Statistieken buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied

Aantal inwoners per jaar
(toename van 19% naar 415 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is met 65 personen toegenomen van 350 in 2013 tot 415 in 2023 (dat is 19%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied

Buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.132 hectare, waarvan 1.099 land en 33 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 120 adressen per km2. Er wonen 140 huishoudens in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Postcode 2415 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. De buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied ligt binnen Nieuwerbrug aan den Rijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk (gemeentecode GM1901) is in 2011 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk overgegaan. De gegevens van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwerbrug aan den Rijn met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied, 2: Nieuwerbrug aan den Rijn Kern.

Woningkenmerken
Er zijn 140 woningen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 49% naar €554.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is met €183.083 toegenomen van €370.916 in 2013 tot €554.000 in 2022 (dat is 49%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is €554.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 140 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Bodegraven-Reeuwijk (geel), 5 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 49 buurten (blauw). De buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied: er zijn 113 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 173 totaal in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied telt in totaal 173 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 18% van de adressen in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied ligt binnen de bebouwde kom en 82% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bodegraven-Reeuwijk
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is met 50 personen toegenomen van 330 in 2013 tot 380 in 2022 (dat is 15%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bodegraven-Reeuwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied in 2022 zijn Westers (15 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied zijn G (63 adressen) en A (13 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied: 63 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied
Er waren 56 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau ’t Wierickehuis in Nieuwerbrug aan den Rijn stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 49 stembureaus in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.767)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bodegraven-Reeuwijk: Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is €32.767. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.285. Buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied telt 300 inkomensontvangers op 415 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,80% procent van de huishoudens in buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bodegraven-Reeuwijk: Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (115 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied zijn in totaal 115 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied
Er zijn 9 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 9 elektrische auto’s in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 241 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 363 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 212 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 36 misdrijven in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 283 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied 36 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied in 2022 zijn Ongevallen (weg) (9 delicten) en Overige vermogensdelicten (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 is er één misdrijf in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 45,78 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
39% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal115Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2022
B-F Nijverheid en energie25Aantal2022
G+I Handel en horeca20Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners415Aantal2023
Mannen220Aantal2023
Vrouwen190Aantal2023
0 tot 15 jaar65Aantal2023
15 tot 25 jaar70Aantal2023
25 tot 45 jaar80Aantal2023
45 tot 65 jaar140Aantal2023
65 jaar of ouder60Aantal2023
Ongehuwd195Aantal2023
Gehuwd180Aantal2023
Gescheiden20Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid38Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag130Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar100Aantal2021
Opleidingsniveau hoog80Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2021
WMO cliënten10Aantal2021
WMO cliënten relatief27Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.400Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.490Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.730Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.080Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.840Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.970Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.090Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief51Aantal2023
Energielabels Voorlopig79Aantal2023
Energielabels Onbepaald35Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++4Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A13Aantal2023
Energielabels B11Aantal2023
Energielabels C10Aantal2023
Energielabels D11Aantal2023
Energielabels E5Aantal2023
Energielabels F11Aantal2023
Energielabels G63Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam20%percentage2020
Sociaal eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk39%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal140Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens25Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen45Aantal2023
Huishoudens met kinderen70Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie80%Percentage2021
Percentage werknemers56%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 44%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.285Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.767Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar45%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen18%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen48%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen0,80%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,80%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,60%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,60%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€560x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland390Aantal2023
Herkomst Europa10Aantal2023
Herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland390Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon380Aantal2022
Westers totaal15Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal12Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting2Aantal2022
Verkeersovertredingen19Aantal2022
Vernieling2Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven36Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand2,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,73Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,13Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,46Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,35Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,07Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,63Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,67Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,24Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,45Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km83Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19010301Code2023
RegionaamNieuwerbrug aan den Rijn buitengebiedNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19010301Code2023
Oppervlakte totaal1.132Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.099Aantal hectaren2023
Oppervlakte water33Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2415.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid120Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal173Aantal2023
Adressen met postcode165Aantal2023
Adressen met woonfunctie154Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom32Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom141Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom27Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom127Aantal2023
Panden164Aantal2023
Percelen165Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 190034Aantal2023
Panden 1900 tot 192529Aantal2023
Panden 1925 tot 195019Aantal2023
Panden 1950 tot 197019Aantal2023
Panden 1970 tot 19806Aantal2023
Panden 1980 tot 19907Aantal2023
Panden 1990 tot 200015Aantal2023
Panden 2000 tot 201010Aantal2023
Panden 2010 tot 20202Aantal2023
Panden 2020 en later17Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade52Aantal2021
Verkeersongevallen totaal56Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal180Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine135Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof45Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte16Aantal2022
Motorfietsen20Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad140Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€554.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning94%Percentage2022
Percentage meergezinswoning6%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen89%Percentage2022
Huurwoningen totaal11%Percentage2022
In bezit woningcorporatie1%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022
Appartement10Aantal2023
Tussen of geschakelde woning4Aantal2023
Hoekwoning6Aantal2023
Tweeonder1kap21Aantal2023
Vrijstaande woning113Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.19Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied
Tabel met 173 adressen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Broekhovenpad1 t/m 52415BSNieuwerbrug aan den Rijn5
Burgemeester van Zwietenweg--Nieuwerbrug aan den Rijn0
De Bree2 t/m 90022415BGNieuwerbrug aan den Rijn24
Endelkade1 t/m 90012415NBNieuwerbrug aan den Rijn4
Gloeiende Spijker1 t/m 212415BHNieuwerbrug aan den Rijn11
Johannieterplein--Nieuwerbrug aan den Rijn0
Molendijk2 t/m 90012415NANieuwerbrug aan den Rijn5
Molendijkerdwarsweg22415NCNieuwerbrug aan den Rijn1
Parallelweg9003-Nieuwerbrug aan den Rijn1
Rijksweg A12--Nieuwerbrug aan den Rijn0
Schuitenjagerspad1 t/m 72415BRNieuwerbrug aan den Rijn7
Weijland1 t/m 90012415BA t/m 2415BDNieuwerbrug aan den Rijn56
Weijpoort1 t/m 90032415BV t/m 2415BZNieuwerbrug aan den Rijn55
Weiweg1 t/m 32415BTNieuwerbrug aan den Rijn4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 14 openbare ruimtes en 173 adressen in de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2415165
GehuchtWeijland42
GehuchtWeijpoort56
BuurtschapDe Bree30
WoonkernNieuwerbrug aan den Rijn32
WoonplaatsNieuwerbrug aan den Rijn176
WijkNieuwerbrug aan den Rijn176
GemeenteBodegraven-Reeuwijk176
ProvincieZuid-Holland176
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden173
LandNederland176

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nieuwerbrug aan den Rijn buitengebied en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven