Statistieken buurt Moerwijk-West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Moerwijk-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Moerwijk-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Moerwijk-West telt 6.210 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Moerwijk-West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Moerwijk-West:

JaarAantal inwoners de buurt Moerwijk-West% verschil
20236.210-0,48%
20226.2400,40%
20216.215-1,82%
20206.3301,36%
20196.2450,08%
20186.2401,30%
20176.160-0,73%
20166.205-0,08%
20156.2101,39%
20146.1250,16%
20136.115geen data

Het aantal inwoners in de buurt Moerwijk-West is met 95 inwoners toegenomen van 6.115 inwoners in 2013 tot 6.210 inwoners in 2023 (dat is een toename van 1,55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 10 inwoners (0,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Moerwijk-West:

In 2013 waren er 6.115 inwoners in de buurt Moerwijk-West. Het aantal van 6.115 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 6.330 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 215 (3,52%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 85 (1,36%). Het aantal van 6.330 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 6.210 inwoners in de buurt Moerwijk-West.

Over de buurt Moerwijk-West

Buurt Moerwijk-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 51 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.230 adressen per km2. Er wonen 3.300 huishoudens in de buurt Moerwijk-West. Postcode 2533 is de meest voorkomende postcode in de buurt Moerwijk-West. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Moerwijk-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Moerwijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Moerwijk-Noord, 2: Moerwijk-Oost, 3: Moerwijk-West, 4: Moerwijk-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 3.250 woningen in de buurt Moerwijk-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Moerwijk-West was €181.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Moerwijk-West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Moerwijk-West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Moerwijk-West% verschil
2023€181.0007,1%
2022€169.00012%
2021€151.00017%
2020€129.00022%
2019€106.00013%
2018€94.0004,44%
2017€90.0003,45%
2016€87.000-3,33%
2015€90.000-1,10%
2014€91.000-4,21%
2013€95.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Moerwijk-West is met €86.000 gestegen van €95.000 in 2013 tot €181.000 in 2023 (dat is een stijging van 91%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.600 (7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Moerwijk-West met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Moerwijk-West is €181.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 13% en er zijn 3.250 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel), wijk Moerwijk (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Moerwijk-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Moerwijk-West: er zijn 3.152 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Moerwijk-West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.530 totaal in de buurt Moerwijk-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Moerwijk-West telt in totaal 3.530 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Moerwijk-West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Moerwijk-West zijn er 3.322 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Moerwijk-West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 315 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Moerwijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Moerwijk-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Moerwijk-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Moerwijk-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Moerwijk-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Moerwijk-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Moerwijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Moerwijk-West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Moerwijk-West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.2506204.345
20221.3306134.297
20211.3906034.222
20201.4306124.288
20191.5105914.144
20181.6055794.056
20171.6555633.942
20161.7205603.925
20151.7705543.886
20141.8385353.753
20131.8345353.745

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Moerwijk-West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 20%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 70% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 30%, herkomst uit Europa: 8,8% en herkomst van buiten Europa: 61%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Moerwijk-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Moerwijk-West in 2022 zijn Overig (1.660 inwoners) en Marokko (870 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Moerwijk-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Moerwijk-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Moerwijk-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Moerwijk-West zijn C (796 adressen) en B (647 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Moerwijk-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Moerwijk-West: 796 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 45 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Moerwijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Moerwijk-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Moerwijk-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Moerwijk-West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Moerwijk-West voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Moerwijk-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Moerwijk-West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Moerwijk-West. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Moerwijk-West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Moerwijk-West.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 568 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€18.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Moerwijk-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Moerwijk (Moerwijk-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Moerwijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Moerwijk-West is €18.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €23.600. Buurt Moerwijk-West telt 4.700 inkomensontvangers op 6.210 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
29% procent van de huishoudens in buurt Moerwijk-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Moerwijk (Moerwijk-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Moerwijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (625 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Moerwijk-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Moerwijk-West zijn in totaal 625 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 625 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 630 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Moerwijk-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Moerwijk-West
Er zijn 12 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Moerwijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Moerwijk-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12 elektrische auto’s in de buurt Moerwijk-West. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Moerwijk-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.798 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Moerwijk-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Moerwijk-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.303 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Moerwijk-West (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.644 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Moerwijk-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Moerwijk-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Moerwijk-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 506 misdrijven in de buurt Moerwijk-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Moerwijk-West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Moerwijk-West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.696 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Moerwijk-West 506 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Moerwijk-West in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (52 delicten) en Overige vermogensdelicten (46 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Moerwijk-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 33 misdrijven in de buurt Moerwijk-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Moerwijk-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Moerwijk-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 34,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Moerwijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Moerwijk-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Moerwijk-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Moerwijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Moerwijk-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Moerwijk-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Moerwijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Moerwijk-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Moerwijk-West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Moerwijk-West drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Moerwijk-West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Moerwijk-West gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Moerwijk-West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Moerwijk-West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Moerwijk-West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
71% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Moerwijk-West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Moerwijk-West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
15% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Moerwijk-West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Moerwijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Moerwijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Moerwijk-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal625Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2023
B-F Nijverheid en energie195Aantal2023
G+I Handel en horeca100Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg120Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.210Aantal2023
Mannen3.220Aantal2023
Vrouwen2.990Aantal2023
0 tot 15 jaar1.260Aantal2023
15 tot 25 jaar710Aantal2023
25 tot 45 jaar1.720Aantal2023
45 tot 65 jaar1.710Aantal2023
65 jaar of ouder815Aantal2023
Ongehuwd3.760Aantal2023
Gehuwd1.370Aantal2023
Gescheiden890Aantal2023
Verweduwd190Aantal2023
Geboorte totaal75Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid12.176Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.530Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.590Aantal2022
Opleidingsniveau hoog540Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura260Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten630Aantal2022
WMO cliënten relatief101Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning960Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel155Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel125Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.250Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++75Aantal2024
Energielabels A++48Aantal2024
Energielabels A+156Aantal2024
Energielabels A303Aantal2024
Energielabels B647Aantal2024
Energielabels C796Aantal2024
Energielabels D531Aantal2024
Energielabels E360Aantal2024
Energielabels F291Aantal2024
Energielabels G168Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn72%percentage2020
Drinker44%percentage2020
Zware drinker5%percentage2020
Overmatige drinker3%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht59%percentage2020
Ernstig overgewicht23%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2020
Wekelijkse sporters32%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk42%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam70%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam26%percentage2020
Emotioneel eenzaam50%percentage2020
Sociaal eenzaam50%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven81%percentage2020
Moeite met rondkomen38%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid62%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid11%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt39%percentage2020
Gehoorbeperking12%percentage2020
Gezichtsbeperking19%percentage2020
Mobiliteitsbeperking26%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen38%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie62%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie17%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken28%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.300Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.835Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen435Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.025Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie46%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€23.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€18.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen64%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen4,50%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar23%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen76%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen3,40%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen18%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum29%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum39%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum45%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand950Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO430Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.250Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.965Aantal2023
Herkomst Europa620Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.345Aantal2023
Geboren in Nederland1.250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.700Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa480Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.650Aantal2023
Autochtoon1.330Aantal2022
Westers totaal710Aantal2022
Niet-westers totaal4.200Aantal2022
Marokko870Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba340Aantal2022
Suriname600Aantal2022
Turkije725Aantal2022
Overig niet-westers1.660Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal217Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven70Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting39Aantal2023
Verkeersovertredingen88Aantal2023
Vernieling63Aantal2023
Overige misdrijven29Aantal2023
Totaal misdrijven506Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km115Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km285Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km676Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km121Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km292Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km147Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km467Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km112Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km551Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km29,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km106Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km141Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km89Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km242Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km142Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km103Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km77Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km61Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05183637Code2023
RegionaamMoerwijk-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05183637Code2023
Oppervlakte totaal51Aantal hectaren2023
Oppervlakte land51Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.230Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.530Aantal2024
Adressen met postcode3.524Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.322Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie25Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie16Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie89Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie61Aantal2024
Verblijfsobjecten3.530Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres710Aantal2024
Adressen met pand3.530Aantal2024
Percelen met adres234Aantal2024
Adressen met perceel3.530Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.530Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.322Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950252Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970315Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000123Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202015Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.567Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.662Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000165Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202050Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later85Aantal2024
Postcodegebied2531TA-2541EANaam2024
Meest voorkomende postcode2533Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode83%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade22Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2022
Verkeersongevallen totaal45Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.515Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.270Aantal2023
Personenautos - overige brandstof245Aantal2023
Personenautos per huishouden0,46Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.971Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.250Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€181.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning5%Percentage2023
Percentage meergezinswoning95%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen5%Percentage2023
Huurwoningen totaal95%Percentage2023
In bezit woningcorporatie71%Percentage2023
In bezit overige verhuurders23%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement3.152Aantal2024
Tussen of geschakelde woning130Aantal2024
Hoekwoning37Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning1Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.208Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Moerwijk-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Moerwijk-West
Tabel met 3.530 adressen in de buurt Moerwijk-West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Moerwijk-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aagje Dekenlaan1 t/m 2622533SG t/m 2533SNDen Haag181
Anslostraat1 t/m 2102533KA t/m 2533KJDen Haag181
Bellamystraat1 t/m 862533GJ t/m 2533GMDen Haag47
Betje Wolffstraat1 t/m 3332533HE t/m 2533HWDen Haag299
De Lannoystraat4 t/m 2542533XM t/m 2533XZDen Haag183
Erasmusplein872532RGDen Haag188
Erasmusweg501 t/m 11592532RH t/m 2532RXDen Haag296
Hoogvlietstraat2 t/m 822533LA t/m 2533LBDen Haag37
Jan Luykenlaan1 t/m 2092533JK t/m 2533JVDen Haag160
Jan Vosstraat8 t/m 1022533TX t/m 2533TZDen Haag42
Joan Blasiusstraat5 t/m 1092533KK t/m 2533KPDen Haag83
Johannes Voetpad--Den Haag0
Loevesteinlaan460 t/m 4922533CGDen Haag11
Melis Stokelaan316 t/m 8342533EH t/m 2541EADen Haag225
Moerweg11 t/m 2812531TA t/m 2531TEDen Haag120
Nieuwlandstraat1 t/m 852533GN t/m 2533GPDen Haag25
Oudaenstraat1 t/m 462533GR t/m 2533HXDen Haag24
Pieter Langendijkstraat1 t/m 5422533TD t/m 2533TWDen Haag305
Rhijnvis Feithlaan3 t/m 1812533GA t/m 2533GHDen Haag144
Roemer Visscherstraat3 t/m 4652533VC t/m 2533VSDen Haag215
Rotgansstraat2 t/m 692533LC t/m 2533LGDen Haag60
Sara Burgerhartweg1 t/m 3452533JA t/m 2533JJDen Haag192
Schermerstraat11 t/m 962533HA t/m 2533HDDen Haag51
Staringstraat1 t/m 982533VW t/m 2533VZDen Haag49
Tesselschadelaan1 t/m 1552533KR t/m 2533KXDen Haag121
Van Alphenlaan3 t/m 1152533GT t/m 2533GZDen Haag98
Van Baerlestraat2 t/m 2002533LH t/m 2533LRDen Haag151
Van Effenstraat1 t/m 642533VT t/m 2533VVDen Haag42

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 28 openbare ruimtes en 3.530 adressen in de buurt Moerwijk-West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Den Haag
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Moerwijk-West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Moerwijk-West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2531120
Postcode numeriek2532484
Postcode numeriek25332919
Postcode numeriek25411
WoonkernDen Haag3530
WoonplaatsDen Haag3531
WijkMoerwijk3531
GemeenteDen Haag3531
StadsdeelEscamp3530
ProvincieZuid-Holland3531
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland3531
LandNederland3531

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Moerwijk-West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Moerwijk-West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Moerwijk-West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Moerwijk-West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven