Statistieken buurt Huizermaat Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Huizermaat Zuid in de gemeente Huizen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Huizermaat Zuid in de gemeente Huizen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Huizermaat Zuid telt 2.585 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Huizermaat Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Huizermaat Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Huizermaat Zuid% verschil
20232.585-0,96%
20222.6100,58%
20212.595-2,63%
20202.665-0,74%
20192.685-1,10%
20182.7150,56%
20172.700-0,55%
20162.7150,56%
20152.700-0,74%
20142.7201,49%
20132.680geen data

Het aantal inwoners in de buurt Huizermaat Zuid is met 95 personen afgenomen van 2.680 personen in 2013 tot 2.585 personen in 2023 (dat is een daling van 3,54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -10 personen (-0,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Huizen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Huizermaat Zuid:

In 2013 waren er 2.680 inwoners in de buurt Huizermaat Zuid. In 2014 is het aantal gestegen tot 2.720 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 40 (1,49%). Het aantal van 2.720 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 2.585 personen. Dit is een daling van 135 (-4,96%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -25 (-0,96%). Het aantal van 2.585 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Huizermaat Zuid

Buurt Huizermaat Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 42 hectare, waarvan 41 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.935 adressen per km2. Er wonen 1.325 huishoudens in de buurt Huizermaat Zuid. Postcode 1273 is de meest voorkomende postcode in de buurt Huizermaat Zuid. De buurt Huizermaat Zuid ligt binnen Huizermaat West en Zuid in de gemeente Huizen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Huizermaat Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Huizermaat West en Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Huizermaat West, 2: Huizermaat Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 1.366 woningen in de buurt Huizermaat Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Huizen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Huizermaat Zuid was €352.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Huizermaat Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Huizermaat Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Huizermaat Zuid% verschil
2023€352.00015%
2022€306.00011%
2021€276.0007,8%
2020€256.0009,4%
2019€234.0009,3%
2018€214.0005,4%
2017€203.0002,53%
2016€198.000-0,50%
2015€199.000-4,33%
2014€208.000-5,5%
2013€220.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Huizermaat Zuid is met €132.000 toegenomen van €220.000 in 2013 tot €352.000 in 2023 (dat is een stijging van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.200 (5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Huizen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Huizermaat Zuid met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Huizen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Huizermaat Zuid is €352.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 35% en er zijn 1.366 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Huizen (geel), 13 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De buurt Huizermaat Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Huizermaat Zuid: er zijn 543 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Huizermaat Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.447 totaal in de buurt Huizermaat Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Huizermaat Zuid telt in totaal 1.447 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Huizermaat Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Huizen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Huizermaat Zuid zijn er 1.367 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Huizermaat Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 815 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Huizermaat Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Huizermaat Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Huizermaat Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Huizermaat Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Huizermaat Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Huizen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Huizermaat Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Huizermaat Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Huizermaat Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Huizermaat Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.990160435
20222.055149406
20212.050147398
20202.090155420
20192.125151409
20182.155151409
20172.165144391
20162.155151409
20152.155147398
20142.203139378
20132.198129353

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Huizermaat Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europese landen: 6,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 4,81% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Huizen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Huizermaat Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Huizermaat Zuid in 2022 zijn Westers (240 inwoners) en Overig (150 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Huizermaat Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Huizermaat Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Huizermaat Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Huizen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Huizen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Huizermaat Zuid.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Huizermaat Zuid:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.820630
Tussenwoning2.6101.040
Hoekwoning2.6801.230
Twee onder één kap woning3.4201.800
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.810750
Eigen woning2.7601.070

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Huizermaat Zuid zijn C (922 adressen) en A (313 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Huizermaat Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Huizermaat Zuid: 922 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Huizen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Huizermaat Zuid voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Huizermaat Zuid voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Huizermaat Zuid
Bevolking5336.305
Adressen2.0552.935
Autos2653.232

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Huizermaat Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Huizermaat Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Huizermaat Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Huizermaat Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Rustmaat in Huizen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Rustmaat in Huizen is uitgebracht. Stembureau De Rustmaat in Huizen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Huizermaat Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Rustmaat in Huizen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Huizermaat Zuid stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 45 stembureaus in de gemeente Huizen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Huizen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Huizen.

Stembureaus Huizen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Huizermaat Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Huizen: Huizermaat Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Huizermaat Zuid is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.600. Buurt Huizermaat Zuid telt 2.200 inkomensontvangers op 2.585 inwoners totaal.
8% van de huishoudens in de buurt Huizermaat Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Huizen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (255 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Huizermaat Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Huizermaat Zuid voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Huizermaat Zuid zijn in totaal 255 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Huizermaat Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Huizermaat Zuid
Er zijn 35 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Huizermaat Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Huizermaat Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de buurt Huizermaat Zuid. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Huizermaat Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.385 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Huizermaat Zuid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Huizermaat Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.719 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Huizermaat Zuid (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.408 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Huizermaat Zuid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Huizermaat Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Huizermaat Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 80 misdrijven in de buurt Huizermaat Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Huizermaat Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Huizermaat Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.529 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Huizermaat Zuid 80 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Huizermaat Zuid in 2023 zijn Ongevallen (weg) (21 delicten) en Horizontale fraude (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Huizermaat Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 6 misdrijven in de buurt Huizermaat Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Huizermaat Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Huizermaat Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Huizen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,06 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Huizermaat Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Huizermaat Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Huizermaat Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Huizermaat Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Huizermaat Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Huizermaat Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Huizermaat Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Huizermaat Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Huizermaat Zuid ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Huizermaat Zuid per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Huizermaat Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Huizermaat Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Huizermaat Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Huizermaat Zuid.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Huizermaat Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal255Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.585Aantal2023
Mannen1.250Aantal2023
Vrouwen1.335Aantal2023
0 tot 15 jaar315Aantal2023
15 tot 25 jaar200Aantal2023
25 tot 45 jaar490Aantal2023
45 tot 65 jaar670Aantal2023
65 jaar of ouder900Aantal2023
Ongehuwd995Aantal2023
Gehuwd1.095Aantal2023
Gescheiden300Aantal2023
Verweduwd200Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.305Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar920Aantal2022
Opleidingsniveau hoog640Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,8%Percentage2022
WMO cliënten220Aantal2022
WMO cliënten relatief84Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.070Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel62Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel425Aantal2024
Adressen met definitief energielabel960Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A313Aantal2024
Energielabels B110Aantal2024
Energielabels C922Aantal2024
Energielabels D37Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters49%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk21%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.325Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens575Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen430Aantal2023
Huishoudens met kinderen315Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie55%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€162x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW820Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.990Aantal2023
Herkomst buiten Nederland595Aantal2023
Herkomst Europa160Aantal2023
Herkomst buiten Europa435Aantal2023
Geboren in Nederland1.990Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa205Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa225Aantal2023
Autochtoon2.055Aantal2022
Westers totaal240Aantal2022
Niet-westers totaal315Aantal2022
Marokko75Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers150Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal23Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting14Aantal2023
Verkeersovertredingen26Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven80Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04060818Code2023
RegionaamHuizermaat ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04060818Code2023
Oppervlakte totaal42Aantal hectaren2023
Oppervlakte land41Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.935Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.447Aantal2024
Adressen met postcode1.447Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.367Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie26Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie38Aantal2024
Verblijfsobjecten1.447Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres913Aantal2024
Adressen met pand1.447Aantal2024
Percelen met adres766Aantal2024
Adressen met perceel1.447Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.447Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.367Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980815Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199088Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20109Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980994Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990294Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010158Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1273GA-1274SWNaam2024
Meest voorkomende postcode1273Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode93%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.325Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.120Aantal2023
Personenautos - overige brandstof205Aantal2023
Personenautos per huishouden1,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.232Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.366Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€352.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning60%Percentage2023
Percentage meergezinswoning40%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal47%Percentage2023
In bezit woningcorporatie46%Percentage2023
In bezit overige verhuurders1%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement543Aantal2024
Tussen of geschakelde woning533Aantal2024
Hoekwoning271Aantal2024
Tweeonder1kap20Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.80Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Huizen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Huizermaat Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Huizermaat Zuid
Tabel met 1.447 adressen in de buurt Huizermaat Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Huizermaat Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Huizen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Antilope1 t/m 691273GA t/m 1273GDHuizen45
Bever1 t/m 801273GZ t/m 1273HCHuizen62
De Regentesse1 t/m 1601273JZHuizen119
Dukdalf1 t/m 91273KG t/m 1273KHHuizen8
Edelhert1 t/m 311273GE t/m 1273GGHuizen24
Eland1 t/m 601273GJ t/m 1273GMHuizen55
Fauna1 t/m 631273GV t/m 1273GXHuizen45
Gazelle1 t/m 121273GHHuizen12
Gems1 t/m 641273HV t/m 1273HXHuizen53
Hamster1 t/m 111273KPHuizen6
Hazewind1 t/m 481273HD t/m 1273HHHuizen44
Hermelijn1 t/m 101273KLHuizen9
Hinde1 t/m 151273GNHuizen13
Huizermaat Zuid--Huizen0
Huizermaatweg611273NLHuizen1
Impala1 t/m 421273HJ t/m 1273HLHuizen35
Korenwolf1 t/m 331273NDHuizen17
Krib1 t/m 191273KJ t/m 1273KKHuizen19
Lama1 t/m 561273JB t/m 1273JDHuizen45
Lamantijn1 t/m 251273HZHuizen13
Marter1 t/m 531273KD t/m 1273KEHuizen50
Meerpaal1 t/m 341273KM t/m 1273KNHuizen32
Merino1 t/m 321273JE t/m 1273JGHuizen24
Moeflon1 t/m 451273JH t/m 1273JJHuizen23
Monnickskamp3 t/m 3361273JP t/m 1273KBHuizen217
Naardingerland1 t/m 1141273NE t/m 1273NKHuizen99
Oostermeent-Noord1 t/m 601274SCHuizen29
Oostermeent-Oost69 t/m 1031274SLHuizen18
Oostermeent-West2 t/m 211274SP t/m 1274SRHuizen9
Oostermeent-Zuid3 t/m 861274ST t/m 1274SWHuizen39
Poolvos1 t/m 571273JK t/m 1273JLHuizen31
Ree1 t/m 391273GP t/m 1273GTHuizen33
Rendier1 t/m 771273HM t/m 1273HTHuizen75
Sluis2 t/m 201273KVHuizen10
Wasbeer1 t/m 321273JM t/m 1273JNHuizen32
Westkade1 t/m 1331273RE t/m 1273RGHuizen67
Zadelrob2 t/m 681273JAHuizen34

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 37 openbare ruimtes en 1.447 adressen in de buurt Huizermaat Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Huizen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Huizermaat Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Huizermaat Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek12731352
Postcode numeriek127495
WoonkernHuizen1447
WoonplaatsHuizen1448
WijkHuizermaat West en Zuid1448
GemeenteHuizen1448
ProvincieNoord-Holland1448
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht1448
LandNederland1448

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Huizermaat Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Huizermaat Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Huizermaat Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Huizermaat Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven