (-0,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Gendringen:

In 2013 waren er 3.950 inwoners in de buurt Gendringen. Het aantal van 3.950 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 3.700 personen. Dit is een daling van 250 (-6,3%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -30 (-0,80%). Het aantal van 3.700 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 3.795 inwoners in de buurt Gendringen.

Over de buurt Gendringen

Buurt Gendringen heeft afgerond een totale oppervlakte van 132 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 642 adressen per km2. Er wonen 1.720 huishoudens in de buurt Gendringen. Postcode 7081 is de meest voorkomende postcode in de buurt Gendringen. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Oude IJsselstreek. Het Kernspark ligt binnen de buurt Gendringen.

De naam Gendringen wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Gendringen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Gendringen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Overig Gendringen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Breedenbroek, 2: Verspreide huizen Voorst, 3: Breedenbroek, 4: Gendringen, 5: Milt en Wieken, 6: Verspreide huizen Netterden, 7: Verspreide huizen Gendringen, 8: Netterden, 9: Verspreide huizen Megchelen, 10: Megchelen.

Woningkenmerken
Er zijn 1.793 woningen in de buurt Gendringen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Gendringen was €277.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Gendringen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gendringen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Gendringen% verschil
2023€277.00015%
2022€241.00014%
2021€211.0006,6%
2020€198.0004,21%
2019€190.0008%
2018€176.0001,73%
2017€173.0000,58%
2016€172.0001,18%
2015€170.000-5,6%
2014€180.000-7,2%
2013€194.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Gendringen is met €83.000 toegenomen van €194.000 in 2013 tot €277.000 in 2023 (dat is een groei van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.300 (3,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Gendringen is €277.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 1.793 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Oude IJsselstreek (geel), 14 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De buurt Gendringen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Gendringen: er zijn 543 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Gendringen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.917 totaal in de buurt Gendringen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Gendringen telt in totaal 1.917 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Gendringen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Oude IJsselstreek
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Gendringen zijn er 1.799 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Gendringen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 491 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Gendringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Gendringen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Gendringen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Gendringen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Gendringen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Gendringen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Gendringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Gendringen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gendringen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.205320270
20223.225304256
20213.155296249
20203.185296249
20193.235309261
20183.285298252
20173.280312263
20163.300315265
20153.300325275
20143.336320269
20133.318343289

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Gendringen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 8,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 8,7% en herkomst van buiten Europa: 7,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oude IJsselstreek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Gendringen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Gendringen in 2022 zijn Westers (360 inwoners) en Turkije (95 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Gendringen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Gendringen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Gendringen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oude IJsselstreek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Gendringen zijn C (637 adressen) en A (324 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Gendringen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Gendringen: 637 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Gendringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Gendringen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Gendringen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Gendringen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Gendringen voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Gendringen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Sportzaal Prinsenhof Gendringen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Sportzaal Prinsenhof Gendringen is uitgebracht. Stembureau Sportzaal Prinsenhof Gendringen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Gendringen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Oude IJsselstreek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Sportzaal Prinsenhof Gendringen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Gendringen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 72 stembureaus in de gemeente Oude IJsselstreek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oude IJsselstreek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Gendringen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oude IJsselstreek: Gendringen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Gendringen is €26.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.600. Buurt Gendringen telt 3.100 inkomensontvangers op 3.795 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,4% procent van de huishoudens in buurt Gendringen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oude IJsselstreek: Gendringen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (275 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Gendringen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Gendringen zijn in totaal 275 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Gendringen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Gendringen
Er zijn 52 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Gendringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Gendringen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 52 elektrische auto’s in de buurt Gendringen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Gendringen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.226 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Gendringen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Gendringen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.994 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Gendringen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.175 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Gendringen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Gendringen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Gendringen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 60 misdrijven in de buurt Gendringen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Gendringen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Gendringen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 866 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Gendringen 60 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Gendringen in 2023 zijn Horizontale fraude (14 delicten) en Mishandeling (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Gendringen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Gendringen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Gendringen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Gendringen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,01 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Gendringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Gendringen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Gendringen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Gendringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Gendringen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Gendringen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Gendringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Gendringen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Gendringen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gendringen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Gendringen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gendringen voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gendringen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Gendringen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gendringen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Gendringen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gendringen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Gendringen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gendringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gendringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Gendringen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal275Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.795Aantal2023
Mannen1.895Aantal2023
Vrouwen1.900Aantal2023
0 tot 15 jaar480Aantal2023
15 tot 25 jaar420Aantal2023
25 tot 45 jaar750Aantal2023
45 tot 65 jaar1.125Aantal2023
65 jaar of ouder1.015Aantal2023
Ongehuwd1.585Aantal2023
Gehuwd1.665Aantal2023
Gescheiden285Aantal2023
Verweduwd260Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.875Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.270Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.170Aantal2022
Opleidingsniveau hoog420Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten325Aantal2022
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.300Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel84Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel743Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.090Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++63Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+30Aantal2024
Energielabels A324Aantal2024
Energielabels B289Aantal2024
Energielabels C637Aantal2024
Energielabels D216Aantal2024
Energielabels E34Aantal2024
Energielabels F102Aantal2024
Energielabels G135Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.720Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens570Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen620Aantal2023
Huishoudens met kinderen520Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€115x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO220Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW930Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.205Aantal2023
Herkomst buiten Nederland590Aantal2023
Herkomst Europa320Aantal2023
Herkomst buiten Europa270Aantal2023
Geboren in Nederland3.205Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa205Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Autochtoon3.225Aantal2022
Westers totaal360Aantal2022
Niet-westers totaal200Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije95Aantal2022
Overig niet-westers95Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal19Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting18Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven60Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand37,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand51,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand39Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU15090100Code2023
RegionaamGendringenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode15090100Code2023
Oppervlakte totaal132Aantal hectaren2023
Oppervlakte land132Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid642Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.917Aantal2024
Adressen met postcode1.917Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.799Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie15Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie33Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie12Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie33Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie48Aantal2024
Verblijfsobjecten1.917Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.670Aantal2024
Adressen met pand1.917Aantal2024
Percelen met adres1.320Aantal2024
Adressen met perceel1.917Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.904Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom13Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.789Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom10Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190056Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192553Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950111Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970491Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980459Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990332Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200089Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201069Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20205Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190066Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192559Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950122Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970492Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980465Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990360Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000139Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010142Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202021Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later51Aantal2024
Postcodegebied7071CK-7081HVNaam2024
Meest voorkomende postcode7081Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.055Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.795Aantal2023
Personenautos - overige brandstof260Aantal2023
Personenautos per huishouden1,19Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.557Aantal2023
Motorfietsen165Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.793Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€277.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement252Aantal2024
Tussen of geschakelde woning543Aantal2024
Hoekwoning378Aantal2024
Tweeonder1kap350Aantal2024
Vrijstaande woning276Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.118Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oude IJsselstreek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Gendringen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Gendringen
Tabel met 1.917 adressen in de buurt Gendringen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Gendringen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterkerspel16 t/m 497081DC t/m 7081DDGendringen28
Akenloodsweg2 t/m 367081EGGendringen26
Alberdingk Thijmstraat1 t/m 137081BBGendringen10
Anholtseweg1 t/m 847081CJ t/m 7081CNGendringen67
Beukenstraat1 t/m 267081DRGendringen22
Bloemersweide1 t/m 897081GC t/m 7081GGGendringen78
Brederostraat1 t/m 517081AW t/m 7081AZGendringen41
Bringenborg1 t/m 587081AX t/m 7081AZGendringen50
Broerdijk1 t/m 347081CX t/m 7081CZGendringen29
Dahliastraat1 t/m 277081ECGendringen25
Dominee van Dorpstraat1 t/m 477081BD t/m 7081BGGendringen38
Energieweg1 t/m 37081ADGendringen2
Engbergseweg27081ABGendringen1
Ganzenmarkt1 t/m 227081DAGendringen24
Gentiaan1 t/m 267081GH t/m 7081GJGendringen21
Grotestraat1 t/m 1017081CA t/m 7081CHGendringen125
Guido Gezellestraat3 t/m 637081AS t/m 7081AVGendringen30
Handelsweg2 t/m 57081AEGendringen5
Haverkamp1 t/m 587081DLGendringen51
Huygensstraat1 t/m 717081AM t/m 7081ARGendringen58
IJsselstraat2 t/m 437081DH t/m 7081DJGendringen36
IJsselweg1 t/m 647081AG t/m 7081AKGendringen55
Industrieweg15 t/m 197071CKUlft3
Industrieweg23 t/m 297081ADGendringen4
Jacob Catsstraat2 t/m 247081BLGendringen12
Jan Ligthartstraat1 t/m 207081BCGendringen18
Julianastraat1 t/m 267081CRGendringen20
Kerkeweide1 t/m 87081ALGendringen8
Kerkpad1 t/m 77081BVGendringen4
Kerkplein1 t/m 1077081BZGendringen50
Koningstraat2 t/m 247081DEGendringen19
Kromme Elleboog1 t/m 87081BXGendringen5
Lamerskamp1 t/m 117081GA t/m 7081GBGendringen10
Langenhorstweg1 t/m 87081ACGendringen9
Multatulihof1 t/m 407081AR t/m 7081ASGendringen35
Nijverheidsweg13 t/m 347081AEGendringen19
Oosterstraat1 t/m 637081DM t/m 7081DPGendringen55
Oranjesingel2 t/m 67081CWGendringen4
P C Hooftstraat27081BSGendringen1
Parallelweg2 t/m 77081DXGendringen7
Pastoor Wijfkerstraat17081BTGendringen1
Pavordskamp1 t/m 517081BWGendringen46
Prins Bernhardstraat5 t/m 307081CT t/m 7081CVGendringen22
Prins Hendriklaan1 t/m 597081ED t/m 7081EEGendringen59
Prinsenhof1 t/m 247081DGGendringen26
Raadhuisstraat--Gendringen0
Ranonkel1 t/m 337081GP t/m 7081GRGendringen26
Rijnweg1 t/m 277081ABGendringen14
Rozenstraat1 t/m 417081DZ t/m 7081EAGendringen36
Staringstraat1 t/m 367081BM t/m 7081BRGendringen30
Te Poelshof1 t/m 157081DBGendringen15
Tollensstraat2 t/m 67081BAGendringen3
Touwslagersbaan1 t/m 1427081EH t/m 7081ENGendringen129
Transportweg27071CLUlft1
Tulpstraat1 t/m 377081EBGendringen32
Ulftseweg2 t/m 397081AAGendringen26
Valeriaan1 t/m 827081GX t/m 7081GZGendringen52
Veenbes1 t/m 797081GK t/m 7081GMGendringen64
Veldweg1 t/m 427081DS t/m 7081DVGendringen43
Vijverpad1 t/m 447081ES t/m 7081ETGendringen28
Vondelstraat1 t/m 807081BH t/m 7081BJGendringen47
Walseweg27081HBGendringen1
Weegbree1 t/m 847081GS t/m 7081GVGendringen65
Wiekenseweg8 t/m 167081DW t/m 7081HVGendringen9
Wilhelminastraat1 t/m 217081CSGendringen21
Willem-Alexanderplein--Gendringen0
Zwanenburgseweg25 t/m 277081CPGendringen3
van Lennepstraat2 t/m 247081BKGendringen13

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 68 openbare ruimtes en 1.917 adressen in de buurt Gendringen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Oude IJsselstreek
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Gendringen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Gendringen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek70714
Postcode numeriek70811913
BuurtschapWieken2
WoonkernGendringen1900
WoonkernUlft4
WoonplaatsGendringen1915
WoonplaatsUlft4
WijkOverig Gendringen1919
GemeenteOude IJsselstreek1919
ProvincieGelderland1919
WaterschapWaterschap Rijn en IJssel1919
LandNederland1919

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Gendringen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Gendringen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Gendringen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Gendringen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven