Statistieken buurt Selwerd

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Selwerd in de gemeente Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Selwerd in de gemeente Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Selwerd telt 6.210 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Selwerd.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Selwerd:

JaarAantal inwoners de buurt Selwerd% verschil
20236.2105,3%
20225.9000,51%
20215.870-4,94%
20206.175-1,20%
20196.2500,32%
20186.230-3,49%
20176.455-1,07%
20166.525-0,91%
20156.5853,13%
20146.385-0,62%
20136.425geen data

De bevolking van de buurt Selwerd is met 215 personen afgenomen van 6.425 personen in 2013 tot 6.210 personen in 2023 (dat is een kleine afname van 3,35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -22 personen (-0,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Selwerd:

In 2013 telde de buurt Selwerd 6.425 inwoners. In 2015 is het aantal gestegen tot 6.585 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 160 (2,49%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 200 (3,13%). Het aantal van 6.585 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 5.870 personen. Dit is een daling van 715 (-11%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -305 (-4,94%). Het aantal van 5.870 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 6.210 inwoners in de buurt Selwerd.

Over de buurt Selwerd

Buurt Selwerd heeft afgerond een totale oppervlakte van 84 hectare, waarvan 82 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.249 adressen per km2. Er wonen 4.110 huishoudens in de buurt Selwerd. Postcode 9741 is de meest voorkomende postcode in de buurt Selwerd. De buurt Selwerd ligt binnen Noordwest in de gemeente Groningen. Het park Selwerd ligt binnen de buurt Selwerd.

De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de buurt Selwerd voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Selwerd
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noordwest met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zernike Campus, 2: Selwerderhof, 3: Selwerd, 4: Paddepoel-Noord, 5: Tuinwijk, 6: Paddepoel-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 3.170 woningen in de buurt Selwerd.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Selwerd was €227.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Selwerd.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Selwerd:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Selwerd% verschil
2023€227.00018%
2022€192.00015%
2021€167.0005%
2020€159.00013%
2019€141.00013%
2018€125.0009,6%
2017€114.000-0,87%
2016€115.0005,5%
2015€109.000-3,54%
2014€113.000-8,9%
2013€124.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Selwerd is met €103.000 toegenomen van €124.000 in 2013 tot €227.000 in 2023 (dat is een toename van 83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.300 (6,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Selwerd met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Groningen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Selwerd is €227.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 3.170 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Groningen (geel), 16 woonplaatsen (groen), wijk Noordwest (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Selwerd wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Selwerd: er zijn 2.263 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Selwerd.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.648 totaal in de buurt Selwerd

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Selwerd telt in totaal 3.648 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Selwerd liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Groningen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Selwerd zijn er 3.249 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Selwerd.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.265 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Selwerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Selwerd. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Selwerd

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Selwerd. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Selwerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Selwerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Selwerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Selwerd per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Selwerd:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.5108601.845
20223.6757071.518
20213.6007221.548
20203.7157821.678
20193.7108081.732
20183.8057711.654
20173.8958141.746
20164.0307931.702
20154.1007901.695
20143.9597711.655
20134.1127351.578

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Selwerd als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 56%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 30% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 25%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Selwerd
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Selwerd in 2022 zijn Overig (960 inwoners) en Westers (715 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Selwerd: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Selwerd.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Selwerd. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Selwerd.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Selwerd:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.800550
Tussenwoning2.3101.140
Hoekwoning2.3901.260
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.880650
Eigen woning2.2401.040

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Selwerd zijn A (1.055 adressen) en C (670 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Selwerd. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Selwerd: 1.055 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Selwerd voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Selwerd voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Selwerd
Bevolking5337.573
Adressen2.0554.249
Autos2651.689

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Selwerd ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 26 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Selwerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Selwerd. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Selwerd vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Selwerd

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Selwerd. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Selwerd.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Selwerd.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 379 stembureaus in de gemeente Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Stembureaus Groningen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Selwerd.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noordwest (Selwerd is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noordwest is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Selwerd is €19.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €22.500. Buurt Selwerd telt 4.800 inkomensontvangers op 6.210 inwoners totaal.
17% van de huishoudens in de buurt Selwerd heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Groningen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (355 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Selwerd (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Selwerd voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Selwerd zijn in totaal 355 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Selwerd. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Selwerd
Er zijn 10 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Selwerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Selwerd op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10 elektrische auto’s in de buurt Selwerd. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Selwerd die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.751 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Selwerd in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Selwerd geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.043 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Selwerd (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.486 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Selwerd in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Selwerd geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Selwerd. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 284 misdrijven in de buurt Selwerd geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Selwerd, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Selwerd zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.482 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Selwerd 284 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Selwerd in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (46 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (38 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Selwerd.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 19 misdrijven in de buurt Selwerd geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Selwerd met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Selwerd over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Selwerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Selwerd.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Selwerd. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Selwerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Selwerd.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Selwerd genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Selwerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Selwerd.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
63% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Selwerd ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Selwerd per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Selwerd geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Selwerd. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Selwerd is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Selwerd.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Selwerd voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal355Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.210Aantal2023
Mannen3.030Aantal2023
Vrouwen3.180Aantal2023
0 tot 15 jaar655Aantal2023
15 tot 25 jaar1.990Aantal2023
25 tot 45 jaar1.630Aantal2023
45 tot 65 jaar940Aantal2023
65 jaar of ouder990Aantal2023
Ongehuwd4.375Aantal2023
Gehuwd1.100Aantal2023
Gescheiden425Aantal2023
Verweduwd310Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.573Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.090Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.290Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.570Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,7%Percentage2022
WMO cliënten655Aantal2022
WMO cliënten relatief111Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.040Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming16%Percentage2022
Adressen zonder energielabel502Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel511Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.635Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++100Aantal2024
Energielabels A++41Aantal2024
Energielabels A+44Aantal2024
Energielabels A1.055Aantal2024
Energielabels B359Aantal2024
Energielabels C670Aantal2024
Energielabels D314Aantal2024
Energielabels E425Aantal2024
Energielabels F51Aantal2024
Energielabels G87Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker28%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker15%percentage2022
Overmatige drinker11%percentage2022
Ondergewicht4%percentage2022
Normaal gewicht54%percentage2022
Overgewicht43%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn57%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk77%percentage2022
Lopen naar school of werk30%percentage2022
Fietsen naar school of werk67%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam59%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2022
Emotioneel eenzaam41%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen34%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren14%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger10%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid63%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten32%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht21%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht42%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden17%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.110Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.930Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen595Aantal2023
Huishoudens met kinderen585Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie50%Percentage2022
Percentage werknemers91%Percentage2022
Percentage zelfstandigen9%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€22.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen64%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen5,3%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar21%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen78%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum17%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum25%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum31%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand480Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO240Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW920Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.510Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.705Aantal2023
Herkomst Europa860Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.845Aantal2023
Geboren in Nederland3.510Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa655Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa695Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.190Aantal2023
Autochtoon3.675Aantal2022
Westers totaal715Aantal2022
Niet-westers totaal1.510Aantal2022
Marokko110Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba190Aantal2022
Suriname150Aantal2022
Turkije105Aantal2022
Overig niet-westers960Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal118Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven31Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting39Aantal2023
Verkeersovertredingen43Aantal2023
Vernieling39Aantal2023
Overige misdrijven14Aantal2023
Totaal misdrijven284Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km93Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km141Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km73Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km123Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km111Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km172Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km201Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km310Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km23,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00141000Code2023
RegionaamSelwerdNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00141000Code2023
Oppervlakte totaal84Aantal hectaren2023
Oppervlakte land82Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.249Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.648Aantal2024
Adressen met postcode3.317Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.249Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie16Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie3Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie22Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie17Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie333Aantal2024
Verblijfsobjecten3.648Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.489Aantal2024
Adressen met pand3.647Aantal2024
Percelen met adres928Aantal2024
Adressen met perceel3.648Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.648Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.249Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.265Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198026Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199028Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200030Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201019Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later117Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.492Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980506Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199080Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000160Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201037Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020103Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later268Aantal2024
Postcodegebied9741AC-9741PMNaam2024
Meest voorkomende postcode9741Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2022
Verkeersongevallen totaal26Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.385Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.200Aantal2023
Personenautos - overige brandstof185Aantal2023
Personenautos per huishouden0,34Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.689Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.170Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€227.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning29%Percentage2023
Percentage meergezinswoning71%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen21%Percentage2023
Huurwoningen totaal79%Percentage2023
In bezit woningcorporatie54%Percentage2023
In bezit overige verhuurders25%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement2.263Aantal2024
Tussen of geschakelde woning762Aantal2024
Hoekwoning221Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning3Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.399Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Selwerd: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Selwerd
Tabel met 3.648 adressen in de buurt Selwerd.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Selwerd. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abeelstraat1 t/m 1079741EC t/m 9741EGGroningen77
Acacialaan1 t/m 679741KV t/m 9741KZGroningen85
Berberisstraat--Groningen0
Berkenlaan1 t/m 3049741JK t/m 9741JXGroningen320
Beukenlaan1 t/m 1649741HJ t/m 9741HMGroningen165
Bottelroosstraat1 t/m 899741JD t/m 9741JJGroningen158
Bremstraat1 t/m 859741EA t/m 9741EBGroningen42
De Larix1 t/m 259741NSGroningen25
Duindoornstraat1 t/m 1319741NM t/m 9741PMGroningen82
Eglantierstraat1 t/m 959741GM t/m 9741GRGroningen81
Eikenlaan1 t/m 2929741EH t/m 9741EZGroningen271
Elzenlaan1 t/m 1439741NA t/m 9741NGGroningen200
Esdoornlaan17 t/m 3129741KB t/m 9741KJGroningen232
Gelderse Roosstraat16 t/m 849741KM t/m 9741KNGroningen34
Hazelaarstraat1 t/m 959741KP t/m 9741KTGroningen89
Iepenlaan2 t/m 2029741GA t/m 9741GHGroningen179
Kastanjelaan1 t/m 869741CN t/m 9741CRGroningen62
Kornoeljestraat1 t/m 829741JA t/m 9741JCGroningen102
Lijsterbeslaan1 t/m 719741HN t/m 9741HSGroningen121
Magnoliastraat1 t/m 249741CSGroningen15
Maluslaan1 t/m 1409741LJ t/m 9741LPGroningen103
Mispellaan1 t/m 929741GJ t/m 9741GLGroningen52
Moesstraat100 t/m 1589741AC t/m 9741ADGroningen30
Park Selwerd1 t/m 29741PJGroningen2
Plataanpad--Groningen0
Populierenlaan1 t/m 2299741HA t/m 9741HXGroningen460
Prunusstraat1 t/m 1309741LA t/m 9741LHGroningen136
Ranonkelstraat1 t/m 689741LR t/m 9741LVGroningen79
Ribesstraat1 t/m 339741NH t/m 9741NJGroningen31
Spaanse Aakstraat1 t/m 999741CT t/m 9741CXGroningen141
Spirealaan2 t/m 1829741PA t/m 9741PHGroningen172
Spireapad--Groningen0
Vlierstraat2 t/m 879741HT t/m 9741HWGroningen57
Vogelkersstraat1 t/m 369741NK t/m 9741NLGroningen35
Wilgenlaan19741BXGroningen1
Wilgenpad1 t/m 179741BZGroningen9

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 36 openbare ruimtes en 3.648 adressen in de buurt Selwerd. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Groningen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Selwerd. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Selwerd ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek97413317
WoonkernGroningen3648
WoonplaatsGroningen3651
WijkNoordwest3651
GemeenteGroningen3651
StadsdeelWest3648
ProvincieGroningen3651
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest3651
LandNederland3651

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Selwerd ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Selwerd dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Selwerd ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Selwerd en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven