Statistieken buurt Wesselerbrink Noord-Oost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost in de gemeente Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost in de gemeente Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Wesselerbrink Noord-Oost telt 3.865 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost:

JaarAantal inwoners de buurt Wesselerbrink Noord-Oost% verschil
20233.865-0,26%
20223.8750%
20213.875-0,77%
20203.9050%
20193.905-1,26%
20183.9550%
20173.955-1,49%
20164.015-0,25%
20154.0250,12%
20144.0200,63%
20133.995geen data

Het aantal inwoners in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost is met 130 inwoners gedaald van 3.995 inwoners in 2013 tot 3.865 inwoners in 2023 (dat is een kleine afname van 3,25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -13 inwoners (-0,33%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Enschede.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost:

In 2013 waren er 3.995 inwoners in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. In 2015 is het aantal gestegen tot 4.025 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 30 (0,75%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 5 (0,12%). Het aantal van 4.025 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 3.865 inwoners. Dit is een daling van 160 (-3,98%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -10 (-0,26%). Het aantal van 3.865 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Wesselerbrink Noord-Oost

Buurt Wesselerbrink Noord-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 93 hectare, waarvan 90 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.343 adressen per km2. Er wonen 1.925 huishoudens in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Postcode 7544 is de meest voorkomende postcode in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. De buurt Wesselerbrink Noord-Oost ligt binnen Enschede-Zuid in de gemeente Enschede.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wesselerbrink Noord-Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Enschede-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Stroinkslanden Noord-Oost, 2: Helmerhoek-Noord, 3: Wesselerbrink Noord-West, 4: Wesselerbrink Noord-Oost, 5: Stroinkslanden Noord-West, 6: Helmerhoek-Zuid, 7: Stroinkslanden-Zuid, 8: Wesselerbrink Zuid-West, 9: Wesselerbrink Zuid-Oost, 10: Het Brunink.

Woningkenmerken
Er zijn 1.848 woningen in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Enschede in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost was €192.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Wesselerbrink Noord-Oost% verschil
2023€192.00022%
2022€157.00015%
2021€137.0008,7%
2020€126.0005,9%
2019€119.0008,2%
2018€110.0006,8%
2017€103.0003,0%
2016€100.000-3,85%
2015€104.000-4,59%
2014€109.000-2,68%
2013€112.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost is met €80.000 gegroeid van €112.000 in 2013 tot €192.000 in 2023 (dat is een toename van 71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.000 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Enschede.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost is €192.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 1.848 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Enschede (geel), 10 wijken (oranje) en 66 buurten (blauw). De buurt Wesselerbrink Noord-Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost: er zijn 877 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.135 totaal in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Wesselerbrink Noord-Oost telt in totaal 2.135 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Wesselerbrink Noord-Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Enschede
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Wesselerbrink Noord-Oost zijn er 1.847 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 904 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.7153951.750
20221.8053811.689
20211.8453741.656
20201.9153661.624
20191.9603581.587
20182.0053591.591
20172.0603491.546
20162.1003531.562
20152.1453461.534
20142.1713411.508
20132.1573381.500

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 44%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 45% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 54%, herkomst uit Europa: 8,5% en herkomst van buiten Europa: 38%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Enschede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Wesselerbrink Noord-Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost in 2022 zijn Overig (945 inwoners) en Westers (485 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.340510
Tussenwoning2.940460
Hoekwoning3.110690
Twee onder één kap woning2.8201.430
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning2.570510
Eigen woning3.110590

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost zijn C (951 adressen) en A (307 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost: 951 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wesselerbrink Noord-Oost voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wesselerbrink Noord-Oost voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Wesselerbrink Noord-Oost
Bevolking5334.294
Adressen2.0552.343
Autos2651.611

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 49 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Wesselerbrink Noord-Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Bonhoeffer College in Enschede

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Bonhoeffer College in Enschede is uitgebracht. Stembureau Bonhoeffer College in Enschede was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Bonhoeffer College in Enschede bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 164 stembureaus in de gemeente Enschede en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede.

Stembureaus Enschede

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€17.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Wesselerbrink Noord-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Enschede-Zuid (Wesselerbrink Noord-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Enschede-Zuid is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost is €17.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €21.000. Buurt Wesselerbrink Noord-Oost telt 3.100 inkomensontvangers op 3.865 inwoners totaal.
24% van de huishoudens in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Enschede.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (360 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Wesselerbrink Noord-Oost zijn in totaal 360 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost
Er zijn 23 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 23 elektrische auto’s in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.781 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.171 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.671 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 236 misdrijven in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Wesselerbrink Noord-Oost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.637 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost 236 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost in 2023 zijn Winkeldiefstal (47 delicten) en Ongevallen (weg) (31 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 12 misdrijven in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Wesselerbrink Noord-Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Enschede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
52% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal360Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca140Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.865Aantal2023
Mannen1.875Aantal2023
Vrouwen1.990Aantal2023
0 tot 15 jaar570Aantal2023
15 tot 25 jaar590Aantal2023
25 tot 45 jaar795Aantal2023
45 tot 65 jaar985Aantal2023
65 jaar of ouder925Aantal2023
Ongehuwd1.950Aantal2023
Gehuwd1.245Aantal2023
Gescheiden415Aantal2023
Verweduwd255Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.294Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.280Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.190Aantal2022
Opleidingsniveau hoog350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,2%Percentage2022
WMO cliënten640Aantal2022
WMO cliënten relatief165Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning460Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning590Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming29%Percentage2022
Adressen zonder energielabel218Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel334Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.583Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+21Aantal2024
Energielabels A307Aantal2024
Energielabels B246Aantal2024
Energielabels C951Aantal2024
Energielabels D193Aantal2024
Energielabels E78Aantal2024
Energielabels F57Aantal2024
Energielabels G54Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker25%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn57%percentage2022
Drinker59%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht38%percentage2022
Overgewicht60%percentage2022
Ernstig overgewicht24%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters36%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2022
Lopen naar school of werk27%percentage2022
Fietsen naar school of werk46%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam65%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam24%percentage2022
Emotioneel eenzaam43%percentage2022
Sociaal eenzaam48%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven81%percentage2020
Moeite met rondkomen38%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun12%percentage2022
Vrijwilligerswerk17%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)21%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid52%percentage2022
Niet-specifieke klachten64%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen44%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid47%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt44%percentage2022
Psychische klachten32%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht27%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht40%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie19%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2022
Gehoorbeperking10%percentage2020
Gezichtsbeperking14%percentage2020
Mobiliteitsbeperking25%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen32%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.925Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens915Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen465Aantal2023
Huishoudens met kinderen550Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie44%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€21.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€17.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen68%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen2,60%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar21%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen73%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen15%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum24%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum34%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum42%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand470Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO280Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW830Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.715Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.145Aantal2023
Herkomst Europa395Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.750Aantal2023
Geboren in Nederland1.715Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa645Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa230Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.110Aantal2023
Autochtoon1.805Aantal2022
Westers totaal485Aantal2022
Niet-westers totaal1.585Aantal2022
Marokko195Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba60Aantal2022
Suriname75Aantal2022
Turkije310Aantal2022
Overig niet-westers945Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal127Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven21Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting17Aantal2023
Verkeersovertredingen39Aantal2023
Vernieling17Aantal2023
Overige misdrijven15Aantal2023
Totaal misdrijven236Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km112Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km124Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01530603Code2023
RegionaamWesselerbrink Noord-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01530603Code2023
Oppervlakte totaal93Aantal hectaren2023
Oppervlakte land90Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.343Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.135Aantal2024
Adressen met postcode2.027Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.847Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie21Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie11Aantal2024
Adressen met industriefunctie52Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie12Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie74Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie114Aantal2024
Verblijfsobjecten2.135Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.137Aantal2024
Adressen met pand2.131Aantal2024
Percelen met adres677Aantal2024
Adressen met perceel2.135Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.135Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.847Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950134Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970904Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198034Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19909Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200018Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201032Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20205Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950134Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.565Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980239Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19909Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000126Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201035Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202022Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied7543AT-7544XTNaam2024
Meest voorkomende postcode7544Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade37Aantal2022
Verkeersongevallen totaal49Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.450Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.260Aantal2023
Personenautos - overige brandstof185Aantal2023
Personenautos per huishouden0,75Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.611Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.848Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€192.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning52%Percentage2023
Percentage meergezinswoning48%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen18%Percentage2023
Huurwoningen totaal82%Percentage2023
In bezit woningcorporatie71%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement877Aantal2024
Tussen of geschakelde woning742Aantal2024
Hoekwoning214Aantal2024
Tweeonder1kap6Aantal2024
Vrijstaande woning8Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.288Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enschede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Wesselerbrink Noord-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost
Tabel met 2.135 adressen in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Enschede.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Agelobrink1 t/m 337544WL t/m 7544WNEnschede33
Albergenbrink1 t/m 557544HL t/m 7544HNEnschede56
Berghuizenbrink1 t/m 337544WC t/m 7544WDEnschede41
Burgemeester Van Veenlaan625 t/m 6697543AT t/m 7544AAEnschede23
Buurserstraat190 t/m 2507544RGEnschede20
De Kiepe30 t/m 2607544HJ t/m 7544HKEnschede111
De Luttebrink1 t/m 237544WBEnschede23
De Reulver20 t/m 1407544RTEnschede61
Denekampbrink8 t/m 187544WKEnschede6
Dulderbrink2 t/m 347544WSEnschede17
Fleringenbrink2 t/m 237544XNEnschede12
Geesterenbrink1 t/m 337544HC t/m 7544HDEnschede33
Haarlebrink1 t/m 447544WP t/m 7544WREnschede44
Hasselobrink1 t/m 337544GA t/m 7544GBEnschede34
Het Lang2 t/m 1007544XC t/m 7544XEEnschede40
Het Leunenberg1 t/m 9827544JD t/m 7544JREnschede482
Het Riet107544HHEnschede1
Hezingenbrink1 t/m 397544HE t/m 7544HGEnschede43
Höfteweg2 t/m 627543ZX t/m 7544TAEnschede32
Jasmijnplein1 t/m 247544TJEnschede24
Jasmijnstraat2 t/m 727544TE t/m 7544THEnschede44
Lattropbrink1 t/m 337544XG t/m 7544XHEnschede33
Lemselobrink1 t/m 397544GC t/m 7544GDEnschede39
Manderbrink1 t/m 337544WT t/m 7544WVEnschede34
Nutterbrink1 t/m 337544WH t/m 7544WJEnschede33
Ootmarsumbrink1 t/m 337544XP t/m 7544XREnschede33
Reutumbrink1 t/m 337544XL t/m 7544XMEnschede41
Ribesstraat1 t/m 267544TB t/m 7544TCEnschede25
Rossumbrink1 t/m 337544WX t/m 7544WZEnschede33
Saasveldbrink1 t/m 337544XA t/m 7544XBEnschede41
Taxisstraat2 t/m 287544TDEnschede9
Tilligtebrink1 t/m 337544XS t/m 7544XTEnschede33
Tubbergenbrink1 t/m 397544HA t/m 7544HBEnschede39
Vassebrink1 t/m 337544XJ t/m 7544XKEnschede33
Vlierstraat1 t/m 7807544GE t/m 7544GVEnschede370
Volthebrink1 t/m 337544WE t/m 7544WGEnschede41
Wesseler-nering1 t/m 607544JA t/m 7544JCEnschede118

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 37 openbare ruimtes en 2.135 adressen in de buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Enschede
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Wesselerbrink Noord-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Wesselerbrink Noord-Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek754320
Postcode numeriek75442007
WoonkernEnschede2135
WoonplaatsEnschede2135
WijkEnschede-Zuid2135
GemeenteEnschede2135
StadsdeelZuid2135
ProvincieOverijssel2135
WaterschapWaterschap Vechtstromen2135
LandNederland2135

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Wesselerbrink Noord-Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Wesselerbrink Noord-Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Wesselerbrink Noord-Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Wesselerbrink Noord-Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven