Statistieken Villabuurt

Aantal inwoners per jaar
De Villabuurt telt 975 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Villabuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Villabuurt:

JaarAantal inwoners de Villabuurt% verschil
20239750,00%
20229751,04%
20219651,05%
20209552,14%
20199351,63%
2018920-1,60%
20179350,00%
20169353,31%
2015905-16%
20141.0807,2%
20131.007geen data

De bevolking van de Villabuurt is met 32 personen afgenomen van 1.007 personen in 2013 tot 975 personen in 2023 (dat is een daling van 3,18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -3 personen (-0,14%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Villabuurt:

In 2013 telde de Villabuurt 1.007 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 1.080 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 73 (7,2%). Het aantal van 1.080 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2015 is het aantal gedaald tot 905 personen. Dit is een daling van 175 (-16%) ten opzichte van 2014. Het aantal van 905 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de Villabuurt 975 inwoners.

Over de Villabuurt

Villabuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 65 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.170 adressen per km2. Er wonen 440 huishoudens in de Villabuurt. Postcode 9722 is de meest voorkomende postcode in de Villabuurt. De Villabuurt ligt binnen Helpman en omgeving in de gemeente Groningen.

De naam van deze buurt veranderde van Villabuurt-Oost in 2014 naar Villabuurt in 2015. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de Villabuurt voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Villabuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Helpman en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Sterrebosbuurt, 2: Coendersborg, 3: Helpman, 4: De Wijert, 5: Klein Martijn, 6: Villabuurt, 7: De Wijert-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 439 woningen in de Villabuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Villabuurt was €724.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Villabuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Villabuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Villabuurt% verschil
2023€724.0007,3%
2022€675.0005,8%
2021€638.0007,2%
2020€595.0005,5%
2019€564.0005,4%
2018€535.0004,49%
2017€512.0001,79%
2016€503.0004,57%
2015€481.00022%
2014€392.660-4,53%
2013€411.291geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Villabuurt is met €312.709 gegroeid van €411.291 in 2013 tot €724.000 in 2023 (dat is een groei van 76%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €31.270 (6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Villabuurt met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Villabuurt is €724.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 36% en er zijn 439 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Groningen (geel), 16 woonplaatsen (groen), wijk Helpman en omgeving (oranje) en 6 buurten (blauw). De Villabuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de Villabuurt: er zijn 237 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Villabuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 523 totaal in de Villabuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De Villabuurt telt in totaal 523 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Villabuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Groningen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Villabuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Villabuurt. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Villabuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Villabuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Villabuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Villabuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Villabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Villabuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Villabuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202379585100
20228057892
20218057486
20207957486
20197906778
20187756778
20178006273
20167906778
20157706273
2014779138163
2013759114135

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Villabuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 8,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Villabuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Villabuurt in 2022 zijn Westers (110 inwoners) en Overig (50 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Villabuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Villabuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Villabuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Villabuurt zijn C (139 adressen) en F (96 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Villabuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Villabuurt: 139 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Villabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Villabuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Villabuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Villabuurt.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Villabuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Villabuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau De Savornin Lohmanlaan in Groningen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau De Savornin Lohmanlaan in Groningen is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de Villabuurt. Stembureau De Savornin Lohmanlaan in Groningen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Villabuurt ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Savornin Lohmanlaan in Groningen bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau De Savornin Lohmanlaan in Groningen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 462 stembureaus in de gemeente Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€53.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Villabuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Helpman en omgeving (Villabuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Helpman en omgeving is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Villabuurt is €53.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €67.600. Villabuurt telt 800 inkomensontvangers op 975 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,90% procent van de huishoudens in Villabuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Helpman en omgeving (Villabuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Helpman en omgeving is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (160 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Villabuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Villabuurt zijn in totaal 160 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 160 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 165 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Villabuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Villabuurt
Er zijn 9 elektrische auto’s in februari 2024 in de Villabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Villabuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 9 elektrische auto’s in de Villabuurt. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Villabuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 281 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Villabuurt in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Villabuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 368 op naam geregistreerde voertuigen in de Villabuurt (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 302 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Villabuurt in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Villabuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Villabuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 29 misdrijven in de Villabuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Villabuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Villabuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 424 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Villabuurt 29 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Villabuurt in 2022 zijn Onder invloed (weg) (8 delicten) en Ongevallen (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Villabuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 2 misdrijven in de Villabuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Villabuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Villabuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de Villabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Villabuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Villabuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Villabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Villabuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Villabuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Villabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Villabuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Villabuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Villabuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Villabuurt heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Villabuurt sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Villabuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Villabuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
34% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Villabuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Villabuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
96% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Villabuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Villabuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Villabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Villabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Villabuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal160Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie5Aantal2022
G+I Handel en horeca10Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners975Aantal2023
Mannen470Aantal2023
Vrouwen505Aantal2023
0 tot 15 jaar170Aantal2023
15 tot 25 jaar80Aantal2023
25 tot 45 jaar125Aantal2023
45 tot 65 jaar250Aantal2023
65 jaar of ouder350Aantal2023
Ongehuwd400Aantal2023
Gehuwd465Aantal2023
Gescheiden50Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.502Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag60Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar70Aantal2021
Opleidingsniveau hoog490Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten45Aantal2022
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.160Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief190Aantal2023
Energielabels Voorlopig250Aantal2023
Energielabels Onbepaald12Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++2Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A11Aantal2023
Energielabels B23Aantal2023
Energielabels C139Aantal2023
Energielabels D50Aantal2023
Energielabels E61Aantal2023
Energielabels F96Aantal2023
Energielabels G57Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker5%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht59%percentage2020
Overgewicht41%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker10%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters59%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk16%percentage2020
Fietsen naar school of werk55%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam21%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen4%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie32%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal440Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens150Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen165Aantal2023
Huishoudens met kinderen120Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers66%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 34%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€67.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€53.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen44%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar74%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen19%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen48%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€832x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW330Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland795Aantal2023
Herkomst Europa85Aantal2023
Herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland795Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Autochtoon805Aantal2022
Westers totaal110Aantal2022
Niet-westers totaal60Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers50Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting2Aantal2022
Verkeersovertredingen15Aantal2022
Vernieling2Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven29Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km131Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km154Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km282Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km25,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km55Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00140603Code2023
RegionaamVillabuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00140603Code2023
Oppervlakte totaal65Aantal hectaren2023
Oppervlakte land65Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode9722.0Naam2023
Dekkingspercentage5%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.170Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal523Aantal2023
Adressen met postcode452Aantal2023
Adressen met woonfunctie441Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom523Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom441Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen339Aantal2023
Panden370Aantal2023
Adressen met panden452Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19007Aantal2023
Panden 1900 tot 192525Aantal2023
Panden 1925 tot 195059Aantal2023
Panden 1950 tot 1970214Aantal2023
Panden 1970 tot 198051Aantal2023
Panden 1980 tot 199064Aantal2023
Panden 1990 tot 200018Aantal2023
Panden 2000 tot 20108Aantal2023
Panden 2010 tot 20204Aantal2023
Panden 2020 en later2Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal590Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine415Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof175Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte907Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad439Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€724.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen94%Percentage2023
Huurwoningen totaal6%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200097%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2023
Appartement125Aantal2023
Tussen of geschakelde woning14Aantal2023
Hoekwoning11Aantal2023
Tweeonder1kap54Aantal2023
Vrijstaande woning237Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.82Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Villabuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Villabuurt
Tabel met 523 adressen in de Villabuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Villabuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Cort van der Lindenlaan1 t/m 99722LPGroningen6
Domela Nieuwenhuislaan8 t/m 599722LJ t/m 9722LKGroningen14
Elsschotlaan1 t/m 349721WNGroningen21
Espad3 t/m 59722RXGroningen3
Esserlaan1 t/m 269722SK t/m 9722SMGroningen21
Esserweg2 t/m 229722SNGroningen10
Felix Timmermanslaan1 t/m 209721WBGroningen17
Gezellelaan1 t/m 239721WJ t/m 9721WKGroningen16
Goeman Borgesiuslaan1 t/m 1619722RA t/m 9722RLGroningen82
Helper Esweg1 t/m 259722RP t/m 9722RRGroningen34
Hilghepad1 t/m 99722RNGroningen5
Hondsruglaan1 t/m 329722SB t/m 9722SEGroningen27
Jan Wolkerslaan29721MNGroningen1
Kamplaan1 t/m 309722SG t/m 9722SJGroningen30
Quintuslaan1 t/m 279722RS t/m 9722RVGroningen23
Streuvelslaan1 t/m 139721WG t/m 9721WHGroningen12
Van Ketwich Verschuurlaan2 t/m 809721SN t/m 9721STGroningen74
Van de Woestijnelaan1 t/m 69721WLGroningen5
Verlengde Hereweg144 t/m 2109721AM t/m 9722ANGroningen71
Vestdijklaan366 t/m 4529721VZ t/m 9721ZMGroningen51

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 20 openbare ruimtes en 523 adressen in de Villabuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Villabuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Villabuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek9721185
Postcode numeriek9722267
WoonkernGroningen523
WoonplaatsGroningen523
WijkHelpman en omgeving523
GemeenteGroningen523
StadsdeelZuid523
ProvincieGroningen523
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's523
LandNederland523

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Villabuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Villabuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Villabuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Villabuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven