Statistieken buurt Uiterweg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Uiterweg in de gemeente Aalsmeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Uiterweg in de gemeente Aalsmeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Uiterweg telt 885 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Uiterweg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Uiterweg:

JaarAantal inwoners de buurt Uiterweg% verschil
20238850%
20228852,91%
2021860-0,58%
2020865-0,57%
2019870-2,79%
2018895-0,56%
2017900-1,64%
20169150,55%
20159101,68%
2014895-3,24%
2013925geen data

Het aantal inwoners in de buurt Uiterweg is met 40 inwoners gedaald van 925 inwoners in 2013 tot 885 inwoners in 2023 (dat is een afname van 4,32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Aalsmeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Uiterweg:

In 2013 waren er 925 inwoners in de buurt Uiterweg. Het aantal van 925 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 860 inwoners. Dit is een daling van 65 (-7%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -5 (-0,58%). Het aantal van 860 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Uiterweg 885 inwoners.

Over de buurt Uiterweg

Buurt Uiterweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 910 hectare, waarvan 206 land en 704 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 607 adressen per km2. Er wonen 400 huishoudens in de buurt Uiterweg. Postcode 1431 is de meest voorkomende postcode in de buurt Uiterweg. De buurt Uiterweg ligt binnen Aalsmeer in de gemeente Aalsmeer.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Uiterweg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Aalsmeer met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Centrum, 2: Stommeer, 3: Hornmeer, 4: Uiterweg.

Woningkenmerken
Er zijn 293 woningen in de buurt Uiterweg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Aalsmeer in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Uiterweg was €803.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Uiterweg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Uiterweg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Uiterweg% verschil
2023€803.00015%
2022€701.00012%
2021€626.0005,6%
2020€593.0006,7%
2019€556.000-3,14%
2018€574.0008,5%
2017€529.0003,73%
2016€510.0000%
2015€510.000-2,11%
2014€521.000-7%
2013€560.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Uiterweg is met €243.000 gegroeid van €560.000 in 2013 tot €803.000 in 2023 (dat is een toename van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €24.300 (3,88%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Aalsmeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Uiterweg met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Aalsmeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Uiterweg is €803.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 293 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Aalsmeer (geel), 2 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt Uiterweg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Uiterweg: er zijn 211 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Uiterweg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 675 totaal in de buurt Uiterweg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Uiterweg telt in totaal 675 adressen, met 400 verblijfsobjecten en 275 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 76% van de adressen in buurt Uiterweg ligt binnen de bebouwde kom en 24% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Aalsmeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Uiterweg zijn er 298 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Uiterweg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 61 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Uiterweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Uiterweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Uiterweg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Uiterweg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Uiterweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Aalsmeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Uiterweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Uiterweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Uiterweg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Uiterweg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237756545
20227905639
20217655639
20207755337
20197855035
20188105035
20178005941
20168205639
20158205337
20148144833
20138325438

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Uiterweg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 7,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 4,11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Aalsmeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Uiterweg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Uiterweg in 2022 zijn Westers (75 inwoners) en Suriname (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Uiterweg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Uiterweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Uiterweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Aalsmeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Aalsmeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Uiterweg zijn G (67 adressen) en A (54 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Uiterweg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Uiterweg: 67 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Aalsmeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Uiterweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Uiterweg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Uiterweg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Uiterweg.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Uiterweg voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Uiterweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis de Reede in Rijsenhout

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis de Reede in Rijsenhout is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Uiterweg. Stembureau Dorpshuis de Reede in Rijsenhout is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Uiterweg ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Aalsmeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis de Reede in Rijsenhout bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Dorpshuis de Reede in Rijsenhout stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 32 stembureaus in de gemeente Aalsmeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Aalsmeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Aalsmeer.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€40.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Uiterweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Aalsmeer: Uiterweg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Uiterweg is €40.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €47.400. Buurt Uiterweg telt 800 inkomensontvangers op 885 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,90% procent van de huishoudens in buurt Uiterweg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Aalsmeer: Uiterweg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (235 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Uiterweg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Uiterweg zijn in totaal 235 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 235 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 230 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Uiterweg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Uiterweg
Er zijn 30 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Uiterweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Uiterweg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 30 elektrische auto’s in de buurt Uiterweg. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Uiterweg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 649 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Uiterweg in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Uiterweg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 877 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Uiterweg (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 640 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Uiterweg in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Uiterweg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Uiterweg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 30 misdrijven in de buurt Uiterweg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Uiterweg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Uiterweg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 433 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Uiterweg 30 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Uiterweg in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (6 delicten) en Ongevallen (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Uiterweg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Uiterweg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Uiterweg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Uiterweg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Aalsmeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,82 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Uiterweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Uiterweg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Uiterweg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Uiterweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Uiterweg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Uiterweg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Uiterweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Uiterweg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
77% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Uiterweg ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Uiterweg per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Uiterweg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Uiterweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Uiterweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Uiterweg.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Uiterweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal235Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners885Aantal2023
Mannen445Aantal2023
Vrouwen440Aantal2023
0 tot 15 jaar100Aantal2023
15 tot 25 jaar110Aantal2023
25 tot 45 jaar140Aantal2023
45 tot 65 jaar330Aantal2023
65 jaar of ouder200Aantal2023
Ongehuwd395Aantal2023
Gehuwd385Aantal2023
Gescheiden55Aantal2023
Verweduwd50Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid430Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag110Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar230Aantal2022
Opleidingsniveau hoog330Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,7%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.920Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel404Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel167Aantal2024
Adressen met definitief energielabel104Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A54Aantal2024
Energielabels B48Aantal2024
Energielabels C38Aantal2024
Energielabels D16Aantal2024
Energielabels E7Aantal2024
Energielabels F34Aantal2024
Energielabels G67Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2022
Drinker86%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht51%percentage2022
Overgewicht47%percentage2022
Ernstig overgewicht12%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters61%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht57%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal400Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens135Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen130Aantal2023
Huishoudens met kinderen130Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers66%Percentage2022
Percentage zelfstandigen34%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€40.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar74%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen39%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,0%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€579x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW180Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland775Aantal2023
Herkomst buiten Nederland110Aantal2023
Herkomst Europa65Aantal2023
Herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland775Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon790Aantal2022
Westers totaal75Aantal2022
Niet-westers totaal20Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven30Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km300Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km77Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03580005Code2023
RegionaamUiterwegNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03580005Code2023
Oppervlakte totaal910Aantal hectaren2023
Oppervlakte land206Aantal hectaren2023
Oppervlakte water704Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid607Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal675Aantal2024
Adressen met postcode666Aantal2024
Adressen met woonfunctie298Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie73Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie14Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie22Aantal2024
Verblijfsobjecten400Aantal2024
Ligplaatsen275Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres376Aantal2024
Adressen met pand396Aantal2024
Percelen met adres474Aantal2024
Adressen met perceel675Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom512Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom163Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom294Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190012Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192530Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195061Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197060Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198041Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199029Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200054Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201057Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202022Aantal2024
Panden met adres 2020 en later10Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190013Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192531Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195065Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197060Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198041Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199030Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200054Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201069Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202023Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later10Aantal2024
Postcodegebied1431AA-1431GXNaam2024
Meest voorkomende postcode1431Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal665Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine545Aantal2023
Personenautos - overige brandstof115Aantal2023
Personenautos per huishouden1,66Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte323Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad293Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€803.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond85%Percentage2023
Percentage onbewoond15%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders27%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement10Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5Aantal2024
Hoekwoning4Aantal2024
Tweeonder1kap68Aantal2024
Vrijstaande woning211Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.102Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Aalsmeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Uiterweg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Uiterweg
Tabel met 675 adressen in de buurt Uiterweg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Uiterweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Aalsmeer.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aardbeienbrug--Aalsmeer0
Aardbeiensloot--Aalsmeer0
Abel Venema Land--Aalsmeer0
Akker de Kleine Brug--Aalsmeer0
Aldertjes Akker--Aalsmeer0
Allewindenbosje--Aalsmeer0
Alten Akker--Aalsmeer0
Bedstee--Aalsmeer0
Bijengat--Aalsmeer0
Blootshoofdakker--Aalsmeer0
Bomen Eiland--Aalsmeer0
Bonken Gat--Aalsmeer0
Bosakker--Aalsmeer0
Brandewijnsloot--Aalsmeer0
Cacao--Aalsmeer0
Chrisse akker--Aalsmeer0
Dambonsloot--Aalsmeer0
Dammerijtje--Aalsmeer0
De Blauwe Beugel--Aalsmeer0
De Bocht of IJsvogelsloot--Aalsmeer0
De Bonken--Aalsmeer0
De Erven--Aalsmeer0
De Grootjes--Aalsmeer0
De Grootjes Dwarssloot--Aalsmeer0
De Grootjes Sloot--Aalsmeer0
De Kil--Aalsmeer0
De Meerpaal--Aalsmeer0
De Polder--Aalsmeer0
De Rel--Aalsmeer0
De Rijzen Natuurgebied--Aalsmeer0
De Theetuin--Aalsmeer0
De Vennep--Aalsmeer0
De Winkel--Aalsmeer0
De Zudde--Aalsmeer0
Dekker Sloot--Aalsmeer0
Dirk Baardses Akker--Aalsmeer0
Dirk Oor--Aalsmeer0
Dirrekies Gaatje--Aalsmeer0
Donker Amsterdam--Aalsmeer0
Drecht--Aalsmeer0
Dwarszwet--Aalsmeer0
Eendengat--Aalsmeer0
Eendengat--Aalsmeer0
Engel-land--Aalsmeer0
Geitenakker--Aalsmeer0
Grote Bon--Aalsmeer0
Grote Brug--Aalsmeer0
Grote Pinto--Aalsmeer0
Grote Poel--Aalsmeer0
Grote Truitje--Aalsmeer0
Heerlijkheid--Aalsmeer0
Heine Wurf--Aalsmeer0
Herenweg86 t/m 1021431GXAalsmeer10
Jaap Kousebon--Aalsmeer0
Jachthaven De Aalscholver--Aalsmeer0
Jachthaven De Blauwe Beugel--Aalsmeer0
Jachthaven De Nieuwe Meer--Aalsmeer0
Jachthaven De Oude Werf--Aalsmeer0
Jachthaven De Stormvogel--Aalsmeer0
Jachthaven Dragt--Aalsmeer0
Jachthaven Drijfhuis--Aalsmeer0
Jachthaven Flick--Aalsmeer0
Jachthaven Four Seasons--Aalsmeer0
Jachthaven Furian--Aalsmeer0
Jachthaven Jachtwerf de Boeier B.V.--Aalsmeer0
Jachthaven Kempers Aalsmeer/Leimuiden--Aalsmeer0
Jachthaven Mark Spaargaren Watersport--Aalsmeer0
Jachthaven Otto--Aalsmeer0
Jachthaven Piet Huis--Aalsmeer0
Jachthaven Rekreatiepark Aalsmeer Poelzijde--Aalsmeer0
Jachthaven Rekreatiepark Aalsmeer Ringvaartzijde--Aalsmeer0
Jachthaven Romarine--Aalsmeer0
Jachthaven Stenhuis--Aalsmeer0
Jachthaven Watersportvereniging Aalsmeer--Aalsmeer0
Jachthaven Watersportvereniging Schiphol--Aalsmeer0
Jachthaven v. Klink - Maru Watersport--Aalsmeer0
Jachthaven van Poelgeest--Aalsmeer0
Jachthaven van der Zwaard--Aalsmeer0
Jachthavenbedrijf Parson Marine--Aalsmeer0
Jachthavenbedrijf Persoon--Aalsmeer0
Jan Baardse’s Puntje--Aalsmeer0
Jan Blootshoofde Akker--Aalsmeer0
Jan Eveleens--Aalsmeer0
Jan Knelis--Aalsmeer0
Jan Simonsakker--Aalsmeer0
Jan Trompebon--Aalsmeer0
Jeneversloot--Aalsmeer0
Jutland--Aalsmeer0
Kees Bij’s Boogerd--Aalsmeer0
Kees Bol--Aalsmeer0
Kees Hansensbrug--Aalsmeer0
Kees Hansenssloot--Aalsmeer0
Keessemebrokkie--Aalsmeer0
Keetje Tippel--Aalsmeer0
Kerksloot--Aalsmeer0
Klaas Tassen Pol--Aalsmeer0
Kleine Bon--Aalsmeer0
Kleine Brug--Aalsmeer0
Kleine Pinto--Aalsmeer0
Kleine Poel--Aalsmeer0
Kleine Truitje--Aalsmeer0
Kloppenburger Gat--Aalsmeer0
Knolletuin--Aalsmeer0
Koddespoel--Aalsmeer0
Kooienkamp--Aalsmeer0
Koos de Roos--Aalsmeer0
Kroken Akker--Aalsmeer0
Krokodilleneiland--Aalsmeer0
Kromme Zwet--Aalsmeer0
Kwakel Akker--Aalsmeer0
Kwakelsloot--Aalsmeer0
Lange akker--Aalsmeer0
Lavensloot--Aalsmeer0
Lubberdes Akker--Aalsmeer0
Lusthof--Aalsmeer0
Meerte van Mieë--Aalsmeer0
Melhil--Aalsmeer0
Nieuwe Vaart--Aalsmeer0
Nova Zembla--Aalsmeer0
Ooster Balken Gat--Aalsmeer0
Oosthoek--Aalsmeer0
Opa’s Akkertje--Aalsmeer0
Oude Dijk--Aalsmeer0
Ouwe Wurft--Aalsmeer0
Palenkreek--Aalsmeer0
Pieter Leendertsloot--Aalsmeer0
Piswetering of Piesieswetering--Aalsmeer0
Poddeakker--Aalsmeer0
Poeltje van Meijer--Aalsmeer0
Pondje Wol--Aalsmeer0
Pretakker--Aalsmeer0
Ravensteinakker--Aalsmeer0
Reebonk--Aalsmeer0
Scholletjesbos--Aalsmeer0
Schrevelsbuurt--Aalsmeer0
Schuilhaven De Kodde--Aalsmeer0
Schuilhaven De Kwakel--Aalsmeer0
Schuilhaven Grote Brug--Aalsmeer0
Schuilhaven Starteiland--Aalsmeer0
Schuilhaven Westerbalk--Aalsmeer0
Schuur Bon--Aalsmeer0
Scouting St. Maarten--Aalsmeer0
Sempkol--Aalsmeer0
Slootje van Nazareth--Aalsmeer0
Starteiland--Aalsmeer0
Stommeerweg2 t/m 721431EW t/m 1431EXAalsmeer28
Suezkanaal--Aalsmeer0
Terra Nova--Aalsmeer0
Tinus Land--Aalsmeer0
Topsvoortbos--Aalsmeer0
Topsvoortsbrug--Aalsmeer0
Topsvoortshoek--Aalsmeer0
Topsvoortssloot--Aalsmeer0
Torregat--Aalsmeer0
Tussen de Wegen--Aalsmeer0
Uiterweg13 t/m 4261431AA t/m 1431AZAalsmeer632
Uitzicht--Aalsmeer0
Utopia--Aalsmeer0
Van Zijverden’s Hoek--Aalsmeer0
Vissersvreugd--Aalsmeer0
Vossegat--Aalsmeer0
Vreekenakker--Aalsmeer0
Vrouwenverdriet--Aalsmeer0
Westeinderdijksloot419-Aalsmeer1
Westeinderplassen9204 t/m 9672-Aalsmeer4
Westend--Aalsmeer0
Wester Balken Gat--Aalsmeer0
Wijde Gat--Aalsmeer0
Wildernis--Aalsmeer0
Willemis End--Aalsmeer0
Winkelsloot--Aalsmeer0
Zegestokakker--Aalsmeer0
Zwet--Aalsmeer0
Zwetbrug--Aalsmeer0
Zwetsloot--Aalsmeer0
’t Bossie--Aalsmeer0
’t Rozijntje--Aalsmeer0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 177 openbare ruimtes en 675 adressen in de buurt Uiterweg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Aalsmeer
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Uiterweg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Uiterweg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1431666
WoonkernAalsmeer502
WoonkernLeimuiden10
WoonplaatsAalsmeer847
WijkAalsmeer847
GemeenteAalsmeer847
ProvincieNoord-Holland847
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland847
LandNederland847

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Uiterweg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Uiterweg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Uiterweg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Uiterweg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven