Statistieken buurt Winschoten-Centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Winschoten-Centrum in de gemeente Oldambt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Winschoten-Centrum in de gemeente Oldambt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Winschoten-Centrum telt 4.455 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Winschoten-Centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Winschoten-Centrum:

JaarAantal inwoners de buurt Winschoten-Centrum% verschil
20234.4553,24%
20224.3151,29%
20214.2601,91%
20204.180-0,12%
20194.1851,09%
20184.1400,12%
20174.1350,98%
20164.095-0,36%
20154.1100,86%
20144.075-0,49%
20134.095geen data

Het aantal inwoners in de buurt Winschoten-Centrum is met 360 inwoners toegenomen van 4.095 inwoners in 2013 tot 4.455 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 8,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 36 inwoners (0,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oldambt.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Winschoten-Centrum:

In 2013 waren er 4.095 inwoners in de buurt Winschoten-Centrum. In 2014 is het aantal gedaald tot 4.075 inwoners. Dit is een daling van 20 (-0,49%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 4.075 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.455 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 380 (9,3%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 140 (3,24%). Het aantal van 4.455 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Winschoten-Centrum

Buurt Winschoten-Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 120 hectare, waarvan 119 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.761 adressen per km2. Er wonen 2.635 huishoudens in de buurt Winschoten-Centrum. Postcode 9671 is de meest voorkomende postcode in de buurt Winschoten-Centrum. De buurt Winschoten-Centrum ligt binnen Winschoten in de gemeente Oldambt. Het park Sterrebos ligt binnen de buurt Winschoten-Centrum.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Winschoten-Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Winschoten met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Winschoten-Noord, 2: Winschoten-Grintweg, 3: Zeeheldenbuurt, 4: Winschoten-Bomenbuurt, 5: Verspreide huizen Winschoten, 6: Winschoten-Centrum, 7: Winschoten-industriegebied, 8: Winschoten-Sint Vitusholt-Lanengebied, 9: Winschoten-Zuid, 10: Udesweg-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 2.529 woningen in de buurt Winschoten-Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oldambt in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Winschoten-Centrum was €234.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Winschoten-Centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Winschoten-Centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Winschoten-Centrum% verschil
2023€234.00021%
2022€194.00014%
2021€170.00010%
2020€154.0009,2%
2019€141.0007,6%
2018€131.0005,6%
2017€124.0000,81%
2016€123.000-2,38%
2015€126.000-4,55%
2014€132.000-6,4%
2013€141.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Winschoten-Centrum is met €93.000 gegroeid van €141.000 in 2013 tot €234.000 in 2023 (dat is een stijging van 66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.300 (5,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oldambt.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Winschoten-Centrum is €234.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 35% en er zijn 2.529 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Oldambt (geel), 16 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De buurt Winschoten-Centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Winschoten-Centrum: er zijn 1.386 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Winschoten-Centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.251 totaal in de buurt Winschoten-Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Winschoten-Centrum telt in totaal 3.251 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Winschoten-Centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Oldambt
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Winschoten-Centrum zijn er 2.667 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Winschoten-Centrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 658 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Winschoten-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Winschoten-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Winschoten-Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Winschoten-Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Winschoten-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oldambt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Winschoten-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Winschoten-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Winschoten-Centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Winschoten-Centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.750350355
20223.735288292
20213.720268272
20203.650263267
20193.680251254
20183.660238242
20173.675228232
20163.645223227
20153.630238242
20143.627222226
20133.645223227

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Winschoten-Centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 7,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 5,4% en herkomst van buiten Europa: 5,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oldambt naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Winschoten-Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Winschoten-Centrum in 2022 zijn Westers (305 inwoners) en Overig (165 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Winschoten-Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Winschoten-Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Winschoten-Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oldambt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Oldambt. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Winschoten-Centrum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Winschoten-Centrum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.760810
Tussenwoning2.3501.240
Hoekwoning2.4701.520
Twee onder één kap woning2.7001.470
Vrijstaande woning3.0401.860
Huurwoning1.840910
Eigen woning2.6601.470

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Winschoten-Centrum zijn G (664 adressen) en C (558 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Winschoten-Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Winschoten-Centrum: 664 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Winschoten-Centrum voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Winschoten-Centrum voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Winschoten-Centrum
Bevolking5333.744
Adressen2.0551.761
Autos2651.895

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Winschoten-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 25 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Winschoten-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Winschoten-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Winschoten-Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Winschoten-Centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Winschoten-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Winschoten-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Winschoten-Centrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 43 stembureaus in de gemeente Oldambt en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldambt. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt.

Stembureaus Oldambt

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Winschoten-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oldambt: Winschoten-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Winschoten-Centrum is €25.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.900. Buurt Winschoten-Centrum telt 3.800 inkomensontvangers op 4.455 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de buurt Winschoten-Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Oldambt.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (625 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Winschoten-Centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Winschoten-Centrum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Winschoten-Centrum zijn in totaal 625 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 625 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 630 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Winschoten-Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Winschoten-Centrum
Er zijn 32 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Winschoten-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Winschoten-Centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 32 elektrische auto’s in de buurt Winschoten-Centrum. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Winschoten-Centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.350 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Winschoten-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Winschoten-Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.114 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Winschoten-Centrum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.407 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Winschoten-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Winschoten-Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Winschoten-Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 437 misdrijven in de buurt Winschoten-Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Winschoten-Centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Winschoten-Centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.662 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Winschoten-Centrum 437 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Winschoten-Centrum in 2023 zijn Onder invloed (weg) (60 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (53 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Winschoten-Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 29 misdrijven in de buurt Winschoten-Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Winschoten-Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Winschoten-Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oldambt.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 37,49 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Winschoten-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Winschoten-Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Winschoten-Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Winschoten-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Winschoten-Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Winschoten-Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Winschoten-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Winschoten-Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
63% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Winschoten-Centrum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Winschoten-Centrum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Winschoten-Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Winschoten-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Winschoten-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Winschoten-Centrum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Winschoten-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal625Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca230Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.455Aantal2023
Mannen2.165Aantal2023
Vrouwen2.290Aantal2023
0 tot 15 jaar405Aantal2023
15 tot 25 jaar460Aantal2023
25 tot 45 jaar880Aantal2023
45 tot 65 jaar1.160Aantal2023
65 jaar of ouder1.550Aantal2023
Ongehuwd1.810Aantal2023
Gehuwd1.590Aantal2023
Gescheiden545Aantal2023
Verweduwd510Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.744Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag960Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.520Aantal2022
Opleidingsniveau hoog680Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten800Aantal2022
WMO cliënten relatief185Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.470Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel527Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel834Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.890Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++24Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+30Aantal2024
Energielabels A501Aantal2024
Energielabels B441Aantal2024
Energielabels C558Aantal2024
Energielabels D144Aantal2024
Energielabels E137Aantal2024
Energielabels F218Aantal2024
Energielabels G664Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker23%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2022
Drinker68%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht35%percentage2022
Overgewicht65%percentage2022
Ernstig overgewicht24%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters39%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam20%percentage2022
Emotioneel eenzaam36%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid63%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt39%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht45%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking18%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.635Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.450Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen730Aantal2023
Huishoudens met kinderen450Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie53%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen9,3%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen62%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen6,7%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€48x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO280Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.750Aantal2023
Herkomst buiten Nederland705Aantal2023
Herkomst Europa350Aantal2023
Herkomst buiten Europa355Aantal2023
Geboren in Nederland3.750Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa210Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa220Aantal2023
Autochtoon3.735Aantal2022
Westers totaal305Aantal2022
Niet-westers totaal275Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers165Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal167Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven57Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting27Aantal2023
Verkeersovertredingen117Aantal2023
Vernieling40Aantal2023
Overige misdrijven29Aantal2023
Totaal misdrijven437Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand16,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand37,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand35,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand37Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand21,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18950000Code2023
RegionaamWinschoten-CentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode18950000Code2023
Oppervlakte totaal120Aantal hectaren2023
Oppervlakte land119Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.761Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.251Aantal2024
Adressen met postcode3.050Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.667Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie89Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie27Aantal2024
Adressen met industriefunctie9Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie72Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie244Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie210Aantal2024
Verblijfsobjecten3.251Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.770Aantal2024
Adressen met pand3.248Aantal2024
Percelen met adres1.494Aantal2024
Adressen met perceel3.251Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.251Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.667Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190092Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925426Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950658Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970190Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198085Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990119Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200079Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201064Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202048Aantal2024
Panden met adres 2020 en later7Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900151Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925549Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950766Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970365Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980200Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990446Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000371Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010282Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020100Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later16Aantal2024
Postcodegebied9671AA-9672AKNaam2024
Meest voorkomende postcode9671Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade22Aantal2022
Verkeersongevallen totaal25Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.255Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.830Aantal2023
Personenautos - overige brandstof425Aantal2023
Personenautos per huishouden0,86Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.895Aantal2023
Motorfietsen145Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.529Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€234.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning48%Percentage2023
Percentage meergezinswoning52%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen48%Percentage2023
Huurwoningen totaal51%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders23%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement1.386Aantal2024
Tussen of geschakelde woning242Aantal2024
Hoekwoning184Aantal2024
Tweeonder1kap400Aantal2024
Vrijstaande woning455Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.584Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oldambt. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Winschoten-Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Winschoten-Centrum
Tabel met 3.251 adressen in de buurt Winschoten-Centrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Winschoten-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oldambt.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterlaantje2 t/m 49671BTWinschoten2
Beertsterstraat1 t/m 429671BK t/m 9671BLWinschoten47
Beertsterweg2 t/m 329671BSWinschoten32
Blijhamsterstraat1 t/m 609671AS t/m 9671AXWinschoten130
Boschsingel1 t/m 239671JBWinschoten22
Bosstraat1 t/m 669671GD t/m 9671GHWinschoten65
Burg. Schönfeldsingel1 t/m 1659671CE t/m 9671CJWinschoten129
Burgemeester H.J. Wichersstraat1 t/m 149671JAWinschoten9
Burgemeester Mr. H.J. Engelkens-laan1 t/m 639671LK t/m 9671LNWinschoten73
Burgemeester Schönfeldplein1 t/m 319671CA t/m 9671CBWinschoten79
Burgemeester Venemastraat1 t/m 529671AA t/m 9671ACWinschoten57
Carolieweg1 t/m 459671ADWinschoten29
Dr. D. Bosstraat1 t/m 179671CCWinschoten17
Dr. J.H. Hommesplein2 t/m 1059671CW t/m 9671CZWinschoten40
Dwingelooweg4 t/m 1229671KA t/m 9671KHWinschoten94
Emmastraat1 t/m 209671APWinschoten22
Engelselaan1 t/m 399671BC t/m 9671BDWinschoten29
Engelsestraat1 t/m 479671BE t/m 9671BHWinschoten57
Engelstilstraat1 t/m 1519671JE t/m 9671JWWinschoten112
Frederik Hendrikstraat1 t/m 669671JTWinschoten15
Garstestraat1 t/m 189671AKWinschoten26
Gaslaan1 t/m 269671CS t/m 9671CTWinschoten23
Gassingel18 t/m 549671CV t/m 9671CXWinschoten13
Gasthuislaan1 t/m 559671JC t/m 9671JDWinschoten31
Graaf Adolflaan3 t/m 139671KJWinschoten8
Grachtstraat1 t/m 159671LCWinschoten17
Het Boschplein1 t/m 119671GBWinschoten7
Hofstraat1 t/m 729671KL t/m 9671KZWinschoten154
Hofstraatlaan1 t/m 219671KKWinschoten18
Hoogklei1 t/m 189671GCWinschoten17
Hoogstraat1 t/m 589671GR t/m 9671GTWinschoten47
Israëlplein1 t/m 99671ENWinschoten8
Johan Modastraat1 t/m 139671CDWinschoten4
Juliana-straat1 t/m 119672AKWinschoten14
Kerkstraat--Winschoten0
Kleine Bosstraat1 t/m 39671EZWinschoten2
Kleine Marktstraat--Winschoten0
Kostersgang--Winschoten0
Langestraat1 t/m 1179671PA t/m 9671PNWinschoten149
Liefkendwarsstraat2 t/m 109671AEWinschoten3
Liefkenshoek--Winschoten0
Liefkensstraat2 t/m 829671GAWinschoten11
Marktplein1 t/m 169671AZWinschoten32
Marktstraat1 t/m 139671BNWinschoten20
Mauritsstraat1 t/m 49671BVWinschoten5
Melkweg1 t/m 199671LPWinschoten14
Molenhornstraat1 t/m 1789671KR t/m 9671KXWinschoten105
Mr. A.E.J. Modderman-straat1 t/m 129671AGWinschoten9
Mr. A.J. de Sitterstraat1 t/m 569671GL t/m 9671HCWinschoten47
Mr. D.U. Stikkerlaan2 t/m 129671BZWinschoten6
Mr. Jan Freseman Viëtor-straat1 t/m 299671CN t/m 9671CPWinschoten30
Nassaustraat2 t/m 1129671BW t/m 9671BXWinschoten78
Noorderplein1 t/m 359671HA t/m 9671HBWinschoten33
Noorderstraat2 t/m 539671GV t/m 9671GWWinschoten30
Oldambtplein5 t/m 119671PPWinschoten9
Olieslagersstraat2 t/m 659671GX t/m 9671GZWinschoten45
Oosterstraat1 t/m 619671GNWinschoten36
Oranjestraat1 t/m 389671BA t/m 9671BBWinschoten34
P. van Dijkstraat1 t/m 49672AJWinschoten6
Paul Krugerstraat1 t/m 189671ARWinschoten13
Poortstraat1 t/m 299671EA t/m 9671EBWinschoten30
Poststraat2 t/m 1169671EMWinschoten53
Pottebakkerstraat1 t/m 279671LD t/m 9671LEWinschoten48
Reivel-passage1 t/m 139671EA t/m 9671EBWinschoten6
Rembrandtlaan1 t/m 289671CL t/m 9671CMWinschoten20
Rozenstraat29671BMWinschoten1
S.W. Schortinghuisstraat1 t/m 229671CRWinschoten21
Secretaris Heikenslaan--Winschoten0
St. Vitusholt2 t/m 489671NAWinschoten31
Stationsstraat1 t/m 169671AH t/m 9671AJWinschoten21
Stationsweg1 t/m 559671AL t/m 9671ANWinschoten51
Steringa Kuiper-weg2 t/m 409671LA t/m 9671LBWinschoten28
Synagoge-passage1 t/m 129671EC t/m 9671EDWinschoten7
Torenstraat1 t/m 539671EC t/m 9671EEWinschoten99
Venne1 t/m 1789671DA t/m 9671EXWinschoten318
Verlengde Zuiderstraat--Winschoten0
Vincent van Goghlaan1 t/m 149671CKWinschoten13
Vissersdijk2 t/m 869671EG t/m 9671EKWinschoten76
Watertorenstraat1 t/m 779671LG t/m 9671LJWinschoten65
Westerstraat3 t/m 469671GJ t/m 9671GKWinschoten33
Wevershorn2 t/m 89671BJWinschoten5
Wilhelminasingel2 t/m 549671BP t/m 9671BRWinschoten27
Willem de Zwijgerlaan2 t/m 1359671JL t/m 9671JSWinschoten109
Zuiderstraat1 t/m 249671GPWinschoten25

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 84 openbare ruimtes en 3.251 adressen in de buurt Winschoten-Centrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Oldambt
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Winschoten-Centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Winschoten-Centrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek96713031
Postcode numeriek967219
WoonkernWinschoten3251
WoonplaatsWinschoten3257
WijkWinschoten3257
GemeenteOldambt3257
ProvincieGroningen3257
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's3257
LandNederland3257

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Winschoten-Centrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Winschoten-Centrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Winschoten-Centrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Winschoten-Centrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven