Statistieken buurt Verspreide huizen Ruurlo

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 2,60% naar 970 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is met 25 personen toegenomen van 945 in 2013 tot 970 in 2023 (dat is 2,60%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Verspreide huizen Ruurlo

Buurt Verspreide huizen Ruurlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.690 hectare, waarvan 1.687 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 134 adressen per km2. Er wonen 370 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Postcode 7261 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. De buurt Verspreide huizen Ruurlo ligt binnen Ruurlo in de gemeente Berkelland. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Ruurlo: Everwenninkhoek, Gotinkveld, Nieuwenhuishoek en Leusinkbrink.

De gegevens van de buurt Verspreide huizen Ruurlo voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Ruurlo
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ruurlo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Everwenninkhoek, 2: Garvelinkkamp, 3: Haarskamp, 4: Smidsbrink, 5: Ruurlo Centrum ...Toon meer... Kaart van de wijk Ruurlo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Everwenninkhoek, 2: Garvelinkkamp, 3: Haarskamp, 4: Smidsbrink, 5: Ruurlo Centrum, 6: Verspreide huizen Ruurlo, 7: Leusinkbrink, 8: ’t Loo, 9: Industrieterrein Ruurlo, 10: Verspreide huizen Veldhoek, 11: Verspreide huizen Zuidelijk Broek, 12: Verspreide huizen Heurne, 13: Verspreide huizen Ruurlosche Broek ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 390 woningen in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Berkelland in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 46% naar €455.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Ruurlo, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is met €143.947 toegenomen van €311.052 in 2013 tot €455.000 in 2022 (dat is 46%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is €455.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 390 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Berkelland (geel), 10 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 69 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Ruurlo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Ruurlo: er zijn 218 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 510 totaal in de buurt Verspreide huizen Ruurlo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Verspreide huizen Ruurlo telt in totaal 510 adressen, met 489 verblijfsobjecten en 21 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 1% van de adressen in buurt Verspreide huizen Ruurlo ligt binnen de bebouwde kom en 99% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Berkelland
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Verspreide huizen Ruurlo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Ruurlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Berkelland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Ruurlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Verspreide huizen Ruurlo, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is met 33 personen gestegen van 907 in 2013 tot 940 in 2022 (dat is 3,60%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Berkelland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Ruurlo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Ruurlo in 2022 zijn Westers (35 inwoners) en Marokko (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Ruurlo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Berkelland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Berkelland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Ruurlo zijn G (149 adressen) en A (46 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Ruurlo: 149 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berkelland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Verspreide huizen Ruurlo
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Ruurlo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen Ruurlo.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Ruurlo voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Verspreide huizen Ruurlo ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Kulturhus Ruurlo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Kulturhus Ruurlo is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Stembureau Kulturhus Ruurlo is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen Ruurlo ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Berkelland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Kulturhus Ruurlo bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Kulturhus Ruurlo stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 64 stembureaus in de gemeente Berkelland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Berkelland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Berkelland.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Ruurlo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ruurlo (Verspreide huizen Ruurlo is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ruurlo is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide huizen Ruurlo is €26.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.800. Buurt Verspreide huizen Ruurlo telt 800 inkomensontvangers op 970 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in buurt Verspreide huizen Ruurlo heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ruurlo (Verspreide huizen Ruurlo is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ruurlo is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (185 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Ruurlo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Verspreide huizen Ruurlo zijn in totaal 185 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Ruurlo
Er zijn 13 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Ruurlo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 13 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Ruurlo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 580 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Ruurlo in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Ruurlo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 858 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Ruurlo (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 579 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Ruurlo in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Ruurlo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 29 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Ruurlo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Ruurlo, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Ruurlo zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 312 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Verspreide huizen Ruurlo 29 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Ruurlo in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (8 delicten) en Overige vermogensdelicten (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2022 geregistreerd zijn in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 2 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Ruurlo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Ruurlo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Ruurlo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Berkelland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,31 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Ruurlo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Ruurlo geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ruurlo heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Ruurlo sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Ruurlo heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ruurlo heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Ruurlo heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ruurlo voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Ruurlo heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
40% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ruurlo doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ruurlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal185Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca20Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners970Aantal2023
Mannen495Aantal2023
Vrouwen480Aantal2023
0 tot 15 jaar130Aantal2023
15 tot 25 jaar100Aantal2023
25 tot 45 jaar165Aantal2023
45 tot 65 jaar330Aantal2023
65 jaar of ouder245Aantal2023
Ongehuwd395Aantal2023
Gehuwd490Aantal2023
Gescheiden45Aantal2023
Verweduwd35Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid57Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag210Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar360Aantal2021
Opleidingsniveau hoog170Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,8%Percentage2021
WMO cliënten65Aantal2021
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.930Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.340Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.330Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.210Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.780Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.520Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.400Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.260Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief112Aantal2023
Energielabels Voorlopig225Aantal2023
Energielabels Onbepaald170Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A46Aantal2023
Energielabels B34Aantal2023
Energielabels C41Aantal2023
Energielabels D35Aantal2023
Energielabels E10Aantal2023
Energielabels F20Aantal2023
Energielabels G149Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk17%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam20%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren2%percentage2020
Vrijwilligerswerk40%percentage2020
Mantelzorger18%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal370Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens75Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen155Aantal2023
Huishoudens met kinderen140Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2021
Percentage werknemers67%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 33%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.700Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,90%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€432x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW220Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland915Aantal2023
Herkomst Europa30Aantal2023
Herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland915Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon940Aantal2022
Westers totaal35Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting3Aantal2022
Verkeersovertredingen7Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven29Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,28Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,59Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,39Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,92Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,29Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,88Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,39Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,59Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,29Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand30,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand32Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand20,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18590405Code2023
RegionaamVerspreide huizen RuurloNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode18590405Code2023
Oppervlakte totaal1.690Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.687Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode7261.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid134Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal510Aantal2023
Adressen met postcode507Aantal2023
Adressen met woonfunctie399Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom7Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom503Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom393Aantal2023
Percelen393Aantal2023
Panden413Aantal2023
Adressen met panden486Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190064Aantal2023
Panden 1900 tot 192592Aantal2023
Panden 1925 tot 195095Aantal2023
Panden 1950 tot 197050Aantal2023
Panden 1970 tot 198034Aantal2023
Panden 1980 tot 199028Aantal2023
Panden 1990 tot 200041Aantal2023
Panden 2000 tot 201028Aantal2023
Panden 2010 tot 202037Aantal2023
Panden 2020 en later17Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal565Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine440Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof125Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,50Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte33Aantal2022
Motorfietsen75Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad390Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€455.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning71%Percentage2022
Percentage meergezinswoning29%Percentage2022
Percentage bewoond93%Percentage2022
Percentage onbewoond7%Percentage2022
Koopwoningen84%Percentage2022
Huurwoningen totaal16%Percentage2022
In bezit woningcorporatie0%Percentage2022
In bezit overige verhuurders16%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022
Appartement120Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2Aantal2023
Hoekwoning4Aantal2023
Tweeonder1kap55Aantal2023
Vrijstaande woning218Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats21Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend6Aantal2023
Woningtype n.v.t.90Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Berkelland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Ruurlo: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Ruurlo
Tabel met 510 adressen in de buurt Verspreide huizen Ruurlo.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Berkelland.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Arfmanssteeg1 t/m 37261KBRuurlo8
Barchemseweg69 t/m 1067261MTRuurlo21
Batsdijk1 t/m 247261SN t/m 7261SPRuurlo30
Beemersteeg1 t/m 37261RRRuurlo6
Berenpassteeg1 t/m 97261NHRuurlo10
Berenschotweg1 t/m 57261RCRuurlo8
Bonenpotter--Ruurlo0
Borculoseweg64 t/m 837261NKRuurlo15
Brillensteeg1 t/m 57261PARuurlo4
Brouwershoekweg2 t/m 337261NARuurlo6
Buskerdijk1 t/m 57261MLRuurlo4
De Brille27261PCRuurlo2
De Huikert1 t/m 107261NXRuurlo9
Dennendiekske27261MDRuurlo1
Foekendijk1 t/m 57261SGRuurlo4
Gotinkveldweg1 t/m 87261MPRuurlo8
Goudvinkendijk1 t/m 57261RDRuurlo8
Groenloseweg31 t/m 567261RM t/m 7261RNRuurlo11
Hallerweg2 t/m 67261MHRuurlo6
Herkampweg1 t/m 67261MGRuurlo8
Houtwal1 t/m 77261SRRuurlo7
Hukkersdijk1 t/m 67261MNRuurlo8
Höfteweg1 t/m 127261NDRuurlo38
Jongermanssteeg1 t/m 67261KARuurlo6
Kaaldijk4 t/m 147261SCRuurlo14
Kaapdijk1 t/m 137261NVRuurlo16
Karnebeeksteeg2 t/m 107261PBRuurlo7
Karssenbargweg1 t/m 47261NRRuurlo3
Kleine Wiersse1 t/m 67261MERuurlo6
Koergerweg1 t/m 27261NTRuurlo2
Kooiersdijk1 t/m 107261RBRuurlo11
Kooiveldlaan--Ruurlo0
Koskampweg1 t/m 147261MZRuurlo58
Kranenbargsteeg1 t/m 47261RVRuurlo4
Loorsteeg--Ruurlo0
Meimansteeg1 t/m 27261NWRuurlo2
Morsdijk1 t/m 47261RXRuurlo5
Nieuwenhuishoekweg1 t/m 147261NS t/m 7261RARuurlo14
Otterweg17261NZRuurlo1
Palssteeg1 t/m 67261RTRuurlo6
Peddendieksken--Ruurlo0
Ribbertsteeg--Ruurlo0
Sleumersteeg17261NERuurlo1
Slootsdijk5 t/m 177261RS t/m 7261SBRuurlo15
Stapeldijk27261LLRuurlo1
Strikkerdieksken--Ruurlo0
Strikkersteeg1 t/m 117261RWRuurlo8
Tolhutterweg2 t/m 147261KTRuurlo10
Vijverweg2 t/m 127261MJRuurlo4
Vorsterkampweg1 t/m 77261SERuurlo5
Vosheuvelweg1 t/m 227261PDRuurlo28
Weusdijk1 t/m 67261NGRuurlo3
Wiechersweg2 t/m 67261NJRuurlo5
Wiersseweg43 t/m 827261MBRuurlo18
Wildenborchseweg31 t/m 567261MKRuurlo17
Wildpad1 t/m 57261MRRuurlo8
Zoerenbarg17261RKRuurlo1
’t Langenbarg1 t/m 37261MXRuurlo2
’t Oltwater1 t/m 57261NCRuurlo4
’t Rijkenbarg1 t/m 57261NBRuurlo3

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 60 openbare ruimtes en 510 adressen in de buurt Verspreide huizen Ruurlo. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Ruurlo. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Ruurlo ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7261507
BuurtschapBrinkmanshoek20
BuurtschapDe Bruil127
WoonkernRuurlo7
WoonplaatsRuurlo516
WijkRuurlo516
GemeenteBerkelland516
ProvincieGelderland516
WaterschapWaterschap Rijn en IJssel510
LandNederland516

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Ruurlo ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Ruurlo dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Ruurlo ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Ruurlo en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven