Statistieken buurt Brakkenstein

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 1,99% naar 3.890 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Brakkenstein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Brakkenstein is met 76 personen gestegen van 3.814 in 2013 tot 3.890 in 2023 (dat is 1,99%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Brakkenstein

Buurt Brakkenstein heeft afgerond een totale oppervlakte van 146 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.172 adressen per km2. Er wonen 1.945 huishoudens in de buurt Brakkenstein. Postcode 6525 is de meest voorkomende postcode in de buurt Brakkenstein. De buurt Brakkenstein ligt binnen Nijmegen-Zuid in de gemeente Nijmegen. De streek Klein Heumen valt gedeeltelijk binnen de buurt Brakkenstein.

De gegevens van de buurt Brakkenstein voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Brakkenstein
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nijmegen-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hatertse Hei, 2: Brakkenstein, 3: Grootstal, 4: Hatert.

Woningkenmerken
Er zijn 1.840 woningen in de buurt Brakkenstein.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nijmegen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 48% naar €382.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Brakkenstein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Brakkenstein, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Brakkenstein is met €124.271 gestegen van €257.728 in 2013 tot €382.000 in 2022 (dat is 48%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Brakkenstein met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nijmegen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Brakkenstein is €382.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 1.840 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Nijmegen (geel), 2 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 39 buurten (blauw). De buurt Brakkenstein wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Brakkenstein: er zijn 604 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Brakkenstein.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 2.138 totaal in de buurt Brakkenstein

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Brakkenstein telt in totaal 2.138 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Brakkenstein liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nijmegen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Brakkenstein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Brakkenstein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Brakkenstein

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Brakkenstein. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Brakkenstein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nijmegen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Brakkenstein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Brakkenstein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Brakkenstein, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Brakkenstein is met 88 personen afgenomen van 3.203 in 2013 tot 3.115 in 2022 (dat is 2,76%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nijmegen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Brakkenstein
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Brakkenstein in 2022 zijn Westers (400 inwoners) en Overig (175 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Brakkenstein: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Brakkenstein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Brakkenstein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijmegen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Brakkenstein zijn A (515 adressen) en C (354 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Brakkenstein. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Brakkenstein: 515 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Brakkenstein
Er waren 22 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Brakkenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Brakkenstein. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Brakkenstein vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Brakkenstein.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Brakkenstein voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Brakkenstein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Brakkenstein

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Brakkenstein. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Brakkenstein. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nijmegen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Brakkenstein.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 220 stembureaus in de gemeente Nijmegen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijmegen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Brakkenstein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Brakkenstein is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Brakkenstein is €31.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.900. Buurt Brakkenstein telt 3.007 inkomensontvangers op 3.890 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,5% procent van de huishoudens in buurt Brakkenstein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Brakkenstein is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (385 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Brakkenstein (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Brakkenstein zijn in totaal 385 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Brakkenstein. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Brakkenstein
Er zijn 37 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Brakkenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Brakkenstein op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 37 elektrische auto’s in de buurt Brakkenstein. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Brakkenstein die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.260 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Brakkenstein in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Brakkenstein geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.708 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Brakkenstein (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.363 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Brakkenstein in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Brakkenstein geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Brakkenstein. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 115 misdrijven in de buurt Brakkenstein geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Brakkenstein, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Brakkenstein zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.515 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Brakkenstein 115 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Brakkenstein in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (20 delicten) en Horizontale fraude (18 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Brakkenstein.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 12 misdrijven in de buurt Brakkenstein geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Brakkenstein met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Brakkenstein over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,17 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Brakkenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Brakkenstein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Brakkenstein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Brakkenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Brakkenstein.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Brakkenstein genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 22 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Brakkenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Brakkenstein.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Brakkenstein. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brakkenstein geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brakkenstein heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brakkenstein sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brakkenstein heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Brakkenstein heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brakkenstein heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Brakkenstein voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brakkenstein heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Brakkenstein doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brakkenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brakkenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Brakkenstein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal385Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca40Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg145Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.890Aantal2023
Mannen1.770Aantal2023
Vrouwen2.120Aantal2023
0 tot 15 jaar515Aantal2023
15 tot 25 jaar545Aantal2023
25 tot 45 jaar800Aantal2023
45 tot 65 jaar975Aantal2023
65 jaar of ouder1.045Aantal2023
Ongehuwd2.090Aantal2023
Gehuwd1.245Aantal2023
Gescheiden305Aantal2023
Verweduwd250Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal85Aantal2022
Sterfte relatief22Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.660Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag340Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar793Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.575Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2021
WMO cliënten370Aantal2021
WMO cliënten relatief97Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.608Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.328Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.313Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.523Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.320Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.407Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.208Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.409Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement979Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.311Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.551Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.971Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.089Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.690Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.146Aantal2023
Energielabels Voorlopig726Aantal2023
Energielabels Onbepaald265Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+19Aantal2023
Energielabels A515Aantal2023
Energielabels B135Aantal2023
Energielabels C354Aantal2023
Energielabels D182Aantal2023
Energielabels E244Aantal2023
Energielabels F152Aantal2023
Energielabels G271Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters57%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk45%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)25%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)21%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.945Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens930Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen545Aantal2023
Huishoudens met kinderen465Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.007Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€150x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW940Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.115Aantal2023
Herkomst Europa335Aantal2023
Herkomst buiten Europa435Aantal2023
Geboren in Nederland3.115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa170Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Autochtoon3.115Aantal2022
Westers totaal400Aantal2022
Niet-westers totaal270Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers175Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal59Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting20Aantal2022
Verkeersovertredingen18Aantal2022
Vernieling15Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven115Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km122Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km152Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km215Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km18,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,29Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02680618Code2023
RegionaamBrakkensteinNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02680618Code2023
Oppervlakte totaal146Aantal hectaren2023
Oppervlakte land146Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode6525.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.172Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.138Aantal2023
Adressen met postcode2.137Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.899Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.138Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.899Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.132Aantal2023
Panden1.492Aantal2023
Adressen met panden2.133Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190010Aantal2023
Panden 1900 tot 192598Aantal2023
Panden 1925 tot 1950330Aantal2023
Panden 1950 tot 1970995Aantal2023
Panden 1970 tot 1980234Aantal2023
Panden 1980 tot 199043Aantal2023
Panden 1990 tot 2000135Aantal2023
Panden 2000 tot 2010133Aantal2023
Panden 2010 tot 2020116Aantal2023
Panden 2020 en later39Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade20Aantal2022
Verkeersongevallen totaal22Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.625Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.295Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof330Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.113Aantal2022
Motorfietsen110Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.840Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€382.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning70%Percentage2022
Percentage meergezinswoning30%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen56%Percentage2022
Huurwoningen totaal44%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders18%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200088%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2022
Appartement599Aantal2023
Tussen of geschakelde woning604Aantal2023
Hoekwoning349Aantal2023
Tweeonder1kap202Aantal2023
Vrijstaande woning145Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend4Aantal2023
Woningtype n.v.t.239Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Brakkenstein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Brakkenstein
Tabel met 2.138 adressen in de buurt Brakkenstein.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Brakkenstein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nijmegen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Albertus Magnusstraat1 t/m 206525RA t/m 6525RBNijmegen20
Baljuwstraat1 t/m 456525XK t/m 6525XNNijmegen41
Brakkensteinweg1 t/m 546525RN t/m 6525RPNijmegen49
Burggraafstraat1 t/m 206525XW t/m 6525XXNijmegen18
Buurmansweg2 t/m 806525RV t/m 6525RXNijmegen84
Deken Gruenwaltstraat1 t/m 206525VC t/m 6525VDNijmegen16
Deken Heijdenstraat1 t/m 206525VN t/m 6525VPNijmegen16
Deken Hensburchstraat1 t/m 766525VH t/m 6525VJNijmegen44
Deken de Lanckstraat1 t/m 206525VE t/m 6525VGNijmegen16
Deken de Raetstraat1 t/m 206525VR t/m 6525VSNijmegen16
Derick Huessenstraat1 t/m 216525PX t/m 6525PZNijmegen26
Driehuizerweg289 t/m 5026525PL t/m 6525PRNijmegen73
Drostpad2 t/m 246525XENijmegen12
Gerardsweg1 t/m 726525RR t/m 6525RTNijmegen50
Heemraadstraat2 t/m 2326525TG t/m 6525TKNijmegen156
Heyendaalseweg151 t/m 3726525SC t/m 6525SMNijmegen224
Hoefslag1 t/m 316525PA t/m 6525PBNijmegen27
Houtlaan2 t/m 1596525XZ t/m 6525ZENijmegen76
Ida Groenewoutpad--Nijmegen0
Kanunnik Boenenstraat1 t/m 306525WH t/m 6525WKNijmegen44
Kanunnik Faberstraat1 t/m 666525TP t/m 6525TSNijmegen56
Kanunnik Houberghstraat1 t/m 206525WC t/m 6525WDNijmegen16
Kanunnik Mijllinckstraat1 t/m 1566525WS t/m 6525WZNijmegen79
Kanunnik Pelsstraat1 t/m 646525VW t/m 6525VZNijmegen50
Kanunnik Venboetstraat2 t/m 156525TTNijmegen33
Kanunnik van Kekenstraat1 t/m 746525VT t/m 6525VVNijmegen43
Kanunnik van Lentstraat1 t/m 206525WE t/m 6525WGNijmegen16
Kanunnik van Mulicomstraat1 t/m 646525VK t/m 6525VMNijmegen50
Kanunnik van Osstraat2 t/m 856525TV t/m 6525TZNijmegen82
Kanunnik van de Putstraat1 t/m 786525WL t/m 6525WRNijmegen58
Kwekerijweg1 t/m 1116525RZNijmegen59
Lentiusstraat1 t/m 266525RE t/m 6525RGNijmegen24
Lindanusstraat1 t/m 576525PS t/m 6525PVNijmegen52
Parkzoom1 t/m 336525PC t/m 6525PDNijmegen18
Pastoor Nevestraat1 t/m 186525SPNijmegen15
Pastoor Schelstraeteweg1 t/m 296525SZNijmegen16
Pastoor Wichersstraat1 t/m 416525TL t/m 6525TNNijmegen49
Pastoor van Blitterwijckstraat1 t/m 396525SR t/m 6525STNijmegen37
Pastoor van Bommelstraat1 t/m 126525SNNijmegen12
Pastoor van Soevershemstraat1 t/m 346525SV t/m 6525SWNijmegen31
Pater Eijmardweg2 t/m 406525RL t/m 6525RMNijmegen55
Radboudplein--Nijmegen0
Rakkerpad--Nijmegen0
Roos en Boukjepad--Nijmegen0
Ryswickstraat1 t/m 266525RC t/m 6525RDNijmegen23
Scheidingsweg2 t/m 1066525TA t/m 6525TDNijmegen52
Schepenenstraat1 t/m 876525XG t/m 6525XJNijmegen65
Schoutstraat1 t/m 966525XR t/m 6525XVNijmegen90
Schutterspad96525TENijmegen1
St. Annastraat351 t/m 4516525ZGNijmegen14
Victor Westhofflaan3 t/m 46525DKNijmegen2
d’Almarasweg22 t/m 1736525DV t/m 6525DWNijmegen32

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 52 openbare ruimtes en 2.138 adressen in de buurt Brakkenstein. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Brakkenstein. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Brakkenstein ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek65252137
WoonkernNijmegen2138
WoonplaatsNijmegen2142
WijkNijmegen-Zuid2142
GemeenteNijmegen2142
StadsdeelMidden7
StadsdeelZuid2131
ProvincieGelderland2142
WaterschapWaterschap Rivierenland2138
LandNederland2142

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Brakkenstein ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Brakkenstein dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Brakkenstein ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Brakkenstein en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven