Statistieken buurt Hagestein kern

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hagestein kern in de gemeente Vijfheerenlanden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hagestein kern in de gemeente Vijfheerenlanden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hagestein kern telt 1.125 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hagestein kern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hagestein kern:

JaarAantal inwoners de buurt Hagestein kern% verschil
20231.1253,69%
20221.0851,40%
20211.0700,94%
20201.060-0,93%
20191.070-0,74%
20181.078-0,19%
20171.0800,09%
20161.079-1,01%
20151.090-0,37%
20141.094-1,00%
20131.105geen data

De bevolking van de buurt Hagestein kern is met 20 inwoners gestegen van 1.105 inwoners in 2013 tot 1.125 inwoners in 2023 (dat is een toename van 1,81%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 inwoners (0,19%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vijfheerenlanden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hagestein kern:

In 2013 telde de buurt Hagestein kern 1.105 inwoners. In 2020 is het aantal gedaald tot 1.060 inwoners. Dit is een daling van 45 (-4,07%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -10 (-0,93%). Het aantal van 1.060 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.125 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 65 (6,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (3,69%). Het aantal van 1.125 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Hagestein kern

Buurt Hagestein kern heeft afgerond een totale oppervlakte van 59 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 354 adressen per km2. Er wonen 445 huishoudens in de buurt Hagestein kern. Postcode 4124 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hagestein kern. De buurt Hagestein kern ligt binnen Hagestein in de gemeente Vijfheerenlanden.

De gemeente Vijfheerenlanden (gemeentecode GM1961) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden overgegaan. De gegevens van de buurt Hagestein kern voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hagestein kern
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hagestein met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hagestein kern.

Woningkenmerken
Er zijn 439 woningen in de buurt Hagestein kern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vijfheerenlanden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hagestein kern was €489.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hagestein kern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hagestein kern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hagestein kern% verschil
2023€489.00014%
2022€429.00013%
2021€379.0005,6%
2020€358.9305,5%
2019€340.3577,4%
2018€317.0313,06%
2017€307.6041,32%
2016€303.6041,18%
2015€300.053-5,5%
2014€317.368-1,21%
2013€321.267geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hagestein kern is met €167.733 toegenomen van €321.267 in 2013 tot €489.000 in 2023 (dat is een stijging van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.773 (4,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vijfheerenlanden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hagestein kern is €489.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 439 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Vijfheerenlanden (geel), 17 woonplaatsen (groen) en wijk Hagestein (oranje). De buurt Hagestein kern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Hagestein kern: er zijn 188 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hagestein kern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 479 totaal in de buurt Hagestein kern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Hagestein kern telt in totaal 479 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Hagestein kern liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Vijfheerenlanden
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hagestein kern zijn er 454 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hagestein kern.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 125 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Hagestein kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hagestein kern. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hagestein kern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hagestein kern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hagestein kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hagestein kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hagestein kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hagestein kern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hagestein kern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.0154570
20229953555
20211.0002743
20209922642
20191.0022642
20181.0092742
20171.0122642
20161.0112642
20151.0222742
20141.0252743
20131.0352843

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hagestein kern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 3,98% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,53% en herkomst van buiten Europa: 3,89%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vijfheerenlanden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hagestein kern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hagestein kern in 2022 zijn Westers (45 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hagestein kern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hagestein kern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hagestein kern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vijfheerenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hagestein kern zijn C (121 adressen) en B (70 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hagestein kern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Hagestein kern: 121 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hagestein kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hagestein kern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hagestein kern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Hagestein kern.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hagestein kern voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hagestein kern ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Hagestein Dorpshuis de Biezen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Hagestein Dorpshuis de Biezen is uitgebracht. Stembureau Hagestein Dorpshuis de Biezen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Hagestein kern. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Vijfheerenlanden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Hagestein Dorpshuis de Biezen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Hagestein kern stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 121 stembureaus in de gemeente Vijfheerenlanden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vijfheerenlanden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hagestein kern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hagestein (Hagestein kern is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hagestein is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Hagestein kern is €32.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.200. Buurt Hagestein kern telt 900 inkomensontvangers op 1.125 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,20% procent van de huishoudens in buurt Hagestein kern heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hagestein (Hagestein kern is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hagestein is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Hagestein kern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Hagestein kern zijn in totaal 155 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 155 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 160 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hagestein kern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Hagestein kern
Er zijn 38 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Hagestein kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hagestein kern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 38 elektrische auto’s in de buurt Hagestein kern. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hagestein kern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 718 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hagestein kern in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hagestein kern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.198 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hagestein kern (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 698 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hagestein kern in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hagestein kern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hagestein kern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 14 misdrijven in de buurt Hagestein kern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hagestein kern, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hagestein kern zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 159 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hagestein kern 14 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hagestein kern in 2023 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Overige vermogensdelicten (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Hagestein kern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Hagestein kern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hagestein kern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hagestein kern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,56 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Hagestein kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hagestein kern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hagestein kern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hagestein kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hagestein kern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hagestein kern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hagestein kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hagestein kern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Hagestein kern ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Hagestein kern per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hagestein kern geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hagestein kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hagestein kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Hagestein kern.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hagestein kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal155Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.125Aantal2023
Mannen565Aantal2023
Vrouwen565Aantal2023
0 tot 15 jaar165Aantal2023
15 tot 25 jaar155Aantal2023
25 tot 45 jaar190Aantal2023
45 tot 65 jaar385Aantal2023
65 jaar of ouder230Aantal2023
Ongehuwd475Aantal2023
Gehuwd545Aantal2023
Gescheiden55Aantal2023
Verweduwd45Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.907Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag240Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar400Aantal2022
Opleidingsniveau hoog210Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2022
WMO cliënten40Aantal2022
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.430Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel55Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel198Aantal2024
Adressen met definitief energielabel226Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++14Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A62Aantal2024
Energielabels B70Aantal2024
Energielabels C121Aantal2024
Energielabels D68Aantal2024
Energielabels E16Aantal2024
Energielabels F31Aantal2024
Energielabels G38Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk31%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal445Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens90Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen165Aantal2023
Huishoudens met kinderen190Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar43%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€425x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW210Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.015Aantal2023
Herkomst buiten Nederland115Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland1.010Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon995Aantal2022
Westers totaal45Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven14Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,64Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,56Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,76Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,67Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,21Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,38Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,39Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,37Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,16Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19613401Code2023
RegionaamHagestein kernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19613401Code2023
Oppervlakte totaal59Aantal hectaren2023
Oppervlakte land59Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid354Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal479Aantal2024
Adressen met postcode475Aantal2024
Adressen met woonfunctie454Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie22Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie12Aantal2024
Verblijfsobjecten479Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres464Aantal2024
Adressen met pand479Aantal2024
Percelen met adres400Aantal2024
Adressen met perceel479Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom477Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom452Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192518Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195028Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970106Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980125Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199056Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200042Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201059Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202018Aantal2024
Panden met adres 2020 en later6Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192518Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195029Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970106Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980125Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199056Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200042Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201059Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202018Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later18Aantal2024
Postcodegebied4124AA-4124MGNaam2024
Meest voorkomende postcode4124Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal755Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine595Aantal2023
Personenautos - overige brandstof155Aantal2023
Personenautos per huishouden1,70Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.280Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad439Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€489.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen81%Percentage2023
Huurwoningen totaal19%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement15Aantal2024
Tussen of geschakelde woning98Aantal2024
Hoekwoning78Aantal2024
Tweeonder1kap75Aantal2024
Vrijstaande woning188Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.25Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vijfheerenlanden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hagestein kern: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hagestein kern
Tabel met 479 adressen in de buurt Hagestein kern.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hagestein kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterweg1 t/m 634124AD t/m 4124AGHagestein56
Biezenweg2 t/m 454124AA t/m 4124ABHagestein30
Binnengrachtpad--Hagestein0
Bongerd1 t/m 174124AKHagestein11
Buitengrachtpad--Hagestein0
De Poort1 t/m 294124AL t/m 4124AMHagestein20
Dorpsstraat1 t/m 504124AL t/m 4124AMHagestein56
Engweg1 t/m 314124AHHagestein22
Gasperdenstraat1 t/m 224124APHagestein22
Hoefslag44124MGHagestein1
Hoevenweg1 t/m 574124AZHagestein36
Kasteeltuinpad--Hagestein0
Kerkeland1 t/m 424124BAHagestein41
Lange Dreef1 t/m 214124AJHagestein26
Maatgraaf1 t/m 334124BEHagestein17
Mafit14124AXHagestein1
Nijensteinseweg1 t/m 344124AT t/m 4124AVHagestein44
Reijersteinseweg1 t/m 34124AWHagestein2
Stuwstraat1 t/m 144124ANHagestein15
Veldoven1 t/m 84124BBHagestein8
Vogelenzangseweg1 t/m 164124ASHagestein18
Vosstraat1 t/m 74124ARHagestein11
het Laantje1 t/m 474124BC t/m 4124BDHagestein42

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 23 openbare ruimtes en 479 adressen in de buurt Hagestein kern. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Vijfheerenlanden
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hagestein kern. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hagestein kern ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4124475
WoonkernHagestein477
WoonplaatsHagestein482
WijkHagestein482
GemeenteVijfheerenlanden482
ProvincieUtrecht482
WaterschapWaterschap Rivierenland482
LandNederland482

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hagestein kern ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hagestein kern dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hagestein kern ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hagestein kern en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven