Statistieken buurt Lelycentre Maerlant

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lelycentre Maerlant. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lelycentre Maerlant. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Lelycentre Maerlant telt 670 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lelycentre Maerlant.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lelycentre Maerlant:

JaarAantal inwoners de buurt Lelycentre Maerlant% verschil
202367043%
20224701,08%
20214653,33%
20204502,27%
201944024%
20183551,43%
20173507,7%
201632510%
20152951,03%
20142923,55%
2013282geen data

De bevolking van de buurt Lelycentre Maerlant is met 388 inwoners toegenomen van 282 inwoners in 2013 tot 670 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 138%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 39 inwoners (9,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Lelystad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant:

In 2013 telde de buurt Lelycentre Maerlant 282 inwoners. Het aantal van 282 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 670 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 388 (138%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 200 (43%). Het aantal van 670 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Lelycentre Maerlant

Buurt Lelycentre Maerlant heeft afgerond een totale oppervlakte van 20 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.749 adressen per km2. Er wonen 420 huishoudens in de buurt Lelycentre Maerlant. Postcode 8224 is de meest voorkomende postcode in de buurt Lelycentre Maerlant. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Lelystad. Het gebouwencomplex Lelycentre ligt binnen de buurt Lelycentre Maerlant.

De gegevens van de buurt Lelycentre Maerlant voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Lelycentre Maerlant
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuiderzeewijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Jagersveld, 2: Groene Velden, 3: Overijsselse Hout, 4: Kofschip Noord, 5: Langezand ...Toon meer... Kaart van de wijk Zuiderzeewijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Jagersveld, 2: Groene Velden, 3: Overijsselse Hout, 4: Kofschip Noord, 5: Langezand, 6: IJssellaan, 7: Sportpark Langezand, 8: Bedrijventerrein Gildenhof, 9: Zuiderzeelaan Waddenlaan, 10: Kofschip SGL, 11: Stiltebos Camping de Houtrib, 12: Bastion, 13: Stadspark Badweg Langevelderslag, 14: Lelycentre Maerlant ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 341 woningen in de buurt Lelycentre Maerlant.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lelystad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Lelycentre Maerlant was €254.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Lelycentre Maerlant.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lelycentre Maerlant:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Lelycentre Maerlant% verschil
2023€254.00010%
2022€230.0002,68%
2021€224.00013%
2020€198.0008,8%
2019€182.00022%
2018€149.0003,47%
2017€144.0009,9%
2016€131.000-8,4%
2015€143.000-11%
2014€161.000-5,8%
2013€171.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Lelycentre Maerlant is met €83.000 toegenomen van €171.000 in 2013 tot €254.000 in 2023 (dat is een groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.300 (4,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Lelystad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Lelycentre Maerlant is €254.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 41% en er zijn 341 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Lelystad (geel), wijk Zuiderzeewijk (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Lelycentre Maerlant wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Lelycentre Maerlant: er zijn 314 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Lelycentre Maerlant.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 546 totaal in de buurt Lelycentre Maerlant

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Lelycentre Maerlant telt in totaal 546 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Lelycentre Maerlant liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Lelystad
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Lelycentre Maerlant. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Lelycentre Maerlant. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Lelycentre Maerlant

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Lelycentre Maerlant. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Lelycentre Maerlant


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lelystad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Lelycentre Maerlant


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Lelycentre Maerlant per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lelycentre Maerlant:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023345165160
20223008684
20213157674
20203007674
20192957471
20182654644
20172604644
20162553634
20152402827
20142322928
20132312625

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 51%, herkomst uit Europese landen: 25% en herkomst uit landen buiten Europa: 24% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 9,2% en herkomst van buiten Europa: 8,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lelystad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Lelycentre Maerlant
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Lelycentre Maerlant in 2022 zijn Westers (70 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Lelycentre Maerlant: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Lelycentre Maerlant.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Lelycentre Maerlant. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lelystad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lelystad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Lelycentre Maerlant zijn A (212 adressen) en C (55 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Lelycentre Maerlant. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Lelycentre Maerlant: 212 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Lelycentre Maerlant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Lelycentre Maerlant. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Lelycentre Maerlant vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Lelycentre Maerlant.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Lelycentre Maerlant voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Lelycentre Maerlant ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Bethelkerk in Lelystad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Bethelkerk in Lelystad is uitgebracht. Stembureau De Bethelkerk in Lelystad was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Lelycentre Maerlant. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Lelystad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Bethelkerk in Lelystad bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Lelycentre Maerlant stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 76 stembureaus in de gemeente Lelystad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lelystad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Lelycentre Maerlant.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Zuiderzeewijk (Lelycentre Maerlant is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Zuiderzeewijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Lelycentre Maerlant is €22.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.500. Buurt Lelycentre Maerlant telt 300 inkomensontvangers op 670 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12% procent van de huishoudens in buurt Lelycentre Maerlant heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Zuiderzeewijk (Lelycentre Maerlant is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Zuiderzeewijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (130 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Lelycentre Maerlant (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Lelycentre Maerlant zijn in totaal 130 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Lelycentre Maerlant. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Lelycentre Maerlant
Er zijn 7 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Lelycentre Maerlant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Lelycentre Maerlant op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 7 elektrische auto’s in de buurt Lelycentre Maerlant. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Lelycentre Maerlant die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 446 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Lelycentre Maerlant in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Lelycentre Maerlant geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 591 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Lelycentre Maerlant (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 445 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Lelycentre Maerlant in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Lelycentre Maerlant geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Lelycentre Maerlant. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 129 misdrijven in de buurt Lelycentre Maerlant geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Lelycentre Maerlant, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Lelycentre Maerlant zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.010 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Lelycentre Maerlant 129 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Lelycentre Maerlant in 2023 zijn Winkeldiefstal (25 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (24 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Lelycentre Maerlant.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Lelycentre Maerlant geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Lelycentre Maerlant met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Lelycentre Maerlant over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 105,97 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Lelycentre Maerlant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Lelycentre Maerlant.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Lelycentre Maerlant. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Lelycentre Maerlant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Lelycentre Maerlant genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 89 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Lelycentre Maerlant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
69% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lelycentre Maerlant geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Lelycentre Maerlant heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lelycentre Maerlant voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lelycentre Maerlant heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
40% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Lelycentre Maerlant heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lelycentre Maerlant heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Lelycentre Maerlant voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lelycentre Maerlant heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Lelycentre Maerlant doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lelycentre Maerlant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lelycentre Maerlant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Lelycentre Maerlant voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal130Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners670Aantal2023
Mannen315Aantal2023
Vrouwen350Aantal2023
0 tot 15 jaar45Aantal2023
15 tot 25 jaar75Aantal2023
25 tot 45 jaar195Aantal2023
45 tot 65 jaar85Aantal2023
65 jaar of ouder275Aantal2023
Ongehuwd325Aantal2023
Gehuwd135Aantal2023
Gescheiden80Aantal2023
Verweduwd130Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief89Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.350Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag120Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar230Aantal2022
Opleidingsniveau hoog80Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten180Aantal2022
WMO cliënten relatief383Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.500Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.800Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning730Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel150Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel27Aantal2024
Adressen met definitief energielabel369Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++43Aantal2024
Energielabels A++35Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A212Aantal2024
Energielabels B37Aantal2024
Energielabels C55Aantal2024
Energielabels D3Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F1Aantal2024
Energielabels G3Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn62%percentage2020
Drinker66%percentage2020
Zware drinker5%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn36%percentage2020
Wekelijkse sporters31%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam37%percentage2020
Sociaal eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)36%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)33%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen43%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid46%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt43%percentage2020
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking22%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen29%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal420Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens315Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen75Aantal2023
Huishoudens met kinderen35Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers92%Percentage2022
Percentage zelfstandigen8%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen6,4%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen68%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen3,70%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum27%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€16x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW270Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland345Aantal2023
Herkomst buiten Nederland325Aantal2023
Herkomst Europa165Aantal2023
Herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren in Nederland345Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa90Aantal2023
Autochtoon300Aantal2022
Westers totaal70Aantal2022
Niet-westers totaal100Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal71Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen24Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven129Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand50,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand25,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand28Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09950166Code2023
RegionaamLelycentre MaerlantNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09950166Code2023
Oppervlakte totaal20Aantal hectaren2023
Oppervlakte land20Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.749Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal546Aantal2024
Adressen met postcode529Aantal2024
Adressen met woonfunctie383Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie21Aantal2024
Adressen met industriefunctie6Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie21Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie75Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie28Aantal2024
Verblijfsobjecten546Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres100Aantal2024
Adressen met pand546Aantal2024
Percelen met adres101Aantal2024
Adressen met perceel546Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom546Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom383Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19705Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198017Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19904Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200015Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202056Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970115Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980188Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199099Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200015Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201034Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202095Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied8223AA-8224MJNaam2024
Meest voorkomende postcode8224Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode65%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal250Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine175Aantal2023
Personenautos - overige brandstof75Aantal2023
Personenautos per huishouden0,60Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.250Aantal2023
Motorfietsen10Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad341Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€254.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning21%Percentage2023
Percentage meergezinswoning79%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen26%Percentage2023
Huurwoningen totaal74%Percentage2023
In bezit woningcorporatie37%Percentage2023
In bezit overige verhuurders37%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200065%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200035%Percentage2023
Appartement314Aantal2024
Tussen of geschakelde woning44Aantal2024
Hoekwoning20Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning1Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.163Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Lelycentre Maerlant: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Lelycentre Maerlant
Tabel met 546 adressen in de buurt Lelycentre Maerlant.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Lelycentre Maerlant. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lelystad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterom--Lelystad0
Bovenplaats--Lelystad0
Brugplein1 t/m 88223AKLelystad4
Damrifbrug--Lelystad0
Gruttershof2 t/m 7-Lelystad16
Grutterswal2 t/m 1268223AELelystad12
Koopmanshof--Lelystad0
Koopmansstraat2 t/m 1308223AG t/m 8223AHLelystad20
Maerlant2 t/m 168224ACLelystad10
Maerlantplein--Lelystad0
Marktstraat1 t/m 1288224MA t/m 8224MJLelystad61
Noorderwagenplein2 t/m 1728223ALLelystad84
Noorderwagenstraat1 t/m 28223AMLelystad13
Parkzijde1 t/m 1018224MB t/m 8224MGLelystad65
Passage1 t/m 88223AJLelystad4
Plaats2 t/m 898224ABLelystad51
Snijdershof1 t/m 98223ADLelystad6
Snijdersstraat2 t/m 1358223AA t/m 8224AALelystad27
Veluwsebrug--Lelystad0
Waterwijzer1 t/m 1188224AR t/m 8224ASLelystad94
Weversstraat1 t/m 1098223AB t/m 8223ACLelystad32
Zuiderwagenplein1 t/m 618224ADLelystad47

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 22 openbare ruimtes en 546 adressen in de buurt Lelycentre Maerlant. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Lelycentre Maerlant. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Lelycentre Maerlant ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek8223186
Postcode numeriek8224343
WoonkernLelystad546
WoonplaatsLelystad552
WijkZuiderzeewijk552
GemeenteLelystad552
ProvincieFlevoland552
WaterschapWaterschap Zuiderzeeland546
LandNederland552

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Lelycentre Maerlant ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Lelycentre Maerlant dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Lelycentre Maerlant ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Lelycentre Maerlant en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven