Statistieken woonplaats Raalte

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 6,3% naar 20.105 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Raalte. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Raalte is met 1.188 personen gestegen van 18.917 in 2013 tot 20.105 in 2023 (dat is 6,3%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Raalte

Woonplaats Raalte heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.251 hectare, waarvan 4.182 land en 69 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Raalte telt 10.053 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 973 adressen per km2. Er wonen 8.615 huishoudens en er zijn in totaal 8.727 woningen. De woonplaats telt 10.315 auto's en 1.985 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Raalte ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Raalte is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Raalte zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Raalte valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Raalte en wijk Raalte zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Raalte zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Raalte
Kaart van de woonplaats Raalte. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Raalte binnen de gemeente Raalte.

Woningkenmerken
Er zijn 8.727 woningen in de woonplaats Raalte.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Raalte in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 29% naar €304.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Raalte. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Raalte, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Raalte is met €69.233 gestegen van €234.766 in 2013 tot €304.000 in 2022 (dat is 29%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Raalte.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Raalte is €304.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 8.727 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Raalte (geel), 8 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De woonplaats Raalte wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Raalte: er zijn 2.982 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Raalte.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 10.053 totaal in de woonplaats Raalte

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Raalte telt in totaal 10.053 adressen, met 10.038 verblijfsobjecten en 15 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 93% van de adressen in woonplaats Raalte ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Raalte
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Raalte. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Raalte. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Raalte

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Raalte. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Raalte


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Raalte bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Raalte


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Raalte. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Raalte, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Raalte is met 679 personen toegenomen van 17.396 in 2013 tot 18.075 in 2022 (dat is 3,90%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Raalte naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Raalte
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Raalte in 2022 zijn Westers (835 inwoners) en Overig (735 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Raalte: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Raalte.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Raalte. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Raalte:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Raalte. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Raalte zijn C (2.846 adressen) en A (2.444 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Raalte. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Raalte: 2.846 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Raalte bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Raalte
Er waren 152 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Raalte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Raalte. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Raalte vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Raalte

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Raalte is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de woonplaats Raalte. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Raalte als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de woonplaats Raalte.

De gemeente Raalte telde bij deze verkiezingen in totaal 22 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Raalte. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Raalte.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Raalte.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Raalte was in 2021 €26.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.985 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Raalte (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Raalte zijn in totaal 1.985 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Raalte. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Raalte
Er zijn 352 elektrische auto’s in oktober 2023 in de woonplaats Raalte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Raalte op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 352 elektrische auto’s in de woonplaats Raalte. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Raalte die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 10.209 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Raalte in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Raalte geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 15.212 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Raalte (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 10.766 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Raalte in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Raalte geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Raalte. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 538 misdrijven in de woonplaats Raalte geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Raalte, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Raalte zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.922 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Raalte 538 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Raalte in 2022 zijn Horizontale fraude (102 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (63 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Raalte.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 33 misdrijven in de woonplaats Raalte geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Raalte met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Raalte over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Raalte.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Raalte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Raalte.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Raalte. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Raalte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Raalte.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Raalte genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Raalte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Raalte.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Raalte voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.985Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij130Aantal2022
B-F Nijverheid en energie255Aantal2022
G+I Handel en horeca400Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed175Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening360Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg350Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten215Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners20.105Aantal2023
Mannen9.940Aantal2023
Vrouwen10.165Aantal2023
0 tot 15 jaar3.290Aantal2023
15 tot 25 jaar2.130Aantal2023
25 tot 45 jaar4.505Aantal2023
45 tot 65 jaar5.395Aantal2023
65 jaar of ouder4.780Aantal2023
Ongehuwd9.205Aantal2023
Gehuwd8.490Aantal2023
Gescheiden1.235Aantal2023
Verweduwd1.170Aantal2023
Geboorte totaal190Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal210Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid481Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.900Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar7.100Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.640Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura240Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg4,80%Percentage2021
WMO cliënten1.750Aantal2021
WMO cliënten relatief88Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.650Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.130Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.610Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2017
Energielabels Definitief5.510Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.374Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.164Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++41Aantal2023
Energielabels A++51Aantal2023
Energielabels A+138Aantal2023
Energielabels A2.444Aantal2023
Energielabels B1.720Aantal2023
Energielabels C2.846Aantal2023
Energielabels D680Aantal2023
Energielabels E192Aantal2023
Energielabels F323Aantal2023
Energielabels G446Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.615Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.765Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.890Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.955Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers15.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,50%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€126x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand340Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO970Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW140Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW4.330Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland17.955Aantal2023
Herkomst Europa605Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.540Aantal2023
Geboren in Nederland17.955Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa320Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa625Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa290Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa915Aantal2023
Autochtoon18.075Aantal2022
Westers totaal835Aantal2022
Niet-westers totaal1.130Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije310Aantal2022
Overig niet-westers735Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal197Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven44Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting125Aantal2022
Verkeersovertredingen73Aantal2022
Vernieling64Aantal2022
Overige misdrijven14Aantal2022
Totaal misdrijven538Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,79Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,69Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,92Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,76Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,34Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,19Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,39Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,88Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,86Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand19,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1491CodeWP1491
RegionaamRaalteNaamRaalte
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal4.251Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.182Aantal hectaren2023
Oppervlakte water69Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid973Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal10.053Aantal2023
Adressen met postcode10.048Aantal2023
Adressen met woonfunctie8.919Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom9.370Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom683Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.327Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom592Aantal2023
Panden8.326Aantal2023
Percelen6.741Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 1900102Aantal2023
Panden 1900 tot 1925269Aantal2023
Panden 1925 tot 1950388Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.951Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.003Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.036Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.223Aantal2023
Panden 2000 tot 2010998Aantal2023
Panden 2010 tot 2020847Aantal2023
Panden 2020 en later205Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade132Aantal2021
Verkeersongevallen totaal152Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.315Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine7.980Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.335Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte247Aantal2022
Motorfietsen990Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.727Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€304.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning84%Percentage2022
Percentage meergezinswoning16%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen63%Percentage2022
Huurwoningen totaal37%Percentage2022
In bezit woningcorporatie32%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022
Appartement1.460Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.982Aantal2023
Hoekwoning1.773Aantal2023
Tweeonder1kap1.162Aantal2023
Vrijstaande woning1.542Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats15Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend6Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.119Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!