Statistieken buurt Gravenburg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gravenburg in de gemeente Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gravenburg in de gemeente Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Gravenburg telt 2.165 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gravenburg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gravenburg:

JaarAantal inwoners de buurt Gravenburg% verschil
20232.165-1,59%
20222.200-0,68%
20212.215-1,56%
20202.250-0,44%
20192.260-1,74%
20182.300-1,50%
20172.3350,86%
20162.3150,65%
20152.3000%
20142.300-0,39%
20132.309geen data

Het aantal inwoners in de buurt Gravenburg is met 144 personen gedaald van 2.309 personen in 2013 tot 2.165 personen in 2023 (dat is een afname van 6,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -14 personen (-0,64%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Gravenburg:

In 2013 telde de buurt Gravenburg 2.309 inwoners. In 2017 is het aantal gestegen tot 2.335 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 26 (1,13%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 20 (0,86%). Het aantal van 2.335 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 2.165 personen. Dit is een daling van 170 (-7,3%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -35 (-1,59%). Het aantal van 2.165 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Gravenburg

Buurt Gravenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 154 hectare, waarvan 151 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 477 adressen per km2. Er wonen 715 huishoudens in de buurt Gravenburg. Postcode 9746 is de meest voorkomende postcode in de buurt Gravenburg. De buurt Gravenburg ligt binnen Hoogkerk en omgeving in de gemeente Groningen.

De naam van deze buurt veranderde van De Held in 2014 naar Gravenburg in 2015. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de buurt Gravenburg voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Gravenburg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoogkerk en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Gravenburg, 2: Leegkerk, 3: Zuidwending, 4: Hoogkerk Dorp, 5: Vierverlaten ...Toon meer... Kaart van de wijk Hoogkerk en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Gravenburg, 2: Leegkerk, 3: Zuidwending, 4: Hoogkerk Dorp, 5: Vierverlaten, 6: Westpoort, 7: Hoogkerk-Zuid, 8: Bangeweer, 9: De Kring, 10: De Buitenhof, 11: Kranenburg ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 704 woningen in de buurt Gravenburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Gravenburg was €452.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Gravenburg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gravenburg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Gravenburg% verschil
2023€452.00019%
2022€380.00010%
2021€344.0007,2%
2020€321.0007%
2019€300.0004,53%
2018€287.0004,74%
2017€274.0003,01%
2016€266.0003,10%
2015€258.0007,1%
2014€241.000-3,21%
2013€249.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Gravenburg is met €203.000 gestegen van €249.000 in 2013 tot €452.000 in 2023 (dat is een groei van 82%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €20.300 (6,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Gravenburg met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Groningen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Gravenburg is €452.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 6% en er zijn 704 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Groningen (geel), 16 woonplaatsen (groen), wijk Hoogkerk en omgeving (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Gravenburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Gravenburg: er zijn 302 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Gravenburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 773 totaal in de buurt Gravenburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Gravenburg telt in totaal 773 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Gravenburg ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Groningen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Gravenburg zijn er 769 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Gravenburg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 622 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Gravenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Gravenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Gravenburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Gravenburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Gravenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Gravenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Gravenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Gravenburg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gravenburg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.82085255
20221.87082248
20211.89081244
20201.92581244
20191.93082248
20181.97082248
20172.00582248
20162.00578232
20152.00075225
20141.98877233
20131.99678233

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Gravenburg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 3,94% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 3,38% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Gravenburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Gravenburg in 2022 zijn Westers (145 inwoners) en Overig (75 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Gravenburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Gravenburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Gravenburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Gravenburg.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Gravenburg:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoning2.870860
Hoekwoning2.780960
Twee onder één kap woning3.0101.120
Vrijstaande woning3.9601.390
Huurwoning2.520770
Eigen woning3.1001.080

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Gravenburg zijn A (396 adressen) en B (278 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Gravenburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Gravenburg: 396 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Gravenburg voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Gravenburg voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Gravenburg
Bevolking5331.434
Adressen2.055477
Autos265632

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Gravenburg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Gravenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Gravenburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Gravenburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau CBS Aquamarijn in Groningen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau CBS Aquamarijn in Groningen is uitgebracht. Stembureau CBS Aquamarijn in Groningen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Gravenburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau CBS Aquamarijn in Groningen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Gravenburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 379 stembureaus in de gemeente Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Stembureaus Groningen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Gravenburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoogkerk en omgeving (Gravenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoogkerk en omgeving is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Gravenburg is €31.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.000. Buurt Gravenburg telt 1.700 inkomensontvangers op 2.165 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de buurt Gravenburg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Groningen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (175 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Gravenburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Gravenburg voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Gravenburg zijn in totaal 175 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 175 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 170 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Gravenburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Gravenburg
Er zijn 41 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Gravenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Gravenburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de buurt Gravenburg. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Gravenburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 672 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Gravenburg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Gravenburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 935 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Gravenburg (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 728 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Gravenburg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Gravenburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Gravenburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 61 misdrijven in de buurt Gravenburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Gravenburg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Gravenburg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 691 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Gravenburg 61 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Gravenburg in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (14 delicten) en Ongevallen (weg) (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Gravenburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Gravenburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Gravenburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Gravenburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,70 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Gravenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Gravenburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Gravenburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Gravenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Gravenburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Gravenburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Gravenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Gravenburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
79% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Gravenburg ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Gravenburg per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gravenburg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gravenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gravenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Gravenburg.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Gravenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal175Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.165Aantal2023
Mannen1.105Aantal2023
Vrouwen1.060Aantal2023
0 tot 15 jaar455Aantal2023
15 tot 25 jaar375Aantal2023
25 tot 45 jaar405Aantal2023
45 tot 65 jaar810Aantal2023
65 jaar of ouder125Aantal2023
Ongehuwd1.190Aantal2023
Gehuwd870Aantal2023
Gescheiden85Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.434Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag320Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar570Aantal2022
Opleidingsniveau hoog790Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten35Aantal2022
WMO cliënten relatief16Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.080Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel11Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel299Aantal2024
Adressen met definitief energielabel463Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+8Aantal2024
Energielabels A396Aantal2024
Energielabels B278Aantal2024
Energielabels C1Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E34Aantal2024
Energielabels F20Aantal2024
Energielabels G19Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker86%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht52%percentage2022
Overgewicht46%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2022
Wekelijkse sporters60%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2022
Lopen naar school of werk11%percentage2022
Fietsen naar school of werk45%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam27%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk31%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2022
Niet-specifieke klachten48%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal715Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens70Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen185Aantal2023
Huishoudens met kinderen460Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen11%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen52%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,40%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€315x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW110Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.820Aantal2023
Herkomst buiten Nederland340Aantal2023
Herkomst Europa85Aantal2023
Herkomst buiten Europa255Aantal2023
Geboren in Nederland1.820Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Autochtoon1.870Aantal2022
Westers totaal145Aantal2022
Niet-westers totaal185Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers75Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal12Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting10Aantal2023
Verkeersovertredingen21Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven61Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00140806Code2023
RegionaamGravenburgNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00140806Code2023
Oppervlakte totaal154Aantal hectaren2023
Oppervlakte land151Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid477Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal773Aantal2024
Adressen met postcode772Aantal2024
Adressen met woonfunctie769Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie3Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten773Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres746Aantal2024
Adressen met pand773Aantal2024
Percelen met adres663Aantal2024
Adressen met perceel773Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom764Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom9Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom762Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom7Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19255Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200070Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010622Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later40Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19255Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200070Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010623Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later65Aantal2024
Postcodegebied9746BA-9746TLNaam2024
Meest voorkomende postcode9746Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal955Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine740Aantal2023
Personenautos - overige brandstof215Aantal2023
Personenautos per huishouden1,34Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte632Aantal2023
Motorfietsen80Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad704Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€452.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen91%Percentage2023
Huurwoningen totaal9%Percentage2023
In bezit woningcorporatie9%Percentage2023
In bezit overige verhuurders1%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20002%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200098%Percentage2023
Appartement32Aantal2024
Tussen of geschakelde woning252Aantal2024
Hoekwoning100Aantal2024
Tweeonder1kap302Aantal2024
Vrijstaande woning83Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.4Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Gravenburg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Gravenburg
Tabel met 773 adressen in de buurt Gravenburg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Gravenburg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anselmusstraat1 t/m 169746BPGroningen14
Arminiusstraat1 t/m 29746BDGroningen2
Augustinusstraat1 t/m 269746BZGroningen27
Barthstraat4 t/m 189746CEGroningen12
Bernardusstraat1 t/m 249746CAGroningen22
Bonhoefferstraat1 t/m 559746BW t/m 9746BXGroningen51
Calvijnstraat1 t/m 339746BEGroningen28
De Cockstraat1 t/m 669746BT t/m 9746BVGroningen60
Eckhartstraat1 t/m 879746BM t/m 9746BNGroningen86
Friesestraatweg422 t/m 4349746TLGroningen9
Gomarusstraat1 t/m 399746BCGroningen39
Gregoriusstraat1 t/m 639746CDGroningen38
Leegeweg39746TAGroningen4
Lutherstraat1 t/m 659746BK t/m 9746BLGroningen61
Magnusstraat1 t/m 919746BR t/m 9746BSGroningen83
Maresiusstraat1 t/m 699746BH t/m 9746BJGroningen67
Möllerstraat1 t/m 369746BBGroningen33
Noodweg19746TDGroningen2
Romerostraat1 t/m 209746BAGroningen16
Simonsstraat1 t/m 309746BGGroningen30
Söllepad--Groningen0
Tillichstraat1 t/m 599746CCGroningen30
Van Aquinopad--Groningen0
Voetiusstraat1 t/m 229746CBGroningen14
Zijlvesterweg5 t/m 79746TEGroningen2
Zwinglistraat1 t/m 449746BH t/m 9746BJGroningen43

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 26 openbare ruimtes en 773 adressen in de buurt Gravenburg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Groningen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Gravenburg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Gravenburg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek9746772
GehuchtSlaperstil4
WoonkernGroningen2
WoonkernHoogkerk762
WoonplaatsGroningen775
WijkHoogkerk en omgeving775
GemeenteGroningen775
ProvincieGroningen775
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest775
LandNederland775

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Gravenburg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Gravenburg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Gravenburg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Gravenburg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven