Statistieken buurt Groot IJsselmonde

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Groot IJsselmonde in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Groot IJsselmonde in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Groot IJsselmonde telt 29.265 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Groot IJsselmonde.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Groot IJsselmonde:

JaarAantal inwoners de buurt Groot IJsselmonde% verschil
202329.2651,30%
202228.8901,17%
202128.555-1,09%
202028.8700,40%
201928.7551,05%
201828.4550,26%
201728.3800,92%
201628.1201,70%
201527.6500,55%
201427.5000,04%
201327.490geen data

De bevolking van de buurt Groot IJsselmonde is met 1.775 inwoners gegroeid van 27.490 inwoners in 2013 tot 29.265 inwoners in 2023 (dat is een toename van 6,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 178 inwoners (0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Groot IJsselmonde:

In 2013 telde de buurt Groot IJsselmonde 27.490 inwoners. Het aantal van 27.490 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 29.265 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.775 (6,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 375 (1,30%). Het aantal van 29.265 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Groot IJsselmonde

Buurt Groot IJsselmonde heeft afgerond een totale oppervlakte van 580 hectare, waarvan 573 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.724 adressen per km2. Er wonen 14.180 huishoudens in de buurt Groot IJsselmonde. Postcode 3079 is de meest voorkomende postcode in de buurt Groot IJsselmonde. De buurt Groot IJsselmonde ligt binnen IJsselmonde in de gemeente Rotterdam. De volgende parken vallen binnen de buurt Groot IJsselmonde: De Twee Heuvels en Tuinenhoven.

De naam van deze buurt veranderde van Groot-IJsselmonde in 2014 naar Groot IJsselmonde in 2015.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Groot IJsselmonde
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk IJsselmonde met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud IJsselmonde, 2: Beverwaard, 3: Groot IJsselmonde, 4: Lombardijen.

Woningkenmerken
Er zijn 14.277 woningen in de buurt Groot IJsselmonde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Groot IJsselmonde was €246.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Groot IJsselmonde.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Groot IJsselmonde:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Groot IJsselmonde% verschil
2023€246.00017%
2022€210.00014%
2021€184.00012%
2020€165.00015%
2019€143.00011%
2018€129.0004,03%
2017€124.0002,48%
2016€121.000-0,82%
2015€122.000-2,40%
2014€125.000-3,85%
2013€130.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Groot IJsselmonde is met €116.000 toegenomen van €130.000 in 2013 tot €246.000 in 2023 (dat is een groei van 89%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.600 (6,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Groot IJsselmonde is €246.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 14.277 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk IJsselmonde (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Groot IJsselmonde wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Groot IJsselmonde: er zijn 9.457 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Groot IJsselmonde.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 16.082 totaal in de buurt Groot IJsselmonde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Groot IJsselmonde telt in totaal 16.082 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Groot IJsselmonde liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Groot IJsselmonde zijn er 14.486 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Groot IJsselmonde.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.180 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Groot IJsselmonde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Groot IJsselmonde. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Groot IJsselmonde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Groot IJsselmonde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Groot IJsselmonde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Groot IJsselmonde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Groot IJsselmonde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Groot IJsselmonde per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Groot IJsselmonde:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202313.4302.85512.980
202213.8452.71312.332
202114.1952.58911.771
202014.8052.53611.529
201915.1502.45311.152
201815.4202.35010.685
201715.7652.27410.341
201616.0052.1849.931
201515.9952.1019.554
201416.2252.0339.242
201316.2192.0329.239

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Groot IJsselmonde als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 46%, herkomst uit Europese landen: 9,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 44% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 59%, herkomst uit Europa: 7,4% en herkomst van buiten Europa: 34%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Groot IJsselmonde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Groot IJsselmonde in 2022 zijn Overig (3.665 inwoners) en Westers (3.180 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Groot IJsselmonde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Groot IJsselmonde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Groot IJsselmonde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Groot IJsselmonde zijn C (3.415 adressen) en A (3.144 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Groot IJsselmonde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Groot IJsselmonde: 3.415 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 363 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Groot IJsselmonde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Groot IJsselmonde. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Groot IJsselmonde vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Groot IJsselmonde.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Groot IJsselmonde voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Groot IJsselmonde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Groot IJsselmonde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de buurt Groot IJsselmonde. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 16 stembureaus in de buurt Groot IJsselmonde. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de buurt Groot IJsselmonde.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Groot IJsselmonde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk IJsselmonde (Groot IJsselmonde is rood, andere buurten zijn blauw en wijk IJsselmonde is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Groot IJsselmonde is €24.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.500. Buurt Groot IJsselmonde telt 22.300 inkomensontvangers op 29.265 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13% procent van de huishoudens in buurt Groot IJsselmonde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk IJsselmonde (Groot IJsselmonde is rood, andere buurten zijn blauw en wijk IJsselmonde is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.780 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Groot IJsselmonde (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Groot IJsselmonde zijn in totaal 2.780 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Groot IJsselmonde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Groot IJsselmonde
Er zijn 175 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Groot IJsselmonde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Groot IJsselmonde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 175 elektrische auto’s in de buurt Groot IJsselmonde. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Groot IJsselmonde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 11.658 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Groot IJsselmonde in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Groot IJsselmonde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 14.643 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Groot IJsselmonde (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 10.720 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Groot IJsselmonde in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Groot IJsselmonde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Groot IJsselmonde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.952 misdrijven in de buurt Groot IJsselmonde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Groot IJsselmonde, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Groot IJsselmonde zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 25.072 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Groot IJsselmonde 1.952 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Groot IJsselmonde in 2023 zijn Ongevallen (weg) (249 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (215 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Groot IJsselmonde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 180 misdrijven in de buurt Groot IJsselmonde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Groot IJsselmonde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Groot IJsselmonde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 27,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Groot IJsselmonde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Groot IJsselmonde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Groot IJsselmonde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Groot IJsselmonde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Groot IJsselmonde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Groot IJsselmonde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Groot IJsselmonde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Groot IJsselmonde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
58% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Groot IJsselmonde ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Groot IJsselmonde per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Groot IJsselmonde drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Groot IJsselmonde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Groot IJsselmonde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Groot IJsselmonde.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Groot IJsselmonde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.780Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie675Aantal2023
G+I Handel en horeca415Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie230Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed75Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening455Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg650Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners29.265Aantal2023
Mannen14.025Aantal2023
Vrouwen15.240Aantal2023
0 tot 15 jaar5.095Aantal2023
15 tot 25 jaar3.230Aantal2023
25 tot 45 jaar8.130Aantal2023
45 tot 65 jaar6.870Aantal2023
65 jaar of ouder5.945Aantal2023
Ongehuwd15.565Aantal2023
Gehuwd8.725Aantal2023
Gescheiden3.100Aantal2023
Verweduwd1.875Aantal2023
Geboorte totaal340Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal465Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.107Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag8.010Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.000Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.730Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura670Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2022
WMO cliënten3.590Aantal2022
WMO cliënten relatief124Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning840Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2022
Adressen zonder energielabel1.152Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.091Aantal2024
Adressen met definitief energielabel11.839Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++13Aantal2024
Energielabels A++101Aantal2024
Energielabels A+284Aantal2024
Energielabels A3.144Aantal2024
Energielabels B1.338Aantal2024
Energielabels C3.415Aantal2024
Energielabels D1.934Aantal2024
Energielabels E2.693Aantal2024
Energielabels F1.182Aantal2024
Energielabels G826Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker23%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn59%percentage2022
Drinker63%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht39%percentage2022
Overgewicht60%percentage2022
Ernstig overgewicht22%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn38%percentage2022
Wekelijkse sporters39%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk29%percentage2022
Fietsen naar school of werk26%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam62%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2022
Emotioneel eenzaam41%percentage2022
Sociaal eenzaam46%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen33%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk16%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid58%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2022
Psychische klachten31%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht25%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht43%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.180Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.560Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.970Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.650Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers22.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,2%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum23%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€15x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.770Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.440Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW260Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.440Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland13.430Aantal2023
Herkomst buiten Nederland15.835Aantal2023
Herkomst Europa2.855Aantal2023
Herkomst buiten Europa12.980Aantal2023
Geboren in Nederland13.425Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.060Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa6.310Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.795Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6.670Aantal2023
Autochtoon13.845Aantal2022
Westers totaal3.180Aantal2022
Niet-westers totaal11.865Aantal2022
Marokko1.420Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.985Aantal2022
Suriname2.490Aantal2022
Turkije2.300Aantal2022
Overig niet-westers3.665Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal810Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven242Aantal2023
Milieu overtredingen10Aantal2023
Oplichting220Aantal2023
Verkeersovertredingen326Aantal2023
Vernieling227Aantal2023
Overige misdrijven117Aantal2023
Totaal misdrijven1.952Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km170Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km138Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km69Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km102Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km67Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km54Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991289Code2023
RegionaamGroot IJsselmondeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991289Code2023
Oppervlakte totaal580Aantal hectaren2023
Oppervlakte land573Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.724Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal16.082Aantal2024
Adressen met postcode16.081Aantal2024
Adressen met woonfunctie14.486Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie143Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie483Aantal2024
Adressen met industriefunctie226Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie114Aantal2024
Adressen met logiesfunctie15Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie40Aantal2024
Adressen met sportfunctie14Aantal2024
Adressen met winkelfunctie245Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie756Aantal2024
Verblijfsobjecten16.082Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres6.056Aantal2024
Adressen met pand16.049Aantal2024
Percelen met adres5.352Aantal2024
Adressen met perceel16.082Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom16.082Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom14.486Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925169Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.123Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.180Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980301Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990561Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200067Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010309Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020282Aantal2024
Panden met adres 2020 en later41Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190025Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925171Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.125Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19708.625Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990931Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000474Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010925Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020875Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later98Aantal2024
Postcodegebied3078AA-3079ZVNaam2024
Meest voorkomende postcode3079Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode57%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade52Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade310Aantal2022
Verkeersongevallen totaal363Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal10.315Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine8.645Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.670Aantal2023
Personenautos per huishouden0,73Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.800Aantal2023
Motorfietsen590Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.277Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€246.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning34%Percentage2023
Percentage meergezinswoning66%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen34%Percentage2023
Huurwoningen totaal66%Percentage2023
In bezit woningcorporatie51%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement9.457Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.229Aantal2024
Hoekwoning1.349Aantal2024
Tweeonder1kap319Aantal2024
Vrijstaande woning132Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.596Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Groot IJsselmonde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Groot IJsselmonde
Tabel met 16.082 adressen in de buurt Groot IJsselmonde.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Groot IJsselmonde. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalsdijk3 t/m 3933079RA t/m 3079RKRotterdam198
Abrikozentuin1 t/m 323078TARotterdam30
Abtswouderdijk--Rotterdam0
Achterbroekdijk4 t/m 203079GZRotterdam9
Achterkreek2 t/m 623079CA t/m 3079CBRotterdam37
Admiraalswaard8 t/m 183078AGRotterdam3
Adriaan Volkerlaan83078PTRotterdam1
Adriaan de Jongstraat1 t/m 383078GARotterdam20
Adriaen Janszpad1 t/m 163078WBRotterdam14
Adriaen Janszstraat1 t/m 233078WCRotterdam15
Adriaen Mijnlieffstraat1 t/m 603078JCRotterdam36
Akkeroord3 t/m 123079ZSRotterdam7
Akselsekreek1 t/m 483079SB t/m 3079SCRotterdam36
Amberhof3 t/m 203078KMRotterdam18
Ammerstolstraat--Rotterdam0
Ansfridusstraat2 t/m 343078WDRotterdam22
Appeldijk1 t/m 113079GARotterdam6
Appeltuin2 t/m 83078TNRotterdam4
Arabische tuin1 t/m 203078EARotterdam20
Arenastraat1 t/m 423078ZTRotterdam35
Arie Salystraat1 t/m 473078HARotterdam30
Arresleestraat1 t/m 203078XARotterdam18
Atletiekstraat1 t/m 243078ZARotterdam24
Averdijk1 t/m 1203079GD t/m 3079GGRotterdam84
Baanhoekdijk--Rotterdam0
Baarschootsekreek1 t/m 1043079SE t/m 3079SJRotterdam82
Backershagen3 t/m 4823078SBRotterdam251
Bandeloodijk21 t/m 3203079PCRotterdam19
Batavenoord1 t/m 433079ZPRotterdam22
Bazeldijk1 t/m 213079PN t/m 3079PPRotterdam18
Bedrijventerrein Hordijk-Oost--Rotterdam0
Benedenheulstraat--Rotterdam0
Bergambachtstraat2 t/m 213079DARotterdam6
Bergoord1 t/m 333079MARotterdam25
Bergstoep4 t/m 273079DSRotterdam3
Bermdijk1 t/m 993079TM t/m 3079TNRotterdam99
Bessentuin1 t/m 363078TBRotterdam27
Bichon van IJsselmondelaan6 t/m 733078HBRotterdam33
Biezenkreek1 t/m 163079SKRotterdam38
Blesdijk1 t/m 233079PDRotterdam18
Bommelerwaard2 t/m 1503079PSRotterdam74
Boogschutterstraat1 t/m 303078XBRotterdam28
Bramentuin1 t/m 203078TCRotterdam18
Bredenoord1 t/m 2763079JA t/m 3079JHRotterdam220
Breudijk1 t/m 473079TARotterdam32
Brittenoord1 t/m 633079KA t/m 3079KBRotterdam54
Bronsdijk2 t/m 343079PRRotterdam17
Buitendijk97 t/m 1113078XCRotterdam7
Buitendijktunnel--Rotterdam0
Burgemeester Hazenberglaan8 t/m 4473078HC t/m 3078HGRotterdam141
Burgemeester Molenaarstraat1 t/m 1463078VA t/m 3078VDRotterdam102
Burgemeester Speelmanhof9 t/m 513078PZRotterdam43
C.D.Tuinenburgstraat1 t/m 3223078GB t/m 3078GJRotterdam265
Chinese tuin11 t/m 2433078EB t/m 3078EDRotterdam111
Cillaarshoekdijk4 t/m 163079GSRotterdam7
Cornelis Heinricksestraat1 t/m 803078HH t/m 3078HJRotterdam80
Cornelis Houmespad--Rotterdam0
Cornelis van Beverenbrug--Rotterdam0
Cornelis van Rijstraat1 t/m 73078GKRotterdam4
Dadeltuin25 t/m 4663078KZ t/m 3078LJRotterdam218
Dalenoord1 t/m 1193079ZA t/m 3079ZCRotterdam89
Darinckdelversstraat1 t/m 313078WERotterdam22
Dirk de Lijsterstraat2 t/m 123078GVRotterdam6
Discusstraat1 t/m 1443078XD t/m 3078XERotterdam79
Driedijk32 t/m 383079PARotterdam4
Druiventuin2 t/m 743078TDRotterdam37
Dwarsdijk1 t/m 803078JDRotterdam4
Elfstedenstraat1 t/m 313078ZBRotterdam26
Elzenoord1 t/m 693079LARotterdam35
Emelissedijk2 t/m 3623079HA t/m 3079HHRotterdam204
Endeldijk1 t/m 1353079VA t/m 3079VDRotterdam71
Erfdijk2 t/m 983079TP t/m 3079TRRotterdam84
Estafettestraat1 t/m 313078XG t/m 3078XHRotterdam29
Floretstraat1 t/m 383078XJ t/m 3078XKRotterdam36
Fop van Drielstraat1 t/m 613078HWRotterdam31
Frambozentuin1 t/m 203078TERotterdam19
Frankenoord1 t/m 363079LBRotterdam31
Friezenoord1 t/m 283079LCRotterdam26
Ganzenoord1 t/m 223079MBRotterdam19
Gijsbert Steenhoekstraat1 t/m 433078JERotterdam35
Golfstraat1 t/m 113078XLRotterdam11
Gouderakstraat1 t/m 633079DBRotterdam40
Grenskreek113079SLRotterdam1
Grienderwaard1 t/m 5883078NK t/m 3078NWRotterdam273
Groene tuin1 t/m 3533078KA t/m 3078KGRotterdam138
Groeninx van Zoelenlaan121 t/m 1263078AWRotterdam4
Groeninx van Zoelenviaduct--Rotterdam0
Grote Hagen1 t/m 7723078AB t/m 3078RDRotterdam434
Grote Kreek8 t/m 1063079CCRotterdam59
Guldenwaard1 t/m 1453078AG t/m 3078AJRotterdam92
Haagoord1 t/m 383079MCRotterdam27
Haastrechtstraat1 t/m 1923079DCRotterdam21
Halfwegdijk2 t/m 403079GPRotterdam20
Hazendijk5 t/m 1853079PE t/m 3079PHRotterdam91
Heindijk1 t/m 3573079PJ t/m 3079PMRotterdam227
Hekendorpstraat4 t/m 693079DXRotterdam29
Hendrik Lansbergenstraat2 t/m 123078HKRotterdam6
Hendrik Velthoenweg--Rotterdam0
Hendrik van Winkelhofstraat3 t/m 103078GLRotterdam4
Hengelstraat1 t/m 133078XMRotterdam13
Herenoord6 t/m 143079JJRotterdam4
Herenwaard2 t/m 1903078AKRotterdam131
Hilswindestraat1 t/m 143078WJRotterdam9
Hingmanstraat1 t/m 283078WKRotterdam22
Hinkelenoord1 t/m 283079JDRotterdam27
Hockeystraat1 t/m 493078ZD t/m 3078ZERotterdam49
Hollands tuin2 t/m 3103078EERotterdam144
Hooghagen1 t/m 483078BARotterdam38
Hordijk1 t/m 2823079DD t/m 3079DLRotterdam244
Huigendijk1 t/m 1203079GH t/m 3079GKRotterdam84
Huniadijk2 t/m 7753079EG t/m 3079ERRotterdam314
Huniahof1 t/m 313079ESRotterdam26
IJsselmondse Randweg--Rotterdam0
Indische tuin11 t/m 2433078VE t/m 3078VLRotterdam111
Islemundapad1 t/m 143078WSRotterdam13
Islemundastraat1 t/m 323078WLRotterdam19
Jan Dammassestraat1 t/m 803078HL t/m 3078HMRotterdam80
Jan Kooymanstraat1 t/m 63078HNRotterdam6
Jan Trooststraat1 t/m 473078HPRotterdam29
Jean de Meijstraat1 t/m 33078WNRotterdam2
Johan in ’t Veltstraat1 t/m 523078JGRotterdam35
John F. Kennedyweg--Rotterdam0
Kadijk3 t/m 193079GPRotterdam9
Kalverhagen1 t/m 373078BB t/m 3078BCRotterdam28
Kampeerstraat1 t/m 123078XNRotterdam12
Keizerswaard2 t/m 1193078AL t/m 3078AMRotterdam84
Keltenoord1 t/m 1303079ZD t/m 3079ZGRotterdam110
Kerstendijk1 t/m 1693079ET t/m 3079EXRotterdam98
Keverdijk70 t/m 713079DJRotterdam2
Kimbrenoord1 t/m 633079KC t/m 3079KDRotterdam54
Klamdijk89 t/m 2273079EZRotterdam70
Klein Nieuwland--Rotterdam0
Kleine Hagen--Rotterdam0
Kleine Kreek1 t/m 933079CD t/m 3079CGRotterdam66
Koninginneweg135 t/m 3143078GM t/m 3078GSRotterdam141
Koningswaard1 t/m 3153078AARotterdam157
Koppeldijk1 t/m 1053079TS t/m 3079TTRotterdam99
Korendijk21 t/m 1433079PWRotterdam73
Kouwenoord11 t/m 933079LD t/m 3079LGRotterdam51
Kraaijeveldstraat23078PERotterdam1
Krabbekreek1 t/m 173079SL t/m 3079STRotterdam17
Kreekhuizenlaan--Rotterdam0
Kreekhuizenplein--Rotterdam0
Kreekkade23078ZSRotterdam1
Kreekpad3 t/m 1113079AARotterdam52
Kreekplein5 t/m 403079ABRotterdam33
Kreileroord2 t/m 2223079NA t/m 3079NBRotterdam118
Krimpenerstraat3 t/m 93079DVRotterdam3
Kromme Hagen2 t/m 5943078AN t/m 3078RNRotterdam295
Krommenoord3 t/m 413079ZTRotterdam32
Kruidentuin61 t/m 1333078LKRotterdam35
Kruisherenstraat4 t/m 1023078GTRotterdam38
Laaghagen1 t/m 373078BD t/m 3078BERotterdam27
Lampsinsstraat1 t/m 433078JHRotterdam35
Leendert Sparreboomstraat1 t/m 523078JJRotterdam35
Leeuwenhagen1 t/m 153078SGRotterdam8
Leppedijk1 t/m 1203079GL t/m 3079GNRotterdam84
Leyerwaard250 t/m 6943078NA t/m 3078NJRotterdam234
Lodijk1 t/m 983079TV t/m 3079TWRotterdam98
Lotustuin5 t/m 993078KLRotterdam48
Maarschalkerwaard15 t/m 573078ATRotterdam15
Maasstadweg1 t/m 1503079DZRotterdam38
Maliebaan1 t/m 323078XP t/m 3078XRRotterdam32
Marathonstraat1 t/m 53078XXRotterdam6
Mariëndijk4 t/m 443079GCRotterdam21
Mariënhagen2 t/m 463078CMRotterdam21
Meerdijk1 t/m 233079TBRotterdam20
Middenhagen1 t/m 983078BG t/m 3078BKRotterdam82
Middenkreekpad--Rotterdam0
Mirretuin9 t/m 553078KHRotterdam25
Moerbeituin1 t/m 733078EGRotterdam37
Molgerdijk4 t/m 543079GWRotterdam24
Morellentuin1 t/m 203078TGRotterdam18
Nieuwenoord2 t/m 3073079LH t/m 3079LPRotterdam200
Noorder Kerkedijk8 t/m 1773078PA t/m 3078PDRotterdam114
Noorderhagen1 t/m 2293078CE t/m 3078CKRotterdam33
Noorderhelling45 t/m 643078HSRotterdam4
Noormannenoord1 t/m 103079ZVRotterdam6
Notenhagen1 t/m 283078BLRotterdam16
Notenoord1 t/m 773079LRRotterdam38
Nudenoord2 t/m 2683079ZH t/m 3079ZNRotterdam132
Oenerdijk2 t/m 763079TCRotterdam37
Oldenhagen2 t/m 803078BXRotterdam43
Oldenoord1 t/m 813079KE t/m 3079KHRotterdam76
Olympiaweg250 t/m 4003078HT t/m 3079CHRotterdam12
Omloopdijk1 t/m 1353079VE t/m 3079VJRotterdam86
Onzenoord1 t/m 333079MDRotterdam27
Oosterhagen1 t/m 2513078CLRotterdam13
Oosterse tuin1 t/m 3233078EH t/m 3078EXRotterdam242
Opperduitstraat--Rotterdam0
Optenoord2 t/m 323079MERotterdam16
Palmentuin6 t/m 803078KJRotterdam39
Peitkreek1 t/m 3993079BJ t/m 3079BZRotterdam287
Perentuin1 t/m 323078THRotterdam30
Perzische tuin--Rotterdam0
Pieter Woutersestraat1 t/m 523078JKRotterdam35
Pietersdijk1 t/m 603079TDRotterdam23
Prinsendijk1 t/m 1013079TE t/m 3079TGRotterdam71
Prinsenplein1 t/m 563078GW t/m 3078GXRotterdam69
Prinsenwaard10 t/m 163078AL t/m 3078AMRotterdam5
Pruimentuin1 t/m 323078TJRotterdam30
Quadenoord1 t/m 3243079XA t/m 3079XLRotterdam233
Ravenswaard1 t/m 5443078PG t/m 3078PWRotterdam163
Rekerdijk6 t/m 333079TKRotterdam26
Reyerdijk3 t/m 1503079NC t/m 3079NDRotterdam152
Rhederoord1 t/m 1163079JK t/m 3079JMRotterdam86
Riekeroord1 t/m 343079LTRotterdam15
Rijkenswaard2 t/m 323079PTRotterdam16
Rijksweg A16--Rotterdam0
Rijpweteringdijk4 t/m 343079GTRotterdam16
Rugbystraat1 t/m 483078ZG t/m 3078ZHRotterdam48
Ruigewaard2 t/m 603078AVRotterdam19
Ruigoord1 t/m 3243079XM t/m 3079XZRotterdam233
Ruimersdijk11 t/m 1073079HJ t/m 3079HKRotterdam51
Saxenoord1 t/m 263079LSRotterdam25
Schalkeroord1 t/m 4113079WB t/m 3079WLRotterdam262
Schelmeroord1 t/m 723079LV t/m 3079LXRotterdam52
Schoonhovenstraat--Rotterdam0
Schoordijk1 t/m 1993079HL t/m 3079HNRotterdam100
Schuilingsoord1 t/m 2403079NE t/m 3079NGRotterdam201
Simon Huyserstraat1 t/m 63078HRRotterdam6
Sluiskreek2 t/m 8723079BA t/m 3079CPRotterdam492
Smeetslandseweg11 t/m 1283079CRRotterdam14
Spitsenhagen1 t/m 693078BM t/m 3078BPRotterdam41
Sportlaan1 t/m 903078WRRotterdam27
Sportsingel1 t/m 703078XS t/m 3078XTRotterdam30
Spuikreek1 t/m 3913079AC t/m 3079ALRotterdam193
Stadionlaan31 t/m 373078XVRotterdam4
Stadionweg44 t/m 483078HVRotterdam2
Stadshagen1 t/m 283078CSRotterdam21
Steenhagen1 t/m 283078CTRotterdam21
Stolwijkstraat2 t/m 993079DNRotterdam41
Stormerdijk1 t/m 1353079VK t/m 3079VMRotterdam86
Streijenhagen1 t/m 283078CVRotterdam21
Susannadijk3 t/m 1533079VNRotterdam69
Taselaarstraat2 t/m 523078VM t/m 3078VNRotterdam26
Tennisstraat1 t/m 483078ZJ t/m 3078ZKRotterdam49
Thamerdijk1 t/m 1993079HP t/m 3079HTRotterdam140
Tielerwaard41 t/m 1553079PVRotterdam58
Tiesselinswaard2 t/m 2643078PXRotterdam129
Tintedijk1 t/m 193079GSRotterdam10
Toernooistraat1 t/m 423078ZVRotterdam42
Tonnekreek1 t/m 1123079SM t/m 3079SPRotterdam75
Triathlonstraat3 t/m 333078HXRotterdam10
Tubantenoord1 t/m 433079ZRRotterdam22
Tulpenoord1 t/m 433079LZRotterdam22
Tupelohof3 t/m 163078KNRotterdam14
Turkse tuin1 t/m 203078EZRotterdam20
Turnstraat1 t/m 483078ZL t/m 3078ZMRotterdam48
Tussenlanendijk1 t/m 73079GRRotterdam4
Valkreek9 t/m 1503079AM t/m 3079ARRotterdam99
Van Hardenbroekpad--Rotterdam0
Van Hardenbroekstraat1 t/m 433078WG t/m 3078WHRotterdam32
Van Lieshoutstraat2 t/m 383078WPRotterdam18
Van Wijngaardenlaan1 t/m 1443078JP t/m 3078JXRotterdam141
Veenoord2 t/m 5183079NH t/m 3079NRRotterdam261
Vegelinsoord1 t/m 1983079KJ t/m 3079KPRotterdam135
Veldloopstraat1 t/m 223078XWRotterdam20
Velgersdijk1 t/m 1993079HV t/m 3079HZRotterdam140
Vierdaagsestraat10 t/m 323078ZXRotterdam26
Viermerenstraat1 t/m 273078ZWRotterdam14
Vikingoord11 t/m 693079RLRotterdam30
Vlashagen2 t/m 463078CPRotterdam23
Vredehagen2 t/m 483078CNRotterdam24
Vruchtentuin2 t/m 1343078TK t/m 3078TMRotterdam76
Vudijk4 t/m 263079GBRotterdam12
Vuurbakendijk4 t/m 403079GVRotterdam19
Wagtendonkpad1 t/m 83078GZRotterdam8
Wagtendonkstraat1 t/m 153078VPRotterdam8
Wanninkhagen1 t/m 283078CWRotterdam21
Wateroord12 t/m 363079NSRotterdam13
Wendeldijk21 t/m 253079GXRotterdam2
Wester Hordijk217 t/m 3843079DH t/m 3079DMRotterdam41
Wielrenstraat1 t/m 473078ZN t/m 3078ZPRotterdam41
Wilbertoord1 t/m 3513079JN t/m 3079JXRotterdam232
Winkelhagen--Rotterdam0
Zandkreek2 t/m 1543079AB t/m 3079AWRotterdam90
Zevenbergsedijkje1 t/m 1213079DP t/m 3079DRRotterdam88
Zevenoord1 t/m 1193079MGRotterdam77
Zomerkade--Rotterdam0
Zuider Kerkedijk136 t/m 3493079PA t/m 3079PBRotterdam98
Zuiderhagen1 t/m 1063078BS t/m 3078BWRotterdam91
Zuiderhelling11 t/m 253078ZRRotterdam2
Zuidkreek23079CSRotterdam1
Zwijndrechtsepad--Rotterdam0
de twee Heuvels--Rotterdam0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 286 openbare ruimtes en 16.082 adressen in de buurt Groot IJsselmonde. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Groot IJsselmonde. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Groot IJsselmonde ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30786989
Postcode numeriek30799092
WoonkernRotterdam16082
WoonplaatsRotterdam16108
WijkIJsselmonde16108
GemeenteRotterdam16108
StadsdeelIJsselmonde16082
ProvincieZuid-Holland16108
WaterschapWaterschap Hollandse Delta16108
LandNederland16108

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Groot IJsselmonde ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Groot IJsselmonde dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Groot IJsselmonde ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Groot IJsselmonde en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven