Statistieken buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern telt 1.470 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern:

JaarAantal inwoners de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern% verschil
20231.4702,44%
20221.4351,06%
20211.420-0,07%
20201.4213,42%
20191.374-1,43%
20181.394-0,50%
20171.4011,01%
20161.3870,36%
20151.3820,29%
20141.378-2,06%
20131.407geen data

De bevolking van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is met 63 personen toegenomen van 1.407 personen in 2013 tot 1.470 personen in 2023 (dat is een stijging van 4,48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 personen (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern:

In 2013 telde de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern 1.407 inwoners. In 2019 is het aantal gedaald tot 1.374 personen. Dit is een daling van 33 (-2,35%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -20 (-1,43%). Het aantal van 1.374 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.470 personen. De stijging ten opzichte van 2019 is 96 (7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 35 (2,44%). Het aantal van 1.470 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern

Buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern heeft afgerond een totale oppervlakte van 69 hectare, waarvan 64 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 226 adressen per km2. Er wonen 605 huishoudens in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Postcode 2415 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk (gemeentecode GM1901) is in 2011 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk overgegaan. De gegevens van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwerbrug aan den Rijn met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied, 2: Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

Woningkenmerken
Er zijn 623 woningen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern was €437.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern% verschil
2023€437.00015%
2022€379.00011%
2021€341.0004,16%
2020€327.3745,1%
2019€311.5007,3%
2018€290.2573,39%
2017€280.7522,28%
2016€274.491-0,95%
2015€277.121-4,93%
2014€291.491-5,4%
2013€308.285geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is met €128.715 gegroeid van €308.285 in 2013 tot €437.000 in 2023 (dat is een toename van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.871 (3,74%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is €437.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 623 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Bodegraven-Reeuwijk (geel), 5 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 52 buurten (blauw). De buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern: er zijn 218 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 717 totaal in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern telt in totaal 717 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 90% van de adressen in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bodegraven-Reeuwijk
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.28555125
20221.27549111
20211.26547108
20201.27046104
20191.22845101
20181.24545103
20171.2634194
20161.2504194
20151.2563785
20141.2483987
20131.2993170

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 3,75% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,21% en herkomst van buiten Europa: 5,0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bodegraven-Reeuwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern in 2022 zijn Westers (80 inwoners) en Overig (45 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern zijn A (133 adressen) en C (132 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern: 133 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn is uitgebracht. Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 49 stembureaus in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bodegraven-Reeuwijk: Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is €33.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.000. Buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern telt 1.200 inkomensontvangers op 1.470 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,90% procent van de huishoudens in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bodegraven-Reeuwijk: Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (230 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern zijn in totaal 230 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern
Er zijn 44 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 44 elektrische auto’s in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.050 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.594 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 925 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 416 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern in 2023 zijn Horizontale fraude (5 delicten) en Ongevallen (weg) (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,44 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
39% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal230Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.470Aantal2023
Mannen750Aantal2023
Vrouwen715Aantal2023
0 tot 15 jaar225Aantal2023
15 tot 25 jaar175Aantal2023
25 tot 45 jaar350Aantal2023
45 tot 65 jaar470Aantal2023
65 jaar of ouder250Aantal2023
Ongehuwd670Aantal2023
Gehuwd645Aantal2023
Gescheiden105Aantal2023
Verweduwd45Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.297Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag330Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar530Aantal2022
Opleidingsniveau hoog280Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2022
WMO cliënten60Aantal2022
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel110Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel252Aantal2024
Adressen met definitief energielabel355Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++15Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A133Aantal2024
Energielabels B103Aantal2024
Energielabels C132Aantal2024
Energielabels D41Aantal2024
Energielabels E20Aantal2024
Energielabels F65Aantal2024
Energielabels G92Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk38%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal605Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen215Aantal2023
Huishoudens met kinderen225Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€302x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW210Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.285Aantal2023
Herkomst buiten Nederland180Aantal2023
Herkomst Europa55Aantal2023
Herkomst buiten Europa125Aantal2023
Geboren in Nederland1.290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa60Aantal2023
Autochtoon1.275Aantal2022
Westers totaal80Aantal2022
Niet-westers totaal80Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers45Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,86Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,26Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,08Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,25Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,45Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,54Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,29Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,18Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km82Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19010302Code2023
RegionaamNieuwerbrug aan den Rijn KernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19010302Code2023
Oppervlakte totaal69Aantal hectaren2023
Oppervlakte land64Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid226Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal717Aantal2024
Adressen met postcode708Aantal2024
Adressen met woonfunctie681Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie13Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie13Aantal2024
Verblijfsobjecten717Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres684Aantal2024
Adressen met pand716Aantal2024
Percelen met adres586Aantal2024
Adressen met perceel717Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom647Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom70Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom614Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom67Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190037Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192583Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195070Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970141Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198058Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199070Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200045Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201045Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202062Aantal2024
Panden met adres 2020 en later73Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190038Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192585Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195072Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970148Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198058Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199075Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200051Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201054Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202062Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later73Aantal2024
Postcodegebied2415AA-2415CHNaam2024
Meest voorkomende postcode2415Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal855Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine685Aantal2023
Personenautos - overige brandstof170Aantal2023
Personenautos per huishouden1,41Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.336Aantal2023
Motorfietsen135Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad623Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€437.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal21%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement42Aantal2024
Tussen of geschakelde woning218Aantal2024
Hoekwoning148Aantal2024
Tweeonder1kap134Aantal2024
Vrijstaande woning139Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.36Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern
Tabel met 715 adressen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bekenes--Nieuwerbrug aan den Rijn0
Bekenespad1 t/m 92415AHNieuwerbrug aan den Rijn9
Brandschouwer12415CCNieuwerbrug aan den Rijn1
Bruggemeestersstraat1 t/m 142415AANieuwerbrug aan den Rijn18
Brugwachter1 t/m 302415BLNieuwerbrug aan den Rijn29
Burgemeester Bruntstraat3 t/m 232415AJNieuwerbrug aan den Rijn22
De Bree1 t/m 90012415BENieuwerbrug aan den Rijn37
Graaf Adolfstraat1 t/m 202415ALNieuwerbrug aan den Rijn19
Graaf Albrechtstraat1 t/m 692415AWNieuwerbrug aan den Rijn44
Graaf Florisweg2 t/m 202415ABNieuwerbrug aan den Rijn28
Graaf Lodewijkstraat1 t/m 70022415AN t/m 2415ARNieuwerbrug aan den Rijn53
Gravin Jacobastraat1 t/m 512415AXNieuwerbrug aan den Rijn43
Gravin Margarethastraat1 t/m 242415CANieuwerbrug aan den Rijn14
Gravin Mariastraat1 t/m 90012415AZNieuwerbrug aan den Rijn19
Hoefsmid1 t/m 90012415CGNieuwerbrug aan den Rijn28
Hoge Rijndijk3 t/m 90012415AC t/m 2415AGNieuwerbrug aan den Rijn119
Houtwerf1 t/m 242415BJ t/m 2415BKNieuwerbrug aan den Rijn16
Johan Willem Frisostraat1 t/m 90012415AKNieuwerbrug aan den Rijn23
Kapelmeester--Nieuwerbrug aan den Rijn0
Korte Waarder1 t/m 682415AS t/m 2415AVNieuwerbrug aan den Rijn52
Schoolstraat1 t/m 252415AMNieuwerbrug aan den Rijn24
Steenbakker1 t/m 202415CHNieuwerbrug aan den Rijn18
Stichtse hof1 t/m 142415BMNieuwerbrug aan den Rijn14
Tolgaarder--Nieuwerbrug aan den Rijn0
Weijland33 t/m 882415BB t/m 2415BDNieuwerbrug aan den Rijn38
Weijpoort39 t/m 802415BX t/m 2415BZNieuwerbrug aan den Rijn28
’s-Gravenhof1 t/m 342415CBNieuwerbrug aan den Rijn19

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 27 openbare ruimtes en 715 adressen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2415706
GehuchtWeijland10
BuurtschapDe Bree20
WoonkernNieuwerbrug aan den Rijn645
WoonplaatsNieuwerbrug aan den Rijn718
WijkNieuwerbrug aan den Rijn718
GemeenteBodegraven-Reeuwijk718
ProvincieZuid-Holland718
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden715
LandNederland718

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven