Statistieken buurt Posterholt

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 8,8% naar 3.550 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Posterholt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Posterholt is met 287 personen gestegen van 3.263 in 2013 tot 3.550 in 2023 (dat is 8,8%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Posterholt

Buurt Posterholt heeft afgerond een totale oppervlakte van 146 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 362 adressen per km2. Er wonen 1.650 huishoudens in de buurt Posterholt. Postcode 6061 is de meest voorkomende postcode in de buurt Posterholt. De buurt Posterholt ligt binnen Posterholt in de gemeente Roerdalen. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Posterholt: De Donk, Borgerveld en Beerkekamp.

De naam Posterholt wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Posterholt en voor de wijk Posterholt. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de buurt Posterholt voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Posterholt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Posterholt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Holst, 2: Posterholt, 3: Buitengebied Posterholt, 4: Borg, 5: Varst.

Woningkenmerken
Er zijn 1.662 woningen in de buurt Posterholt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Roerdalen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(groei van 23% naar €234.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Posterholt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Posterholt, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Posterholt is met €44.253 toegenomen van €189.746 in 2013 tot €234.000 in 2022 (dat is 23%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Posterholt met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Roerdalen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Posterholt is €234.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 1.662 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Roerdalen (geel), 6 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 18 buurten (blauw). De buurt Posterholt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Posterholt: er zijn 509 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Posterholt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.837 totaal in de buurt Posterholt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Posterholt telt in totaal 1.837 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Posterholt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Roerdalen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Posterholt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Posterholt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Posterholt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Posterholt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Posterholt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Roerdalen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Posterholt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Posterholt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Posterholt, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Posterholt is met 158 personen toegenomen van 2.652 in 2013 tot 2.810 in 2022 (dat is 6%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Roerdalen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Posterholt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Posterholt in 2022 zijn Westers (535 inwoners) en Overig (115 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Posterholt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Posterholt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Posterholt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Roerdalen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Roerdalen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Posterholt zijn C (478 adressen) en D (250 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Posterholt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Posterholt: 478 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Roerdalen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Posterholt
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Posterholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Posterholt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Posterholt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Posterholt.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Posterholt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Posterholt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau C C de Beuk in Posterholt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau C C de Beuk in Posterholt is uitgebracht. Stembureau C C de Beuk in Posterholt was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Posterholt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Roerdalen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau C C de Beuk in Posterholt bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Posterholt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 30 stembureaus in de gemeente Roerdalen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Roerdalen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Roerdalen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Posterholt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Roerdalen: Posterholt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Posterholt is €26.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.200. Buurt Posterholt telt 3.000 inkomensontvangers op 3.550 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,2% procent van de huishoudens in buurt Posterholt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Roerdalen: Posterholt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (290 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Posterholt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Posterholt zijn in totaal 290 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 290 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 285 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Posterholt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Posterholt
Er zijn 28 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Posterholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Posterholt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 28 elektrische auto’s in de buurt Posterholt. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Posterholt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.299 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Posterholt in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Posterholt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.046 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Posterholt (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.071 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Posterholt in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Posterholt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Posterholt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 71 misdrijven in de buurt Posterholt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Posterholt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Posterholt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 887 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Posterholt 71 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Posterholt in 2022 zijn Horizontale fraude (16 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Posterholt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 4 misdrijven in de buurt Posterholt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Posterholt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Posterholt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Roerdalen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,35 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Posterholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Posterholt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Posterholt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Posterholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Posterholt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Posterholt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Posterholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Posterholt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Posterholt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Posterholt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Posterholt heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Posterholt voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Posterholt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Posterholt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Posterholt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Posterholt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Posterholt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Posterholt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Posterholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Posterholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Posterholt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal290Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca60Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.550Aantal2023
Mannen1.775Aantal2023
Vrouwen1.780Aantal2023
0 tot 15 jaar440Aantal2023
15 tot 25 jaar325Aantal2023
25 tot 45 jaar715Aantal2023
45 tot 65 jaar1.125Aantal2023
65 jaar of ouder950Aantal2023
Ongehuwd1.415Aantal2023
Gehuwd1.625Aantal2023
Gescheiden280Aantal2023
Verweduwd235Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.433Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag840Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.190Aantal2021
Opleidingsniveau hoog660Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2021
WMO cliënten250Aantal2021
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.060Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.530Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.690Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief897Aantal2023
Energielabels Voorlopig731Aantal2023
Energielabels Onbepaald209Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++6Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+8Aantal2023
Energielabels A220Aantal2023
Energielabels B184Aantal2023
Energielabels C478Aantal2023
Energielabels D250Aantal2023
Energielabels E103Aantal2023
Energielabels F227Aantal2023
Energielabels G151Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters40%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk35%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk23%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.650Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens520Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen650Aantal2023
Huishoudens met kinderen480Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€123x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO220Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW860Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.800Aantal2023
Herkomst Europa510Aantal2023
Herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren in Nederland2.800Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa285Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa225Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa140Aantal2023
Autochtoon2.810Aantal2022
Westers totaal535Aantal2022
Niet-westers totaal160Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers115Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal19Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting19Aantal2022
Verkeersovertredingen8Aantal2022
Vernieling9Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven71Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,10Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand9,20Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16690401Code2023
RegionaamPosterholtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16690401Code2023
Oppervlakte totaal146Aantal hectaren2023
Oppervlakte land146Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode6061.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid362Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.837Aantal2023
Adressen met postcode1.837Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.732Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.836Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.731Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2023
Panden1.669Aantal2023
Percelen1.475Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190028Aantal2023
Panden 1900 tot 192551Aantal2023
Panden 1925 tot 1950181Aantal2023
Panden 1950 tot 1970631Aantal2023
Panden 1970 tot 1980351Aantal2023
Panden 1980 tot 1990336Aantal2023
Panden 1990 tot 2000101Aantal2023
Panden 2000 tot 2010103Aantal2023
Panden 2010 tot 202034Aantal2023
Panden 2020 en later20Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2021
Verkeersongevallen totaal4Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.245Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.925Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof320Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.538Aantal2022
Motorfietsen200Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.662Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€234.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning92%Percentage2022
Percentage meergezinswoning8%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen73%Percentage2022
Huurwoningen totaal27%Percentage2022
In bezit woningcorporatie21%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022
Appartement161Aantal2023
Tussen of geschakelde woning305Aantal2023
Hoekwoning253Aantal2023
Tweeonder1kap509Aantal2023
Vrijstaande woning504Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend4Aantal2023
Woningtype n.v.t.105Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Roerdalen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Posterholt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Posterholt
Tabel met 1.837 adressen in de buurt Posterholt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Posterholt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Roerdalen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan de oude Markt2 t/m 166061BZPosterholt8
Beatrixlaan1 t/m 346061BP t/m 6061BRPosterholt30
Bernhardlaan1 t/m 176061AWPosterholt14
Bolbergweg1 t/m 46061NMPosterholt5
Boomstraat2 t/m 336061AB t/m 6061ACPosterholt56
Brouwersstraat2 t/m 216061ER t/m 6061ESPosterholt14
Burgemeester Geradtsstraat1 t/m 936061GM t/m 6061GPPosterholt83
Christinalaan1 t/m 1006061CV t/m 6061CZPosterholt88
Constantijnlaan1 t/m 136061CLPosterholt12
De Steeg2 t/m 46061AAPosterholt2
Donckerstraat1 t/m 106061EXPosterholt12
Dr. Ariënsstraat2 t/m 186061GLPosterholt19
Dr. Poelsstraat1 t/m 366061GH t/m 6061GJPosterholt33
Dr. Schaepmanstraat1 t/m 166061GGPosterholt14
Eijkersstraat2 t/m 906061GR t/m 6061GSPosterholt81
Emmalaan1 t/m 156061CKPosterholt15
Heerbaan1 t/m 976061EB t/m 6061EEPosterholt141
Heinsbergerweg1 t/m 526061AG t/m 6061AKPosterholt51
Hoofdstraat1 t/m 1806061CA t/m 6061CHPosterholt207
Hopstraat1 t/m 306061CRPosterholt26
Höfkensweg16061EWPosterholt1
Irenelaan1 t/m 256061BCPosterholt24
Johan-Frisolaan1 t/m 266061CNPosterholt19
Julianalaan1 t/m 416061AT t/m 6061AVPosterholt41
Karbaan1 t/m 56061BVPosterholt3
Kloetenweg--Posterholt0
Kloosterhof1 t/m 566061CTPosterholt36
Lagerstraat1 t/m 146061CSPosterholt14
Margrietlaan1 t/m 626061BD t/m 6061BHPosterholt64
Matthiasweg1 t/m 206061EVPosterholt14
Mgr. Koningsstraat1 t/m 336061CJPosterholt24
Mgr. Nolensstraat1 t/m 276061GKPosterholt15
Middenweg1 t/m 156061ETPosterholt15
Nieuw Holsterweg1 t/m 386061EG t/m 6061EHPosterholt30
Oude Heerbaan--Posterholt0
Paarlandweg1 t/m 216061EPPosterholt18
Raadhuisstraat1 t/m 566061EAPosterholt51
Rector van den Boornlaan1 t/m 596061AN t/m 6061ASPosterholt56
Reijpenweg1 t/m 76061GDPosterholt8
Roermondseweg1 t/m 546061GA t/m 6061GCPosterholt66
Streekelsweg1 t/m 556061ELPosterholt44
Struukskensweg1 t/m 76061GEPosterholt11
Trambaan2 t/m 186061BNPosterholt9
Varenweg1 t/m 166061BMPosterholt14
Vlodropperweg1 t/m 626061BA t/m 6061BBPosterholt47
Voermanlaan2 t/m 296061BWPosterholt27
Vreebroekensteeg--Posterholt0
Vurensteeg2 t/m 46061EJPosterholt4
Wiersweg1 t/m 386061BS t/m 6061BTPosterholt35
Wilhelminalaan1 t/m 516061AX t/m 6061AZPosterholt49
Willem-Alexanderlaan1 t/m 296061CM t/m 6061CPPosterholt36
Winkelweg--Posterholt0
Winkelweg1 t/m 366061AD t/m 6061AEPosterholt34
Wittemolenweg1 t/m 416061EM t/m 6061ENPosterholt41
Zwartemolenhof1 t/m 546061DBPosterholt38
Zwartemolenweg1 t/m 496061EKPosterholt38

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 56 openbare ruimtes en 1.837 adressen in de buurt Posterholt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Posterholt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Posterholt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek60611837
WoonkernPosterholt1836
WoonplaatsPosterholt1841
WijkPosterholt1841
GemeenteRoerdalen1841
ProvincieLimburg1841
WaterschapWaterschap Limburg1837
LandNederland1841

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Posterholt ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Posterholt dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Posterholt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Posterholt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven