Statistieken buurt Stadscentrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stadscentrum in de gemeente Doetinchem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stadscentrum in de gemeente Doetinchem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Stadscentrum telt 895 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadscentrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadscentrum:

JaarAantal inwoners de buurt Stadscentrum% verschil
2023895-1,65%
20229100%
20219100%
2020910-1,62%
20199252,78%
20189000%
2017900-0,55%
20169050%
20159055,8%
20148550,59%
2013850geen data

De bevolking van de buurt Stadscentrum is met 45 inwoners gestegen van 850 inwoners in 2013 tot 895 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 5,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 inwoners (0,54%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Doetinchem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Stadscentrum:

In 2013 telde de buurt Stadscentrum 850 inwoners. Het aantal van 850 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 925 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 75 (8,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 25 (2,78%). Het aantal van 925 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Stadscentrum 895 inwoners.

Over de buurt Stadscentrum

Buurt Stadscentrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 19 hectare, waarvan 19 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.793 adressen per km2. Er wonen 625 huishoudens in de buurt Stadscentrum. Postcode 7001 is de meest voorkomende postcode in de buurt Stadscentrum. De buurt Stadscentrum ligt binnen Doetinchem Centrum in de gemeente Doetinchem.

De naam van deze buurt veranderde van Stadscentrum-Zuid in 2021 naar Stadscentrum in 2022.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Stadscentrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Doetinchem Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Het Loo, 2: Stadscentrum - noord, 3: Torenallee, 4: De Pas - noord, 5: Stadscentrum, 6: De Pas - zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 633 woningen in de buurt Stadscentrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Doetinchem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Stadscentrum was €215.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Stadscentrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadscentrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Stadscentrum% verschil
2023€215.00016%
2022€186.0006,9%
2021€174.0004,19%
2020€167.0006,4%
2019€157.00015%
2018€137.0003,79%
2017€132.0001,54%
2016€130.000-5,8%
2015€138.000-7,4%
2014€149.000-8%
2013€162.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Stadscentrum is met €53.000 toegenomen van €162.000 in 2013 tot €215.000 in 2023 (dat is een stijging van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.300 (3,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Doetinchem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Stadscentrum met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Doetinchem.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Stadscentrum is €215.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 633 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Doetinchem (geel), 3 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 76 buurten (blauw). De buurt Stadscentrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Stadscentrum: er zijn 613 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Stadscentrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.022 totaal in de buurt Stadscentrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Stadscentrum telt in totaal 1.022 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Stadscentrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Doetinchem
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Stadscentrum zijn er 695 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Stadscentrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 71 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Stadscentrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Stadscentrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Stadscentrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Stadscentrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Stadscentrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Doetinchem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Stadscentrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Stadscentrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Stadscentrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadscentrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202368570135
202271068132
202170072138
202071068132
201973565125
201871065125
201771065125
201673060115
201573060115
201469355107
201368058112

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Stadscentrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europese landen: 7,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 6,8% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Doetinchem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Stadscentrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Stadscentrum in 2022 zijn Overig (90 inwoners) en Westers (85 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Stadscentrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Stadscentrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Stadscentrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Doetinchem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Doetinchem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Stadscentrum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Stadscentrum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.830730
Tussenwoning2.3301.270
Hoekwoning2.6801.680
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.740730
Eigen woning2.270850

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Stadscentrum zijn C (233 adressen) en A (201 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Stadscentrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Stadscentrum: 233 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Doetinchem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Stadscentrum voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Stadscentrum voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Stadscentrum
Bevolking5334.711
Adressen2.0551.793
Autos2652.395

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Stadscentrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Stadscentrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Stadscentrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Stadscentrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Het Borghuis in Doetinchem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Het Borghuis in Doetinchem is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Stadscentrum. Stembureau Het Borghuis in Doetinchem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Stadscentrum ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Het Borghuis in Doetinchem bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Het Borghuis in Doetinchem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 100 stembureaus in de gemeente Doetinchem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Doetinchem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Doetinchem.

Stembureaus Doetinchem

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Stadscentrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Doetinchem Centrum (Stadscentrum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Doetinchem Centrum is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Stadscentrum is €28.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.600. Buurt Stadscentrum telt 800 inkomensontvangers op 895 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de buurt Stadscentrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Doetinchem.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (345 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Stadscentrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Stadscentrum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Stadscentrum zijn in totaal 345 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 345 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 350 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Stadscentrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Stadscentrum
Er zijn 24 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Stadscentrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Stadscentrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 24 elektrische auto’s in de buurt Stadscentrum. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Stadscentrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 710 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Stadscentrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Stadscentrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 906 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Stadscentrum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 735 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Stadscentrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Stadscentrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Stadscentrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 289 misdrijven in de buurt Stadscentrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Stadscentrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Stadscentrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.774 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Stadscentrum 289 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Stadscentrum in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (97 delicten) en Winkeldiefstal (41 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Stadscentrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 19 misdrijven in de buurt Stadscentrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Stadscentrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Stadscentrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Doetinchem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 204,47 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Stadscentrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Stadscentrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Stadscentrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Stadscentrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Stadscentrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Stadscentrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Stadscentrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Stadscentrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
64% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Stadscentrum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Stadscentrum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stadscentrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadscentrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadscentrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Stadscentrum.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Stadscentrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal345Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca205Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners895Aantal2023
Mannen470Aantal2023
Vrouwen425Aantal2023
0 tot 15 jaar25Aantal2023
15 tot 25 jaar120Aantal2023
25 tot 45 jaar285Aantal2023
45 tot 65 jaar210Aantal2023
65 jaar of ouder255Aantal2023
Ongehuwd515Aantal2023
Gehuwd190Aantal2023
Gescheiden135Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.711Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag190Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog190Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten130Aantal2022
WMO cliënten relatief143Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.680Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning850Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel184Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel145Aantal2024
Adressen met definitief energielabel693Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++14Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A201Aantal2024
Energielabels B195Aantal2024
Energielabels C233Aantal2024
Energielabels D29Aantal2024
Energielabels E77Aantal2024
Energielabels F17Aantal2024
Energielabels G48Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker24%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk39%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam36%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid64%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid41%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt39%percentage2022
Psychische klachten27%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht21%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden15%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal625Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens420Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen155Aantal2023
Huishoudens met kinderen45Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen65%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen4,60%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW230Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland685Aantal2023
Herkomst buiten Nederland205Aantal2023
Herkomst Europa70Aantal2023
Herkomst buiten Europa135Aantal2023
Geboren in Nederland690Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Autochtoon710Aantal2022
Westers totaal85Aantal2022
Niet-westers totaal115Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers90Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal183Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven32Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen19Aantal2023
Vernieling18Aantal2023
Overige misdrijven31Aantal2023
Totaal misdrijven289Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand24,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand38,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand31Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02220101Code2023
RegionaamStadscentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02220101Code2023
Oppervlakte totaal19Aantal hectaren2023
Oppervlakte land19Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.793Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.022Aantal2024
Adressen met postcode1.006Aantal2024
Adressen met woonfunctie695Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie72Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie5Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie15Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie224Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie25Aantal2024
Verblijfsobjecten1.022Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres201Aantal2024
Adressen met pand954Aantal2024
Percelen met adres231Aantal2024
Adressen met perceel1.022Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.022Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom695Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19009Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192516Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195071Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197046Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19809Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199015Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200025Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20106Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190011Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192524Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950157Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970126Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198049Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990235Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000279Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201026Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202046Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied7001AA-7001ZDNaam2024
Meest voorkomende postcode7001Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal455Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine395Aantal2023
Personenautos - overige brandstof60Aantal2023
Personenautos per huishouden0,73Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.395Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad633Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€215.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning4%Percentage2023
Percentage meergezinswoning96%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen22%Percentage2023
Huurwoningen totaal78%Percentage2023
In bezit woningcorporatie41%Percentage2023
In bezit overige verhuurders37%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement613Aantal2024
Tussen of geschakelde woning37Aantal2024
Hoekwoning15Aantal2024
Tweeonder1kap14Aantal2024
Vrijstaande woning16Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.327Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Doetinchem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Stadscentrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Stadscentrum
Tabel met 1.022 adressen in de buurt Stadscentrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Stadscentrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Doetinchem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adelaarstraat2 t/m 127001ARDoetinchem18
Boliestraat1 t/m 567001BA t/m 7001BDDoetinchem64
Burgemeester van Nispenstraat1 t/m 217001BSDoetinchem37
Catharinaplein1 t/m 77001BJDoetinchem5
Catharinastraat3 t/m 317001BZDoetinchem21
Cauverenpad--Doetinchem0
Gart Seevinckgang1 t/m 107001AWDoetinchem10
Gasthuissteeg2 t/m 157001AZDoetinchem11
Gasthuisstraat2 t/m 1787001AXDoetinchem115
Gaswal--Doetinchem0
Grutpoort--Doetinchem0
Grutstraat1 t/m 497001BW t/m 7001BXDoetinchem50
Hamburgerstraat1 t/m 777001AH t/m 7001ALDoetinchem55
Heezenpoort2 t/m 257001BKDoetinchem9
Heezenstraat6 t/m 437001BP t/m 7001BRDoetinchem28
Hofstraat27001CDDoetinchem1
Hooge Molenstraat2 t/m 347001AS t/m 7001ATDoetinchem29
Hoopensteeg1 t/m 197001AMDoetinchem6
IJsselkade12 t/m 307001APDoetinchem8
Kapoeniestraat1 t/m 527001CBDoetinchem36
Korte Heezenstraat1 t/m 187001BNDoetinchem43
Korte Kapoeniestraat1 t/m 1027001CADoetinchem61
Mark Tennantplantsoen--Doetinchem0
Nieuwstad1 t/m 827001AC t/m 7001AEDoetinchem58
Omdraai1 t/m 117001BLDoetinchem5
Plantsoenstraat2 t/m 47001AADoetinchem3
Prinsenhof1 t/m 557001AVDoetinchem50
Raadhuisstraat1 t/m 237001EWDoetinchem42
Simonsplein2 t/m 257001BMDoetinchem18
Synagogestraat1 t/m 117001AGDoetinchem12
Walstraat4 t/m 2007001BT t/m 7001BVDoetinchem126
Waterstraat1 t/m 387001BG t/m 7001BHDoetinchem45
van Cappellestraat2 t/m 627001ZA t/m 7001ZDDoetinchem56

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 33 openbare ruimtes en 1.022 adressen in de buurt Stadscentrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Doetinchem
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Stadscentrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Stadscentrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek70011006
WoonkernDoetinchem1022
WoonplaatsDoetinchem1026
WijkDoetinchem Centrum1026
GemeenteDoetinchem1026
ProvincieGelderland1026
WaterschapWaterschap Rijn en IJssel1026
LandNederland1026

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Stadscentrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Stadscentrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Stadscentrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Stadscentrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven