Statistieken buurt Munstergeleen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Munstergeleen in de gemeente Sittard-Geleen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Munstergeleen in de gemeente Sittard-Geleen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Munstergeleen telt 4.505 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Munstergeleen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Munstergeleen:

JaarAantal inwoners de buurt Munstergeleen% verschil
20234.505-0,33%
20224.5200,33%
20214.505-0,55%
20204.530-0,55%
20194.5550,33%
20184.5400,44%
20174.520-1,31%
20164.580-1,93%
20154.670-0,43%
20144.690-0,74%
20134.725geen data

De bevolking van de buurt Munstergeleen is met 220 inwoners gedaald van 4.725 inwoners in 2013 tot 4.505 inwoners in 2023 (dat is een kleine afname van 4,66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -22 inwoners (-0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Munstergeleen:

In 2013 waren er 4.725 inwoners in de buurt Munstergeleen. Het aantal van 4.725 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 4.505 inwoners. Dit is een daling van 220 (-4,66%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -25 (-0,55%). Het aantal van 4.505 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 was het aantal ook op het laagste punt van 4.505 inwoners.

Over de buurt Munstergeleen

Buurt Munstergeleen heeft afgerond een totale oppervlakte van 316 hectare, waarvan 315 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 804 adressen per km2. Er wonen 2.110 huishoudens in de buurt Munstergeleen. Postcode 6151 is de meest voorkomende postcode in de buurt Munstergeleen. De buurt Munstergeleen ligt binnen Munstergeleen in de gemeente Sittard-Geleen. De streek Wanenberg valt gedeeltelijk binnen de buurt Munstergeleen.

De naam Munstergeleen wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Munstergeleen en voor de wijk Munstergeleen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Munstergeleen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Munstergeleen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wintraak, 2: Munstergeleen.

Woningkenmerken
Er zijn 2.156 woningen in de buurt Munstergeleen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sittard-Geleen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Munstergeleen was €303.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Munstergeleen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Munstergeleen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Munstergeleen% verschil
2023€303.00018%
2022€257.0006,2%
2021€242.0008,5%
2020€223.0005,2%
2019€212.0007,6%
2018€197.0003,14%
2017€191.0003,24%
2016€185.0003,35%
2015€179.000-2,72%
2014€184.000-6,1%
2013€196.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Munstergeleen is met €107.000 gestegen van €196.000 in 2013 tot €303.000 in 2023 (dat is een stijging van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.700 (4,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Munstergeleen is €303.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 2.156 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Sittard-Geleen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De buurt Munstergeleen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Munstergeleen: er zijn 659 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Munstergeleen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.259 totaal in de buurt Munstergeleen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Munstergeleen telt in totaal 2.259 adressen, met 2.249 verblijfsobjecten en 10 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Munstergeleen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Sittard-Geleen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Munstergeleen zijn er 2.164 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Munstergeleen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 914 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Munstergeleen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Munstergeleen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Munstergeleen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Munstergeleen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sittard-Geleen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Munstergeleen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Munstergeleen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Munstergeleen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.740495265
20223.795472253
20213.800459246
20203.840449241
20193.850459246
20183.870436234
20173.850436234
20163.900443237
20154.000436234
20143.986459245
20134.064431231

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Munstergeleen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 9,1% en herkomst van buiten Europa: 4,89%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sittard-Geleen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Munstergeleen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Munstergeleen in 2022 zijn Westers (595 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Munstergeleen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Munstergeleen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Munstergeleen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sittard-Geleen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Sittard-Geleen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Munstergeleen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Munstergeleen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.070830
Tussenwoning2.8601.130
Hoekwoning2.9001.160
Twee onder één kap woning2.9501.290
Vrijstaande woning3.7301.810
Huurwoning2.4301.000
Eigen woning3.1301.350

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Munstergeleen zijn D (591 adressen) en C (552 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Munstergeleen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel D komt het meeste voor in de buurt Munstergeleen: 591 adressen hebben energielabel D. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Munstergeleen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Munstergeleen voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Munstergeleen
Bevolking5331.430
Adressen2.055804
Autos265838

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Munstergeleen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Munstergeleen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Munstergeleen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Munstergeleen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Munstergeleen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Munstergeleen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Munstergeleen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 91 stembureaus in de gemeente Sittard-Geleen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sittard-Geleen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen.

Stembureaus Sittard-Geleen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Munstergeleen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sittard-Geleen: Munstergeleen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Munstergeleen is €31.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.000. Buurt Munstergeleen telt 3.800 inkomensontvangers op 4.505 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Munstergeleen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Sittard-Geleen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (405 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Munstergeleen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Munstergeleen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Munstergeleen zijn in totaal 405 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 405 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 400 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Munstergeleen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Munstergeleen
Er zijn 49 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Munstergeleen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 49 elektrische auto’s in de buurt Munstergeleen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Munstergeleen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.812 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Munstergeleen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Munstergeleen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.404 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Munstergeleen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.682 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Munstergeleen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Munstergeleen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Munstergeleen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 141 misdrijven in de buurt Munstergeleen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Munstergeleen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Munstergeleen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.925 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Munstergeleen 141 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Munstergeleen in 2023 zijn Ongevallen (weg) (24 delicten) en Horizontale fraude (23 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Munstergeleen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Munstergeleen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Munstergeleen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Munstergeleen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,54 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Munstergeleen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Munstergeleen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Munstergeleen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Munstergeleen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Munstergeleen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Munstergeleen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Munstergeleen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Munstergeleen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Munstergeleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Munstergeleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Munstergeleen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Munstergeleen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal405Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.505Aantal2023
Mannen2.185Aantal2023
Vrouwen2.320Aantal2023
0 tot 15 jaar565Aantal2023
15 tot 25 jaar370Aantal2023
25 tot 45 jaar870Aantal2023
45 tot 65 jaar1.320Aantal2023
65 jaar of ouder1.380Aantal2023
Ongehuwd1.655Aantal2023
Gehuwd2.155Aantal2023
Gescheiden360Aantal2023
Verweduwd330Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.430Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag820Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.430Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.030Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,9%Percentage2022
WMO cliënten360Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel89Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.084Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.086Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+13Aantal2024
Energielabels A158Aantal2024
Energielabels B278Aantal2024
Energielabels C552Aantal2024
Energielabels D591Aantal2024
Energielabels E160Aantal2024
Energielabels F266Aantal2024
Energielabels G144Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht41%percentage2022
Overgewicht58%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn39%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk34%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk25%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.110Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens640Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen830Aantal2023
Huishoudens met kinderen635Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€209x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO260Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.740Aantal2023
Herkomst buiten Nederland760Aantal2023
Herkomst Europa495Aantal2023
Herkomst buiten Europa265Aantal2023
Geboren in Nederland3.740Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa345Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa125Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa140Aantal2023
Autochtoon3.795Aantal2022
Westers totaal595Aantal2022
Niet-westers totaal130Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal52Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting29Aantal2023
Verkeersovertredingen26Aantal2023
Vernieling22Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven141Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km75Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km114Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18830300Code2023
RegionaamMunstergeleenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode18830300Code2023
Oppervlakte totaal316Aantal hectaren2023
Oppervlakte land315Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid804Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.259Aantal2024
Adressen met postcode2.223Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.164Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie15Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie19Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie39Aantal2024
Verblijfsobjecten2.249Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen10Aantal2024
Panden met adres2.072Aantal2024
Adressen met pand2.247Aantal2024
Percelen met adres1.832Aantal2024
Adressen met perceel2.259Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.257Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.163Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190044Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192547Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950166Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970914Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980389Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990368Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200077Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201024Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202033Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190054Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192554Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950172Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970942Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980415Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990368Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000131Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201062Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202034Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied6151AA-6151NPNaam2024
Meest voorkomende postcode6151Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.640Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.260Aantal2023
Personenautos - overige brandstof375Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte838Aantal2023
Motorfietsen220Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.156Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€303.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning91%Percentage2023
Percentage meergezinswoning9%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement186Aantal2024
Tussen of geschakelde woning659Aantal2024
Hoekwoning393Aantal2024
Tweeonder1kap535Aantal2024
Vrijstaande woning391Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.85Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Munstergeleen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Munstergeleen
Tabel met 2.259 adressen in de buurt Munstergeleen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Munstergeleen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sittard-Geleen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan de kerkheuvel--Munstergeleen0
Absbroekstraat1 t/m 166151CWMunstergeleen9
Abshoven10 t/m 586151GC t/m 6151GDMunstergeleen53
Apolloniastraat1 t/m 286151CJMunstergeleen18
Barbarastraat1 t/m 276151CHMunstergeleen24
Beatrixstraat1 t/m 206151ASMunstergeleen22
Beekdalstraat1 t/m 146151CZMunstergeleen14
Beekstraat1 t/m 186151CTMunstergeleen13
Bernhardstraat1 t/m 206151AWMunstergeleen16
Beumerwald--Munstergeleen0
Beumerwald--Sittard0
Beumerwaldpad--Munstergeleen0
Bloemenhof1 t/m 146151BHMunstergeleen13
Brikkebekkesjpaad--Munstergeleen0
Bronkboomstraat1 t/m 356151GAMunstergeleen20
Brouwerstraat1 t/m 66151BKMunstergeleen6
Bunderplein2 t/m 206151HBMunstergeleen17
Burg. Coonenstraat1 t/m 266151CE t/m 6151CGMunstergeleen26
Burg. Donnersstraat1 t/m 546151EK t/m 6151ENMunstergeleen55
Burg. Hamersstraat1 t/m 216151EPMunstergeleen21
Burg. Luytenstraat1 t/m 486151GE t/m 6151GGMunstergeleen48
Burg. Pijlsstraat1 t/m 226151HAMunstergeleen21
Burg. Ramakersstraat1 t/m 326151GT t/m 6151GVMunstergeleen32
Burg. Smeetsstraat1 t/m 586151GM t/m 6151GPMunstergeleen53
Burg. Trijpelsplein1 t/m 146151GWMunstergeleen11
Clevestraat2 t/m 86151JBMunstergeleen5
Constantijnhof1 t/m 156151DPMunstergeleen13
Curiastraat1 t/m 186151GKMunstergeleen12
Danikerstraat16151GBMunstergeleen1
De Bongerd1 t/m 206151BRMunstergeleen15
De Kogel1 t/m 106151BJMunstergeleen9
Duuster Steegsken--Munstergeleen0
Eekerstraat1 t/m 66151BTMunstergeleen6
Eekerweg--Munstergeleen0
Erkensweg1 t/m 366151AE t/m 6151AGMunstergeleen31
Europastraat1 t/m 226151EGMunstergeleen22
Fatimaplein1 t/m 156151AXMunstergeleen19
Foniëlsweg1 t/m 246151EH t/m 6151EJMunstergeleen29
Gehrweg--Munstergeleen0
Geldakkerstraat1 t/m 76151BXMunstergeleen5
Geleenderveldweg--Munstergeleen0
Geleenstraat1 t/m 576151EV t/m 6151EZMunstergeleen72
Gelrestraat2 t/m 256151JAMunstergeleen21
Gerardusstraat1 t/m 166151CCMunstergeleen14
Gildenstraat1 t/m 526151DM t/m 6151DNMunstergeleen38
Glanapad--Munstergeleen0
Godfried van Mollestraat2 t/m 186151HGMunstergeleen9
Godsdalstraat1 t/m 196151GLMunstergeleen13
Goswijnstraat2 t/m 166151BVMunstergeleen8
Gouverneur Houbenlaan1 t/m 406151ER t/m 6151ESMunstergeleen40
Groenstraat1 t/m 236151CSMunstergeleen15
Gulikstraat1 t/m 186151BGMunstergeleen17
Haagstraat1 t/m 346151EC t/m 6151EDMunstergeleen35
Hanswinkel3 t/m 216151BNMunstergeleen13
Heijdenpad1 t/m 206151BLMunstergeleen19
Hiemstenraderveldweg--Munstergeleen0
Holleweg1 t/m 566151GH t/m 6151GJMunstergeleen39
Houbeneindstraat1 t/m 356151CP t/m 6151CRMunstergeleen57
Houtsnijderstraat1 t/m 96151DXMunstergeleen5
Irenestraat1 t/m 316151AT t/m 6151AVMunstergeleen27
Johan Frisohof2 t/m 106151DAMunstergeleen5
Julianalaan1 t/m 666151AM t/m 6151ARMunstergeleen60
Kaarsenmakerstraat1 t/m 196151DZMunstergeleen15
Kerkstraat1 t/m 466151CK t/m 6151CLMunstergeleen79
Kleine Kommel1 t/m 276151EEMunstergeleen25
Koekamp1 t/m 36151NPMunstergeleen2
Kommelhof1 t/m 176151LDMunstergeleen9
Kommeltje--Munstergeleen0
Koperslagerstraat1 t/m 206151DKMunstergeleen18
Kruisstraat1 t/m 206151BPMunstergeleen14
Leemkruierpad--Munstergeleen0
Leemkuil1 t/m 256151DB t/m 6151DDMunstergeleen19
Leerlooierstraat1 t/m 126151DCMunstergeleen12
Lichtenberg2 t/m 306151BSMunstergeleen24
Liciniuslaan--Munstergeleen0
Lintjesweg10-Munstergeleen1
Mairestraat1 t/m 356151GX t/m 6151GZMunstergeleen32
Margrietlaan2 t/m 506151AH t/m 6151AJMunstergeleen43
Marijkestraat1 t/m 366151AK t/m 6151ALMunstergeleen36
Martinusstraat1 t/m 166151CBMunstergeleen16
Meishagerstraat1 t/m 236151BZMunstergeleen21
Meister Jacobshof1 t/m 96151ANMunstergeleen9
Molenstraat1 t/m 86151CXMunstergeleen8
Moljéweg--Munstergeleen0
Montjoiestraat2 t/m 206151JDMunstergeleen13
Munster1 t/m 56151LGMunstergeleen5
Munsterstraat1 t/m 236151HDMunstergeleen16
Oude Dwarspaadje--Munstergeleen0
Overdwarssteeg--Munstergeleen0
Overstraat2 t/m 596151CM t/m 6151CNMunstergeleen63
Pancratiusstraat1 t/m 256151CDMunstergeleen23
Panovenstraat1 t/m 206151DTMunstergeleen20
Pastoor Bernegaustraat1 t/m 236151AZMunstergeleen26
Pastoor Delahayestraat1 t/m 176151ACMunstergeleen14
Pastoor Mullendersstraat1 t/m 156151LZMunstergeleen6
Pater Carel Houbenstraat1 t/m 146151ETMunstergeleen14
Pater Karelweg16151LBMunstergeleen1
Peterstraat1 t/m 296151EA t/m 6151EBMunstergeleen45
Putherberg--Munstergeleen0
Putherweg--Munstergeleen0
Raadhuisplein1 t/m 86151CVMunstergeleen6
Ringovenstraat1 t/m 256151DVMunstergeleen26
Ritterberg1 t/m 216151HHMunstergeleen18
Rosastraat1 t/m 206151CAMunstergeleen18
Rozenhof1 t/m 126151BMMunstergeleen9
Schepenstraat1 t/m 176151HCMunstergeleen14
Schoutenstraat1 t/m 576151GR t/m 6151GSMunstergeleen47
Sint Jans-Minnestraat1 t/m 166151BWMunstergeleen16
Sittarderweg1 t/m 396151AA t/m 6151ABMunstergeleen29
Smedenstraat1 t/m 146151DLMunstergeleen11
Smidserweg2 t/m 256151ADMunstergeleen20
Steegstraat2 t/m 366151BA t/m 6151BBMunstergeleen30
Steengrub1 t/m 206151DHMunstergeleen20
Stokselweg--Munstergeleen0
Touwslagerstraat1 t/m 246151DRMunstergeleen22
Valkenburgstraat1 t/m 196151JCMunstergeleen14
Veedwarsweg--Munstergeleen0
Veldovenstraat1 t/m 206151DWMunstergeleen11
Vilicusstraat1 t/m 236151HEMunstergeleen12
Vlamovenstraat1 t/m 156151DSMunstergeleen14
Vloedgraaf1 t/m 196151DGMunstergeleen17
Watersleyerweg1 t/m 846151BC t/m 6151BDMunstergeleen74
Weverstraat1 t/m 316151DJMunstergeleen26
Willem Alexanderhof1 t/m 106151BEMunstergeleen10
Wolvinnepad--Munstergeleen0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 125 openbare ruimtes en 2.259 adressen in de buurt Munstergeleen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Sittard-Geleen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Munstergeleen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Munstergeleen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek61512223
DeelkernAbshoven53
WoonkernGeleen2
WoonkernMunstergeleen2255
WoonplaatsMunstergeleen2280
WoonplaatsSittard1
WijkMunstergeleen2281
GemeenteSittard-Geleen2281
ProvincieLimburg2281
WaterschapWaterschap Limburg2281
LandNederland2281

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Munstergeleen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Munstergeleen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Munstergeleen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Munstergeleen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven