Statistieken buurt Poelenburg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Poelenburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Poelenburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Poelenburg telt 8.605 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Poelenburg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Poelenburg:

JaarAantal inwoners de buurt Poelenburg% verschil
20238.6050,12%
20228.595-1,88%
20218.760-0,96%
20208.8451,90%
20198.6801,34%
20188.5650,71%
20178.5050,12%
20168.4950,59%
20158.445-0,06%
20148.4501,08%
20138.360geen data

De bevolking van de buurt Poelenburg is met 245 inwoners toegenomen van 8.360 inwoners in 2013 tot 8.605 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 2,93%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 24 inwoners (0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaanstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Poelenburg:

In 2013 telde de buurt Poelenburg 8.360 inwoners. Het aantal van 8.360 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 8.845 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 485 (5,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 165 (1,90%). Het aantal van 8.845 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 8.605 inwoners in de buurt Poelenburg.

Over de buurt Poelenburg

Buurt Poelenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 112 hectare, waarvan 102 land en 10 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.190 adressen per km2. Er wonen 3.580 huishoudens in de buurt Poelenburg. Postcode 1504 is de meest voorkomende postcode in de buurt Poelenburg. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Zaanstad. Het Darwinpark ligt binnen de buurt Poelenburg.

De naam Poelenburg wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Poelenburg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Poelenburg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Poelenburg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Poelenburg.

Woningkenmerken
Er zijn 3.309 woningen in de buurt Poelenburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Poelenburg was €307.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Poelenburg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Poelenburg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Poelenburg% verschil
2023€307.00022%
2022€252.0008,6%
2021€232.00015%
2020€202.00013%
2019€178.00016%
2018€153.00012%
2017€136.0005,4%
2016€129.0002,38%
2015€126.000-3,08%
2014€130.000-10%
2013€145.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Poelenburg is met €162.000 gestegen van €145.000 in 2013 tot €307.000 in 2023 (dat is een toename van 112%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.200 (8,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaanstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Poelenburg met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Poelenburg is €307.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 13% en er zijn 3.309 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 8 woonplaatsen (groen), 19 wijken (oranje) en 49 buurten (blauw). De buurt Poelenburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Poelenburg: er zijn 2.147 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Poelenburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.631 totaal in de buurt Poelenburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Poelenburg telt in totaal 3.631 adressen, met 3.630 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Poelenburg liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Poelenburg zijn er 3.377 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Poelenburg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.098 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Poelenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Poelenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Poelenburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Poelenburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Poelenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Poelenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Poelenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Poelenburg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Poelenburg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.1051.1155.385
20222.2051.0965.294
20212.2851.1115.364
20202.3201.1195.406
20192.3051.0945.281
20182.3451.0675.153
20172.3801.0515.074
20162.4151.0435.037
20152.4601.0274.958
20142.4501.0294.971
20132.5081.0044.848

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Poelenburg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 24%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 63% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 30%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 58%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Poelenburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Poelenburg in 2022 zijn Turkije (2.705 inwoners) en Westers (1.185 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Poelenburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Poelenburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Poelenburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Poelenburg zijn C (1.002 adressen) en A (743 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Poelenburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Poelenburg: 1.002 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Poelenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Poelenburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Poelenburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Poelenburg.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Poelenburg voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Poelenburg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Poelenburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Poelenburg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Poelenburg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zaanstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Poelenburg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 170 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Poelenburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Poelenburg (Poelenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Poelenburg is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Poelenburg is €21.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.200. Buurt Poelenburg telt 6.300 inkomensontvangers op 8.605 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13% procent van de huishoudens in buurt Poelenburg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Poelenburg (Poelenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Poelenburg is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (935 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Poelenburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Poelenburg zijn in totaal 935 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Poelenburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Poelenburg
Er zijn 41 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Poelenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Poelenburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de buurt Poelenburg. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Poelenburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.068 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Poelenburg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Poelenburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.029 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Poelenburg (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.080 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Poelenburg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Poelenburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Poelenburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 340 misdrijven in de buurt Poelenburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Poelenburg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Poelenburg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.881 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Poelenburg 340 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Poelenburg in 2023 zijn Ongevallen (weg) (47 delicten) en Horizontale fraude (42 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Poelenburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 46 misdrijven in de buurt Poelenburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Poelenburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Poelenburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,09 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Poelenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Poelenburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Poelenburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Poelenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Poelenburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Poelenburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Poelenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Poelenburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Poelenburg. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
68% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Poelenburg drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Poelenburg heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Poelenburg gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Poelenburg heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
37% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Poelenburg heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Poelenburg heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
61% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Poelenburg voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Poelenburg heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Poelenburg doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Poelenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Poelenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Poelenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal935Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie230Aantal2023
G+I Handel en horeca110Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie130Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening195Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg180Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.605Aantal2023
Mannen4.165Aantal2023
Vrouwen4.440Aantal2023
0 tot 15 jaar1.770Aantal2023
15 tot 25 jaar1.160Aantal2023
25 tot 45 jaar2.500Aantal2023
45 tot 65 jaar2.065Aantal2023
65 jaar of ouder1.105Aantal2023
Ongehuwd4.705Aantal2023
Gehuwd2.825Aantal2023
Gescheiden730Aantal2023
Verweduwd340Aantal2023
Geboorte totaal110Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal100Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.436Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.860Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.330Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.020Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura325Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten510Aantal2022
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel225Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel618Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.788Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++43Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+58Aantal2024
Energielabels A743Aantal2024
Energielabels B294Aantal2024
Energielabels C1.002Aantal2024
Energielabels D608Aantal2024
Energielabels E489Aantal2024
Energielabels F107Aantal2024
Energielabels G60Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn68%percentage2020
Drinker50%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht40%percentage2020
Overgewicht59%percentage2020
Ernstig overgewicht23%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2020
Wekelijkse sporters35%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk39%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2020
Emotioneel eenzaam42%percentage2020
Sociaal eenzaam40%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen30%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk14%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)22%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking12%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen25%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.580Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.345Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen645Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.585Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen50%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen9,6%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand340Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO640Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.000Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.105Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.500Aantal2023
Herkomst Europa1.115Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.385Aantal2023
Geboren in Nederland2.110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.685Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa825Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.700Aantal2023
Autochtoon2.205Aantal2022
Westers totaal1.185Aantal2022
Niet-westers totaal5.205Aantal2022
Marokko685Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba115Aantal2022
Suriname550Aantal2022
Turkije2.705Aantal2022
Overig niet-westers1.145Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal104Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven43Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting49Aantal2023
Verkeersovertredingen75Aantal2023
Vernieling49Aantal2023
Overige misdrijven19Aantal2023
Totaal misdrijven340Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km43Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km478Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km63Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km60Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km64Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04791210Code2023
RegionaamPoelenburgNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04791210Code2023
Oppervlakte totaal112Aantal hectaren2023
Oppervlakte land102Aantal hectaren2023
Oppervlakte water10Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.190Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.631Aantal2024
Adressen met postcode3.473Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.377Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie10Aantal2024
Adressen met industriefunctie16Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie28Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie180Aantal2024
Verblijfsobjecten3.630Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.447Aantal2024
Adressen met pand3.630Aantal2024
Percelen met adres1.072Aantal2024
Adressen met perceel3.631Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.631Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.377Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195025Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.098Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198041Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199085Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200078Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202070Aantal2024
Panden met adres 2020 en later46Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195033Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.773Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980237Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990169Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000116Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010183Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202072Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later46Aantal2024
Postcodegebied1503AC-1504NZNaam2024
Meest voorkomende postcode1504Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode96%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.935Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.385Aantal2023
Personenautos - overige brandstof545Aantal2023
Personenautos per huishouden0,82Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.877Aantal2023
Motorfietsen135Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.309Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€307.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning36%Percentage2023
Percentage meergezinswoning64%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen33%Percentage2023
Huurwoningen totaal67%Percentage2023
In bezit woningcorporatie62%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement2.147Aantal2024
Tussen of geschakelde woning814Aantal2024
Hoekwoning344Aantal2024
Tweeonder1kap16Aantal2024
Vrijstaande woning56Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.253Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Poelenburg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Poelenburg
Tabel met 3.631 adressen in de buurt Poelenburg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Poelenburg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaanstad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abraham Kloosstraat1 t/m 631504EA t/m 1504ECZaandam44
Blooksven4 t/m 401504ANZaandam20
Clusiuslaan301 t/m 3301504HA t/m 1504HBZaandam30
Clusiusstraat1 t/m 2161504HC t/m 1504HMZaandam193
De Bloemkorf41504JNZaandam1
De Weer1 t/m 391504AG t/m 1504AHZaandam94
Dijkven1 t/m 351504DB t/m 1504DCZaandam32
Dobbeven1 t/m 491504DJZaandam25
Dodonaeuslaan301 t/m 3301504KB t/m 1504KCZaandam30
Dodonaeusstraat1 t/m 1671504KD t/m 1504KMZaandam154
Ds. Martin Luther Kingweg159 t/m 2611504DA t/m 1504DHZaandam121
E. Heimanshof1 t/m 91504JAZaandam9
E. Heimansstraat1 t/m 2221504JB t/m 1504JJZaandam130
Geuzenpad1 t/m 31504NZZaandam4
Goethartstraat1 t/m 631504JK t/m 1504JMZaandam42
Heinsiusstraat2 t/m 961504ES t/m 1504ETZaandam48
Hendrik de Vriesbrug--Zaandam0
Heukelsstraat2 t/m 1061504CM t/m 1504CNZaandam69
Hooiven1 t/m 231504ARZaandam17
Jaspershof1 t/m 91504GAZaandam9
Jaspersstraat1 t/m 2221504GB t/m 1504GLZaandam192
Jongmansstraat1 t/m 241504KAZaandam21
Kerkven2 t/m 141504BWZaandam7
Kloosterven1 t/m 2171504APZaandam161
Linnaeusstraat1 t/m 2421504CA t/m 1504CLZaandam215
Lobeliuslaan301 t/m 3301504EE t/m 1504EGZaandam30
Lobeliusstraat1 t/m 1821504EH t/m 1504ERZaandam173
Middelven1 t/m 131504BZZaandam9
Muizenven1 t/m 81504DDZaandam8
Noorderven1 t/m 2711504ALZaandam137
Oost-Dorsch10 t/m 1691504BH t/m 1504BRZaandam161
Oudemansstraat2 t/m 1061504KN t/m 1504KPZaandam70
Pauwenven1 t/m 281504ATZaandam25
Poelenburg1 t/m 4621504NA t/m 1504NWZaandam495
Professor Hugo de Vriesstraat1 t/m 151504EDZaandam17
Schaarsven1 t/m 191504ASZaandam19
Schapenven2 t/m 181504DEZaandam9
Schoolven1 t/m 231504DKZaandam23
Smitsven2 t/m 261504AMZaandam18
Suringarstraat2 t/m 1061504HN t/m 1504HPZaandam69
Thijssehof1 t/m 91504LAZaandam9
Thijssestraat1 t/m 2221504LB t/m 1504LNZaandam211
Twiskeweg2 t/m 3461503AC t/m 1504AEZaandam180
Venhof21504BXZaandam1
Wachterhof1 t/m 91504CPZaandam9
Wachterstraat1 t/m 2221504CR t/m 1504CXZaandam119
Weerpad1 t/m 51504NXZaandam11
Zuidervaart2 t/m 1171504BA t/m 1504BGZaandam114
Zuiderven1 t/m 501504AV t/m 1504AWZaandam46

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 49 openbare ruimtes en 3.631 adressen in de buurt Poelenburg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Zaanstad
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Poelenburg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Poelenburg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1503127
Postcode numeriek15043346
DeelkernZaandam3631
WoonkernZaanstad3631
WoonplaatsZaandam3632
WijkPoelenburg3632
GemeenteZaanstad3632
ProvincieNoord-Holland3632
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier3632
LandNederland3632

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Poelenburg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Poelenburg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Poelenburg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Poelenburg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven