Statistieken woonplaats Rotterdam

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Rotterdam telt 600.015 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rotterdam.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rotterdam:

JaarAantal inwoners de woonplaats Rotterdam% verschil
2023600.0151,34%
2022592.1050,59%
2021588.6400,09%
2020588.1091,07%
2019581.8860,91%
2018576.6430,66%
2017572.8790,85%
2016568.0711,05%
2015562.1490,84%
2014557.4770,31%
2013555.755geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Rotterdam is met 44.260 personen gegroeid van 555.755 personen in 2013 tot 600.015 personen in 2023 (dat is een stijging van 8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4.426 personen (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Rotterdam:

In 2013 telde de woonplaats Rotterdam 555.755 inwoners. Het aantal van 555.755 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 600.015 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 44.260 (8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 7.910 (1,34%). Het aantal van 600.015 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Rotterdam

Woonplaats Rotterdam heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.208 hectare, waarvan 11.312 land en 1.896 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rotterdam telt 343.807 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.244 adressen per km2. Er wonen 308.480 huishoudens en er zijn in totaal 291.224 woningen. De woonplaats telt 198.190 auto's en 92.125 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rotterdam ligt in de gemeente Rotterdam.

De brondata voor woonplaats Rotterdam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rotterdam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rotterdam valt samen met 15 wijken. Dit zijn: wijk Rotterdam Centrum, wijk Delfshaven, wijk Overschie, wijk Noord, wijk Hillegersberg-Schiebroek, wijk Kralingen-Crooswijk, wijk Feijenoord, wijk IJsselmonde en nog 7 andere wijken. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Rotterdam voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Rotterdam zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rotterdam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Rotterdam
Kaart van de woonplaats Rotterdam. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Rotterdam binnen de gemeente Rotterdam.

Woningkenmerken
Er zijn 291.224 woningen in de woonplaats Rotterdam.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Rotterdam was €323.319 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Rotterdam.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rotterdam:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Rotterdam% verschil
2023€323.31917%
2022€277.34512%
2021€247.56111%
2020€222.42016%
2019€192.14016%
2018€166.1038,7%
2017€152.8343,86%
2016€147.1561,65%
2015€144.767-1,54%
2014€147.025-2,87%
2013€151.374geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Rotterdam is met €171.945 toegenomen van €151.374 in 2013 tot €323.319 in 2023 (dat is een toename van 114%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.194 (8,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Rotterdam is €323.319, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 291.224 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen) en 18 wijken (oranje). De woonplaats Rotterdam wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Rotterdam: er zijn 241.907 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Rotterdam.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 343.807 totaal in de woonplaats Rotterdam

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Rotterdam telt in totaal 343.807 adressen, met 343.298 verblijfsobjecten, 162 standplaatsen en 347 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Rotterdam liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Rotterdam zijn er 307.595 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Rotterdam.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 22.316 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de woonplaats Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Rotterdam. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Rotterdam

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Rotterdam. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Rotterdam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Rotterdam


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Rotterdam per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rotterdam:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023253.38576.485270.160
2022261.16573.020257.920
2021264.16671.593252.879
2020267.07170.835250.201
2019268.42269.163244.299
2018269.75367.712239.172
2017270.88966.630235.350
2016271.30065.478231.279
2015271.11664.211226.807
2014268.97863.645224.807
2013270.81362.859222.029

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Rotterdam als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 42%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 45% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 49%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 40%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Rotterdam
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Rotterdam in 2022 zijn Westers (85.160 inwoners) en Overig (81.290 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Rotterdam: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Rotterdam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Rotterdam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Rotterdam zijn C (73.515 adressen) en A (68.721 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Rotterdam. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Rotterdam: 73.515 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6.344 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Rotterdam. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Rotterdam vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Rotterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 308 stembureaus in de woonplaats Rotterdam. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 308 stembureaus in de woonplaats Rotterdam. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 308 stembureaus in de woonplaats Rotterdam.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.086)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Rotterdam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rotterdam was in 2022 €29.086.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (92.125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rotterdam (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Rotterdam zijn in totaal 92.125 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 92.125 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 92.120 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rotterdam. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Rotterdam
Er zijn 8.569 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Rotterdam op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 8.569 elektrische auto’s in de woonplaats Rotterdam. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Rotterdam die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 210.116 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Rotterdam in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rotterdam geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 283.562 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rotterdam (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 209.059 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Rotterdam in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rotterdam geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Rotterdam. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 50.245 misdrijven in de woonplaats Rotterdam geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Rotterdam, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Rotterdam zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 632.548 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 50 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Rotterdam 50.245 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Rotterdam in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (5.881 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (5.723 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Rotterdam.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 3.992 misdrijven in de woonplaats Rotterdam geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Rotterdam met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Rotterdam over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 41,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Rotterdam.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Rotterdam. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Rotterdam.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Rotterdam genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Rotterdam.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rotterdam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal92.125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij375Aantal2023
B-F Nijverheid en energie12.930Aantal2023
G+I Handel en horeca14.140Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie9.030Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5.130Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening23.530Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg16.250Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10.735Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners600.015Aantal2023
Mannen297.250Aantal2023
Vrouwen302.750Aantal2023
0 tot 15 jaar91.875Aantal2023
15 tot 25 jaar84.015Aantal2023
25 tot 45 jaar192.580Aantal2023
45 tot 65 jaar141.440Aantal2023
65 jaar of ouder90.100Aantal2023
Ongehuwd362.215Aantal2023
Gehuwd159.650Aantal2023
Gescheiden56.495Aantal2023
Verweduwd21.615Aantal2023
Geboorte totaal6.475Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5.240Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.304Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag139.470Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar168.740Aantal2022
Opleidingsniveau hoog157.710Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10.585Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,9%Percentage2022
WMO cliënten47.515Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.197Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.974Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.898Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.954Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.048Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.926Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.951Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.623Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal682Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement614Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning913Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.288Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.512Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning639Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning735Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming21%Percentage2022
Adressen zonder energielabel32.782Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel77.600Aantal2024
Adressen met definitief energielabel233.425Aantal2024
Energielabels A+++++13Aantal2024
Energielabels A++++111Aantal2024
Energielabels A+++1.795Aantal2024
Energielabels A++3.556Aantal2024
Energielabels A+5.692Aantal2024
Energielabels A68.721Aantal2024
Energielabels B49.711Aantal2024
Energielabels C73.515Aantal2024
Energielabels D28.280Aantal2024
Energielabels E29.782Aantal2024
Energielabels F14.245Aantal2024
Energielabels G35.604Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal308.480Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens155.565Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen66.845Aantal2023
Huishoudens met kinderen86.080Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers465.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.811Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.086Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen53%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen9,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€28x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand32.570Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO23.370Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW5.810Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW80.460Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland253.385Aantal2023
Herkomst buiten Nederland346.645Aantal2023
Herkomst Europa76.485Aantal2023
Herkomst buiten Europa270.160Aantal2023
Geboren in Nederland253.390Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa22.005Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa122.325Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa54.460Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa147.815Aantal2023
Autochtoon261.165Aantal2022
Westers totaal85.160Aantal2022
Niet-westers totaal245.780Aantal2022
Marokko45.300Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25.150Aantal2022
Suriname48.095Aantal2022
Turkije45.950Aantal2022
Overig niet-westers81.290Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal25.026Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5.369Aantal2023
Milieu overtredingen137Aantal2023
Oplichting4.306Aantal2023
Verkeersovertredingen8.247Aantal2023
Vernieling3.839Aantal2023
Overige misdrijven3.321Aantal2023
Totaal misdrijven50.245Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,14Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,35Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,87Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km69Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,49Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km152Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km347Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km79Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km184Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,44Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km150Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km335Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,46Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km166Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km381Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km36,19Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km70Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km115Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,16Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km67Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,45Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,24Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,45Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,62Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,78Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,91Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,54Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,85Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,57Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,33Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,29Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,57Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,05Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,76Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,79Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,07Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,41Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,73Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,19Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3086Code2024
RegionaamRotterdamNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal13.208Aantal hectaren2023
Oppervlakte land11.312Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.896Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.244Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal343.807Aantal2024
Adressen met postcode343.755Aantal2024
Adressen met woonfunctie307.595Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4.131Aantal2024
Adressen met celfunctie7Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5.574Aantal2024
Adressen met industriefunctie9.536Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4.892Aantal2024
Adressen met logiesfunctie865Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6.059Aantal2024
Adressen met sportfunctie202Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8.230Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie7.045Aantal2024
Verblijfsobjecten343.298Aantal2024
Ligplaatsen347Aantal2024
Standplaatsen162Aantal2024
Panden met adres106.952Aantal2024
Adressen met pand338.966Aantal2024
Percelen met adres87.057Aantal2024
Adressen met perceel343.807Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom343.557Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom250Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom307.450Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom145Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004.872Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192517.089Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195022.316Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197017.803Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806.619Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199013.493Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20009.289Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20107.399Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20205.710Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2.356Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190013.502Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192540.755Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195057.340Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197067.474Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198022.912Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199050.946Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200031.718Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201024.610Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202016.159Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later13.544Aantal2024
Postcodegebied3011AA-3089TRNaam2024
Meest voorkomende postcode3011Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode5%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk12Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1.289Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5.043Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6.344Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal198.190Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine160.595Aantal2023
Personenautos - overige brandstof37.595Aantal2023
Personenautos per huishouden0,64Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.752Aantal2023
Motorfietsen10.720Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad291.224Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€323.319Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning21%Percentage2023
Percentage meergezinswoning79%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen33%Percentage2023
Huurwoningen totaal67%Percentage2023
In bezit woningcorporatie44%Percentage2023
In bezit overige verhuurders23%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement241.907Aantal2024
Tussen of geschakelde woning45.071Aantal2024
Hoekwoning14.068Aantal2024
Tweeonder1kap3.330Aantal2024
Vrijstaande woning3.219Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.35.703Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!