Statistieken buurt Stadsdeelpark

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stadsdeelpark in de gemeente Capelle aan den IJssel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stadsdeelpark in de gemeente Capelle aan den IJssel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Stadsdeelpark telt 660 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadsdeelpark.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadsdeelpark:

JaarAantal inwoners de buurt Stadsdeelpark% verschil
20236601,54%
2022650-2,99%
2021670-2,90%
20206901,47%
2019680-2,86%
20187000%
20177001,45%
20166902,99%
20156700%
2014670-2,19%
2013685geen data

De bevolking van de buurt Stadsdeelpark is met 25 inwoners afgenomen van 685 inwoners in 2013 tot 660 inwoners in 2023 (dat is een afname van 3,65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 inwoners (-0,35%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Stadsdeelpark:

In 2013 waren er 685 inwoners in de buurt Stadsdeelpark. In 2017 is het aantal gestegen tot 700 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 15 (2,19%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 10 (1,45%). Het aantal inwoners blijft 700 tot en met 2018. In 2022 is het aantal gedaald tot 650 inwoners. Dit is een daling van 50 (-7,1%) ten opzichte van 2018, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -20 (-2,99%). Het aantal van 650 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 660 inwoners in de buurt Stadsdeelpark.

Over de buurt Stadsdeelpark

Buurt Stadsdeelpark heeft afgerond een totale oppervlakte van 136 hectare, waarvan 115 land en 21 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.731 adressen per km2. Er wonen 280 huishoudens in de buurt Stadsdeelpark. Postcode 2907 is de meest voorkomende postcode in de buurt Stadsdeelpark. De buurt Stadsdeelpark ligt binnen Schollevaar Zuid in de gemeente Capelle aan den IJssel. Het park Schollebos ligt binnen de buurt Stadsdeelpark.

De gegevens van de buurt Stadsdeelpark voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Stadsdeelpark
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schollevaar Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schildersvormenbuurt, 2: Kunstenaarsbuurt, 3: Gebouwenbuurt, 4: Instrumentenbuurt, 5: Operabuurt, 6: Dansenbuurt-noord, 7: Burgenbuurt, 8: Ervenbuurt, 9: Dansenbuurt-zuid, 10: Stadsdeelpark.

Woningkenmerken
Er zijn 285 woningen in de buurt Stadsdeelpark.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Capelle aan den IJssel in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Stadsdeelpark was €511.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Stadsdeelpark.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadsdeelpark:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Stadsdeelpark% verschil
2023€511.0009,2%
2022€468.0006,1%
2021€441.0007%
2020€412.0004,30%
2019€395.0005,9%
2018€373.0005,4%
2017€354.0003,81%
2016€341.0000%
2015€341.000-0,29%
2014€342.000-7,3%
2013€369.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Stadsdeelpark is met €142.000 gegroeid van €369.000 in 2013 tot €511.000 in 2023 (dat is een stijging van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.200 (3,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Stadsdeelpark is €511.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 285 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Capelle aan den IJssel (geel), 9 wijken (oranje) en 64 buurten (blauw). De buurt Stadsdeelpark wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Stadsdeelpark: er zijn 127 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Stadsdeelpark.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 354 totaal in de buurt Stadsdeelpark

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Stadsdeelpark telt in totaal 354 adressen, met 350 verblijfsobjecten en 4 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Stadsdeelpark liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Capelle aan den IJssel
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Stadsdeelpark zijn er 329 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Stadsdeelpark.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 159 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Stadsdeelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Stadsdeelpark. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Stadsdeelpark

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Stadsdeelpark. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Stadsdeelpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Capelle aan den IJssel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Stadsdeelpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Stadsdeelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Stadsdeelpark per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadsdeelpark:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235752560
20225752253
20215952253
20206152253
20196102149
20186351946
20176252253
20166152253
20156051946
20146032047
20136162048

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Stadsdeelpark als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 3,79% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 2,92% en herkomst van buiten Europa: 7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Capelle aan den IJssel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Stadsdeelpark
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Stadsdeelpark in 2022 zijn Westers (35 inwoners) en Overig (25 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Stadsdeelpark: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Stadsdeelpark.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Stadsdeelpark. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Capelle aan den IJssel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Stadsdeelpark.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Stadsdeelpark:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoning2.790960
Hoekwoning3.3101.270
Twee onder één kap woning3.2701.300
Vrijstaande woning4.4501.720
Huurwoning4.6602.040
Eigen woning3.6801.410

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Stadsdeelpark zijn G (111 adressen) en B (71 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Stadsdeelpark. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Stadsdeelpark: 111 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Capelle aan den IJssel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Stadsdeelpark voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Stadsdeelpark voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Stadsdeelpark
Bevolking533574
Adressen2.0551.731
Autos265357

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Stadsdeelpark ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 14 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Stadsdeelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Stadsdeelpark. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Stadsdeelpark vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Kerkgebouw De Voorhof in Capelle aan den IJssel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Kerkgebouw De Voorhof in Capelle aan den IJssel is uitgebracht. Stembureau Kerkgebouw De Voorhof in Capelle aan den IJssel was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Stadsdeelpark.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Kerkgebouw De Voorhof in Capelle aan den IJssel bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Stadsdeelpark stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 78 stembureaus in de gemeente Capelle aan den IJssel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Capelle aan den IJssel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

Stembureaus Capelle aan den IJssel

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Stadsdeelpark.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Schollevaar Zuid (Stadsdeelpark is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Schollevaar Zuid is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Stadsdeelpark is €38.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.700. Buurt Stadsdeelpark telt 600 inkomensontvangers op 660 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de buurt Stadsdeelpark heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (130 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Stadsdeelpark (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Stadsdeelpark voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Stadsdeelpark zijn in totaal 130 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Stadsdeelpark. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Stadsdeelpark
Er zijn 7 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Stadsdeelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Stadsdeelpark op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 7 elektrische auto’s in de buurt Stadsdeelpark. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Stadsdeelpark die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 334 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Stadsdeelpark in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Stadsdeelpark geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 414 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Stadsdeelpark (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 311 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Stadsdeelpark in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Stadsdeelpark geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Stadsdeelpark. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 25 misdrijven in de buurt Stadsdeelpark geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Stadsdeelpark, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Stadsdeelpark zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 452 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Stadsdeelpark 25 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Stadsdeelpark in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (3 delicten) en Horizontale fraude (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Stadsdeelpark.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Stadsdeelpark geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Stadsdeelpark met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Stadsdeelpark over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,64 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Stadsdeelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Stadsdeelpark.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Stadsdeelpark. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Stadsdeelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Stadsdeelpark.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Stadsdeelpark genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Stadsdeelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Stadsdeelpark.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Stadsdeelpark ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Stadsdeelpark per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stadsdeelpark geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdeelpark. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdeelpark is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Stadsdeelpark.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Stadsdeelpark voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal130Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners660Aantal2023
Mannen330Aantal2023
Vrouwen330Aantal2023
0 tot 15 jaar60Aantal2023
15 tot 25 jaar85Aantal2023
25 tot 45 jaar120Aantal2023
45 tot 65 jaar245Aantal2023
65 jaar of ouder155Aantal2023
Ongehuwd220Aantal2023
Gehuwd380Aantal2023
Gescheiden35Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid574Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag100Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar310Aantal2022
Opleidingsniveau hoog150Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,1%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel66Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel153Aantal2024
Adressen met definitief energielabel135Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A27Aantal2024
Energielabels B71Aantal2024
Energielabels C20Aantal2024
Energielabels D18Aantal2024
Energielabels E15Aantal2024
Energielabels F25Aantal2024
Energielabels G111Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam22%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal280Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens50Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen140Aantal2023
Huishoudens met kinderen95Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers74%Percentage2022
Percentage zelfstandigen26%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar46%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen14%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen42%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum0,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum0,70%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€369x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW130Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland575Aantal2023
Herkomst buiten Nederland85Aantal2023
Herkomst Europa25Aantal2023
Herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland580Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon575Aantal2022
Westers totaal35Aantal2022
Niet-westers totaal40Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers25Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven25Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km94Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km97Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05020774Code2023
RegionaamStadsdeelparkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05020774Code2023
Oppervlakte totaal136Aantal hectaren2023
Oppervlakte land115Aantal hectaren2023
Oppervlakte water21Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.731Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal354Aantal2024
Adressen met postcode353Aantal2024
Adressen met woonfunctie329Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie5Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie10Aantal2024
Verblijfsobjecten350Aantal2024
Ligplaatsen4Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres333Aantal2024
Adressen met pand350Aantal2024
Percelen met adres307Aantal2024
Adressen met perceel354Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom354Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom329Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19005Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192515Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950159Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197018Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200074Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20207Aantal2024
Panden met adres 2020 en later32Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192515Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950159Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197019Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19806Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19907Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200074Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201010Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20207Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later48Aantal2024
Postcodegebied2907LA-2907XGNaam2024
Meest voorkomende postcode2907Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal14Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal410Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine330Aantal2023
Personenautos - overige brandstof80Aantal2023
Personenautos per huishouden1,46Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte357Aantal2023
Motorfietsen45Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad285Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€511.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning99%Percentage2023
Percentage meergezinswoning1%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen96%Percentage2023
Huurwoningen totaal4%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement17Aantal2024
Tussen of geschakelde woning45Aantal2024
Hoekwoning38Aantal2024
Tweeonder1kap102Aantal2024
Vrijstaande woning127Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.21Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Capelle aan den IJssel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Stadsdeelpark: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Stadsdeelpark
Tabel met 354 adressen in de buurt Stadsdeelpark.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Stadsdeelpark. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
BLOKFLUIT--Capelle aan den IJssel0
BOSMUIZENPAD--Capelle aan den IJssel0
Bermweg77 t/m 5602907LA t/m 2907LGCapelle aan den IJssel145
Capelseweg1 t/m 2242907XA t/m 2907XECapelle aan den IJssel105
GEMAALPAD--Capelle aan den IJssel0
HAZENPAD--Capelle aan den IJssel0
HERMELIJNPAD--Capelle aan den IJssel0
IJSVOGELPAD--Capelle aan den IJssel0
KONIJNENPAD--Capelle aan den IJssel0
OOIEVAARSPAD--Capelle aan den IJssel0
RIGOLETTOPAD--Capelle aan den IJssel0
Ringvaartpark1 t/m 792907LHCapelle aan den IJssel64
Schinkelsveen1 t/m 392907XGCapelle aan den IJssel39
Schollevaartseweg11-Capelle aan den IJssel1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 14 openbare ruimtes en 354 adressen in de buurt Stadsdeelpark. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Capelle aan den IJssel
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Stadsdeelpark. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Stadsdeelpark ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2907353
WoonkernCapelle aan den IJssel354
WoonplaatsCapelle aan den IJssel363
WijkSchollevaar Zuid363
GemeenteCapelle aan den IJssel363
ProvincieZuid-Holland363
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard363
LandNederland363

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Stadsdeelpark ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Stadsdeelpark dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Stadsdeelpark ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Stadsdeelpark en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven