Statistieken wijk Midsland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Midsland in de gemeente Terschelling. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Midsland in de gemeente Terschelling. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Midsland telt 1.275 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Midsland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Midsland:

JaarAantal inwoners de wijk Midsland% verschil
20231.275-2,30%
20221.3051,16%
20211.2900,78%
20201.280-0,39%
20191.2850,78%
20181.2751,59%
20171.255-1,18%
20161.270-1,55%
20151.2900,39%
20141.2850%
20131.285geen data

Het aantal inwoners in de wijk Midsland is met 10 inwoners afgenomen van 1.285 inwoners in 2013 tot 1.275 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,78%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 inwoner (-0,07%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Terschelling.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Midsland:

In 2013 telde de wijk Midsland 1.285 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 1.255 inwoners. Dit is een daling van 30 (-2,33%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -15 (-1,18%). Het aantal van 1.255 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 1.305 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 50 (3,98%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 15 (1,16%). Het aantal van 1.305 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.275 inwoners in de wijk Midsland.

Over de wijk Midsland

Wijk Midsland heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.268 hectare, waarvan 1.244 land en 24 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 207 adressen per km2. De wijk Midsland ligt in de gemeente Terschelling.

De naam Midsland wordt 3 keer gebruikt: voor deze wijk, voor de woonplaats Midsland en voor de buurt Midsland. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Midsland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Midsland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Midsland-Noord, 2: Midsland, 3: Verspreide huizen Midsland-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 604 woningen in de wijk Midsland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terschelling in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Midsland was €424.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Midsland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Midsland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Midsland% verschil
2023€424.0008,2%
2022€392.00012%
2021€350.0008%
2020€324.0001,57%
2019€319.0001,92%
2018€313.0002,62%
2017€305.0002,35%
2016€298.0001,71%
2015€293.000-0,68%
2014€295.000-6,3%
2013€315.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Midsland is met €109.000 gestegen van €315.000 in 2013 tot €424.000 in 2023 (dat is een toename van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.900 (3,13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Terschelling.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Terschelling.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Midsland is €424.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 604 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Terschelling (geel), 12 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De wijk Midsland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de wijk Midsland: er zijn 301 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Midsland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.673 totaal in de wijk Midsland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Midsland telt in totaal 1.673 adressen, met 1.572 verblijfsobjecten en 101 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 49% van de adressen in wijk Midsland ligt binnen de bebouwde kom en 51% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Terschelling
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Midsland zijn er 868 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel logiesfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Midsland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 332 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Midsland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Midsland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Midsland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Midsland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terschelling bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Midsland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Midsland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Midsland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.1754555
20221.2004758
20211.2004050
20201.1754758
20191.1954050
20181.1854050
20171.1803441
20161.1903644
20151.2103644
20141.1954149
20131.1954149

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Midsland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 3,53% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,31% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,19% en herkomst van buiten Europa: 3,81%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terschelling naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Midsland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Midsland in 2022 zijn Westers (85 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Midsland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Midsland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Midsland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terschelling:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Terschelling. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Midsland.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Midsland:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.0001.100
Tussenwoning2.160880
Hoekwoning2.5501.010
Twee onder één kap woning2.6901.180
Vrijstaande woning3.2201.650
Huurwoning2.3801.040
Eigen woning3.1601.420

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Midsland zijn A (267 adressen) en C (208 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Midsland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Midsland: 267 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terschelling bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Midsland voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Midsland voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Midsland
Bevolking533102
Adressen2.055207
Autos26555

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Midsland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Midsland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Midsland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Katholieke kerk Midsland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Katholieke kerk Midsland is uitgebracht. Stembureau Katholieke kerk Midsland was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Midsland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Katholieke kerk Midsland bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de wijk Midsland stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 11 stembureaus in de gemeente Terschelling en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terschelling. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Terschelling.

Stembureaus Terschelling

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Midsland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Terschelling: wijk Midsland is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Midsland is €29.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.200. Wijk Midsland telt 1.100 inkomensontvangers op 1.275 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de wijk Midsland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Terschelling.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (275 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Midsland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Midsland voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Midsland zijn in totaal 275 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 275 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 270 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Midsland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Midsland
Er zijn 2 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Midsland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2 elektrische auto’s in de wijk Midsland. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Midsland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.001 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Midsland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Midsland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.358 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Midsland (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 759 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Midsland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Midsland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Midsland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 53 misdrijven in de wijk Midsland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Midsland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Midsland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 952 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Midsland 53 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Midsland in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (9 delicten) en Ongevallen (weg) (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Midsland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 12 misdrijven in de wijk Midsland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Midsland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Midsland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terschelling.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Midsland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Midsland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Midsland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Midsland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Midsland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Midsland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Midsland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Midsland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Midsland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Midsland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Midsland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Midsland.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Midsland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal275Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca90Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.275Aantal2023
Mannen625Aantal2023
Vrouwen650Aantal2023
0 tot 15 jaar165Aantal2023
15 tot 25 jaar120Aantal2023
25 tot 45 jaar275Aantal2023
45 tot 65 jaar410Aantal2023
65 jaar of ouder300Aantal2023
Ongehuwd590Aantal2023
Gehuwd510Aantal2023
Gescheiden115Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid102Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag260Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar450Aantal2022
Opleidingsniveau hoog290Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten60Aantal2022
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel689Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel385Aantal2024
Adressen met definitief energielabel599Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++29Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A267Aantal2024
Energielabels B131Aantal2024
Energielabels C208Aantal2024
Energielabels D66Aantal2024
Energielabels E31Aantal2024
Energielabels F58Aantal2024
Energielabels G187Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker18%percentage2022
Overmatige drinker11%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk42%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk41%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal620Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens235Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen210Aantal2023
Huishoudens met kinderen180Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€270x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.175Aantal2023
Herkomst buiten Nederland100Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa55Aantal2023
Geboren in Nederland1.175Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon1.200Aantal2022
Westers totaal85Aantal2022
Niet-westers totaal20Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling9Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven53Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand65,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand40,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand65,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand39,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand38,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand38,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand24,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand39,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand38,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand65,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand63,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand24,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand25Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand24,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand38Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand45,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km2Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK009301Code2023
RegionaamMidslandNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode00930100Code2023
Oppervlakte totaal1.268Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.244Aantal hectaren2023
Oppervlakte water24Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid207Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.673Aantal2024
Adressen met postcode1.669Aantal2024
Adressen met woonfunctie618Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie35Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie30Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie12Aantal2024
Adressen met logiesfunctie868Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie32Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie30Aantal2024
Verblijfsobjecten1.572Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen101Aantal2024
Panden met adres1.231Aantal2024
Adressen met pand1.569Aantal2024
Percelen met adres1.031Aantal2024
Adressen met perceel1.673Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom824Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom849Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom581Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom37Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190064Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192554Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950122Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970332Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980155Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199069Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000154Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010146Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202058Aantal2024
Panden met adres 2020 en later71Aantal2024
Adressen met pand voor 17008Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900105Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192589Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950148Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970349Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980171Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199077Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000163Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010300Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202062Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later97Aantal2024
Postcodegebied8881HB-8894KWNaam2024
Meest voorkomende postcode8891Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode72%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal685Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine555Aantal2023
Personenautos - overige brandstof135Aantal2023
Personenautos per huishouden1,10Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte55Aantal2023
Motorfietsen75Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad604Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€424.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement58Aantal2024
Tussen of geschakelde woning88Aantal2024
Hoekwoning77Aantal2024
Tweeonder1kap94Aantal2024
Vrijstaande woning301Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.954Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Terschelling. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Midsland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!