Statistieken wijk IJmuiden-West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk IJmuiden-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk IJmuiden-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk IJmuiden-West telt 4.320 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk IJmuiden-West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk IJmuiden-West:

JaarAantal inwoners de wijk IJmuiden-West% verschil
20234.320-0,23%
20224.330-0,12%
20214.335-0,46%
20204.355-1,58%
20194.4253,03%
20184.2959%
20173.9401,94%
20163.865-0,13%
20153.870-1,53%
20143.930-0,13%
20133.935geen data

De bevolking van de wijk IJmuiden-West is met 385 inwoners toegenomen van 3.935 inwoners in 2013 tot 4.320 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 9,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 38 inwoners (0,98%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Velsen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk IJmuiden-West:

In 2013 waren er 3.935 inwoners in de wijk IJmuiden-West. In 2016 is het aantal gedaald tot 3.865 inwoners. Dit is een daling van 70 (-1,78%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -5 (-0,13%). Het aantal van 3.865 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 4.425 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 560 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 130 (3,03%). Het aantal van 4.425 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 4.320 inwoners in de wijk IJmuiden-West.

Over de wijk IJmuiden-West

Wijk IJmuiden-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 534 hectare, waarvan 422 land en 112 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.755 adressen per km2. De wijk IJmuiden-West ligt in de gemeente Velsen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk IJmuiden-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk IJmuiden-West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud-IJmuiden, 2: Vissersbuurt, 3: Moerbergbuurt, 4: Zuidzijdebuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 2.310 woningen in de wijk IJmuiden-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Velsen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk IJmuiden-West was €305.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk IJmuiden-West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk IJmuiden-West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk IJmuiden-West% verschil
2023€305.00020%
2022€254.00015%
2021€221.0000,91%
2020€219.0008,4%
2019€202.0006,9%
2018€189.0006,2%
2017€178.0003,49%
2016€172.0002,99%
2015€167.000-3,47%
2014€173.000-4,95%
2013€182.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk IJmuiden-West is met €123.000 gestegen van €182.000 in 2013 tot €305.000 in 2023 (dat is een toename van 68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.300 (5,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Velsen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Velsen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk IJmuiden-West is €305.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 2.310 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Velsen (geel), 7 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 60 buurten (blauw). De wijk IJmuiden-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk IJmuiden-West: er zijn 1.431 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk IJmuiden-West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.541 totaal in de wijk IJmuiden-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk IJmuiden-West telt in totaal 4.541 adressen, met 3.949 verblijfsobjecten, 572 standplaatsen en 20 ligplaatsen. 89% van de adressen in wijk IJmuiden-West ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Velsen
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk IJmuiden-West zijn er 2.417 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk IJmuiden-West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 395 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk IJmuiden-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk IJmuiden-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk IJmuiden-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk IJmuiden-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk IJmuiden-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Velsen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk IJmuiden-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk IJmuiden-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk IJmuiden-West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk IJmuiden-West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.115510690
20223.210476644
20213.210478647
20203.285455615
20193.390440595
20183.345404546
20173.105355480
20163.100325440
20153.110323437
20143.223300407
20133.266284385

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk IJmuiden-West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 7,2% en herkomst van buiten Europa: 9,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Velsen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk IJmuiden-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk IJmuiden-West in 2022 zijn Westers (545 inwoners) en Overig (330 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk IJmuiden-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk IJmuiden-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk IJmuiden-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Velsen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Velsen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk IJmuiden-West zijn A (928 adressen) en C (437 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk IJmuiden-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk IJmuiden-West: 928 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk IJmuiden-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk IJmuiden-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk IJmuiden-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk IJmuiden-West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk IJmuiden-West voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk IJmuiden-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk IJmuiden-West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de wijk IJmuiden-West. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de wijk IJmuiden-West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Velsen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de wijk IJmuiden-West.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 55 stembureaus in de gemeente Velsen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Velsen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk IJmuiden-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Velsen (wijk IJmuiden-West is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk IJmuiden-West is €29.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.400. Wijk IJmuiden-West telt 3.500 inkomensontvangers op 4.320 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,7% procent van de huishoudens in wijk IJmuiden-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Velsen (wijk IJmuiden-West is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.095 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk IJmuiden-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk IJmuiden-West zijn in totaal 1.095 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk IJmuiden-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk IJmuiden-West
Er zijn 98 elektrische auto’s in mei 2024 in de wijk IJmuiden-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk IJmuiden-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 98 elektrische auto’s in de wijk IJmuiden-West. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk IJmuiden-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.640 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk IJmuiden-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk IJmuiden-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.171 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk IJmuiden-West (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.395 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk IJmuiden-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk IJmuiden-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk IJmuiden-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 244 misdrijven in de wijk IJmuiden-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk IJmuiden-West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk IJmuiden-West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.674 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk IJmuiden-West 244 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk IJmuiden-West in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (35 delicten) en Ongevallen (weg) (27 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk IJmuiden-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 23 misdrijven in de wijk IJmuiden-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk IJmuiden-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk IJmuiden-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Velsen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk IJmuiden-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk IJmuiden-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk IJmuiden-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk IJmuiden-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk IJmuiden-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk IJmuiden-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 19 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk IJmuiden-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk IJmuiden-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk IJmuiden-West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk IJmuiden-West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk IJmuiden-West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk IJmuiden-West voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk IJmuiden-West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk IJmuiden-West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk IJmuiden-West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk IJmuiden-West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk IJmuiden-West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk IJmuiden-West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk IJmuiden-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk IJmuiden-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk IJmuiden-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.095Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie270Aantal2023
G+I Handel en horeca300Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie105Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed75Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening180Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.320Aantal2023
Mannen2.280Aantal2023
Vrouwen2.035Aantal2023
0 tot 15 jaar615Aantal2023
15 tot 25 jaar450Aantal2023
25 tot 45 jaar1.215Aantal2023
45 tot 65 jaar1.250Aantal2023
65 jaar of ouder785Aantal2023
Ongehuwd2.220Aantal2023
Gehuwd1.400Aantal2023
Gescheiden465Aantal2023
Verweduwd235Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal85Aantal2022
Sterfte relatief19Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.024Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.150Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.530Aantal2022
Opleidingsniveau hoog630Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten360Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning950Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.847Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel919Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.775Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++24Aantal2024
Energielabels A+66Aantal2024
Energielabels A928Aantal2024
Energielabels B319Aantal2024
Energielabels C437Aantal2024
Energielabels D170Aantal2024
Energielabels E195Aantal2024
Energielabels F265Aantal2024
Energielabels G285Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk34%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam33%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.225Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.070Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen535Aantal2023
Huishoudens met kinderen625Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€32x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO230Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.115Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.200Aantal2023
Herkomst Europa510Aantal2023
Herkomst buiten Europa690Aantal2023
Geboren in Nederland3.115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa155Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa355Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa370Aantal2023
Autochtoon3.210Aantal2022
Westers totaal545Aantal2022
Niet-westers totaal575Aantal2022
Marokko85Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije100Aantal2022
Overig niet-westers330Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal104Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven20Aantal2023
Milieu overtredingen4Aantal2023
Oplichting25Aantal2023
Verkeersovertredingen52Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven244Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km82Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK045303Code2023
RegionaamIJmuiden-WestNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode04530300Code2023
Oppervlakte totaal534Aantal hectaren2023
Oppervlakte land422Aantal hectaren2023
Oppervlakte water112Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.755Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.541Aantal2024
Adressen met postcode4.369Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.417Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie62Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.016Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie193Aantal2024
Adressen met logiesfunctie17Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie11Aantal2024
Adressen met winkelfunctie64Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie209Aantal2024
Verblijfsobjecten3.949Aantal2024
Ligplaatsen20Aantal2024
Standplaatsen572Aantal2024
Panden met adres2.229Aantal2024
Adressen met pand3.927Aantal2024
Percelen met adres1.865Aantal2024
Adressen met perceel4.541Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.052Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom489Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.395Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom22Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190066Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925295Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950360Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970395Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198089Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990192Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000156Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010274Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020255Aantal2024
Panden met adres 2020 en later147Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900112Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925419Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950402Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970688Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980324Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990326Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000342Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010529Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020512Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later273Aantal2024
Postcodegebied1973AC-1976GKNaam2024
Meest voorkomende postcode1975Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode44%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade21Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.350Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.905Aantal2023
Personenautos - overige brandstof445Aantal2023
Personenautos per huishouden1,06Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte557Aantal2023
Motorfietsen285Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.310Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€305.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning41%Percentage2023
Percentage meergezinswoning59%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen42%Percentage2023
Huurwoningen totaal58%Percentage2023
In bezit woningcorporatie44%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200067%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200033%Percentage2023
Appartement1.431Aantal2024
Tussen of geschakelde woning704Aantal2024
Hoekwoning201Aantal2024
Tweeonder1kap32Aantal2024
Vrijstaande woning49Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.532Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Velsen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk IJmuiden-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!