Statistieken buurt Midsland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Midsland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Midsland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Midsland telt 925 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Midsland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Midsland:

JaarAantal inwoners de buurt Midsland% verschil
2023925-2,12%
20229451,07%
20219351,08%
2020925-1,60%
20199401,08%
20189301,09%
20179200,55%
20169150%
20159150%
20149150,55%
2013910geen data

De bevolking van de buurt Midsland is met 15 personen gestegen van 910 personen in 2013 tot 925 personen in 2023 (dat is een groei van 1,65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 persoon (0,17%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Terschelling.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Midsland:

In 2013 waren er 910 inwoners in de buurt Midsland. Het aantal van 910 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 945 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 35 (3,85%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 10 (1,07%). Het aantal van 945 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Midsland 925 inwoners.

Over de buurt Midsland

Buurt Midsland heeft afgerond een totale oppervlakte van 38 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 286 adressen per km2. Er wonen 460 huishoudens in de buurt Midsland. Postcode 8891 is de meest voorkomende postcode in de buurt Midsland. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Terschelling.

De naam Midsland wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Midsland en voor de wijk Midsland. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Midsland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Midsland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Midsland-Noord, 2: Midsland, 3: Verspreide huizen Midsland-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 451 woningen in de buurt Midsland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terschelling in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Midsland was €391.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Midsland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Midsland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Midsland% verschil
2023€391.0009,8%
2022€356.00013%
2021€316.0007,1%
2020€295.0003,15%
2019€286.0002,88%
2018€278.0004,12%
2017€267.0001,91%
2016€262.0001,55%
2015€258.000-1,90%
2014€263.000-5,7%
2013€279.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Midsland is met €112.000 gegroeid van €279.000 in 2013 tot €391.000 in 2023 (dat is een groei van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.200 (3,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Terschelling.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Midsland met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Terschelling.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Midsland is €391.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 451 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Terschelling (geel), 12 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Midsland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Midsland: er zijn 152 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Midsland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 551 totaal in de buurt Midsland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Midsland telt in totaal 551 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Midsland liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Terschelling
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Midsland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Midsland. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Midsland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Midsland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Midsland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terschelling bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Midsland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Midsland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Midsland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238552545
20228752545
20218752139
20208602342
20198802139
20188752035
20178652035
20168602035
20158602035
20148602035
20138552035

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Midsland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 2,70% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,86% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,20% en herkomst van buiten Europa: 3,85%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terschelling naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Midsland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Midsland in 2022 zijn Westers (55 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Midsland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Midsland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Midsland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terschelling:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Terschelling. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Midsland zijn A (135 adressen) en C (107 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Midsland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Midsland: 135 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terschelling bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Midsland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Midsland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Midsland.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Midsland voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Midsland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis de Driemaster in Midsland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis de Driemaster in Midsland is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis de Driemaster in Midsland was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Midsland. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Terschelling.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis de Driemaster in Midsland bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Midsland stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 12 stembureaus in de gemeente Terschelling en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terschelling. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Terschelling.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Midsland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Terschelling: Midsland is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Midsland is €28.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.100. Buurt Midsland telt 800 inkomensontvangers op 925 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,6% procent van de huishoudens in buurt Midsland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Terschelling: Midsland is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (180 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Midsland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Midsland zijn in totaal 180 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Midsland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 354 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Midsland in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Midsland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 482 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Midsland (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 272 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Midsland in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Midsland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Midsland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 28 misdrijven in de buurt Midsland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Midsland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Midsland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 508 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Midsland 28 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Midsland in 2023 zijn Mishandeling (6 delicten) en Horizontale fraude (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Midsland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 is er één misdrijf in de buurt Midsland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Midsland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Midsland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terschelling.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘geweld en seksmisdrijven’ in 2023 in de buurt Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Midsland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Midsland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Midsland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Midsland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Midsland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Midsland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Midsland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Midsland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Midsland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Midsland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Midsland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Midsland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Midsland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Midsland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Midsland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Midsland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal180Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners925Aantal2023
Mannen460Aantal2023
Vrouwen465Aantal2023
0 tot 15 jaar120Aantal2023
15 tot 25 jaar95Aantal2023
25 tot 45 jaar205Aantal2023
45 tot 65 jaar310Aantal2023
65 jaar of ouder205Aantal2023
Ongehuwd445Aantal2023
Gehuwd360Aantal2023
Gescheiden80Aantal2023
Verweduwd45Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.434Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag220Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar360Aantal2022
Opleidingsniveau hoog160Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten50Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.320Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel70Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel207Aantal2024
Adressen met definitief energielabel274Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A135Aantal2024
Energielabels B81Aantal2024
Energielabels C107Aantal2024
Energielabels D27Aantal2024
Energielabels E12Aantal2024
Energielabels F31Aantal2024
Energielabels G86Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker15%percentage2020
Overmatige drinker16%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn72%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk45%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal460Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens180Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen145Aantal2023
Huishoudens met kinderen130Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€205x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW170Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland855Aantal2023
Herkomst buiten Nederland70Aantal2023
Herkomst Europa25Aantal2023
Herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland855Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon875Aantal2022
Westers totaal55Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven28Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand65,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand40,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand65,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand39,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand38,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand38,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand24,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand39,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand38,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand65,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand63,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand24,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand25Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand24,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand38Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand45,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km2Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00930110Code2023
RegionaamMidslandNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00930110Code2023
Oppervlakte totaal38Aantal hectaren2023
Oppervlakte land38Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid286Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal551Aantal2024
Adressen met postcode550Aantal2024
Adressen met woonfunctie457Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie19Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie14Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie39Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie27Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie9Aantal2024
Verblijfsobjecten551Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres448Aantal2024
Adressen met pand549Aantal2024
Percelen met adres350Aantal2024
Adressen met perceel551Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom551Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom457Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190030Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192528Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195053Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197062Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198079Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199040Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200035Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17008Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190038Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192538Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195071Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197067Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198081Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199047Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200043Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010140Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202015Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied8884HH-8891JHNaam2024
Meest voorkomende postcode8891Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal490Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine405Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden1,07Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.289Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad451Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€391.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200071%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2023
Appartement52Aantal2024
Tussen of geschakelde woning88Aantal2024
Hoekwoning77Aantal2024
Tweeonder1kap88Aantal2024
Vrijstaande woning152Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.94Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Terschelling. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Midsland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Midsland
Tabel met 550 adressen in de buurt Midsland.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Midsland. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Terschelling.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkersweg1 t/m 188891GTMidsland12
Baaiduinen55 t/m 578884HHBaaiduinen3
Bergweg1 t/m 198891GKMidsland15
Borgweg2 t/m 208891JDMidsland11
Botjelandweg1 t/m 78891GVMidsland4
Brouwershoekweg1 t/m 48891GJ t/m 8891JHMidsland3
Buitenlevenglop2 t/m 78891GJMidsland6
Geitenglop28891JCMidsland1
Heereweg1 t/m 228891HSMidsland17
Het Groenelandsstraatje1 t/m 248891GXMidsland23
Kallandspad1 t/m 748891GS t/m 8891GWMidsland55
Midslander Hoofdweg1 t/m 198891GGMidsland14
Noord Midslandweg6 t/m 678891JE t/m 8891JGMidsland36
Noordermiedeweg--Midsland0
Oosterburen1 t/m 728891GA t/m 8891GDMidsland85
Oude Terpweg1 t/m 108891GEMidsland13
Rozenland1 t/m 578891JBMidsland44
Sint Janspad1 t/m 208891JAMidsland18
Sûdachterom2 t/m 218891GZMidsland13
Westerburen1 t/m 488891GN t/m 8891GPMidsland61
Westerdam2 t/m 658891GL t/m 8891GMMidsland57
Zuid Midslandweg1 t/m 428891GHMidsland47
Zuidermiedeweg68891GVMidsland1
’t Achterom2 t/m 328891GRMidsland11

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 24 openbare ruimtes en 550 adressen in de buurt Midsland. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Midsland. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Midsland ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek88843
Postcode numeriek8891546
WoonkernBaaiduinen3
WoonkernMidsland547
WoonplaatsBaaiduinen3
WoonplaatsMidsland548
WijkMidsland551
GemeenteTerschelling551
ProvincieFriesland551
WaterschapWetterskip Fryslân550
LandNederland551

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Midsland ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Midsland dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Midsland ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Midsland en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven