Statistieken buurt Hoge Hoven

Aantal inwoners per jaar
De buurt Hoge Hoven telt 2.305 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoge Hoven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoge Hoven:

JaarAantal inwoners de buurt Hoge Hoven% verschil
20232.305-1,28%
20222.335-2,30%
20212.390-1,85%
20202.435-0,81%
20192.455-1,41%
20182.490-0,60%
20172.505-0,60%
20162.520-0,79%
20152.5400,59%
20142.525-0,59%
20132.540geen data

De bevolking van de buurt Hoge Hoven is met 235 inwoners gedaald van 2.540 inwoners in 2013 tot 2.305 inwoners in 2023 (dat is een daling van 9,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -24 inwoners (-0,96%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amersfoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hoge Hoven:

In 2013 telde de buurt Hoge Hoven 2.540 inwoners. Het aantal van 2.540 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2015 was het aantal ook op het hoogste punt van 2.540 inwoners. In 2023 is het aantal gedaald tot 2.305 inwoners. Dit is een daling van 235 (-9,3%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -30 (-1,28%). Het aantal van 2.305 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Hoge Hoven

Buurt Hoge Hoven heeft afgerond een totale oppervlakte van 36 hectare, waarvan 35 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.962 adressen per km2. Er wonen 820 huishoudens in de buurt Hoge Hoven. Postcode 3824 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hoge Hoven. De buurt Hoge Hoven ligt binnen Nieuwland in de gemeente Amersfoort.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hoge Hoven
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Stadstuin, 2: Waterkwartier, 3: Kruidenbuurt, 4: Centrum / Waterpark, 5: Stadskwartier, 6: Hoge Hoven.

Woningkenmerken
Er zijn 808 woningen in de buurt Hoge Hoven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hoge Hoven was €472.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hoge Hoven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoge Hoven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hoge Hoven% verschil
2023€472.00017%
2022€403.0009,5%
2021€368.0006,7%
2020€345.0006,5%
2019€324.0008,4%
2018€299.0006%
2017€282.0004,06%
2016€271.0004,63%
2015€259.000-0,38%
2014€260.000-6,5%
2013€278.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hoge Hoven is met €194.000 toegenomen van €278.000 in 2013 tot €472.000 in 2023 (dat is een stijging van 70%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.400 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amersfoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Hoge Hoven met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amersfoort.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hoge Hoven is €472.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 8% en er zijn 808 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Amersfoort (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Nieuwland (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Hoge Hoven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Hoge Hoven: er zijn 526 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hoge Hoven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 812 totaal in de buurt Hoge Hoven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Hoge Hoven telt in totaal 812 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Hoge Hoven liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amersfoort
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Hoge Hoven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hoge Hoven. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Hoge Hoven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hoge Hoven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hoge Hoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hoge Hoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hoge Hoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hoge Hoven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoge Hoven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.94585270
20222.01078247
20212.04583262
20202.07087278
20192.11083262
20182.14583262
20172.16083262
20162.17084266
20152.20081259
20142.19778250
20132.23573232

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hoge Hoven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 3,70% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 2,87% en herkomst van buiten Europa: 9,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amersfoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hoge Hoven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hoge Hoven in 2022 zijn Westers (185 inwoners) en Overig (60 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hoge Hoven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Hoge Hoven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hoge Hoven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hoge Hoven zijn B (636 adressen) en A (131 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hoge Hoven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Hoge Hoven: 636 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hoge Hoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hoge Hoven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hoge Hoven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Hoge Hoven.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hoge Hoven voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hoge Hoven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Schoolgebouw de Malelande in Amersfoort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Schoolgebouw de Malelande in Amersfoort is uitgebracht. Stembureau Schoolgebouw de Malelande in Amersfoort was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Hoge Hoven. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amersfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Schoolgebouw de Malelande in Amersfoort bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Hoge Hoven stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 148 stembureaus in de gemeente Amersfoort en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hoge Hoven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuwland (Hoge Hoven is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuwland is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Hoge Hoven is €34.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.400. Buurt Hoge Hoven telt 1.800 inkomensontvangers op 2.305 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,00% procent van de huishoudens in buurt Hoge Hoven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuwland (Hoge Hoven is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuwland is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (245 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Hoge Hoven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Hoge Hoven zijn in totaal 245 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hoge Hoven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Hoge Hoven
Er zijn 2.720 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Hoge Hoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hoge Hoven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.720 elektrische auto’s in de buurt Hoge Hoven. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hoge Hoven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.471 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hoge Hoven in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoge Hoven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 12.222 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hoge Hoven (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.953 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hoge Hoven in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoge Hoven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hoge Hoven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 27 misdrijven in de buurt Hoge Hoven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hoge Hoven, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hoge Hoven zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 424 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 23 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Hoge Hoven 27 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hoge Hoven in 2022 zijn Horizontale fraude (6 delicten) en Overige vermogensdelicten (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Hoge Hoven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Hoge Hoven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hoge Hoven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hoge Hoven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Hoge Hoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Hoge Hoven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hoge Hoven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hoge Hoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hoge Hoven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hoge Hoven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hoge Hoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hoge Hoven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Hoge Hoven. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Hoge Hoven geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoge Hoven heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoge Hoven sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoge Hoven heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoge Hoven heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
37% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoge Hoven heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoge Hoven voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Hoge Hoven heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoge Hoven doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoge Hoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoge Hoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hoge Hoven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal245Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie10Aantal2022
G+I Handel en horeca15Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.305Aantal2023
Mannen1.160Aantal2023
Vrouwen1.140Aantal2023
0 tot 15 jaar445Aantal2023
15 tot 25 jaar375Aantal2023
25 tot 45 jaar435Aantal2023
45 tot 65 jaar870Aantal2023
65 jaar of ouder180Aantal2023
Ongehuwd1.145Aantal2023
Gehuwd1.010Aantal2023
Gescheiden120Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.614Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag390Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar650Aantal2021
Opleidingsniveau hoog780Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten45Aantal2022
WMO cliënten relatief19Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning970Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief453Aantal2023
Energielabels Voorlopig354Aantal2023
Energielabels Onbepaald5Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A131Aantal2023
Energielabels B636Aantal2023
Energielabels C37Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E1Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk43%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal820Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens115Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen230Aantal2023
Huishoudens met kinderen465Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie80%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen11%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen49%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,00%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,40%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,90%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€331x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW150Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.945Aantal2023
Herkomst Europa85Aantal2023
Herkomst buiten Europa270Aantal2023
Geboren in Nederland1.945Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa95Aantal2023
Autochtoon2.010Aantal2022
Westers totaal185Aantal2022
Niet-westers totaal140Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers60Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting7Aantal2022
Verkeersovertredingen1Aantal2022
Vernieling3Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven27Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03072402Code2023
RegionaamHoge HovenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03072402Code2023
Oppervlakte totaal36Aantal hectaren2023
Oppervlakte land35Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3824.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.962Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal812Aantal2023
Adressen met postcode812Aantal2023
Adressen met woonfunctie808Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom812Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom808Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen700Aantal2023
Panden782Aantal2023
Adressen met panden812Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 2000812Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.015Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine800Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof220Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.920Aantal2023
Motorfietsen90Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad808Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€472.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond100%Percentage2023
Percentage onbewoond0%Percentage2023
Koopwoningen86%Percentage2023
Huurwoningen totaal14%Percentage2023
In bezit woningcorporatie9%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement37Aantal2023
Tussen of geschakelde woning526Aantal2023
Hoekwoning160Aantal2023
Tweeonder1kap51Aantal2023
Vrijstaande woning34Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.4Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hoge Hoven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hoge Hoven
Tabel met 812 adressen in de buurt Hoge Hoven.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hoge Hoven. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amersfoort.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anna Boelensgaarde1 t/m 283824BRAmersfoort28
Bataafse Bellefleur1 t/m 173824ZEAmersfoort9
Bellefleurgaarde1 t/m 523824ZC t/m 3824ZDAmersfoort42
Bellefleurpad--Amersfoort0
Benderzoetpad--Amersfoort0
Bosappelgaarde1 t/m 353824BPAmersfoort35
Brabantse Bellefleur1 t/m 153824ZGAmersfoort8
Coelhorsterappelgaarde1 t/m 443824BS t/m 3824BTAmersfoort43
De Oude Munt2 t/m 243824DKAmersfoort12
Drentse Bellefleur2 t/m 263824ZKAmersfoort13
Dubbele Bellefleur2 t/m 143824ZJAmersfoort7
Franse Bellefleur--Amersfoort0
Gaardendreef1 t/m 593824AT t/m 3824ZAAmersfoort59
Glorie van Hollandgaarde2 t/m 263824ZMAmersfoort13
Goudreinetgaarde2 t/m 343824BNAmersfoort17
Groninger Kroongaarde1 t/m 483824ZN t/m 3824ZPAmersfoort37
Hoge Boog2 t/m 103824BHAmersfoort5
Hooglandsepoort1 t/m 123824ZBAmersfoort12
Ingrid Mariegaarde1 t/m 243824BMAmersfoort22
James Grievegaarde1 t/m 243824BVAmersfoort24
Jasappelpad--Amersfoort0
Jonathangaarde2 t/m 263824ZLAmersfoort13
Juttepeergaarde1 t/m 213824BEAmersfoort12
Keulemangaarde2 t/m 263824ZRAmersfoort13
Kleipeergaarde--Amersfoort0
Lemoengaarde2 t/m 283824BLAmersfoort14
Limburgse Bellefleur2 t/m 143824ZHAmersfoort7
Mantetgaarde2 t/m 243824BWAmersfoort12
Notarisappelgaarde1 t/m 523824AE t/m 3824AHAmersfoort37
Pondspeergaarde1 t/m 303824BDAmersfoort18
Rabouwgaarde2 t/m 203824AJAmersfoort10
Schone van Boskoopgaarde1 t/m 853824AA t/m 3824ADAmersfoort51
Sijsjespeergaarde2 t/m 223824BGAmersfoort11
Sterappelgaarde1 t/m 323824BJ t/m 3824BKAmersfoort33
Suikerpeergaarde1 t/m 313824BCAmersfoort19
Trosjespeergaarde1 t/m 463824BA t/m 3824BBAmersfoort45
Westlandse Bellefleur--Amersfoort0
Winstongaarde1 t/m 313824BX t/m 3824BZAmersfoort30
Zigeuneringaarde--Amersfoort0
Zoete Aagtgaarde2 t/m 323824ALAmersfoort16
Zoete Campagnergaarde1 t/m 103824AKAmersfoort9
Zoete Ermgaard1 t/m 473824AM t/m 3824ANAmersfoort32
Zoetegaarde1 t/m 723824AP t/m 3824ASAmersfoort44

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 43 openbare ruimtes en 812 adressen in de buurt Hoge Hoven. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hoge Hoven. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hoge Hoven ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3824812
WoonkernAmersfoort812
WoonplaatsAmersfoort819
WijkNieuwland819
GemeenteAmersfoort819
ProvincieUtrecht819
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe812
LandNederland819

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hoge Hoven ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hoge Hoven dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hoge Hoven ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hoge Hoven en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven