Statistieken buurt Hatert

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hatert in de gemeente Nijmegen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hatert in de gemeente Nijmegen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hatert telt 10.125 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hatert.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hatert:

JaarAantal inwoners de buurt Hatert% verschil
202310.1250,90%
202210.035-0,84%
202110.120-0,64%
202010.1850,10%
201910.175-1,55%
201810.3351,08%
201710.2250,15%
201610.2100,15%
201510.1950,20%
201410.1754,15%
20139.770geen data

Het aantal inwoners in de buurt Hatert is met 355 inwoners gestegen van 9.770 inwoners in 2013 tot 10.125 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 3,63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 36 inwoners (0,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nijmegen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hatert:

In 2013 telde de buurt Hatert 9.770 inwoners. Het aantal van 9.770 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 10.335 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 565 (5,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 110 (1,08%). Het aantal van 10.335 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Hatert 10.125 inwoners.

Over de buurt Hatert

Buurt Hatert heeft afgerond een totale oppervlakte van 159 hectare, waarvan 151 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.094 adressen per km2. Er wonen 5.975 huishoudens in de buurt Hatert. Postcode 6535 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hatert. De buurt Hatert ligt binnen Nijmegen-Zuid in de gemeente Nijmegen. Het park Vossenweide ligt binnen de buurt Hatert.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hatert
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nijmegen-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hatertse Hei, 2: Brakkenstein, 3: Grootstal, 4: Hatert.

Woningkenmerken
Er zijn 5.074 woningen in de buurt Hatert.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nijmegen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hatert was €265.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hatert.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hatert:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hatert% verschil
2023€265.00018%
2022€225.00015%
2021€196.0009,5%
2020€179.0007,2%
2019€167.00014%
2018€147.0004,26%
2017€141.0002,17%
2016€138.0000%
2015€138.000-4,17%
2014€144.000-5,3%
2013€152.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hatert is met €113.000 gestegen van €152.000 in 2013 tot €265.000 in 2023 (dat is een groei van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.300 (6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nijmegen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Hatert met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nijmegen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hatert is €265.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 5.074 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Nijmegen (geel), 2 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 40 buurten (blauw). De buurt Hatert wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Hatert: er zijn 2.491 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hatert.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.764 totaal in de buurt Hatert

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Hatert telt in totaal 5.764 adressen, met 5.763 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Hatert liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nijmegen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hatert zijn er 5.117 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hatert.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.757 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Hatert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hatert. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hatert

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hatert. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hatert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nijmegen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hatert


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hatert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hatert per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hatert:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.0301.3152.785
20226.1201.2562.659
20216.2701.2352.615
20206.3301.2362.619
20196.3301.2332.612
20186.4151.2572.663
20176.4001.2272.598
20166.4251.2142.571
20156.5301.1752.490
20146.5121.1752.488
20136.2531.1282.389

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hatert als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 60%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 27% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 24%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nijmegen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hatert
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hatert in 2022 zijn Westers (1.620 inwoners) en Overig (1.205 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hatert: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hatert.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hatert. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Nijmegen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Hatert.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Hatert:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.800660
Tussenwoning2.140910
Hoekwoning2.3901.100
Twee onder één kap woning3.3101.410
Vrijstaande woning4.2901.790
Huurwoning1.870790
Eigen woning2.540950

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hatert zijn A (1.875 adressen) en C (996 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hatert. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Hatert: 1.875 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hatert voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hatert voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Hatert
Bevolking5336.705
Adressen2.0552.094
Autos2652.424

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Hatert ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hatert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hatert. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hatert vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Hatert

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Hatert. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Hatert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Hatert.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 141 stembureaus in de gemeente Nijmegen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijmegen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen.

Stembureaus Nijmegen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hatert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Hatert is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Hatert is €23.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.200. Buurt Hatert telt 8.200 inkomensontvangers op 10.125 inwoners totaal.
14% van de huishoudens in de buurt Hatert heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Nijmegen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (635 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Hatert (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Hatert voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Hatert zijn in totaal 635 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 635 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 630 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hatert. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Hatert
Er zijn 82 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Hatert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hatert op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 82 elektrische auto’s in de buurt Hatert. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hatert die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.933 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hatert in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hatert geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.900 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hatert (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.706 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hatert in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hatert geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hatert. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 389 misdrijven in de buurt Hatert geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hatert, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hatert zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.490 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hatert 389 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hatert in 2023 zijn Horizontale fraude (53 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (40 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Hatert.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 32 misdrijven in de buurt Hatert geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hatert met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hatert over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Hatert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hatert.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hatert. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hatert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hatert.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hatert genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hatert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hatert.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
60% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Hatert ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Hatert per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hatert geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hatert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hatert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Hatert.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hatert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal635Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie115Aantal2023
G+I Handel en horeca95Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.125Aantal2023
Mannen4.905Aantal2023
Vrouwen5.220Aantal2023
0 tot 15 jaar1.170Aantal2023
15 tot 25 jaar1.790Aantal2023
25 tot 45 jaar2.700Aantal2023
45 tot 65 jaar2.365Aantal2023
65 jaar of ouder2.100Aantal2023
Ongehuwd5.815Aantal2023
Gehuwd2.625Aantal2023
Gescheiden1.085Aantal2023
Verweduwd600Aantal2023
Geboorte totaal85Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal125Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.705Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.350Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.240Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.220Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura245Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten1.130Aantal2022
WMO cliënten relatief113Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning950Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel621Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel863Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.280Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++9Aantal2024
Energielabels A+41Aantal2024
Energielabels A1.875Aantal2024
Energielabels B641Aantal2024
Energielabels C996Aantal2024
Energielabels D446Aantal2024
Energielabels E666Aantal2024
Energielabels F383Aantal2024
Energielabels G81Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2022
Drinker71%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters47%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk58%percentage2022
Lopen naar school of werk26%percentage2022
Fietsen naar school of werk43%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2022
Emotioneel eenzaam40%percentage2022
Sociaal eenzaam43%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen29%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk19%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid60%percentage2022
Niet-specifieke klachten61%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid41%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten30%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht24%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht43%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie15%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie60%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.975Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.520Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.210Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.240Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie52%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen55%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen9,3%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen67%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen5,7%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum22%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand730Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO660Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.930Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.030Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.100Aantal2023
Herkomst Europa1.315Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.785Aantal2023
Geboren in Nederland6.030Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa445Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.125Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa865Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.665Aantal2023
Autochtoon6.120Aantal2022
Westers totaal1.620Aantal2022
Niet-westers totaal2.295Aantal2022
Marokko305Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba135Aantal2022
Suriname75Aantal2022
Turkije570Aantal2022
Overig niet-westers1.205Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal151Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven55Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting69Aantal2023
Verkeersovertredingen37Aantal2023
Vernieling44Aantal2023
Overige misdrijven33Aantal2023
Totaal misdrijven389Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02680616Code2023
RegionaamHatertNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02680616Code2023
Oppervlakte totaal159Aantal hectaren2023
Oppervlakte land151Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.094Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.764Aantal2024
Adressen met postcode5.764Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.117Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie21Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie13Aantal2024
Adressen met industriefunctie17Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie14Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie78Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie502Aantal2024
Verblijfsobjecten5.763Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.181Aantal2024
Adressen met pand5.759Aantal2024
Percelen met adres1.917Aantal2024
Adressen met perceel5.764Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.764Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.117Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190010Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192512Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195051Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.757Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198054Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000158Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201083Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202048Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190010Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192515Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195070Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.844Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980458Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990128Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000388Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010599Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020246Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied6532CN-6535ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode6535Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode77%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade29Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.660Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.170Aantal2023
Personenautos - overige brandstof490Aantal2023
Personenautos per huishouden0,61Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.424Aantal2023
Motorfietsen215Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.074Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€265.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning52%Percentage2023
Percentage meergezinswoning48%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen29%Percentage2023
Huurwoningen totaal71%Percentage2023
In bezit woningcorporatie61%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement2.491Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.822Aantal2024
Hoekwoning621Aantal2024
Tweeonder1kap115Aantal2024
Vrijstaande woning68Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.646Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hatert: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hatert
Tabel met 5.764 adressen in de buurt Hatert.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hatert. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nijmegen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Agaatstraat1 t/m 296534WSNijmegen15
Albardastraat1 t/m 696535VJ t/m 6535VKNijmegen71
Aldenhaagstraat1 t/m 456535MX t/m 6535MZNijmegen46
Ametiststraat1 t/m 476534WENijmegen32
Angerensteinstraat1 t/m 816535JL t/m 6535JPNijmegen50
Assumburgstraat1 t/m 316535PK t/m 6535PLNijmegen24
Aventurijnpad--Nijmegen0
Azurietstraat1 t/m 406534ZE t/m 6534ZGNijmegen39
Barnsteenstraat1 t/m 476534WGNijmegen32
Bergkristalstraat1 t/m 476534WHNijmegen32
Binnenhof1 t/m 566535TM t/m 6535TNNijmegen31
Blankenborgstraat1 t/m 396535RD t/m 6535RENijmegen37
Bloedkoraalpad16534WKNijmegen1
Boetselaersborgstraat1 t/m 336535MA t/m 6535MBNijmegen30
Cort van der Lindenstraat1 t/m 1376535VD t/m 6535VHNijmegen111
Couwenbergstraat1 t/m 1526535RR t/m 6535RZNijmegen138
Craayensteinstraat1 t/m 376535JR t/m 6535JSNijmegen26
De Kempenaerstraat1 t/m 2776535SG t/m 6535SPNijmegen160
De Weem1 t/m 7046534VA t/m 6534VKNijmegen141
Diamantstraat1 t/m 576534WT t/m 6534WZNijmegen54
Domela Nieuwenhuisstraat1 t/m 556535TX t/m 6535TZNijmegen28
Donker Curtiusstraat--Nijmegen0
Doorwerthstraat1 t/m 456535MT t/m 6535MVNijmegen45
Dr. Kuyperstraat1 t/m 596535TH t/m 6535TKNijmegen43
Dr. de Visserstraat1 t/m 696535VL t/m 6535VMNijmegen71
Drakensteinstraat1 t/m 326535MR t/m 6535MSNijmegen38
Duvensteinstraat1 t/m 376535RPNijmegen20
Elshofweg126533KHNijmegen1
Fransen van de Puttestraat1 t/m 666535WD t/m 6535WENijmegen53
Friesenburgstraat1 t/m 376535MG t/m 6535MHNijmegen31
Geeresteinstraat1 t/m 856535JT t/m 6535JZNijmegen146
Goeman Borgesiusstraat1 t/m 2876535WH t/m 6535WTNijmegen197
Goselingstraat1 t/m 686535XC t/m 6535XDNijmegen52
Goudesteinstraat1 t/m 336535LB t/m 6535LCNijmegen29
Granaatstraat1 t/m 96534ZCNijmegen9
Groen van Prinstererstraat1 t/m 486535TC t/m 6535TGNijmegen48
Grootstalselaan1496533KHNijmegen1
Hackfortstraat1 t/m 326535PM t/m 6535PNNijmegen26
Hatertsebrug--Nijmegen0
Hatertseweg546 t/m 8456535ZR t/m 6535ZZNijmegen184
Heliodoorstraat1 t/m 126534SH t/m 6534SJNijmegen12
Hoeckelumstraat1 t/m 316535PE t/m 6535PGNijmegen24
Hulkesteinstraat1 t/m 196535LANijmegen10
Ilpensteinstraat1 t/m 556535KK t/m 6535KLNijmegen28
Irene Vorrinkstraat2 t/m 6056535NA t/m 6535NCNijmegen287
Jadestraat1 t/m 2196534VL t/m 6534VZNijmegen168
Jaspisstraat1 t/m 176534SENijmegen9
Keucheniuspad2 t/m 486535VRNijmegen24
Kleverburgstraat1 t/m 636535RA t/m 6535RCNijmegen48
Lakenburgstraat1 t/m 556535KS t/m 6535KTNijmegen28
Lazuursteenstraat1 t/m 106534XTNijmegen10
Le Sage ten Broekstraat1 t/m 396535WV t/m 6535WZNijmegen39
Loevesteinstraat1 t/m 1316535KV t/m 6535KZNijmegen68
Mackaypad2 t/m 486535VN t/m 6535VPNijmegen24
Malderburchtstraat2 t/m 6566535ND t/m 6535NZNijmegen352
Marchantstraat1 t/m 556535TS t/m 6535TTNijmegen27
Menkemaborgstraat1 t/m 196535MCNijmegen10
Mgr. Nolensstraat1 t/m 386535XH t/m 6535XKNijmegen38
Middachtenstraat1 t/m 4316535LD t/m 6535LZNijmegen358
Mr. van Houtenstraat1 t/m 686535XN t/m 6535XPNijmegen52
Muiderslotstraat1 t/m 1316535KD t/m 6535KJNijmegen87
Nijenrodestraat1 t/m 836535MK t/m 6535MNNijmegen42
Olivijnstraat1 t/m 106534ZDNijmegen9
Onyxstraat1 t/m 406534XV t/m 6534XZNijmegen39
Oostkanaaldijk1 t/m 66534AK t/m 6535JKNijmegen4
Opaalstraat1 t/m 2666534XH t/m 6534XPNijmegen180
Park Kanaalzoom--Nijmegen0
Remmersteinstraat1 t/m 326535PH t/m 6535PJNijmegen26
Robijnstraat1 t/m 456534XR t/m 6534XSNijmegen43
Rochussenstraat1 t/m 556535TV t/m 6535TWNijmegen28
Ruys de Beerenbrouckstraat2 t/m 1146535XR t/m 6535XXNijmegen98
Saffierstraat6 t/m 346534WKNijmegen15
Sandenburgstraat1 t/m 326535PP t/m 6535PRNijmegen37
Schalunenburgstraat1 t/m 516535RK t/m 6535RNNijmegen48
Schouwenburgstraat1 t/m 336535MD t/m 6535MENijmegen29
Smaragdstraat1 t/m 576534WL t/m 6534WRNijmegen52
Tak van Poortvlietstraat1 t/m 656535SR t/m 6535SVNijmegen75
Talmapad2 t/m 486535WGNijmegen24
Thorbeckestraat2 t/m 1306535SH t/m 6535SMNijmegen88
Toermalijnstraat1 t/m 516534SBNijmegen26
Topaasstraat1 t/m 1716534ZH t/m 6534ZVNijmegen145
Treubpad2 t/m 66535ZPNijmegen3
Treubstraat1 t/m 1906535ZE t/m 6535ZNNijmegen129
Troelstrastraat1 t/m 396535XL t/m 6535XMNijmegen44
Turkooispad--Nijmegen0
Turkooisstraat1 t/m 476534WC t/m 6534WDNijmegen32
Uilenborgstraat1 t/m 516535RG t/m 6535RJNijmegen48
Van Bronckhorstdreef5 t/m 476534VBNijmegen22
Vanenburgstraat1 t/m 556535KM t/m 6535KNNijmegen28
Vossendijk25 t/m 2516534TA t/m 6534TZNijmegen138
Vossenhof40 t/m 556534VHNijmegen6
Vossenweide--Nijmegen0
Weg door Jonkerbos5 t/m 496532CN t/m 6532SZNijmegen26
Wibautstraat1 t/m 556535TP t/m 6535TRNijmegen28
Wijenburgstraat1 t/m 236535MJNijmegen12
Wildenborgstraat1 t/m 556535KP t/m 6535KRNijmegen28
Winkelsteegseweg1 t/m 746534XB t/m 6534XGNijmegen44
Zijpendaalstraat1 t/m 1426535PS t/m 6535PZNijmegen78
de Savornin Lohmanstraat1 t/m 666535SW t/m 6535SZNijmegen76
van Hogendorpstraat2 t/m 1326535VA t/m 6535VCNijmegen93
van Limburg Stirumstraat1 t/m 646535XE t/m 6535XGNijmegen52
van der Duyn van Maasdamstraat1 t/m 1006535VS t/m 6535VZNijmegen74

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 102 openbare ruimtes en 5.764 adressen in de buurt Hatert. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Nijmegen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hatert. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hatert ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek653226
Postcode numeriek65332
Postcode numeriek65341306
Postcode numeriek65354430
WoonkernNijmegen5764
WoonplaatsNijmegen5770
WijkNijmegen-Zuid5770
GemeenteNijmegen5770
StadsdeelZuid5764
ProvincieGelderland5770
WaterschapWaterschap Rivierenland5770
LandNederland5770

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hatert ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hatert dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hatert ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hatert en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven