Statistieken buurt Oud Zaandijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oud Zaandijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oud Zaandijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Oud Zaandijk telt 3.040 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oud Zaandijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oud Zaandijk:

JaarAantal inwoners de buurt Oud Zaandijk% verschil
20233.0401,00%
20223.010-1,63%
20213.060-0,33%
20203.070-1,60%
20193.1200,97%
20183.0901,64%
20173.040-0,33%
20163.0500%
20153.0500,16%
20143.045-0,16%
20133.050geen data

De bevolking van de buurt Oud Zaandijk is met 10 personen afgenomen van 3.050 personen in 2013 tot 3.040 personen in 2023 (dat is een daling van 0,33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 persoon (-0,03%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaanstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Oud Zaandijk:

In 2013 waren er 3.050 inwoners in de buurt Oud Zaandijk. In 2019 is het aantal gestegen tot 3.120 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 70 (2,30%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 30 (0,97%). Het aantal van 3.120 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 3.010 personen. Dit is een daling van 110 (-3,53%) ten opzichte van 2019, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -50 (-1,63%). Het aantal van 3.010 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Oud Zaandijk 3.040 inwoners.

Over de buurt Oud Zaandijk

Buurt Oud Zaandijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 71 hectare, waarvan 52 land en 19 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.450 adressen per km2. Er wonen 1.615 huishoudens in de buurt Oud Zaandijk. Postcode 1544 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oud Zaandijk. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Zaanstad.

De naam Oud Zaandijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Oud Zaandijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oud Zaandijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oud Zaandijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud Zaandijk.

Woningkenmerken
Er zijn 1.623 woningen in de buurt Oud Zaandijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Oud Zaandijk was €336.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Oud Zaandijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oud Zaandijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Oud Zaandijk% verschil
2023€336.00018%
2022€285.00011%
2021€256.0007,1%
2020€239.00014%
2019€209.00022%
2018€171.0000%
2017€171.0007,5%
2016€159.0000%
2015€159.000-3,64%
2014€165.000-7,8%
2013€179.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Oud Zaandijk is met €157.000 gestegen van €179.000 in 2013 tot €336.000 in 2023 (dat is een stijging van 88%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.700 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaanstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oud Zaandijk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud Zaandijk is €336.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 1.623 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 8 woonplaatsen (groen), 19 wijken (oranje) en 49 buurten (blauw). De buurt Oud Zaandijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oud Zaandijk: er zijn 596 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oud Zaandijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.833 totaal in de buurt Oud Zaandijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Oud Zaandijk telt in totaal 1.833 adressen, met 1.831 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Oud Zaandijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Oud Zaandijk zijn er 1.627 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oud Zaandijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 419 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Oud Zaandijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oud Zaandijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Oud Zaandijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oud Zaandijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oud Zaandijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oud Zaandijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Oud Zaandijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Oud Zaandijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oud Zaandijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.170285585
20222.215260535
20212.240269551
20202.275260535
20192.335257528
20182.370236484
20172.360223457
20162.400213437
20152.420206424
20142.436200409
20132.440200410

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Oud Zaandijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 9,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 19% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 6,6% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oud Zaandijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oud Zaandijk in 2022 zijn Westers (345 inwoners) en Overig (180 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oud Zaandijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Oud Zaandijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oud Zaandijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oud Zaandijk zijn G (347 adressen) en C (322 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oud Zaandijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Oud Zaandijk: 347 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 25 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oud Zaandijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oud Zaandijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oud Zaandijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oud Zaandijk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oud Zaandijk voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oud Zaandijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Apostolisch Genootschap in Zaandijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Apostolisch Genootschap in Zaandijk is uitgebracht. Stembureau Apostolisch Genootschap in Zaandijk was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Oud Zaandijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zaanstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Apostolisch Genootschap in Zaandijk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Oud Zaandijk stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 170 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oud Zaandijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oud Zaandijk (Oud Zaandijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oud Zaandijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oud Zaandijk is €30.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.400. Buurt Oud Zaandijk telt 2.500 inkomensontvangers op 3.040 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in buurt Oud Zaandijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oud Zaandijk (Oud Zaandijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oud Zaandijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (420 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oud Zaandijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oud Zaandijk zijn in totaal 420 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 420 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 415 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oud Zaandijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Oud Zaandijk
Er zijn 35 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Oud Zaandijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oud Zaandijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de buurt Oud Zaandijk. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oud Zaandijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.790 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oud Zaandijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oud Zaandijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.169 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oud Zaandijk (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.545 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oud Zaandijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oud Zaandijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oud Zaandijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 114 misdrijven in de buurt Oud Zaandijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oud Zaandijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oud Zaandijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.483 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Oud Zaandijk 114 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oud Zaandijk in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (26 delicten) en Horizontale fraude (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Oud Zaandijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 13 misdrijven in de buurt Oud Zaandijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oud Zaandijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oud Zaandijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,21 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Oud Zaandijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Oud Zaandijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oud Zaandijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oud Zaandijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oud Zaandijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oud Zaandijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oud Zaandijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oud Zaandijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Oud Zaandijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Zaandijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud Zaandijk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Zaandijk gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Zaandijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud Zaandijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Zaandijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Oud Zaandijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Zaandijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud Zaandijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Zaandijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Zaandijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oud Zaandijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal420Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie90Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.040Aantal2023
Mannen1.580Aantal2023
Vrouwen1.460Aantal2023
0 tot 15 jaar405Aantal2023
15 tot 25 jaar290Aantal2023
25 tot 45 jaar805Aantal2023
45 tot 65 jaar940Aantal2023
65 jaar of ouder600Aantal2023
Ongehuwd1.585Aantal2023
Gehuwd970Aantal2023
Gescheiden380Aantal2023
Verweduwd110Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.846Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag730Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar970Aantal2022
Opleidingsniveau hoog700Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura75Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten180Aantal2022
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel196Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel542Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.095Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++16Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+12Aantal2024
Energielabels A291Aantal2024
Energielabels B190Aantal2024
Energielabels C322Aantal2024
Energielabels D153Aantal2024
Energielabels E144Aantal2024
Energielabels F159Aantal2024
Energielabels G347Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.615Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens785Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen390Aantal2023
Huishoudens met kinderen445Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€71x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW520Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.170Aantal2023
Herkomst buiten Nederland870Aantal2023
Herkomst Europa285Aantal2023
Herkomst buiten Europa585Aantal2023
Geboren in Nederland2.170Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa105Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa335Aantal2023
Autochtoon2.215Aantal2022
Westers totaal345Aantal2022
Niet-westers totaal450Aantal2022
Marokko80Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname95Aantal2022
Turkije75Aantal2022
Overig niet-westers180Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting16Aantal2023
Verkeersovertredingen19Aantal2023
Vernieling27Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven114Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km453Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km65Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04794110Code2023
RegionaamOud ZaandijkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04794110Code2023
Oppervlakte totaal71Aantal hectaren2023
Oppervlakte land52Aantal hectaren2023
Oppervlakte water19Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.450Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.833Aantal2024
Adressen met postcode1.744Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.627Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie20Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie26Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie19Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie25Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie132Aantal2024
Verblijfsobjecten1.831Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.280Aantal2024
Adressen met pand1.824Aantal2024
Percelen met adres932Aantal2024
Adressen met perceel1.833Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.831Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.627Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17009Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190049Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925212Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950419Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970262Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198023Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990207Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200042Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201020Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202018Aantal2024
Panden met adres 2020 en later19Aantal2024
Adressen met pand voor 170020Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190053Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925228Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950430Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970465Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980229Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990277Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200050Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201027Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202026Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later19Aantal2024
Postcodegebied1544AA-1544SVNaam2024
Meest voorkomende postcode1544Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade20Aantal2022
Verkeersongevallen totaal25Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.335Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.160Aantal2023
Personenautos - overige brandstof175Aantal2023
Personenautos per huishouden0,83Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.567Aantal2023
Motorfietsen195Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.623Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€336.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen49%Percentage2023
Huurwoningen totaal51%Percentage2023
In bezit woningcorporatie45%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200097%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2023
Appartement596Aantal2024
Tussen of geschakelde woning429Aantal2024
Hoekwoning247Aantal2024
Tweeonder1kap211Aantal2024
Vrijstaande woning144Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.204Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oud Zaandijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oud Zaandijk
Tabel met 1.833 adressen in de buurt Oud Zaandijk.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oud Zaandijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaanstad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Guiswegdwarsstraat--Zaandijk0
Acacialaan1 t/m 201544PJZaandijk17
Arie de Bruijnstraat1 t/m 81544STZaandijk6
Berkenweg1 t/m 391544PK t/m 1544PLZaandijk33
Beukenlaan1 t/m 231544BSZaandijk23
Bijenkorfstraat--Zaandijk0
Blaasbalgstraat1 t/m 701544CV t/m 1544CXZaandijk43
Blauwe Reigerstraat1 t/m 401544CCZaandijk28
Boschstraat1 t/m 231544RCZaandijk12
Bredenhofdwarsstraat1 t/m 101544RBZaandijk9
Bredenhofstraat1 t/m 151544RAZaandijk19
Domela Nieuwenhuisstraat1 t/m 301544RK t/m 1544RLZaandijk30
Domineestuin2 t/m 371544PTZaandijk32
Dors2 t/m 22-Zaandijk11
Eikenlaan1 t/m 271544PGZaandijk24
Esdoornlaan1 t/m 221544AZZaandijk21
Ezelspad--Zaandijk0
Goeman Borgesiusstraat1 t/m 621544RM t/m 1544RPZaandijk57
Gortershof1 t/m 1931544SE t/m 1544SRZaandijk184
Gorterspad1 t/m 191544RWZaandijk12
Guisweg2 t/m 611544AG t/m 1544AJZaandijk39
Hazepad37 t/m 751544PWZaandijk27
Herderskindpad21544BVZaandijk1
Herderskindstraat2 t/m 181544CBZaandijk27
Karl Marxstraat1 t/m 691544RD t/m 1544RHZaandijk59
Kastanjelaan1 t/m 201544PHZaandijk20
Kerkstraat1 t/m 261544SVZaandijk15
Koperslagerstraat1 t/m 231544CAZaandijk13
Kreeftstraat1 t/m 121544CKZaandijk7
Lagedijk3 t/m 3341544BA t/m 1544BXZaandijk219
Langepad3 t/m 351544PSZaandijk30
Lijsterbeslaan1 t/m 171544AWZaandijk17
Lindenlaan1 t/m 561544AS t/m 1544AVZaandijk50
Meidoornlaan1 t/m 181544AXZaandijk18
Morgenstarstraat1 t/m 1511544CN t/m 1544CTZaandijk145
Nieuwe Vaartkade1 t/m 111544PVZaandijk5
Orgelmakersgracht5 t/m 381544CZZaandijk30
P.L. Takkade2 t/m 441544RJZaandijk23
Parklaan1 t/m 371544AK t/m 1544ALZaandijk52
Parkstraat1 t/m 721544AM t/m 1544ARZaandijk61
Plataanweg1 t/m 601544PA t/m 1544PBZaandijk69
Provincialeweg501544PXZaandijk1
Prunuslaan1 t/m 861544PM t/m 1544PRZaandijk82
S. van Houtenstraat1 t/m 411544SCZaandijk25
Schans31544BTZaandijk2
Schoolpad1 t/m 81544BPZaandijk6
Smidslaan2 t/m 151544ABZaandijk11
Talmastraat1 t/m 241544RRZaandijk22
Tuinkade1 t/m 511544PC t/m 1544PEZaandijk48
Tuinstraat1 t/m 551544RS t/m 1544RVZaandijk41
Valkstraat2 t/m 201544CDZaandijk10
Verlanenpad1 t/m 141544BRZaandijk6
Weefhuispad1 t/m 51544BBZaandijk3
Wilhelminastraat181544ADZaandijk1
Willem Dreeslaan1 t/m 1131544SBZaandijk22
Witte Veerstraat1 t/m 361544CG t/m 1544CHZaandijk26
Zaagselpad1 t/m 121544AAZaandijk7
Zoekerstraat1 t/m 191544CJZaandijk16
Zonnepad2 t/m 321544CEZaandijk16

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 59 openbare ruimtes en 1.833 adressen in de buurt Oud Zaandijk. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Zaanstad
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oud Zaandijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oud Zaandijk ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek15441744
DeelkernZaandijk1831
WoonkernZaanstad1831
WoonplaatsZaandijk1836
WijkOud Zaandijk1836
GemeenteZaanstad1836
ProvincieNoord-Holland1836
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier1836
LandNederland1836

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oud Zaandijk ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oud Zaandijk dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oud Zaandijk ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oud Zaandijk en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven