Statistieken buurt Varvik-Diekman

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Varvik-Diekman in de gemeente Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Varvik-Diekman in de gemeente Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Varvik-Diekman telt 3.540 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Varvik-Diekman.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Varvik-Diekman:

JaarAantal inwoners de buurt Varvik-Diekman% verschil
20233.540-3,54%
20223.670-0,68%
20213.695-0,67%
20203.7201,09%
20193.680-0,94%
20183.7151,78%
20173.650-0,95%
20163.685-1,07%
20153.7253,04%
20143.615-0,28%
20133.625geen data

De bevolking van de buurt Varvik-Diekman is met 85 inwoners afgenomen van 3.625 inwoners in 2013 tot 3.540 inwoners in 2023 (dat is een afname van 2,34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -8 inwoners (-0,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Enschede.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Varvik-Diekman:

In 2013 telde de buurt Varvik-Diekman 3.625 inwoners. In 2015 is het aantal gestegen tot 3.725 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 100 (2,76%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 110 (3,04%). Het aantal van 3.725 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 3.540 inwoners. Dit is een daling van 185 (-4,97%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -130 (-3,54%). Het aantal van 3.540 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Varvik-Diekman

Buurt Varvik-Diekman heeft afgerond een totale oppervlakte van 162 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.404 adressen per km2. Er wonen 1.675 huishoudens in de buurt Varvik-Diekman. Postcode 7541 is de meest voorkomende postcode in de buurt Varvik-Diekman. De buurt Varvik-Diekman ligt binnen Hogeland - Velve in de gemeente Enschede.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Varvik-Diekman
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hogeland - Velve met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: ’t Weldink, 2: Velve-Lindenhof, 3: Sleutelkamp, 4: De Leuriks, 5: Wooldrik, 6: Hogeland-Zuid, 7: Varvik-Diekman.

Woningkenmerken
Er zijn 1.745 woningen in de buurt Varvik-Diekman.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Enschede in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Varvik-Diekman was €299.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Varvik-Diekman.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Varvik-Diekman:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Varvik-Diekman% verschil
2023€299.00022%
2022€246.00012%
2021€219.0008,4%
2020€202.0005,2%
2019€192.0009,7%
2018€175.0006,7%
2017€164.0000,61%
2016€163.0003,82%
2015€157.000-0,63%
2014€158.000-8,7%
2013€173.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Varvik-Diekman is met €126.000 gegroeid van €173.000 in 2013 tot €299.000 in 2023 (dat is een groei van 73%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.600 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Enschede.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Varvik-Diekman met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Enschede.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Varvik-Diekman is €299.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 1.745 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Enschede (geel), 10 wijken (oranje) en 66 buurten (blauw). De buurt Varvik-Diekman wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Varvik-Diekman: er zijn 443 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Varvik-Diekman.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.104 totaal in de buurt Varvik-Diekman

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Varvik-Diekman telt in totaal 2.104 adressen, met 2.089 verblijfsobjecten en 15 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Varvik-Diekman liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Enschede
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Varvik-Diekman zijn er 1.722 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Varvik-Diekman.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 755 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Varvik-Diekman.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Varvik-Diekman. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Varvik-Diekman

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Varvik-Diekman. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Varvik-Diekman


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Varvik-Diekman


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Varvik-Diekman.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Varvik-Diekman per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Varvik-Diekman:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.535310695
20222.660312698
20212.700307688
20202.705313702
20192.705301674
20182.765293657
20172.715288647
20162.745290650
20152.770295660
20142.675290650
20132.646302677

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Varvik-Diekman als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europese landen: 8,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europa: 8,3% en herkomst van buiten Europa: 19%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Enschede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Varvik-Diekman
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Varvik-Diekman in 2022 zijn Westers (420 inwoners) en Overig (280 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Varvik-Diekman: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Varvik-Diekman.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Varvik-Diekman. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Varvik-Diekman zijn A (368 adressen) en C (368 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Varvik-Diekman. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Varvik-Diekman: 368 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 83 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Varvik-Diekman.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Varvik-Diekman. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Varvik-Diekman vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Varvik-Diekman.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Varvik-Diekman voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Varvik-Diekman ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Varvik-Diekman

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Varvik-Diekman. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Varvik-Diekman. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Enschede.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Varvik-Diekman.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 165 stembureaus in de gemeente Enschede en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Varvik-Diekman.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hogeland - Velve (Varvik-Diekman is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hogeland - Velve is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Varvik-Diekman is €25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.800. Buurt Varvik-Diekman telt 3.000 inkomensontvangers op 3.540 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in buurt Varvik-Diekman heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hogeland - Velve (Varvik-Diekman is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hogeland - Velve is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (460 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Varvik-Diekman (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Varvik-Diekman zijn in totaal 460 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Varvik-Diekman. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Varvik-Diekman
Er zijn 37 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Varvik-Diekman.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Varvik-Diekman op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 37 elektrische auto’s in de buurt Varvik-Diekman. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Varvik-Diekman die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.696 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Varvik-Diekman in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Varvik-Diekman geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.090 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Varvik-Diekman (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.581 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Varvik-Diekman in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Varvik-Diekman geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Varvik-Diekman. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 305 misdrijven in de buurt Varvik-Diekman geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Varvik-Diekman, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Varvik-Diekman zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.852 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Varvik-Diekman 305 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Varvik-Diekman in 2023 zijn Winkeldiefstal (60 delicten) en Overige vermogensdelicten (37 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Varvik-Diekman.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 23 misdrijven in de buurt Varvik-Diekman geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Varvik-Diekman met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Varvik-Diekman over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Enschede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 47,46 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Varvik-Diekman.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Varvik-Diekman.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Varvik-Diekman. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Varvik-Diekman.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Varvik-Diekman.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Varvik-Diekman genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Varvik-Diekman.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Varvik-Diekman.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
65% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Varvik-Diekman ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Varvik-Diekman per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Varvik-Diekman geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Varvik-Diekman. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Varvik-Diekman is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Varvik-Diekman.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Varvik-Diekman voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal460Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca85Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.540Aantal2023
Mannen1.780Aantal2023
Vrouwen1.760Aantal2023
0 tot 15 jaar570Aantal2023
15 tot 25 jaar505Aantal2023
25 tot 45 jaar825Aantal2023
45 tot 65 jaar1.000Aantal2023
65 jaar of ouder630Aantal2023
Ongehuwd1.875Aantal2023
Gehuwd1.180Aantal2023
Gescheiden305Aantal2023
Verweduwd180Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.185Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag750Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.160Aantal2022
Opleidingsniveau hoog760Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2022
WMO cliënten325Aantal2022
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.460Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2022
Adressen zonder energielabel320Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel577Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.207Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A368Aantal2024
Energielabels B145Aantal2024
Energielabels C368Aantal2024
Energielabels D233Aantal2024
Energielabels E233Aantal2024
Energielabels F241Aantal2024
Energielabels G179Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker21%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2022
Wekelijkse sporters49%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk52%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid65%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten25%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.675Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens680Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen430Aantal2023
Huishoudens met kinderen565Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen53%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€27x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW560Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.535Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.005Aantal2023
Herkomst Europa310Aantal2023
Herkomst buiten Europa695Aantal2023
Geboren in Nederland2.535Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa300Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Autochtoon2.660Aantal2022
Westers totaal420Aantal2022
Niet-westers totaal590Aantal2022
Marokko65Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije175Aantal2022
Overig niet-westers280Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal168Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting27Aantal2023
Verkeersovertredingen53Aantal2023
Vernieling25Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven305Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km74Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km122Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km86Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km124Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km99Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km139Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01530103Code2023
RegionaamVarvik-DiekmanNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01530103Code2023
Oppervlakte totaal162Aantal hectaren2023
Oppervlakte land162Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.404Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.104Aantal2024
Adressen met postcode1.943Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.722Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie17Aantal2024
Adressen met industriefunctie67Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie40Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie14Aantal2024
Adressen met winkelfunctie30Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie185Aantal2024
Verblijfsobjecten2.089Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen15Aantal2024
Panden met adres1.644Aantal2024
Adressen met pand2.058Aantal2024
Percelen met adres979Aantal2024
Adressen met perceel2.104Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.104Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.722Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19006Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192523Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950755Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970550Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198034Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199019Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200026Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010144Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202030Aantal2024
Panden met adres 2020 en later57Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19007Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192526Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950769Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970695Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198041Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199059Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200077Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010166Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020141Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later77Aantal2024
Postcodegebied7512EJ-7543EZNaam2024
Meest voorkomende postcode7541Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode90%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade65Aantal2022
Verkeersongevallen totaal83Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.635Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.400Aantal2023
Personenautos - overige brandstof240Aantal2023
Personenautos per huishouden0,98Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.009Aantal2023
Motorfietsen125Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.745Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€299.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen45%Percentage2023
Huurwoningen totaal55%Percentage2023
In bezit woningcorporatie48%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement384Aantal2024
Tussen of geschakelde woning443Aantal2024
Hoekwoning355Aantal2024
Tweeonder1kap350Aantal2024
Vrijstaande woning190Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.367Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enschede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Varvik-Diekman: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Varvik-Diekman
Tabel met 2.104 adressen in de buurt Varvik-Diekman.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Varvik-Diekman. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Enschede.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Benkoelenstraat2 t/m 607541XX t/m 7541XZEnschede53
Bernard Zweersstraat1 t/m 317541XC t/m 7541XDEnschede30
Brinkstraat232 t/m 4427541AP t/m 7541AZEnschede203
Buursink Es1 t/m 57541CBEnschede5
Catharina van Rennesstraat1 t/m 12-Enschede10
Cato Elderinkplantsoen1 t/m 87541ZVEnschede8
Cheribonstraat1 t/m 527541ZP t/m 7541ZSEnschede48
Daalweg2 t/m 547541AM t/m 7541ANEnschede32
Diekmanspad1 t/m 107541WWEnschede10
Diekmanstraat1 t/m 807541WR t/m 7541WTEnschede62
Dr. Wagenaarstraat6 t/m 727541XKEnschede28
Eeftinksweg8 t/m 507541WEEnschede32
Engerink Es3 t/m 277541CEEnschede13
Engerinkspad--Enschede0
Engerinksweg1257541PBEnschede1
Gasfabriekstraat2 t/m 677541WDEnschede40
Halmaherastraat1 t/m 637541XT t/m 7541XWEnschede56
Hendrik Smeltweg9 t/m 697541XL t/m 7541XMEnschede30
Het Eeftink2 t/m 287541WHEnschede16
Hogelandsingel59 t/m 1357512GC t/m 7512GDEnschede42
Holzik Es1 t/m 337541CDEnschede17
Honhof Es1 t/m 537541CHEnschede27
J.J. van Deinselaan1 t/m 1967541BC t/m 7541PEEnschede271
J.P. Coenstraat1 t/m 247541BPEnschede14
Johan van Hoornstraat3 t/m 67541BBEnschede4
Johannes Verhulststraat1 t/m 317541XE t/m 7541XGEnschede30
Knalhutteweg7 t/m 157541PAEnschede4
Kuipersdijk227 t/m 4207541WK t/m 7541WPEnschede78
Lippinkhofsweg51 t/m 63-Enschede7
Madioenstraat2 t/m 1157541ZK t/m 7541ZNEnschede118
Makassarstraat1 t/m 257541AKEnschede11
Malangstraat2 t/m 1037541AA t/m 7541AEEnschede82
Marathonstraat3 t/m 387541BL t/m 7541BMEnschede33
Meester Cornelisstraat2 t/m 677541XN t/m 7541XPEnschede38
Menadostraat2 t/m 127541ALEnschede6
Mr. Viottastraat1 t/m 677541XH t/m 7541XJEnschede38
Niasstraat1 t/m 217541ZJEnschede16
Nieuw Guineastraat1 t/m 497541XR t/m 7541XSEnschede40
Ohman Es2 t/m 67541CGEnschede3
Olink Es17541PMEnschede1
Olympialaan1 t/m 757541BK t/m 7541BSEnschede25
Padangstraat2 t/m 1147535AD t/m 7535AGEnschede48
Palembangstraat1 t/m 467541ZG t/m 7541ZHEnschede28
Preangerstraat1 t/m 827541AG t/m 7541AJEnschede57
Riouwstraat1 t/m 597541ZW t/m 7541ZZEnschede52
Robinson Crusoestraat1 t/m 177541WCEnschede28
Ruischenborchstraat2 t/m 747541WV t/m 7541WZEnschede42
Sabangstraat1 t/m 327541ZD t/m 7541ZEEnschede32
Samarindastraat4 t/m 147541ZTEnschede10
Schultenhofstraat1 t/m 447541XBEnschede20
Spaansland2 t/m 207543BE t/m 7543BGEnschede17
Sportlaan18 t/m 347541BNEnschede9
Sportpark Het Diekman--Enschede0
Tegalstraat11 t/m 557541ZB t/m 7541ZCEnschede28
Tiemeister7 t/m 207541WGEnschede6
Tiemeister Es1 t/m 77541PHEnschede5
Tijplaats Es4 t/m 367541PJEnschede12
Varviksingel1 t/m 2297512EJ t/m 7512EMEnschede77
Varvikspad--Enschede0
Veurink Es1 t/m 27541PLEnschede2
Wagelaar Es1 t/m 47541CAEnschede4
Walmink Es1 t/m 207541PKEnschede15
Weggelhorstweg307541WJEnschede1
Wethouder Beversstraat175 t/m 1957543BKEnschede5
Zuiderbaan--Enschede0
Zuiderval1757543EZEnschede1
Zwartkate Es1 t/m 237541CCEnschede23

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 67 openbare ruimtes en 2.104 adressen in de buurt Varvik-Diekman. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Enschede
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Varvik-Diekman. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Varvik-Diekman ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7512119
Postcode numeriek753548
Postcode numeriek75411753
Postcode numeriek754323
WoonkernEnschede2104
WoonplaatsEnschede2108
WijkHogeland - Velve2108
GemeenteEnschede2108
StadsdeelOost2104
ProvincieOverijssel2108
WaterschapWaterschap Vechtstromen2108
LandNederland2108

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Varvik-Diekman ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Varvik-Diekman dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Varvik-Diekman ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Varvik-Diekman en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven