Statistieken buurt Industrie- en havengebied

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Industrie- en havengebied. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Industrie- en havengebied. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Industrie- en havengebied telt 215 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrie- en havengebied.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrie- en havengebied:

JaarAantal inwoners de buurt Industrie- en havengebied% verschil
2023215-4,44%
20222252,27%
20212202,33%
20202154,88%
20192052,50%
20182005,3%
2017190-2,56%
2016195-2,50%
2015200-2,44%
20142050%
2013205geen data

Het aantal inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is met 10 personen toegenomen van 205 personen in 2013 tot 215 personen in 2023 (dat is een toename van 4,88%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 persoon (0,53%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Enschede.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Industrie- en havengebied:

In 2013 telde de buurt Industrie- en havengebied 205 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 190 personen. Dit is een daling van 15 (-7,3%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -5 (-2,56%). Het aantal van 190 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 225 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 35 (18%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 5 (2,27%). Het aantal van 225 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 215 inwoners in de buurt Industrie- en havengebied.

Over de buurt Industrie- en havengebied

Buurt Industrie- en havengebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 241 hectare, waarvan 217 land en 23 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.022 adressen per km2. Er wonen 130 huishoudens in de buurt Industrie- en havengebied. Postcode 7547 is de meest voorkomende postcode in de buurt Industrie- en havengebied. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Enschede.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Industrie- en havengebied
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bedrijfsterreinen Enschede-West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kennispark, 2: Koekoeksbeekhoek, 3: Industrie- en havengebied, 4: Marssteden.

Woningkenmerken
Er zijn 109 woningen in de buurt Industrie- en havengebied.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Enschede in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Industrie- en havengebied was €238.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Industrie- en havengebied.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrie- en havengebied:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Industrie- en havengebied% verschil
2023€238.00014%
2022€209.00014%
2021€183.0003,98%
2020€176.0001,15%
2019€174.000-1,14%
2018€176.0004,76%
2017€168.0000,60%
2016€167.000-2,34%
2015€171.000-16%
2014€203.0004,10%
2013€195.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Industrie- en havengebied is met €43.000 gegroeid van €195.000 in 2013 tot €238.000 in 2023 (dat is een stijging van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €4.300 (2,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Enschede.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Industrie- en havengebied is €238.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 109 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Enschede (geel), 10 wijken (oranje) en 66 buurten (blauw). De buurt Industrie- en havengebied wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Industrie- en havengebied: er zijn 66 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Industrie- en havengebied.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 823 totaal in de buurt Industrie- en havengebied

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Industrie- en havengebied telt in totaal 823 adressen, met 822 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Industrie- en havengebied liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Enschede
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Industrie- en havengebied zijn er 612 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Industrie- en havengebied.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 147 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Industrie- en havengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Industrie- en havengebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Industrie- en havengebied

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Industrie- en havengebied. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Industrie- en havengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Industrie- en havengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Industrie- en havengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Industrie- en havengebied per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrie- en havengebied:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231503530
20221504035
20211553530
20201603025
20191701916
20181602218
20171601614
20161651614
20151701614
20141741714
20131721815

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Industrie- en havengebied als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 8,8% en herkomst van buiten Europa: 7,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Enschede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Industrie- en havengebied
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Industrie- en havengebied in 2022 zijn Westers (45 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Industrie- en havengebied: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Industrie- en havengebied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Industrie- en havengebied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Industrie- en havengebied zijn A (111 adressen) en C (43 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Industrie- en havengebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Industrie- en havengebied: 111 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 31 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Industrie- en havengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Industrie- en havengebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Industrie- en havengebied vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Industrie- en havengebied.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Industrie- en havengebied voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Industrie- en havengebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Opstandingskerk in Enschede

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Opstandingskerk in Enschede is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Industrie- en havengebied. Stembureau De Opstandingskerk in Enschede is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Industrie- en havengebied ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Enschede.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Opstandingskerk in Enschede bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau De Opstandingskerk in Enschede stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 165 stembureaus in de gemeente Enschede en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Industrie- en havengebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bedrijfsterreinen Enschede-West (Industrie- en havengebied is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bedrijfsterreinen Enschede-West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Industrie- en havengebied is €24.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.800. Buurt Industrie- en havengebied telt 200 inkomensontvangers op 215 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
17% procent van de huishoudens in buurt Industrie- en havengebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bedrijfsterreinen Enschede-West (Industrie- en havengebied is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bedrijfsterreinen Enschede-West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Industrie- en havengebied (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Industrie- en havengebied zijn in totaal 470 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 470 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 465 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Industrie- en havengebied. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Industrie- en havengebied
Er zijn 141 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Industrie- en havengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Industrie- en havengebied op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 141 elektrische auto’s in de buurt Industrie- en havengebied. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Industrie- en havengebied die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.131 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in de buurt Industrie- en havengebied in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Industrie- en havengebied geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.002 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Industrie- en havengebied (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 987 voertuigen van het type ‘bedrijfsauto’ in de buurt Industrie- en havengebied in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Industrie- en havengebied geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Industrie- en havengebied. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 79 misdrijven in de buurt Industrie- en havengebied geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Industrie- en havengebied, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Industrie- en havengebied zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.053 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Industrie- en havengebied 79 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Industrie- en havengebied in 2023 zijn Ongevallen (weg) (20 delicten) en Overige vermogensdelicten (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Industrie- en havengebied.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de buurt Industrie- en havengebied geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Industrie- en havengebied met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Industrie- en havengebied over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Enschede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 167,44 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Industrie- en havengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Industrie- en havengebied.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Industrie- en havengebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Industrie- en havengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Industrie- en havengebied.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Industrie- en havengebied genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 18 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Industrie- en havengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Industrie- en havengebied.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Industrie- en havengebied. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrie- en havengebied geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Industrie- en havengebied heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrie- en havengebied voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrie- en havengebied heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Industrie- en havengebied heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrie- en havengebied heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrie- en havengebied voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Industrie- en havengebied heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Industrie- en havengebied doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrie- en havengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrie- en havengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Industrie- en havengebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal470Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie100Aantal2023
G+I Handel en horeca195Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners215Aantal2023
Mannen120Aantal2023
Vrouwen100Aantal2023
0 tot 15 jaar20Aantal2023
15 tot 25 jaar50Aantal2023
25 tot 45 jaar60Aantal2023
45 tot 65 jaar60Aantal2023
65 jaar of ouder25Aantal2023
Ongehuwd140Aantal2023
Gehuwd45Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd10Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief18Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid99Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag50Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar100Aantal2022
Opleidingsniveau hoog30Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten15Aantal2022
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.660Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel537Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel175Aantal2024
Adressen met definitief energielabel111Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+9Aantal2024
Energielabels A111Aantal2024
Energielabels B22Aantal2024
Energielabels C43Aantal2024
Energielabels D14Aantal2024
Energielabels E15Aantal2024
Energielabels F32Aantal2024
Energielabels G34Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk44%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal130Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens85Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen25Aantal2023
Huishoudens met kinderen20Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie55%Percentage2022
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen64%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,7%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen16%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum17%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€14x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW30Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland150Aantal2023
Herkomst buiten Nederland65Aantal2023
Herkomst Europa35Aantal2023
Herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland150Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon150Aantal2022
Westers totaal45Aantal2022
Niet-westers totaal30Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal36Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen27Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven79Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km98Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km112Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km62Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km136Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01530700Code2023
RegionaamIndustrie- en havengebiedNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01530700Code2023
Oppervlakte totaal241Aantal hectaren2023
Oppervlakte land217Aantal hectaren2023
Oppervlakte water23Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.022Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal823Aantal2024
Adressen met postcode792Aantal2024
Adressen met woonfunctie107Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie612Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie64Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie17Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie39Aantal2024
Verblijfsobjecten822Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres576Aantal2024
Adressen met pand816Aantal2024
Percelen met adres412Aantal2024
Adressen met perceel823Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom823Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom107Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195042Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970147Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198093Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199069Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200089Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201049Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202065Aantal2024
Panden met adres 2020 en later19Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195057Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970180Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980111Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199081Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000105Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201086Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202065Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later128Aantal2024
Postcodegebied7545ZW-7547SWNaam2024
Meest voorkomende postcode7547Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2022
Verkeersongevallen totaal31Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal355Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine205Aantal2023
Personenautos - overige brandstof150Aantal2023
Personenautos per huishouden2,73Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte164Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad109Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€238.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond81%Percentage2023
Percentage onbewoond19%Percentage2023
Koopwoningen49%Percentage2023
Huurwoningen totaal51%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders51%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement13Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2Aantal2024
Hoekwoning3Aantal2024
Tweeonder1kap23Aantal2024
Vrijstaande woning66Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.715Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enschede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Industrie- en havengebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Industrie- en havengebied
Tabel met 823 adressen in de buurt Industrie- en havengebied.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Industrie- en havengebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Enschede.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Afinkstraat--Enschede0
Auke Vleerstraat81 t/m 1657547AN t/m 7547PHEnschede7
Binnenhaven2 t/m 1527547BG t/m 7547BJEnschede124
De Giem1 t/m 357547SV t/m 7547SWEnschede26
De Heersche4 t/m 147547RBEnschede3
De Hoeveler2 t/m 257547SBEnschede12
De Ossenboer1 t/m 467547SJEnschede29
Handelskade Noord1 t/m 157547AVEnschede6
Handelskade West4 t/m 197547AWEnschede18
Handelskade Zuid1 t/m 217547AZEnschede3
Hendrik ter Kuilestraat5 t/m 2107547BB t/m 7547SKEnschede75
Het Lentfert1 t/m 1047547SN t/m 7547SREnschede44
Het Wolbert1 t/m 337547RAEnschede28
IJsbaanweg5 t/m 1397547AD t/m 7547AHEnschede23
Ir. Hanlostraat2 t/m 227547RDEnschede10
Ir. Schiffstraat1 t/m 3707547RD t/m 7547REEnschede24
Jachthaven--Enschede0
Josinkstraat11 t/m 927547AA t/m 7547ACEnschede42
Kanaalstraat123 t/m 3357547AR t/m 7547ATEnschede110
Lonnekerbrug--Enschede0
Lonnekerbrugstraat30 t/m 1357547AJ t/m 7547AMEnschede142
Overloop--Enschede0
Rembrandtlaan225 t/m 4147545ZWEnschede3
Sesamstraat1 t/m 57547ALEnschede3
Strootsweg8 t/m 407547RW t/m 7547RXEnschede19
Twekkeler Es2 t/m 537547SM t/m 7547STEnschede32
Usselerhalte35 t/m 1707547SHEnschede40

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 27 openbare ruimtes en 823 adressen in de buurt Industrie- en havengebied. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Enschede
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Industrie- en havengebied. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Industrie- en havengebied ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek75452
Postcode numeriek7547790
WoonkernEnschede823
WoonplaatsEnschede827
WijkBedrijfsterreinen Enschede-West827
GemeenteEnschede827
StadsdeelWest823
ProvincieOverijssel827
WaterschapWaterschap Vechtstromen827
LandNederland827

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Industrie- en havengebied ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Industrie- en havengebied dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Industrie- en havengebied ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Industrie- en havengebied en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven