Statistieken buurt Vermeerkwartier-Oost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Vermeerkwartier-Oost telt 2.045 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vermeerkwartier-Oost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vermeerkwartier-Oost:

JaarAantal inwoners de buurt Vermeerkwartier-Oost% verschil
20232.0450,25%
20222.0406,2%
20211.920-1,03%
20201.9401,57%
20191.9105,2%
20181.8151,40%
20171.790-5%
20161.885-2,08%
20151.925-2,78%
20141.9800,76%
20131.965geen data

De bevolking van de buurt Vermeerkwartier-Oost is met 80 personen toegenomen van 1.965 personen in 2013 tot 2.045 personen in 2023 (dat is een groei van 4,07%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 personen (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amersfoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost:

In 2013 waren er 1.965 inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost. In 2017 is het aantal gedaald tot 1.790 personen. Dit is een daling van 175 (-8,9%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -95 (-5%). Het aantal van 1.790 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.045 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 255 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 5 (0,25%). Het aantal van 2.045 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Vermeerkwartier-Oost

Buurt Vermeerkwartier-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.663 adressen per km2. Er wonen 815 huishoudens in de buurt Vermeerkwartier-Oost. Postcode 3817 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vermeerkwartier-Oost. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Amersfoort.

De naam van deze buurt veranderde van Rubensstraat in 2020 naar Vermeerkwartier-Oost in 2021.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vermeerkwartier-Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vermeerkwartier met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bekenstein / De Luiaard, 2: Vermeerkwartier-West, 3: Vermeerkwartier-Oost, 4: Dorrestein.

Woningkenmerken
Er zijn 829 woningen in de buurt Vermeerkwartier-Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vermeerkwartier-Oost was €557.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vermeerkwartier-Oost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vermeerkwartier-Oost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vermeerkwartier-Oost% verschil
2023€557.00017%
2022€475.0008,9%
2021€436.0007,4%
2020€406.0007,4%
2019€378.0009,6%
2018€345.00015%
2017€301.00011%
2016€270.0002,27%
2015€264.000-1,86%
2014€269.000-4,95%
2013€283.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vermeerkwartier-Oost is met €274.000 gegroeid van €283.000 in 2013 tot €557.000 in 2023 (dat is een stijging van 97%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.400 (7,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amersfoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vermeerkwartier-Oost is €557.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 829 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Amersfoort (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Vermeerkwartier (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Vermeerkwartier-Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Vermeerkwartier-Oost: er zijn 378 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vermeerkwartier-Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 917 totaal in de buurt Vermeerkwartier-Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Vermeerkwartier-Oost telt in totaal 917 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Vermeerkwartier-Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amersfoort
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Vermeerkwartier-Oost zijn er 829 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Vermeerkwartier-Oost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 410 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Vermeerkwartier-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Vermeerkwartier-Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vermeerkwartier-Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vermeerkwartier-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vermeerkwartier-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vermeerkwartier-Oost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vermeerkwartier-Oost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.420110510
20221.440106494
20211.345102473
20201.350105485
20191.345100465
20181.28095440
20171.26593432
20161.310102473
20151.330106489
20141.346112522
20131.336112517

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 25% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europa: 5,7% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amersfoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vermeerkwartier-Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vermeerkwartier-Oost in 2022 zijn Westers (175 inwoners) en Marokko (155 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vermeerkwartier-Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Vermeerkwartier-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vermeerkwartier-Oost zijn G (168 adressen) en C (163 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Vermeerkwartier-Oost: 168 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vermeerkwartier-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vermeerkwartier-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vermeerkwartier-Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Vermeerkwartier-Oost.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vermeerkwartier-Oost voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vermeerkwartier-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Corderiuscollege in Amersfoort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Corderiuscollege in Amersfoort is uitgebracht. Stembureau Corderiuscollege in Amersfoort was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Vermeerkwartier-Oost. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amersfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Corderiuscollege in Amersfoort bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Vermeerkwartier-Oost stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 148 stembureaus in de gemeente Amersfoort en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vermeerkwartier-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vermeerkwartier (Vermeerkwartier-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vermeerkwartier is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Vermeerkwartier-Oost is €33.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.900. Buurt Vermeerkwartier-Oost telt 1.500 inkomensontvangers op 2.045 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,4% procent van de huishoudens in buurt Vermeerkwartier-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vermeerkwartier (Vermeerkwartier-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vermeerkwartier is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (280 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Vermeerkwartier-Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Vermeerkwartier-Oost zijn in totaal 280 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 280 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 285 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vermeerkwartier-Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Vermeerkwartier-Oost
Er zijn 26 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Vermeerkwartier-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vermeerkwartier-Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 26 elektrische auto’s in de buurt Vermeerkwartier-Oost. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vermeerkwartier-Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 672 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vermeerkwartier-Oost in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vermeerkwartier-Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 867 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vermeerkwartier-Oost (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 693 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vermeerkwartier-Oost in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vermeerkwartier-Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 63 misdrijven in de buurt Vermeerkwartier-Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vermeerkwartier-Oost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vermeerkwartier-Oost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.132 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Vermeerkwartier-Oost 63 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vermeerkwartier-Oost in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (10 delicten) en Horizontale fraude (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Vermeerkwartier-Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Vermeerkwartier-Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vermeerkwartier-Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vermeerkwartier-Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,69 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Vermeerkwartier-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Vermeerkwartier-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vermeerkwartier-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vermeerkwartier-Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vermeerkwartier-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vermeerkwartier-Oost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vermeerkwartier-Oost heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vermeerkwartier-Oost sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vermeerkwartier-Oost heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vermeerkwartier-Oost heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vermeerkwartier-Oost heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vermeerkwartier-Oost voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Vermeerkwartier-Oost heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vermeerkwartier-Oost doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vermeerkwartier-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vermeerkwartier-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal280Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.045Aantal2023
Mannen1.015Aantal2023
Vrouwen1.025Aantal2023
0 tot 15 jaar445Aantal2023
15 tot 25 jaar255Aantal2023
25 tot 45 jaar510Aantal2023
45 tot 65 jaar540Aantal2023
65 jaar of ouder295Aantal2023
Ongehuwd1.110Aantal2023
Gehuwd755Aantal2023
Gescheiden120Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.244Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag270Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog820Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten70Aantal2022
WMO cliënten relatief34Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel77Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel251Aantal2024
Adressen met definitief energielabel589Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++57Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A153Aantal2024
Energielabels B27Aantal2024
Energielabels C163Aantal2024
Energielabels D54Aantal2024
Energielabels E89Aantal2024
Energielabels F110Aantal2024
Energielabels G168Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht42%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal815Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens245Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen220Aantal2023
Huishoudens met kinderen350Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen37%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€379x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW270Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.420Aantal2023
Herkomst buiten Nederland620Aantal2023
Herkomst Europa110Aantal2023
Herkomst buiten Europa510Aantal2023
Geboren in Nederland1.420Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa240Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa275Aantal2023
Autochtoon1.440Aantal2022
Westers totaal175Aantal2022
Niet-westers totaal425Aantal2022
Marokko155Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers155Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting13Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling9Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven63Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km77Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km85Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km109Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km150Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km199Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand24,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03071501Code2023
RegionaamVermeerkwartier-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03071501Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land39Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.663Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal917Aantal2024
Adressen met postcode900Aantal2024
Adressen met woonfunctie829Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie10Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie66Aantal2024
Verblijfsobjecten917Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres573Aantal2024
Adressen met pand917Aantal2024
Percelen met adres496Aantal2024
Adressen met perceel917Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom917Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom829Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950410Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197074Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199024Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202057Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950413Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970300Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199052Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202073Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later75Aantal2024
Postcodegebied3817BT-3817LGNaam2024
Meest voorkomende postcode3817Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal780Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine595Aantal2023
Personenautos - overige brandstof180Aantal2023
Personenautos per huishouden0,96Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.000Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad829Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€557.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning54%Percentage2023
Percentage meergezinswoning46%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement378Aantal2024
Tussen of geschakelde woning151Aantal2024
Hoekwoning152Aantal2024
Tweeonder1kap146Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.88Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vermeerkwartier-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vermeerkwartier-Oost
Tabel met 917 adressen in de buurt Vermeerkwartier-Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vermeerkwartier-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amersfoort.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Albert Hahnstraat1 t/m 253817DM t/m 3817DNAmersfoort25
Albert Neuhuijsstraat3 t/m 203817ECAmersfoort13
Anthonie van Dijckstraat1 t/m 123817DWAmersfoort12
Anton Mauvestraat1 t/m 233817DLAmersfoort22
Bisschopsweg167 t/m 2633817BTAmersfoort46
Breitnerstraat1 t/m 173817DS t/m 3817DTAmersfoort19
Cornelis van Zwollaan--Amersfoort0
De Ganskuijl1 t/m 1053817ET t/m 3817EZAmersfoort118
De Oudenhage1 t/m 593817HR t/m 3817HSAmersfoort42
Den Wijnbergh1 t/m 213817HPAmersfoort15
Dorresteinseweg1 t/m 53817GAAmersfoort3
Dupontplein1 t/m 143817DVAmersfoort13
Gabriëlstraat1 t/m 243817DZAmersfoort21
Gasthuislaan2 t/m 1213817ED t/m 3817EPAmersfoort141
Gradenbooghof2 t/m 83817LBAmersfoort4
Jacob van Bilerstraat--Amersfoort0
Johan Karmanhof2 t/m 343817HJAmersfoort17
Johannes Bosboomstraat2 t/m 413817DP t/m 3817DRAmersfoort28
Lambert Heijnricsstraat2 t/m 263817ER t/m 3817ESAmersfoort80
Meetpuntlaan1 t/m 333817LAAmersfoort18
Meetsnoerhof2 t/m 103817LCAmersfoort5
Memlingstraat1 t/m 113817DKAmersfoort12
Mor Gerritsenstraat--Amersfoort0
Passerhof2 t/m 103817LDAmersfoort5
Ringweg-Dorrestein5 t/m 173817ESAmersfoort4
Roelofsstraat1 t/m 83817DXAmersfoort8
Rubensstraat1 t/m 973817EA t/m 3817EBAmersfoort79
Schaallathof2 t/m 83817LEAmersfoort4
Schietloodhof2 t/m 83817LGAmersfoort4
Snoeckgensheuvel2 t/m 933817HK t/m 3817HNAmersfoort89
Vermeerstraat2 t/m 1603817DE t/m 3817DJAmersfoort70

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 917 adressen in de buurt Vermeerkwartier-Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Amersfoort
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vermeerkwartier-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vermeerkwartier-Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3817900
WoonkernAmersfoort917
WoonplaatsAmersfoort920
WijkVermeerkwartier920
GemeenteAmersfoort920
ProvincieUtrecht920
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe920
LandNederland920

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vermeerkwartier-Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vermeerkwartier-Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vermeerkwartier-Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vermeerkwartier-Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven