Statistieken wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 telt 23.135 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04:

JaarAantal inwoners de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04% verschil
202323.1352,10%
202222.6601,48%
202122.3302,48%
202021.7901,09%
201921.5550,12%
201821.530-0,30%
201721.595-0,16%
201621.6300%
201521.630-0,55%
201421.750-0,53%
201321.865geen data

Het aantal inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is met 1.270 inwoners gegroeid van 21.865 inwoners in 2013 tot 23.135 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 127 inwoners (0,57%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zuidplas.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04:

In 2013 waren er 21.865 inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. In 2018 is het aantal gedaald tot 21.530 inwoners. Dit is een daling van 335 (-1,53%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -65 (-0,30%). Het aantal van 21.530 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 23.135 inwoners. De stijging ten opzichte van 2018 is 1.605 (7,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 475 (2,10%). Het aantal van 23.135 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04

Wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.849 hectare, waarvan 1.715 land en 134 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.593 adressen per km2. De wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 ligt in de gemeente Zuidplas.

De naam van deze wijk veranderde van Nieuwerkerk aan den IJssel in 2016 naar Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 in 2017.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Nieuwerkerk aan den IJss, 2: Bedrijventerrein De Hooge Veenen, 3: Zuidplas Kruiden, 4: Zuidplas Velden, 5: Zuidplas Mossen ...Toon meer... Kaart van de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Nieuwerkerk aan den IJss, 2: Bedrijventerrein De Hooge Veenen, 3: Zuidplas Kruiden, 4: Zuidplas Velden, 5: Zuidplas Mossen, 6: Kortenoord, 7: Kern Nieuwerkerk aan den IJssel, 8: Zuidplas Dalen, 9: Kleinpolder, 10: Dorrestein-Noord, 11: Dorrestein-Zuid, 12: Verspreide bebouwing Achter Esse, 13: Parkzoom, 14: Bomenbuurt, 15: Esse Laag, 16: Esse Hoog, 17: Recreatiepark Klein Hitland, 18: Esse Zoom Laag, 19: Verspreide bebouwing Essepolder ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 9.594 woningen in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zuidplas in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 was €413.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04% verschil
2023€413.00019%
2022€347.0009,5%
2021€317.0006,7%
2020€297.0008,4%
2019€274.00012%
2018€244.0005,2%
2017€232.0004,50%
2016€222.0001,37%
2015€219.000-5,2%
2014€231.000-5,7%
2013€245.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is met €168.000 toegenomen van €245.000 in 2013 tot €413.000 in 2023 (dat is een toename van 69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.800 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zuidplas.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zuidplas.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is €413.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 9.594 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Zuidplas (geel), 4 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04: er zijn 4.173 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 11.441 totaal in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 telt in totaal 11.441 adressen, met 11.391 verblijfsobjecten, 17 standplaatsen en 33 ligplaatsen. 92% van de adressen in wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 ligt binnen de bebouwde kom en 8% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zuidplas
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 zijn er 9.782 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.944 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zuidplas bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202318.3401.3903.400
202218.4401.2252.995
202118.3401.1582.832
202018.1551.0552.580
201918.1159982.442
201818.2659472.318
201718.4009272.268
201618.4959102.225
201518.5608912.179
201418.7058842.161
201318.8048882.173

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 4,06% en herkomst van buiten Europa: 9,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zuidplas naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 in 2022 zijn Westers (1.755 inwoners) en Overig (1.205 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zuidplas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zuidplas. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 zijn C (3.958 adressen) en A (2.228 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04: 3.958 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zuidplas bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 250 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zuidplas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 47 stembureaus in de gemeente Zuidplas en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zuidplas. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zuidplas.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zuidplas: wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is €33.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.900. Wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 telt 18.000 inkomensontvangers op 23.135 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,90% procent van de huishoudens in wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zuidplas: wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (3.000 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 zijn in totaal 3.000 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04
Er zijn 445 elektrische auto’s in mei 2024 in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 445 elektrische auto’s in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 12.428 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 16.584 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 11.834 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 867 misdrijven in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 11.128 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 867 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (177 delicten) en Horizontale fraude (107 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 75 misdrijven in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zuidplas.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.000Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2023
B-F Nijverheid en energie380Aantal2023
G+I Handel en horeca525Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie220Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed350Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening745Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg470Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten270Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners23.135Aantal2023
Mannen11.370Aantal2023
Vrouwen11.765Aantal2023
0 tot 15 jaar4.015Aantal2023
15 tot 25 jaar2.780Aantal2023
25 tot 45 jaar5.345Aantal2023
45 tot 65 jaar6.430Aantal2023
65 jaar of ouder4.565Aantal2023
Ongehuwd10.370Aantal2023
Gehuwd10.010Aantal2023
Gescheiden1.785Aantal2023
Verweduwd965Aantal2023
Geboorte totaal190Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal155Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.349Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.450Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura610Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten1.150Aantal2022
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.060Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Adressen zonder energielabel1.440Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.510Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.491Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++93Aantal2024
Energielabels A+++90Aantal2024
Energielabels A++42Aantal2024
Energielabels A+81Aantal2024
Energielabels A2.228Aantal2024
Energielabels B1.873Aantal2024
Energielabels C3.958Aantal2024
Energielabels D750Aantal2024
Energielabels E364Aantal2024
Energielabels F226Aantal2024
Energielabels G295Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.680Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.795Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.910Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.980Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers18.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€231x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand320Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO650Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.080Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland18.340Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.790Aantal2023
Herkomst Europa1.390Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.400Aantal2023
Geboren in Nederland18.345Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa645Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.730Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa745Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.670Aantal2023
Autochtoon18.440Aantal2022
Westers totaal1.755Aantal2022
Niet-westers totaal2.465Aantal2022
Marokko465Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba225Aantal2022
Suriname480Aantal2022
Turkije95Aantal2022
Overig niet-westers1.205Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal431Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven72Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting123Aantal2023
Verkeersovertredingen144Aantal2023
Vernieling62Aantal2023
Overige misdrijven34Aantal2023
Totaal misdrijven867Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km92Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK189204Code2023
RegionaamNieuwerkerk aan den IJssel wijk 04Naam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode18920400Code2023
Oppervlakte totaal1.849Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.715Aantal hectaren2023
Oppervlakte water134Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.593Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal11.441Aantal2024
Adressen met postcode11.429Aantal2024
Adressen met woonfunctie9.782Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie92Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie34Aantal2024
Adressen met industriefunctie502Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie154Aantal2024
Adressen met logiesfunctie290Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie16Aantal2024
Adressen met sportfunctie19Aantal2024
Adressen met winkelfunctie131Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie559Aantal2024
Verblijfsobjecten11.391Aantal2024
Ligplaatsen33Aantal2024
Standplaatsen17Aantal2024
Panden met adres8.444Aantal2024
Adressen met pand11.363Aantal2024
Percelen met adres7.569Aantal2024
Adressen met perceel11.441Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom10.520Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom921Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.439Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom343Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190082Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925164Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950257Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.576Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.944Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.301Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.578Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010561Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020484Aantal2024
Panden met adres 2020 en later496Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190091Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925167Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950262Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.409Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.325Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.872Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.890Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.099Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020611Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later636Aantal2024
Postcodegebied2911AA-2914XKNaam2024
Meest voorkomende postcode2911Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode33%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade50Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade200Aantal2022
Verkeersongevallen totaal250Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal11.570Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine9.585Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.980Aantal2023
Personenautos per huishouden1,20Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte675Aantal2023
Motorfietsen1.055Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.594Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€413.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement2.560Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.173Aantal2024
Hoekwoning1.677Aantal2024
Tweeonder1kap570Aantal2024
Vrijstaande woning802Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.609Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zuidplas. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!