Statistieken buurt Stad en Lande

Aantal inwoners per jaar
De buurt Stad en Lande telt 3.820 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stad en Lande.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stad en Lande:

JaarAantal inwoners de buurt Stad en Lande% verschil
20233.8201,19%
20223.775-0,92%
20213.810-0,26%
20203.8200,66%
20193.795-0,13%
20183.8000,13%
20173.7950,66%
20163.7702,17%
20153.6900,96%
20143.6550,14%
20133.650geen data

De bevolking van de buurt Stad en Lande is met 170 inwoners toegenomen van 3.650 inwoners in 2013 tot 3.820 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 4,66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 17 inwoners (0,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Huizen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Stad en Lande:

In 2013 telde de buurt Stad en Lande 3.650 inwoners. Het aantal van 3.650 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 3.820 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 170 (4,66%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 25 (0,66%). Het aantal van 3.820 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 was het aantal ook op het hoogste punt van 3.820 inwoners.

Over de buurt Stad en Lande

Buurt Stad en Lande heeft afgerond een totale oppervlakte van 80 hectare, waarvan 79 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.394 adressen per km2. Er wonen 1.620 huishoudens in de buurt Stad en Lande. Postcode 1276 is de meest voorkomende postcode in de buurt Stad en Lande. De buurt Stad en Lande ligt binnen Stad en Lande in de gemeente Huizen. Het Stadspark ligt binnen de buurt Stad en Lande.

De naam Stad en Lande wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Stad en Lande. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Stad en Lande
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Stad en Lande met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Stad en Lande.

Woningkenmerken
Er zijn 1.613 woningen in de buurt Stad en Lande.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Huizen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Stad en Lande was €365.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Stad en Lande.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stad en Lande:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Stad en Lande% verschil
2023€365.00016%
2022€316.00011%
2021€285.0008%
2020€264.00011%
2019€237.00010%
2018€215.0007,5%
2017€200.0003,09%
2016€194.0001,04%
2015€192.000-3,52%
2014€199.000-6,6%
2013€213.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Stad en Lande is met €152.000 toegenomen van €213.000 in 2013 tot €365.000 in 2023 (dat is een stijging van 71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.200 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Huizen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Stad en Lande met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Huizen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Stad en Lande is €365.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 1.613 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Huizen (geel), 13 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De buurt Stad en Lande wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Stad en Lande: er zijn 955 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Stad en Lande.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.941 totaal in de buurt Stad en Lande

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Stad en Lande telt in totaal 1.941 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Stad en Lande liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Huizen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Stad en Lande. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Stad en Lande. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Stad en Lande

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Stad en Lande. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Stad en Lande


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Huizen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Stad en Lande


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Stad en Lande.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Stad en Lande per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stad en Lande:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.650250925
20222.680233862
20212.735229846
20202.750228842
20192.725228842
20182.745224831
20172.790214791
20162.755216799
20152.725205760
20142.668210777
20132.664210776

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Stad en Lande als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europese landen: 6,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 24% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 21%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Huizen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Stad en Lande
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Stad en Lande in 2022 zijn Westers (415 inwoners) en Marokko (285 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Stad en Lande: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Stad en Lande.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Stad en Lande. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Huizen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Huizen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Stad en Lande zijn C (869 adressen) en D (267 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Stad en Lande. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Stad en Lande: 869 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Huizen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 11 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Stad en Lande.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Stad en Lande. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Stad en Lande vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Stad en Lande.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Stad en Lande voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Stad en Lande ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Stad en Lande

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Stad en Lande. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Stad en Lande. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Huizen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Stad en Lande.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 47 stembureaus in de gemeente Huizen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Huizen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Huizen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Stad en Lande.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Huizen: Stad en Lande is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Stad en Lande is €27.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.000. Buurt Stad en Lande telt 3.000 inkomensontvangers op 3.820 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,6% procent van de huishoudens in buurt Stad en Lande heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Huizen: Stad en Lande is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (435 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Stad en Lande (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Stad en Lande zijn in totaal 435 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Stad en Lande. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Stad en Lande
Er zijn 33 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Stad en Lande.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Stad en Lande op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 33 elektrische auto’s in de buurt Stad en Lande. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Stad en Lande die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.765 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Stad en Lande in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Stad en Lande geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.224 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Stad en Lande (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.735 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Stad en Lande in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Stad en Lande geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Stad en Lande. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 91 misdrijven in de buurt Stad en Lande geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Stad en Lande, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Stad en Lande zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.536 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Stad en Lande 91 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Stad en Lande in 2022 zijn Horizontale fraude (12 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Stad en Lande.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 12 misdrijven in de buurt Stad en Lande geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Stad en Lande met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Stad en Lande over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Huizen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,12 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Stad en Lande.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Stad en Lande.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Stad en Lande. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Stad en Lande.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Stad en Lande.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Stad en Lande genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Stad en Lande.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Stad en Lande.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Stad en Lande. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stad en Lande geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Stad en Lande heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stad en Lande gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stad en Lande heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Stad en Lande heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stad en Lande heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Stad en Lande voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stad en Lande heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Stad en Lande doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stad en Lande. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stad en Lande is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Stad en Lande voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal435Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie75Aantal2022
G+I Handel en horeca45Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.820Aantal2023
Mannen1.865Aantal2023
Vrouwen1.955Aantal2023
0 tot 15 jaar650Aantal2023
15 tot 25 jaar445Aantal2023
25 tot 45 jaar835Aantal2023
45 tot 65 jaar1.005Aantal2023
65 jaar of ouder885Aantal2023
Ongehuwd1.730Aantal2023
Gehuwd1.585Aantal2023
Gescheiden305Aantal2023
Verweduwd200Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.849Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag730Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.170Aantal2021
Opleidingsniveau hoog790Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.160Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.099Aantal2023
Energielabels Voorlopig549Aantal2023
Energielabels Onbepaald291Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A233Aantal2023
Energielabels B182Aantal2023
Energielabels C869Aantal2023
Energielabels D267Aantal2023
Energielabels E62Aantal2023
Energielabels F25Aantal2023
Energielabels G9Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam29%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.620Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens530Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen475Aantal2023
Huishoudens met kinderen620Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€167x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO160Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW810Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.650Aantal2023
Herkomst Europa250Aantal2023
Herkomst buiten Europa925Aantal2023
Geboren in Nederland2.650Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa435Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa125Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa485Aantal2023
Autochtoon2.680Aantal2022
Westers totaal415Aantal2022
Niet-westers totaal680Aantal2022
Marokko285Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers275Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal31Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting15Aantal2022
Verkeersovertredingen15Aantal2022
Vernieling16Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven91Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04060716Code2023
RegionaamStad en LandeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04060716Code2023
Oppervlakte totaal80Aantal hectaren2023
Oppervlakte land79Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1276.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.394Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.941Aantal2023
Adressen met postcode1.939Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.631Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.940Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.631Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.364Aantal2023
Panden1.557Aantal2023
Adressen met panden1.939Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.470Aantal2023
Panden 1970 tot 1980207Aantal2023
Panden 1980 tot 199074Aantal2023
Panden 1990 tot 200052Aantal2023
Panden 2000 tot 201057Aantal2023
Panden 2010 tot 202079Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal11Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.775Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.455Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof320Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.254Aantal2023
Motorfietsen165Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.613Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€365.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie38%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement348Aantal2023
Tussen of geschakelde woning955Aantal2023
Hoekwoning326Aantal2023
Tweeonder1kap2Aantal2023
Vrijstaande woning0Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.310Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Huizen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Stad en Lande: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Stad en Lande
Tabel met 1.941 adressen in de buurt Stad en Lande.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Stad en Lande. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Huizen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aak1 t/m 241276CCHuizen18
Akkerweg101 t/m 1211276DDHuizen4
Anker2 t/m 221276GZHuizen11
Bakboord1 t/m 871276BH t/m 1276BLHuizen81
Bark1 t/m 241276CBHuizen18
Bezaan1 t/m 561276JJ t/m 1276JLHuizen36
Boeg1 t/m 481276BM t/m 1276BNHuizen28
Boeier1 t/m 221276BZHuizen17
Bovenmaatweg1 t/m 21274RA t/m 1274RLHuizen2
Branding1 t/m 321276GSHuizen28
De Regentesse57 t/m 1581273JZHuizen35
Deining1 t/m 321276GTHuizen28
Fok1 t/m 561276HV t/m 1276HXHuizen36
Galjoen1 t/m 241276BXHuizen18
Gemeenlandslaan12 t/m 941276AV t/m 1276AZHuizen59
Giek1 t/m 561276JC t/m 1276JEHuizen36
Gooierserf254 t/m 4001276KR t/m 1276KZHuizen65
Hoeker1 t/m 241276BVHuizen18
Hoeveweg1 t/m 371276EZHuizen19
Huizermaatweg360 t/m 6461276LK t/m 1276LNHuizen67
Jol1 t/m 431276BS t/m 1276BTHuizen34
Kajuit1 t/m 291276JMHuizen27
Keizer Otto1 t/m 131276LAHuizen7
Kielzog1 t/m 471276GW t/m 1276GXHuizen42
Klipper1 t/m 201276BPHuizen20
Koers1 t/m 551276GP t/m 1276GRHuizen43
Kogge1 t/m 301276BWHuizen30
Kombuis1 t/m 291276JG t/m 1276JHHuizen27
Kompas1 t/m 201276HAHuizen14
Korvet1 t/m 301276CAHuizen27
Kostmand1 t/m 1101276CG t/m 1276CLHuizen102
Kotter1 t/m 981276CD t/m 1276CEHuizen84
Landweg1 t/m 51276ASHuizen4
Lijzij1 t/m 1441276GH t/m 1276GNHuizen124
Loefzij1 t/m 1561276HH t/m 1276HPHuizen128
Logger1 t/m 201276BRHuizen20
Plecht1 t/m 121276HGHuizen7
Punter1 t/m 271276CXHuizen26
Ra1 t/m 521276HR t/m 1276HTHuizen35
Radboud1 t/m 191275DKHuizen10
Roef1 t/m 311276JNHuizen31
Schoener1 t/m 291276CZHuizen27
Schokker1 t/m 1081276CMHuizen69
Sloep1 t/m 881276CT t/m 1276CWHuizen63
Stad en Lande--Huizen0
Stuurboord1 t/m 811276CN t/m 1276CSHuizen71
Tjalk1 t/m 601276EA t/m 1276EBHuizen36
Treiler1 t/m 801276EC t/m 1276EEHuizen44
Vooronder1 t/m 591276HZ t/m 1276JBHuizen35
Want1 t/m 861276HC t/m 1276HEHuizen86
Wimpel1 t/m 201276HBHuizen14
Windvang1 t/m 321276GVHuizen28
’t Merk10 t/m 121276DAHuizen2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 53 openbare ruimtes en 1.941 adressen in de buurt Stad en Lande. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Stad en Lande. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Stad en Lande ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek127335
Postcode numeriek12742
Postcode numeriek127510
Postcode numeriek12761892
WoonkernHuizen1940
WoonplaatsHuizen1942
WijkStad en Lande1942
GemeenteHuizen1942
ProvincieNoord-Holland1942
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht1941
LandNederland1942

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Stad en Lande ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Stad en Lande dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Stad en Lande ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Stad en Lande en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven