Statistieken buurt Oldehove

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oldehove in de gemeente Leeuwarden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oldehove in de gemeente Leeuwarden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Oldehove telt 540 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oldehove.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oldehove:

JaarAantal inwoners de buurt Oldehove% verschil
20235401,89%
20225300%
2021530-1,85%
20205404,85%
20195151,98%
2018505-4,72%
20175300,95%
20165253,96%
20155050%
20145053,06%
2013490geen data

De bevolking van de buurt Oldehove is met 50 inwoners gestegen van 490 inwoners in 2013 tot 540 inwoners in 2023 (dat is een toename van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 inwoners (1,01%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leeuwarden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Oldehove:

In 2013 waren er 490 inwoners in de buurt Oldehove. Het aantal van 490 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 540 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 50 (10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 25 (4,85%). Het aantal van 540 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 was het aantal ook op het hoogste punt van 540 inwoners.

Over de buurt Oldehove

Buurt Oldehove heeft afgerond een totale oppervlakte van 18 hectare, waarvan 16 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.723 adressen per km2. Er wonen 380 huishoudens in de buurt Oldehove. Postcode 8911 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oldehove. De buurt Oldehove ligt binnen Binnenstad in de gemeente Leeuwarden. De volgende parken vallen binnen de buurt Oldehove: Westerplantage, Noorderplantage en Prinsentuin.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oldehove
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Grote Kerkbuurt, 2: Hoek, 3: Oldehove, 4: De Waag, 5: Nieuwestad, 6: Blokhuisplein, 7: Zaailand, 8: Stationskwartier.

Woningkenmerken
Er zijn 399 woningen in de buurt Oldehove.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leeuwarden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Oldehove was €211.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Oldehove.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oldehove:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Oldehove% verschil
2023€211.00015%
2022€183.00011%
2021€165.0008,6%
2020€152.0005,6%
2019€144.0003,60%
2018€139.0002,96%
2017€135.0008,9%
2016€124.0001,64%
2015€122.000-3,17%
2014€126.000-7,4%
2013€136.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Oldehove is met €75.000 gestegen van €136.000 in 2013 tot €211.000 in 2023 (dat is een groei van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.500 (4,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leeuwarden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oldehove met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leeuwarden.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oldehove is €211.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 399 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Leeuwarden (geel), 32 woonplaatsen (groen), wijk Binnenstad (oranje) en 7 buurten (blauw). De buurt Oldehove wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oldehove: er zijn 293 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oldehove.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 500 totaal in de buurt Oldehove

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Oldehove telt in totaal 500 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Oldehove liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Leeuwarden
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Oldehove zijn er 400 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oldehove.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 96 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de buurt Oldehove.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oldehove. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Oldehove

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oldehove. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oldehove


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leeuwarden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oldehove


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Oldehove.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Oldehove per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oldehove:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234404060
20224403654
20214503248
20204503654
20194403045
20184203451
20174403654
20164303857
20154253248
20144243348
20134073350

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Oldehove als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 7,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 6,7% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leeuwarden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oldehove
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oldehove in 2022 zijn Westers (50 inwoners) en Overig (25 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oldehove: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Oldehove.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oldehove. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Leeuwarden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Oldehove.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Oldehove:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.710840
Tussenwoning2.4301.290
Hoekwoning2.5201.700
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.750870
Eigen woning2.2901.220

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oldehove zijn A (124 adressen) en C (71 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oldehove. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Oldehove: 124 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oldehove voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oldehove voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Oldehove
Bevolking5333.375
Adressen2.0554.723
Autos2651.438

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Oldehove ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oldehove.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oldehove. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oldehove vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Stadhuis in Leeuwarden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Stadhuis in Leeuwarden is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Oldehove. Stembureau Stadhuis in Leeuwarden is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Oldehove ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Stadhuis in Leeuwarden bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Stadhuis in Leeuwarden stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 171 stembureaus in de gemeente Leeuwarden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leeuwarden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden.

Stembureaus Leeuwarden

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oldehove.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Binnenstad (Oldehove is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Binnenstad is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Oldehove is €31.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.400. Buurt Oldehove telt 500 inkomensontvangers op 540 inwoners totaal.
11% van de huishoudens in de buurt Oldehove heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Leeuwarden.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Oldehove (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Oldehove voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Oldehove zijn in totaal 155 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oldehove. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Oldehove
Er zijn 6 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Oldehove.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oldehove op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 6 elektrische auto’s in de buurt Oldehove. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oldehove die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 153 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oldehove in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oldehove geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 213 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oldehove (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 150 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oldehove in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oldehove geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oldehove. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 85 misdrijven in de buurt Oldehove geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oldehove, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oldehove zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.207 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Oldehove 85 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oldehove in 2023 zijn Ongevallen (weg) (13 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Oldehove.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 15 misdrijven in de buurt Oldehove geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oldehove met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oldehove over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 61,11 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Oldehove.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Oldehove.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oldehove. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oldehove.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oldehove.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oldehove genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oldehove.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oldehove.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Oldehove ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Oldehove per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oldehove geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oldehove. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oldehove is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Oldehove.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oldehove voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal155Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners540Aantal2023
Mannen265Aantal2023
Vrouwen280Aantal2023
0 tot 15 jaar20Aantal2023
15 tot 25 jaar85Aantal2023
25 tot 45 jaar150Aantal2023
45 tot 65 jaar125Aantal2023
65 jaar of ouder160Aantal2023
Ongehuwd305Aantal2023
Gehuwd135Aantal2023
Gescheiden60Aantal2023
Verweduwd35Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.375Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag40Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar190Aantal2022
Opleidingsniveau hoog190Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten45Aantal2022
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel137Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel66Aantal2024
Adressen met definitief energielabel297Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A124Aantal2024
Energielabels B71Aantal2024
Energielabels C71Aantal2024
Energielabels D15Aantal2024
Energielabels E8Aantal2024
Energielabels F23Aantal2024
Energielabels G47Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker28%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht54%percentage2022
Overgewicht44%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk67%percentage2022
Lopen naar school of werk27%percentage2022
Fietsen naar school of werk52%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal380Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens255Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen100Aantal2023
Huishoudens met kinderen30Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen66%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,8%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW150Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland440Aantal2023
Herkomst buiten Nederland100Aantal2023
Herkomst Europa40Aantal2023
Herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland440Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Autochtoon440Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal40Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers25Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal33Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen21Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven13Aantal2023
Totaal misdrijven85Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km86Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km94Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km48Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km72Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km80Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km94Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km130Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km138Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00801003Code2023
RegionaamOldehoveNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00801003Code2023
Oppervlakte totaal18Aantal hectaren2023
Oppervlakte land16Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.723Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal500Aantal2024
Adressen met postcode483Aantal2024
Adressen met woonfunctie400Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie26Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie12Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie24Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie37Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie21Aantal2024
Verblijfsobjecten500Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres202Aantal2024
Adressen met pand485Aantal2024
Percelen met adres165Aantal2024
Adressen met perceel500Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom500Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom400Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 170028Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190096Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192515Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195012Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19706Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198012Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19909Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200018Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 170041Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900257Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192531Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195062Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19706Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198013Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199038Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200025Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20207Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied8911BV-8911ZANaam2024
Meest voorkomende postcode8911Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal230Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine165Aantal2023
Personenautos - overige brandstof65Aantal2023
Personenautos per huishouden0,61Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.438Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad399Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€211.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning18%Percentage2023
Percentage meergezinswoning82%Percentage2023
Percentage bewoond87%Percentage2023
Percentage onbewoond13%Percentage2023
Koopwoningen19%Percentage2023
Huurwoningen totaal81%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders49%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement293Aantal2024
Tussen of geschakelde woning80Aantal2024
Hoekwoning18Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning5Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.100Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oldehove: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oldehove
Tabel met 500 adressen in de buurt Oldehove.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oldehove. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leeuwarden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anna van Hannoverlaantje--Leeuwarden0
Bagijnestraat1 t/m 698911DNLeeuwarden46
Beijerstraat1 t/m 58911HGLeeuwarden7
Bollemanssteeg1 t/m 648911DWLeeuwarden21
Boterhoek1 t/m 38911DHLeeuwarden4
Burmaniastraat1 t/m 78911DJLeeuwarden5
De Zak--Leeuwarden0
Doelestraat1 t/m 88911DXLeeuwarden14
Groeneweg1 t/m 128911EH t/m 8911EJLeeuwarden8
Grote Kerkstraat6 t/m 2108911DZ t/m 8911EGLeeuwarden156
Heer Ivostraatje1 t/m 448911DP t/m 8911DZLeeuwarden5
Hofplein29 t/m 338911HJLeeuwarden3
Klein Schavernek2 t/m 268911BVLeeuwarden17
Kleine Kerkstraat13 t/m 458911DL t/m 8911DMLeeuwarden26
Naauwe Gasthuissteeg--Leeuwarden0
Nieuwestad1 t/m 258911CG t/m 8911CSLeeuwarden23
Noorder Stadsgracht--Leeuwarden0
Noorderplantage5 t/m 78911DELeeuwarden2
Oldehoofsterkerkhof1 t/m 548911DH t/m 8911DMLeeuwarden12
Perkswaltje1 t/m 878911EE t/m 8911ELLeeuwarden59
Pijlsteeg38911EMLeeuwarden1
Prinsentuin1 t/m 38911DELeeuwarden3
Raadhuisplein218911HKLeeuwarden3
Rochebrunesteeg18911ZALeeuwarden1
Roodbaardpad--Leeuwarden0
Schoenmakersperk18911EGLeeuwarden1
Sint Anthonystraat1 t/m 228911DVLeeuwarden15
Torenstraat1 t/m 218911DGLeeuwarden15
Vrouwenpoort1 t/m 28911DDLeeuwarden2
Weerd15 t/m 198911HLLeeuwarden3
Westerplantage1 t/m 428911DC t/m 8911DELeeuwarden44
Wijde Gasthuissteeg1 t/m 78911ELLeeuwarden4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 32 openbare ruimtes en 500 adressen in de buurt Oldehove. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Leeuwarden
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oldehove. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oldehove ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek8911483
WoonkernLeeuwarden500
Woonkernnaam FriesLjouwert500
WoonplaatsLeeuwarden505
WijkBinnenstad505
GemeenteLeeuwarden505
ProvincieFriesland505
WaterschapWetterskip Fryslân505
LandNederland505

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oldehove ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oldehove dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oldehove ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oldehove en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven